Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 891 total)
 • Author
  Posts
 • Zambi
  Participant
   Post count: 898
   in reply to: Obavijest o umrlim #41211

   Dostum sagosum dragi prijatelji i velika hvala

   Zambi
   Participant
    Post count: 898
    in reply to: Obavijest o umrlim #38723

    Sinoć je u Sarajevu preselio Hadžija Sabit Ajanović.Dženaza će se obaviti u nedelju 03.06.2012.godine na porodičnom mezarju u Šljedovićima poslije Podne-namaza.

    Molim dragog Allaha da mom cijenjenom komšiji i prijatelju Hadži Sabitu podari sve dženetske ljepote.Amin. A porodici sabur u ovim teškim trenutcima.

    Zambi sa porodicom

    Zambi
    Participant
     Post count: 898
     in reply to: Obavijest o umrlim #38730

     Sinoć je u Sarajevu preselio Hadžija Sabit Ajanović.Dženaza će se obaviti u nedelju 03.06.2012.godine na porodičnom mezarju u Šljedovićima poslije Podne-namaza.

     Molim dragog Allaha da mom cijenjenom komšiji i prijatelju Hadži Sabitu podari sve dženetske ljepote.Amin. A porodici sabur u ovim teškim trenutcima.

     Zambi sa porodicom

     Zambi
     Participant
      Post count: 898
      in reply to: U i oko Rogatice #38555

      Dragi moji Rogatičani i Rogatičanke

      Želim ovim putem da Vas obavijestim da je u Rogatici od prije par dana vraćen GRUNT koji se nalazio u Višegradu.Tako sad da znate da više ne morate ići u Višegrad da vadite ZK-izvadak to možete uraditi u Rogatici u katastru.

      Sve informacije možete dobiti na telefon 058 415 403

      Zambi
      Participant
       Post count: 898
       in reply to: U i oko Rogatice #38560

       Dragi moji Rogatičani i Rogatičanke

       Želim ovim putem da Vas obavijestim da je u Rogatici od prije par dana vraćen GRUNT koji se nalazio u Višegradu.Tako sad da znate da više ne morate ići u Višegrad da vadite ZK-izvadak to možete uraditi u Rogatici u katastru.

       Sve informacije možete dobiti na telefon 058 415 403

       Zambi
       Participant
        Post count: 898
        in reply to: Obavijest o umrlim #37413

        Dženaza rah.Kazić(Dervo)Vehbija biće klanjana u Rogatici poslije podne namaza.Ukop će se obaviti u nedjelju 11.marta u 13,00 časova na mezarju Zahrid.

        Zambi
        Participant
         Post count: 898

         Irfo

         Sretan rođendan i sve naj u životu

         Zambi
         Participant
          Post count: 898

          Irfo

          Sretan rođendan i sve naj u životu

          Zambi
          Participant
           Post count: 898

           Dobro došli,ugodni trenutci u Rogatičkoj avliji:cheer: ;) ;)

           Zambi
           Participant
            Post count: 898

            Dobro došli,ugodni trenutci u Rogatičkoj avliji:cheer: ;) ;)

            Zambi
            Participant
             Post count: 898

             Kemal Mešić ispunio B – normu za Olimpijske igre
             Kemal Mešić, član Atletskog Kluba Sarajevo je na jučerašnjem atletskom mitingu u Texasu postigao rezultat od 20.31m, čime je ispunio B – normu za Olimpijske igre u Londonu.
             Kemal Mešić
             Kemal Mešić
             Kemal Mešić je član AK Sarajevo od 1999 godine i nalazi se nastudijama u SAD-u, te se nakon završenih studija 2012. godine očekuje njegov povratak ovog ljeta.

             Kao član AK Sarajevo protekle sezone 2011. je nastupao i osvojio dvije titule prvaka BiH u disku i kugli.

             Zambi
             Participant
              Post count: 898

              Kemal Mešić ispunio B – normu za Olimpijske igre
              Kemal Mešić, član Atletskog Kluba Sarajevo je na jučerašnjem atletskom mitingu u Texasu postigao rezultat od 20.31m, čime je ispunio B – normu za Olimpijske igre u Londonu.
              Kemal Mešić
              Kemal Mešić
              Kemal Mešić je član AK Sarajevo od 1999 godine i nalazi se nastudijama u SAD-u, te se nakon završenih studija 2012. godine očekuje njegov povratak ovog ljeta.

              Kao član AK Sarajevo protekle sezone 2011. je nastupao i osvojio dvije titule prvaka BiH u disku i kugli.

