Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 104 total)
 • Author
  Posts
 • Dervis
  Participant
   Post count: 104

   Bajezid Bistami i događaj u sinagogi

   1. Ruja (istiniti san) hazreti Bajezid Bistamija

   Jednoga dana hazreti Bajezid Bistami usni san u kojemu vidje sebe u sinagogi obučenog kao jevreja. Sprva bijaše zbunjen, no, kako vizija učesta odluči jednoga dana obuči se kao jevrej i otići u obližnju sinagogu.

   U sinagogi jevreji već bijahu okupljeni i čekaše na rabina da dođe i započne predavanje. Nakon izvjesnoga vremena rabin dođe i htjede započeti predavanje. No, glas mu zadrhta, jezik se zamrznu i ne mogaše izustiti niti jednu riječ. Pribra se i reče: “Među nama je danas jedan sljedbenik Muhammeda. Ne mogu govoriti jer je došao iskušati nas.”

   Jevreji ga upitaše: “Kako znaš da je među nama musliman?” Rabin, na iznenađenje prisutnih, odgovori kur’anskim ajetom: “Na licima njihovim vidi se trag od činjenja sedžde (padanja ničice).” (48:26.)

   Kada to čuše, nasta galama i jevreji zatražiše od rabina da im pokaže gdje sjedi taj musliman te da im dozvoli da ga ubiju. Na to rabin reče: “Ne, ne možemo ga ubiti ‘tek tako’. O muhammedanče, tako ti tvoga Poslanika, dođi do mene da porazgovaramo. Postavit ću ti neka pitanja. Ako na sva odgovoriš tačno i time nam otkloniš sumnju u Muhammedovo poslanstvo, svi ćemo prihvatiti islam. U suprotnome, ostat ćemo jevreji a tebe ćemo ubiti.” Kada je to čuo, Bajezid Bistami ustade i priđe rabinu očekujući njegova pitanja.

   2. Rabinova pitanja

   Rabin upita: “Šta je to jedan što nema dva?”

   Bistami odgovori: “Allah uzvišeni je jedan, nema dvojice: ‘Reci: -On, Allah, Jedan je!-‘ ” (112:1.)

   Rabin upita: “Šta je to dva što nema tri?”

   Bistami odgovori: “To su noć i dan – dva znaka Allahova: ‘A noć i dan Mi smo dvama znacima učinili, pa znak noći uklanjamo, a znak dana vidljivim činimo, kako biste vi od Gospodara vašega blagodati tražili i kako biste broj godina i računanje vremena znali. I sve smo pomno objasnili.’” (17:12.)

   Rabin upita: “Šta je to tri što nema četiri?”

   Bistami odgovori: “To su tri tmine u utrobi žene u kojima se čovjek stvara: ‘A vas u utrobama vaših majki stvara, stvorenje nakon stvorenja, u tri tmine!’ ” (39:6.)

   Rabin upita: “Šta je to četiri što nema pet?”

   Bistami odgovori: “To su četiri mjeseca kod Allaha sveta: ‘Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Knjizi Allahovoj, sve od Dana kad je nebesa i Zemlju On stvorio, a četiri mjeseca su sveta.’ ” (9:36.)

   Rabin upita: “Šta je to pet što nema šest?”

   Bistami odgovori: “To je pet islamskih šarta – očitovanje vjerovanja u Allaha i Muhammeda, alejhisselam, namaz, post, zekat i obavljanje hadža: ‘O vjernici! Vi vjerujte u Allaha, i u Poslanika Njegova.’ (4:136.) ‘Namaz obavljajte, i zekat dajite…’ (2:43.) ‘O vjernici! Propisuje vam se post…’ (2:183.) ‘I Allaha radi nek’ ljudi Hram hodočaste…’ (3:97.)”

   Rabin upita: “Šta je to šest što nema sedam?”

   Bistami odgovori: “To je šest dana u kojima su Zemlja, nebo i sve između njih stvoreni: ‘A Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što između njih je za šest Dana, i Nas nije malaksalost zadesila!’ ” (50:38.)

   Rabin upita: “Šta je to sedam što nema osam?”

   Bistami odgovori: “To je sedam nebesa koje Allah stvori: ‘Koji sedam nebesa stvori na katove, a u onom što Svemilosnog stvorenje je ti ne vidiš nikakvo komešanje! Pa, pogled vrati opet: da li vidiš ikakav nered?’ ” (67:3.)

