Viewing 15 posts - 256 through 270 (of 730 total)
 • Author
  Posts
 • mirsad_d
  Participant
   Post count: 4000

   Sarajevo: Bez autoputa ka Užicu
   2. decembar 2009. | 01:36 |
   Izvor: Danas, Tanjug

   Beograd — Inicijativu da se od autoputa Južni Jadran kod Užica odvoji krak koji bi išao preko Višegrada i Rogatice, u BiH vide kao nepotrebnu, piše “Danas”.

   Erdal Trhulj, direktor Federalne direkcije za upravljanje, održavanje i izgradnju autocesta u BiH, kaže za da nije siguran da bi se ta inicijativa, koju su izneli premijer RS, Milorad Dodik i gradonačelnik Užica, Jovan Maraković, uklopila u strategiju razvoja saobraćaja koju je federalna vlada usvojila, a uskoro bi trebalo da se nađe i pred federalnim parlamentom.

   Trhulj objašnjava da je reč o dokumentu koji je izrađen na bazi planova razvoja saobraćajnica koji potiču još iz prethodne Jugoslavije, iz 70-ih godina.

   Tim planovima je predviđena izgradnja Koridora 5c, na pravcu sever-jug kao i koridora zapad-istok, čime bi, uz nekoliko brzih cesta bile pokrivene potrebe BiH za saobraćajnicama za narednih 20 do 30 godina.

   “Mislim da bi bilo necelishodno da se na rastojanju od 15 do 20 kilometara grade dve paralelne autoceste, posebno ne sada kada ni postojeće saobraćajnice nemaju dovoljno prometa za rentabilnu eksploataciju”, kaže Trhulj i dodaje da bi planovi razvoja saobraćaja u Federaciji svakako morali da se menjaju, ukoliko bi inicijativa Dodika i Markovića počela ozbiljno da se razmatra.

   On takođe objašnjava da se krak Koridora 5c, koji povezuje Baltičko more sa Jadranskim, odvaja od Budimpešte i preko Osijeka dolazi na granicu BiH kod Svilaja, a trasa se zatim nastavlja preko Odžaka, Doboja, Zenice, Sarajeva, Mostara i stiže do luke Ploče.

   S druge strane, ideja je da autoput zapad-istok ide od Zagreba, preko Bihaća, Mrkonjić grada, Travnika, Zenice i kod Sarajeva bi se spojio sa Koridorom 5c.

   Kod Goražda bi se odvojio krak koji bi izašao na tromeđu BiH, Srbije i Crne Gore i tu bi se, preko Sandžaka, spojio sa autoputem Južni Jadran (planirani Koridor 11).

   Srpski državni vrh nedavno je prilikom posete predsednika Turske pregovarao o uslovima da ta zemlja finansira izgradnju trase koja bi preko Sandžaka spojila Koridor 5c i autoput Južni Jadran.

   S druge strane, ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidović, kaže za da bi svaku ideju o izgradnji saobraćajnica trebalo shvatiti ozbiljno i kroz studiju izvodljivosti utvrditi da li je isplativa.

   Trhulj je rekao da sama činjenica da su inicijativu podneli premijer Republike Srpske i gradonačelnik Užica garantuje mogućnost pokretanja postupaka koji će predlog dovesti pred Ministarstvo komunikacija i prometa, nadležno za međunarodne putne pravce.

   Teva
   Participant
    Post count: 8872

    Vidis da se ovaj Dodik bavi glupostima i sve skrece sa prave teme.
    Bolje bi mu bilo da razmislja da napravi auto put od Bosanskog Broda do Doboja,
    jer ova postojeca cesta ne lici ni na sta, dok je put od Doboja prema Zenici daleko, daleko bolji.
    Ma magistrala za onaj njihov dio tamo, al nisu anamoni ni naucili da im je bolje…

    mirsad_d
    Participant
     Post count: 4000

     Z A P I S N I K

     sa XI redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 28.10.2009. godine (srijeda) u sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova.