              Zambi
              Participant
               Post count: 898
               in reply to: Povratnici #36410

               Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
               Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o
               raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
               Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu
               i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
               („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
               objavljuje

               J A V N I P O Z I V II

               Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
               Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
               za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju
               povratka na područje opština Republike Srpske: Novo Goražde, Teslić, Šipovo,
               Banja Luka, Bosanski Novi/Novi Grad, Čajniče, Osmaci, Bijeljina, Sokolac,
               Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Doboj, Rogatica, Prijedor, Višegrad, Foča, Vlasenica,
               Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Milići, Pelagićevo, Bosanski
               Brod/Brod, Modriča, Bosanski Šamac/Šamac, Derventa, Bosanska
               Gradiška/Gradiška, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Kalinovik, Bosanska
               Kostajnica/Kostajnica, Prnjavor, Jezero, Vukosavlje, Rudo
               Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
               implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
               sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
               izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
               Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.
               Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i
               povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
               Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
               implementator definisan posebnim sporazumom.
               KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

               OPĆI KRITERIJI

               Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći
               1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i
               Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
               Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i
               rekonstrukcije stambenih jedinica:
               2. da je iskazao namjeru za povratkom,
               3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom
               koja je predmet rekonstrukcije,
               4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
               predmet rekonstrukcije,
               5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
               stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih
               uvjeta,
               6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
               drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa
               odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće

               standarde o minimumu stambenih uvjeta.
               I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
               – Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
               pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
               o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
               a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa
               zemlje boravka,
               b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje
               potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka
               o statusu raseljene osobe,
               c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz
               kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o prijavi prebivališta.
               I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
               – Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

               dokazuje se:

               a) da je iskazana namjera za povratkom,
               b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u
               skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
               c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni
               za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH
               drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa
               odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
               d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući
               standard o minimumu stambenih uvjeta.
               I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
               – Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom

               koja je predmet rekonstrukcije su:

               a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)
               mjeseci.
               I.4.) Dokaz o kretanju
               – Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
               organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
               imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
               Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
               U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
               prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
               svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

               POSEBNI KRITERIJI

               Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
               formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
               pristupu pomoći za rekonstrukciju.
               Posebni kriteriji su:1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su
               ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno
               borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
               2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
               a) socijalna kategorija,
               b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
               c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
               d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
               e) porodice nestalih osoba i
               f) bivši logoraši.
               3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
               smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
               4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
               prijeratno prebivalište.
               Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se
               dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
               objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
               općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
               II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
               II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
               II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
               ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
               centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
               zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
               po tom osnovu,
               II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
               nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
               invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
               II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
               dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
               općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
               kojeg se vodi službena evidencija,
               II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
               koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
               evidencija,
               II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
               strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
               II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
               nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
               II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
               smještaju
               a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
               smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi
               kolektivni centar ili alternativni smještaj.
               b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
               smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u
               kojem korisnik privremeno boravi.
               II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
               Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su
               se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
               općinskog organa.
               Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
               članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
               porodice.
               Podnošenje prijava i dokumenata
               Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
               implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog
               materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
               sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
               Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa
               potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih
               kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
               svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno
               ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom:
               „ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU
               STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.
               [u]Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno
               popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina
               povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog
               ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici
               Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ww w.fmroi.gov.ba,[/u] gdje će biti
               objavljen i tekst Javnog poziva.
               Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

               Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
               razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.
               Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
               Alipašina 41, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
               liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
               ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
               stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica http://www.fmroi.gov.ba.
               MINISTAR

               Broj: 01-36-69-1/12 mr. Adil Osmanović
               Sarajevo, 18.01.2012. godine

               Zambi
               Participant
                Post count: 898
                in reply to: Povratnici #36420

                Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
                Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 27. Zakona o
                raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz
                Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu
                i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica
                („Službeni glasnik BiH“,broj:48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
                objavljuje

                J A V N I P O Z I V II

                Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
                Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
                za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju
                povratka na područje opština Republike Srpske: Novo Goražde, Teslić, Šipovo,
                Banja Luka, Bosanski Novi/Novi Grad, Čajniče, Osmaci, Bijeljina, Sokolac,
                Mrkonjić Grad, Kotor Varoš, Doboj, Rogatica, Prijedor, Višegrad, Foča, Vlasenica,
                Bratunac, Srebrenica, Zvornik, Ugljevik, Lopare, Milići, Pelagićevo, Bosanski
                Brod/Brod, Modriča, Bosanski Šamac/Šamac, Derventa, Bosanska
                Gradiška/Gradiška, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Kalinovik, Bosanska
                Kostajnica/Kostajnica, Prnjavor, Jezero, Vukosavlje, Rudo
                Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
                implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
                sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
                izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
                Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine.
                Sredstva će se osiguravati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i
                povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
                Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
                implementator definisan posebnim sporazumom.
                KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA

                OPĆI KRITERIJI

                Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći
                1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Federaciji Bosne i
                Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine,
                Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i
                rekonstrukcije stambenih jedinica:
                2. da je iskazao namjeru za povratkom,
                3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom
                koja je predmet rekonstrukcije,
                4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
                predmet rekonstrukcije,
                5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
                stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih
                uvjeta,
                6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH
                drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa
                odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće

                standarde o minimumu stambenih uvjeta.
                I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
                – Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
                pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
                o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
                a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog organa
                zemlje boravka,
                b)raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine svoj status dokazuje
                potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka
                o statusu raseljene osobe,
                c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa o statusu povratka uz
                kopiju CIPS-ove lične karte izdate u mjestu povratka i potvrde o prijavi prebivališta.
                I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
                – Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,

                dokazuje se:

                a) da je iskazana namjera za povratkom,
                b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u
                skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
                c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni
                za dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH
                drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa
                odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
                d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući
                standard o minimumu stambenih uvjeta.
                I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
                – Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom

                koja je predmet rekonstrukcije su:

                a) ZK , zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list, ne stariji od 6 (šest)
                mjeseci.
                I.4.) Dokaz o kretanju
                – Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
                organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
                imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
                Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
                U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
                prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
                svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

                POSEBNI KRITERIJI

                Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
                formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
                pristupu pomoći za rekonstrukciju.
                Posebni kriteriji su:1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su
                ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno
                borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
                2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
                a) socijalna kategorija,
                b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
                c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
                d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
                e) porodice nestalih osoba i
                f) bivši logoraši.
                3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
                smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
                4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
                prijeratno prebivalište.
                Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se kopijom lične/osobne karte, kojom se
                dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi
                objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i potvrda nadležnog
                općinskog organa ili drugog nadležnog organa da je povratnik.
                II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
                II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
                II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
                ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
                centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
                zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
                po tom osnovu,
                II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
                nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
                invaliditetom i sl.), kod kojeg se vodi službena evidencija,
                II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
                dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
                općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
                kojeg se vodi službena evidencija,
                II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
                koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
                evidencija,
                II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
                strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
                II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
                nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
                II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
                smještaju
                a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
                smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi
                kolektivni centar ili alternativni smještaj.
                b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni
                smještaj dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u
                kojem korisnik privremeno boravi.
                II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
                Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su
                se prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
                općinskog organa.
                Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za sve maloljetne
                članove, odnosno ovjerenu kopiju lične/osobne karte za sve punoljetne članove
                porodice.
                Podnošenje prijava i dokumenata
                Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
                implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog
                materijala i sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po
                sistemu „ključ u ruke“ izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u
                Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine sa
                potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih
                kriterija, dostaviti na protokol Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
                svakim radnim danom od 8,00 sati do 16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno
                ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom:
                „ZA JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU
                STAMBENIH JEDINICA U CILJU POVRATKA“.
                [u]Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno
                popunjen obrazac koji će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina
                povratka, resornim kantonalnim Ministarstvima, u prostorijama Federalnog
                ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vilsonovo šetalište 10 i na internet stranici
                Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ww w.fmroi.gov.ba,[/u] gdje će biti
                objavljen i tekst Javnog poziva.
                Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

                Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
                razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika ovog ministarstva.
                Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica,
                Alipašina 41, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
                liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog
                ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet
                stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica http://www.fmroi.gov.ba.
                MINISTAR

                Broj: 01-36-69-1/12 mr. Adil Osmanović
                Sarajevo, 18.01.2012. godine

                Zambi
                Participant
                 Post count: 898
                 in reply to: V i j e s t i #36376

                 Sinoć poslije Jacije-namaza Amel Ef. je smjestio našeg mujezina Hadži Envera Kazića u bolnicu u Goraždu.Hadži Enver se trenutno slabo osjeća.Molimo dragog Allaha da pomogne našem Enveru da ovo preboli i vrati se u svoju Mahalu i da ponovo Rogatičkom dolinom odjekuje njegov ezan.

                Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 891 total)