   Rabin upita: “Šta je to osam što nema devet?”

   Bistami odgovori: “To je osam meleka nosača Allahova Prijestolja (‘Arša): ‘A meleki na krajevima njegovim bit će, Prijestolje Gospodara tvoga toga dana iznad njih osmerica nosit će…’ ” (69:17.)

   Rabin upita: “Šta je to devet što nema deset?”

   Bistami odgovori: “To je devet znakova datih Musau, alejhisselam, kao pouka Faraonu: ‘A Musau smo Mi devet znakova jasnih dali…’ ” (17:101.)

   Rabin upita: “Šta je to deset što nema jedanaest?”

   Bistami odgovori: “To je deset noći kojima se Allah zaklinje: ‘Tako Mi zore, i deset noći…’ ” (89:2.)

   Rabin upita: “Šta je to jedanaest što nema dvanaest?”

   Bistami odgovori: “To je jedanaestero Jusufove, alejhisselam, braće: ‘Kad reče Jusuf ocu svome – O moj oče! Doista sam sanjao jedanaest zvijezda… vidio sam ih kako ničice padaju meni!’ (12:4.) ‘a oni zbog njega ničice padoše, i Jusuf reče – O moj oče! Ovo je značenje sna moga otprije, Gospodar moj obistinio mi ga je…’ (12:100.)”

   Rabin upita: “Šta je to dvanaest što nema trinaest?”

   Bistami reče: “To je dvanaest vrela koja izviraše iz stijene za dvanaest plemena, bratstava, naroda Musaa, alejhisselam: ‘I kada Musa zatraži vode narodu svome, naredismo Mi: -Udari štapom svojim po stijeni!– Iz stijene dvanaest vrela provrije, svako bratstvo znalo je pojilište svoje! –Jedite i pijte iz opskrbe Allahove i po Zemlji nered čineći ne griješite!-’ ” (2:60.)

   Rabin upita: “Šta je to trinaest što nema četrnaest?”

   Bistami odgovori: “To je trinaest nebeskih tijela koje Jusuf, alejhisselam, vidje u snu kako mu sedždu čine: ‘Kad reče Jusuf ocu svome: – O moj oče! Doista sam sanjao jedanaest zvijezda, i Sunce, i Mjesec; vidio sam ih kako ničice padaju meni!-‘ ” (12:4.)

   Rabin upita: “Šta je to četrnaest što nema petnaest?”

   Bistami odgovori: “ To su sedam nebesa i sedam zemalja koje je Allah uzvišeni stvorio: ‘Allah je Onaj Koji je sedam nebesa stvorio, a i zemalja baš toliko!’ ” (65:12.)

   Rabin upita: “Šta je to petnaest što nema šesnaest?”

   Bistami odgovori: “To su sedam noći i osam dana u kojima je vjetar ledeni, moćni, uništavao narod Ad: ‘A Ad kad je posrijedi, on uništen bi vjetrom ledenim, moćnim! Potčini ga nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih, pa si u njima ljude povaljane vidio ti, poput šupljih debala datulinih!’ ” (69:6-7.)

   Rabin upita: “Koji su to ljudi koji lagaše a ući će u Džennet, a koji su to ljudi koji istinu govoriše a ući će u Džehennem?”

   Bistami odgovori: “Oni koji slagaše a ipak će ući u Džennet jesu braća Jusufa, alejhisselam: ‘I uvečer oni dođoše ocu svome plačući, i govoreći: -O oče naš! Doista, bili smo otišli da se u trčanju nadmećemo a Jusufa kod stvari naših ostavismo, pa ga pojede vuk! Premda istinu zborimo mi, ti nama nećeš vjerovati!- I donesoše Jusufovu košulju, lažnom krvlju natopljenu.’ (12:16-18.)

   ‘–Od Gospodara ću svoga- reče on –vama tražiti oprosta, On doista grijehe prašta i samilostan je!-‘ (12:98.)

   Oni koji govoriše istinu a ipak će ući u Džehennem jesu jevreji i kršćani, koji tvrdiše jedni za druge da ovi drugi nisu na Pravome putu: ‘Jevreji vele: -Kršćani su ni na čemu!- A kršćani vele: -Jevreji su ni na čemu!’ A oni čitaju Knjigu. Tako govore nalik njima samo oni koji ne znaju, a Allah će im presuditi na Sudnjem Danu o onome u čemu se podvajaju!’ (2:113.)”

