Viewing 3 posts - 151 through 153 (of 153 total)
 • Author
  Posts
 • Ida
  Participant
   Post count: 105

   Završen je prvi krug košenja.
   Uplate i isplate u zadnjih mjesec dana:
   Mirsada Vesnić 10
   Nevresa Pilav 20
   Šefika, Neska, Ismeta i Šefik Pešto 20
   Tifija Mrkulić 50
   Ermin Pavica 2 rata (prvi krug košenja) -1000
   Hajrudin Hari Sokolović 20

   STANJE 241,4

   Ida
   Participant
    Post count: 105

    KONAČAN SPISAK ZA 2013. GODINU
    2013 uplata
    ostatak iz 2012 711,4
    Salko Čano 50
    Uzeir Čano 50
    Anes Čohodar 10
    Ismet i Muhamed Ajanović 50
    Ahmed Ajanović 10
    Fehim Ajanović 10
    Amir Bušatlija 50
    Nadžija Bušatlija 50
    Hidajeta Pašić 20
    Kasim Dobrača 100
    Mustafa Fejzić 50
    Abdulah Fejzić 50
    Senija Jusić 20
    Amra Turohan 20,00
    Muhidin Behlulović 50,00
    Ermin Pavica 1 rata -500
    Šefika – Fika Lemezan 10
    Hajra Ajanović 20
    Behka Nalbantić 20
    Zejnil Ajanović 20
    Murveta Konaković 40
    Naima Ajanović 10
    Nihad Ajanović 10
    Alma Šišić 10
    Minka Čavalić 10
    Vildana Šahinpašić 10
    Advija Šehić 10
    Benisa Muftić 10
    6 cijevi za put mezarje Nišani -300
    bager -150
    Almasa Čolić 10
    Ševala Čohodar 10
    Kadra Tanković 20
    Dijana i Nurko Omeragić 30
    Dalila i Irfan Lihić 70
    Alma i Enes Poljaković 50
    Seida i Sejdalija Bradarac 50
    A.P. uplata na Unicredit banku 50
    Amra Čolić 40
    Muaz Muftić 50
    Dijana i Nurko Omeragić 40
    Dalila i Irfan Lihić 60
    Alma i Enes Poljaković 60
    Seida i Sejdalija Bradarac 50
    Mirsada Vesnić 10
    Nevresa Pilav 20
    Šefika, Neska, Ismeta i Šefik Pešto 20
    Tifija Mrkulić 50
    Ermin Pavica 2 rata (prvi krug košenja) -1000
    Hajrudin Hari Sokolović 20
    Senad Branković 40
    Fatma Šahinpašić 20
    Senad Hafizović 20
    Aida Ajanović 50
    Irnis Delija 20
    Mahir Muftić 90
    Mesuda i Jasmina Trhulj 15
    Osman i Šaza Paralović 50
    Ibrahim-Braco Kazić 10
    Abida Živojević 20
    Enes i Naza Sejdić 20
    Ahmed Kazić 20
    Uzeir i Ruža Čano 110
    Fatma Čavčić 30
    Ramiz i Nevena Hodžić 196
    Sejo i Fatima Golić 100
    Mustafa Čano 20
    Mirha Muftić 50$ 70
    Ermin Pavica (drugi krug košenja) -1000
    Mirsada Durmišević 50
    Medžlis IZ 600
    Ermin Pavica (prvi i drugi krug košenja učešće Medžlisa IZ) -600
    OSTATAK za 2014. godinu 192,40

    Ida
    Participant
     Post count: 105

     KONAČAN SPISAK ZA 2013. GODINU
     2013 uplata
     ostatak iz 2012 711,4
     Salko Čano 50
     Uzeir Čano 50
     Anes Čohodar 10
     Ismet i Muhamed Ajanović 50
     Ahmed Ajanović 10
     Fehim Ajanović 10
     Amir Bušatlija 50
     Nadžija Bušatlija 50
     Hidajeta Pašić 20
     Kasim Dobrača 100
     Mustafa Fejzić 50
     Abdulah Fejzić 50
     Senija Jusić 20
     Amra Turohan 20,00
     Muhidin Behlulović 50,00
     Ermin Pavica 1 rata -500
     Šefika – Fika Lemezan 10
     Hajra Ajanović 20
     Behka Nalbantić 20
     Zejnil Ajanović 20
     Murveta Konaković 40
     Naima Ajanović 10
     Nihad Ajanović 10
     Alma Šišić 10
     Minka Čavalić 10
     Vildana Šahinpašić 10
     Advija Šehić 10
     Benisa Muftić 10
     6 cijevi za put mezarje Nišani -300
     bager -150
     Almasa Čolić 10
     Ševala Čohodar 10
     Kadra Tanković 20
     Dijana i Nurko Omeragić 30
     Dalila i Irfan Lihić 70
     Alma i Enes Poljaković 50
     Seida i Sejdalija Bradarac 50
     A.P. uplata na Unicredit banku 50
     Amra Čolić 40
     Muaz Muftić 50
     Dijana i Nurko Omeragić 40
     Dalila i Irfan Lihić 60
     Alma i Enes Poljaković 60
     Seida i Sejdalija Bradarac 50
     Mirsada Vesnić 10
     Nevresa Pilav 20
     Šefika, Neska, Ismeta i Šefik Pešto 20
     Tifija Mrkulić 50
     Ermin Pavica 2 rata (prvi krug košenja) -1000
     Hajrudin Hari Sokolović 20
     Senad Branković 40
     Fatma Šahinpašić 20
     Senad Hafizović 20
     Aida Ajanović 50
     Irnis Delija 20
     Mahir Muftić 90
     Mesuda i Jasmina Trhulj 15
     Osman i Šaza Paralović 50
     Ibrahim-Braco Kazić 10
     Abida Živojević 20
     Enes i Naza Sejdić 20
     Ahmed Kazić 20
     Uzeir i Ruža Čano 110
     Fatma Čavčić 30
     Ramiz i Nevena Hodžić 196
     Sejo i Fatima Golić 100
     Mustafa Čano 20
     Mirha Muftić 50$ 70
     Ermin Pavica (drugi krug košenja) -1000
     Mirsada Durmišević 50
     Medžlis IZ 600
     Ermin Pavica (prvi i drugi krug košenja učešće Medžlisa IZ) -600
     OSTATAK za 2014. godinu 192,40

    Viewing 3 posts - 151 through 153 (of 153 total)
    • You must be logged in to reply to this topic.