   Rabin upita: “Šta je značenje ajeta 1-4., sure Oni koji pušu (ez-Zarijat): ‘Tako Mi onih koji pušu, i onih koji teret nose, i onih koji lahko jezde, i onih koji vrše naredbe im dodijeljene…’?”

   Bistami odgovori: “Oni koji pušu, misli se na zrak. Oni koji teret nose, misli se na oblak koji nosi kišu. Oni koji lahko jezde jesu brodovi, a meleki koji vrše naredbe im dodijeljenje jesu meleki zaduženi za podržavanje života.”

   Rabin upita: “Šta je to što nema duše niti dašaka a ipak diše?”

   Bistami odgovori: “To je zora: ‘(i zaklinjem Se) zorom kada diše…’ (81:18.)”

   Rabin upita: “Kakva je to grobnica koja se kreće a kreće se i onaj u njoj?”

   Bistami odgovori: “To je kit koji proguta Junusa, alejhisselam: ‘i riba ga proguta, a bio je prokletstvo zaslužio.’ (37:142.)

   Rabin upita: “Kakva je to voda koja nije došla niti iz zemlje niti sa neba?”

   Bistami odgovori: “To je voda koju hazreti Sulejman, alejhisselam, posla Belkisi, kraljici od Sabe. Bio je to znoj konja.”

   Rabin upita: “Koje četvero nemaju niti oca niti majke?”

   Bistami odgovori: “To su: hazreti Adem, alejhisselam: ‘Kada tvoj Gospodar reče melekima: -Ja ću doista od gline stvoriti čovjeka…-’ (38:71.); hazreti Hava: ‘A On je Taj Koji vas od jednog čovjeka stvara, i od njega je ženu mu stvorio da uz nju smiraj nađe.’ (7:189.) Zatim ovan koji bijaše Ibrahimu, alejhisselam, zamjena za žrtvovanje sina: ‘I kurbanom velikim ga iskupismo…’ (37:107.), te deva koja bi poslana kao znamenje Semudu, narodu hazreti Saliha, alejhisselam: ‘A Semudu smo Mi kao čudo očito kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali. A čuda Mi dajemo samo da zastrašimo.’ (17:59.)”

   Rabin upita: “Čija krv prva poteče Zemljom?”

   Bistami odgovori: “To je krv Habila kojega brat njegov Kabil ubi: ‘I duša njegova navrati ga da ubije brata svoga, i ubi ga…’ (5:30.)”

   Rabin upita: “Šta je to što je Allah stvorio a zatim to kupio?”

   Bistami odgovori: “To je duša osobe vjernika: ‘Allah je zbilja od vjernika kupio duše njihove i imetke njihove, a za to njima – džennet pripada!’ (9:111.)

   Rabin upita: “Kakav je to glas kojega Allah stvori a potom o njemu loše govori?”

   Bistami odgovori: “To je glas magarca: ‘U svom hodu smjeran budi i glas svoj ti obori! Zbilja, najmrskiji je glas revanje magarca!-‘ (31:19.)

   Rabin upita: “Kakvo je to stvorenje kojega Allah stvori i od te veličanstvenosti stvori strah?”

   Bistami odgovori: “To je ženska spletka: ‘I kad on vidje da je košulja njegova straga rastrgana, reče: -Ovo je čin ženske spletke vaše, vaše spletke ženske zbilja su velike!-‘ (12:28.)”

   Rabin upita: “Šta je to što Allah stvori a potom za to upita?”

   Bistami odgovori: “To je štap hazreti Musaa, alejhisselam: ‘On je sve stvorio, On zna sve!’ (6:101.) ‘-A šta ti je to u ruci desnoj, o Musa?- -Ovo je štap moj- odgovori on…’ (20:18.)”

   Rabin upita: “Koji je najbolji od svih mjeseci, i koja je najbolja od svih noći?”

   Bistami odgovori: “Najbolji mjesec je mjesec ramazana: ‘U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, Upute za ljude, i jasnih dokaza Prave Staze, i lučenja Istine od laži.’ (2:185.) Najbolja noć je Noć sudbine (Lejletul-kadr): ‘Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci!’ (97:3.)”

   Rabin upita: “Postoji jedno drvo koje ima dvanaest grana, svaka grana ima trideset listova, a svaki list ima pet plodova, dva na Suncu i tri u sjenci. Kakvo je značenje ovoga drveta?”

   Bistami odgovori: “Drvo predstavlja jednu godinu, grane predstavljaju dvanaest mjeseci, lišće predstavlja dane u mjesecu, a plodovi predstavljaju pet namaza (dva dnevna i tri noćna).”

   Rabin upita: “Kakva je to stvar koja tavafi (kruži) oko Kabe u Mekki a nema dušu?”

   Bistami odgovori: “To je Nuhova, alejhisselam, lađa, koja je nakon Potopa doplovila u Arabiju i tavafila Kabu.”

   Rabin upita: “Koliko je izaslanika Allah poslao kao poslanike?”

   Bistami odgovori: “Allah dragi najbolje zna, ali je rečeno da je poslao 126 000 izaslanika, od kojih njih 313 bijahu poslanici (donesoše sobom Knjigu).”

   Rabin upita: “Koje su to četiri stvari identičnoga korijena ali njihovi okus i boja su različiti?”

   Bistami odgovori: “To su oči, uši, usta i nos. Suze očiju su kiselkaste, smola ušiju gorka, sline iz nosa bljutave a pljuvačka iz usta slatka.”

   Rabin upita: “Šta znači revanje magarca?”

   Bistami odgovori: “Znači zazivanje prokletstva na nepravedne poreznike.”

   Rabin upita: “Šta znači lavež psa?”

   Bistami odgovori: “Propast za one koji sumnjaju u postojanje Džehennema.”

   Rabin upita: “Šta simbolizira govedo?”

   Bistami odgovori: “Zikr (spominjanje) Allaha i znak da je sva slava Njemu.”

   Rabin upita: “Šta simbolizira kamila?”

   Bistami odgovori: “Allah nam je dovoljan, on nam je dovoljan kao zaštitinik.”

   Rabin upita: “Šta simbolizira paun?”

   Bistami odgovori: “Allah neizmjerno voli, Onaj koji sjedi na Prijestolju (‘Aršu).”

   Rabin upita: “Šta simbolizira prelijepi poj slavuja?”

   Bistami odgovori: “Tako se oni ‘čisti’ sjećaju Allaha jutrom i večeri.”

   Rabin upita: “Kome je Allah poslao Objavu a nije ni čovjek, ni džin, ni melek?”

   Bistami odgovori: “To je pčela: ‘A Gospodar tvoj pčeli objavljuje…’ (16:68.)

   Nakon ovoga rabin više ne mogaše ništa pitati pa ušutje. Hazreti Bajezid Bistami reče: “Sada ti meni odgovori na jedno pitanje. Šta je ključ Dženneta?”

   Rabin odgovori: “Ako dadnem odgovor na ovo pitanje ovaj će me skup linčovati.”

   Skup zavika: “Nećemo ti ništa! Hajde, reci nam odgovor!”

   Rabin reče: “Slušajte! Ključ Dženneta su slijedeće riječi: Svjedočim da ne postoje božanstva već samo Allah, te da je Muhammed, alejhisselam, Njegov poslanik.”

   Kada ovo čuše, svi odreda prihvatiše islam a hazreti Bajezid Bistami vrati se kući zadovoljan, Allahu zahvaljujući.

   Iz “ZNACI”
   Derviš Makaš -Sarajevo 2013g

   Dervis
   Participant
    Post count: 104
    in reply to: Obavijest o umrlim #41689

    Da mu dragi Allah podari lijepi dzennet a porodici sabur.

    Dervis
    Participant
     Post count: 104
     in reply to: Obavijest o umrlim #41705

     Da mu dragi Allah podari lijepi dzennet a porodici sabur.

     Dervis
     Participant
      Post count: 104

      Znate li ko sam ja?

      Hm, o meni ljudi baš mnogo i ne razmišljaju, a često me susreću. Neki me susreću haman svaki dan i to po nekoliko puta. I kad se sretnemo, nikad, ama baš nikad nisamo pričali na ovu temu. Vala, i meni nezgodno spominjati a da si me i upitao, ja bih ti rado odgovorio i sve u detalje objasnio. Onako, dok prolazim kroz grad i dok vas susrećem, i meni iskren da budem, rijetko na um padne, da neko baš od vas može kod mene sutra da završi…

      Mislim da je pošteno da vam se i predstavim. Ja sam osoba koja te priprema za odlazak na drugi, bolji svijet. Da, pogodio si, ja sam onaj koji kupa mejite (mrtvace). Znam, na prvi pogled strašan posao, ali u principu nije, veoma poučan a šta sam sve vidio i doživio, bolje da ne znate. O tome možda drugi put, nego, da vam ukratko opišem, šta je moj zadatak kad dođete kod mene, ustvari, nećete doći, nego će vas donijeti. Nakon što vam Allahovom voljom Melek smrti uzme dušu i nakon što ljekar utvrdi i potvrdi da ste mrtvi, vaše tijelo koje je napustila duša, biva donešeno kod mene. Zašto kod mene? Zato jer je moj zadatak da vas lijepo uredim, okupam, namirišem, obučem, odnosno, spremim vas za vaše novo boravište, KABUR.

      Prvo će te staviti na moj radni stol. Nakon toga, da li ja sam ili neko od mojih pomočnika, skinut ćemo tvoju odjeću sa tebe. Neće ti više trebati, bez obzira koliko si je skupo platio i koliko ona markirana bila. Onda, nakon što ti skinemo odjeću, prekrit ćemo tvoje stidno mjesto, jer musliman ima da poštuje moralne norme i kod mrtve osobe. Onda ćemo ti lijepo glavu i trup lagano podignuti, haman u sjedeći položaj i lagano pritisnuti stomak, da izađe ako je ostalo bilo šta od nečistoće.

      Onda se uzima voda i kreće proces kupanja tvog tijela. Mogu te okupati hladnom a ne smeta ni toplom vodom. Recimo ako na tvom tjelu bude, neka mrlja koja se ne može oprati hladnom vodom, onda ide topla, bilo kako bilo, nećeš osjetiti razliku. Ali, prije kupanja, treba da ti uzmem abdest. Da, ja ću te lično abdestiti. Eto, ako se nikad u životu nisi abdestio, ja ću se za to pobrinuti. Nakon abdesta, oprat ću ti kosu, lice i bradu a poslije toga, perem ti čitavu desnu stranu. Kad završim sa desnom stranom i stidnim mjestom, isto radim sa lijevom stranom. Ovakav način kupanja ću ponoviti tri, sedam ili više puta, hoću da te lijepo okupam i pripremim.

      Kad te okupam, onda peškirom ću da posušim tvoje tijelo kako se tvoje novo odijelo, ćefini ne bi smokrili. Zatim ću da uzmem češalj i lijepo ti počešljam kosu i ako si imao bradu. Onda će mi donijeti tvoje novo odijelo, čisto i ispeglano. Mislim da nisi imao priliku da ga prije probaš i mislim da će ti odgovarati. Svakako, prije oblaćenja kefina, malo ću te namirisati, možda neko i osjeti tvoj miris dok te budu nosili na ramenima.

      Eto, to sam ti ja, insan koji će te opremiti na ona svijet. Kažem ti, viđamo se haman svaki dan, a nikad me još do sada nisi upitao kako to ide ili da porazgovaramo kako će to izgledati kad tebe baš donesu kod mene. Ja sam spreman uvijek, a ti? Ono što ja trebam uraditi je samo rutina, međutim, nakon što te ja sredim i uredim, za tebe počinje dug put, pun iščekivanja i neizvjesnosti. Šta si premio za taj put, to ti najbolje znaš. Zato, počni sa ozbiljnim pripremama, jer Melek smrti ne bira vrijeme, pol niti godine.

      (Derviš Makaš) za Saudin Cokoja

      ,,A ti, o dušo smirena,
      vrati se Gospodaru svome zadovoljna,
      pa udji medju robove Moje,
      i udji u Džennet Moj!,,
      (Kur”an, Al-Fedžr, 27-30)

      Dervis
      Participant
       Post count: 104
       in reply to: Muderris – Hutbe #41281

       „Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu stotinu zrna- a Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“(Al-Baqara 261)…
       Mom Mustafi, puno toplih selama…

       Dervis
       Participant
        Post count: 104

        Pasa, jedan veliki i topli selam za tebe i tvoje mole..
        Da ti dragi Allah svako dobro da!

        Dervis
        Participant
         Post count: 104
         in reply to: Price iz sehare #41257

         Hvala za ovako lijepu priču moj prijatelju Aci Tagor 1414 iz ,, Eci Tagor,,.

         Dervis
         Participant
          Post count: 104
          in reply to: Svijet #41201

          Moj pasa, zaista ne znam kako normalan čovjek ovo moze da pogleda, a da mu se misli ne ,,skamene,,…
          E ovo bi trebalo da pogledaju i da im je uvijek na umu, oni što raskidaju na bilo koji način rodbinske veze i što su se
          uzoholili radi nekog beznačajnog materijalizma.
          Subhanallah, Milosniče budi nam na pomoći…i daj onima koji vladaju drzavama da budu dobri i imaju vise tvojih ALLAHU odlika…

          Dervis
          Participant
           Post count: 104
           in reply to: Obavijest o umrlim #41193

           Basum sagosum Zambi i sabur tvojoj porodici.

           Dervis
           Participant
            Post count: 104
            in reply to: Price iz sehare #41112

            Tako mi vremena –
            čovjek, doista, gubi,
            samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

            Dervis
            Participant
             Post count: 104

             :-))))))))))), ima ih zaista, vrlo dobar primjer…grehota je napisati, ali ja sam jednom dedi na Vrbanjuši uzeo baš ,,njegovo,, mjesto na kome je uvijek klanjao namaz i na kraju namaza dedo se ne poselami samnom. Šta ću drugi put mu dadoh njegovo mjesto i bi sve u redu…
             Halali mi moj deduka, ali ću ti ovo kazivanje o džamijskim ljudima kopirati i sutra ti aBda, čitam poslije podne namaza, uz kahvu na Čaršiji…

             Dervis
             Participant
              Post count: 104

              Estagfirullah, estagfirullah,estagfirullah.
              ‘Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, Allahu moj, učini me od onih koji se često kaju i mnogo čiste!

              Dervis
              Participant
               Post count: 104

               HIKAJA O FADILETU SADAKE

               Prenosi se da je Abdullah ibnul Mubarek išao na hadž, pa kada je došao u Kufu ugleda jednu ženu koja je perutala patku. Abdullah pomisli kako je to uginula patka, pa o tome zapita ženu, a ona reče:
               – Jeste, ja sam je našla mrtvu i hoću da je pripremim sebi i svojoj djeci za večeru.
               – Allah je zabranio ono što je uginulo! – reče Abdullah.
               – Ima već tri dana kako ja i moja djeca ništa nismo jeli, pa nisam ni imala drugog izbora.
               Abdullah povede svoju devu koja je hila natovarena hranom, odjećom i drugim potrebštinama, te ode kući te žene i reče joj:
               – Uzmi ovu devu i sve što je na njoj, vama je potrebnija nego meni!
               Onda se Abdullah ibnul Mubarek vrati u svoj grad i te godine nije ni otišao na hadž. Pošto mu je deva nedostajala on je dugo putovao do kuće, i desi se da je stigao baš kada i hadžije koje su te godine bili na hadžu.
               Kada ljudi koji su dočekivali hadžije počeše i njemu čestitati obavljanje hadža, on im reče: – Ja nisam obavio hadž ove godine!
               Onda jedan od hadžija reče: – Subhanallah! (Slavljen neka je Allah!) Zar mi nisi u Meki čuvao one stvari dok sam ja išao u to i to mjesto?
               Drugi hadžija dodade: – Zar mi nisi dao vode na onom mjestu?
               Treći reče: – Zar nisi sa mnom kupovao tu i tu robu?
               Abdullah im začuđeno odgovori: – Ja ništa ne znam o tome što govorite!
               Te noći on u snu vidje čovjeka koji mu reče:
               – O Ahdullahu! Allah je primio tvoju sadaku i poslao Meleka u tvom suretu (liku), pa je on za tebe obavio hadž, jer si onu sadaku dao iskrena nijjeta, tražeći u tome Allahovo zadovoljstvo i nagradu od njega, a ne nešto od ovosvjetskih nagrada i uživanja!

               Dervis
               Participant
                Post count: 104

                Zar zbog jednog običnog bujrum da mu katili život uzmu?
                Eh moj brate, a mi ko mi i naš merhamet,…
                Da nam se jednom konačno odazvati PAMETI…

                Dervis
                Participant
                 Post count: 104

                 Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova i neka je Salavat i Selam na Miljenika Muhameda s.a.v.s.

                Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 104 total)