     Sjednicu je sazvao i njome predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Kemo
     Čamdžija i pozdravio prisutne odbornike i goste, nakon čega je izvršio prozivku odbornika.

     Konstatovao je da sjednici prisustvuje 21 odbornik tako da Skupština može punovažno
     odlučivati.

     Pored predsjednika Skupštine opštine, Radno predsjedništvo čine Slobodan Planinčić,
     potpredsjednik Skupštine opštine i Ljubiša Tomić sekretar Skupštine opštine.

     Ispred SNSD*a sjednici su prisustvovali odbornici: Planinčić Slobodan, Drašković
     Siniša, Novaković Andrijana, Gladanac Milosav, Kulašević Bojan i Marković Milan.

     Ispred SDS*a sjednici su prisustvovali odbornici: Stjepanović Dragomir, Kozić
     Goran, Rajak Marina, Slobodan Stojanović i Okiljević Ljubo.

     Ispred PDP*a sjednici su prisustvovali odbornici: Bojat Ratomir, Rajak
     Aleksandar, Razdoljac ðoko i Glibo Luka.

     Ispred DNS*a sjednici su prisustvovali odbornici: Sokolović Dragan i Despotović
     Desimir.

     Ispred SP sjednici je prisustvovala odbornik Vasiljević Milosava.

     Ispred NSRZB sjednici je prisustvovala odbornik Perković Dragana.

     Ispred SRS »Dr. Vojislav Šešelj« sjednici je prisustvovao odbornik Ećimović
     Milomir.

     Ispred Saveza SDA* S BIH sjednici je prisustvovao odbornik Čamdžija Kemo.

     Sjednici opravdano nisu prisustvovali: Ispred SNSD1a odbornik Milješić Siniša i
     Nezavisni odbornik Karišik Željko.

     Pored odbornika Skupštine opštine sjednici su prisustvovali: Radomir Jovičić,
     Načelnik opštine Rogatica, Uzeir Kurtić zamjenik Načelnika opštine ,Radovan Rosić,
     načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Miladin Ikonić,načelnik Odjeljenja za
     opštu upravu, Sorak Milovan, ispred Odjeljenja za finansije, Milenka Samardžić1 SSS za
     poslove poljoprivrede, vodoprivrede i poljoprivredni inspektor, Boško Jugović1pomoćnik
     direktora Elektrodistribucije Pale, predstavnici Istituta za bakar Bor, predstavništvo za RS i
     BiH1 Zvornik, predstavnici »PROJEKT« Banja Luka, ispred Glasa Srpske novinar Sreten
     Mitrović, ispred »Radija 303« Sandra Bajević.

     Zapisnik vodila, Tatjana Karišik.
     Tonski sjednicu snimao Saša Bojović, ispred Radija »303«.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, nakon prozivke konstatovao je da
     sjednica može početi sa radom i za sjednicu je predložio sljedeći:

     D N E V N I R E D

     1. Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine opštine,

     2. Razmatranje Nactra odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica,

     3. Razmatranje Radne verzije programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće
     „Ziličina“,

     4. Razmatranje Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu,

     5. Razmatranje Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu,

     6. Razmatranje Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima,

     7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odreñivanju lokacije za izgradnju
     Norveške kuće na teritoriji opštine Rogatica,

     8. Razmatranje Izvještaja po izvršenoj analizi rada i finansijskog poslovanja Sportskog
     društva „Mladost“ Rogatica i klubova sa prijedlogom mjera,

     9. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti obrazovanja, kulture i fizičke kulture na
     području opštine Rogatica.

     10. Odbornička pitanja.

     Nakon predlaganja dnevnog reda, isti je dao na skupštinsko razmatranje i dopunu.

     Radomir Jovičić, Načelnik opštine predložio je da se tačka 7. preformuliše i da glasi
     Zahtjev društva srpsko1norveškog prijateljstva za dodjelu lokacije za izgradnju Norveške
     kuće. Istakao je da ima i prijedlog za dopunu dnevnog reda, da se dnevni red dopuni sa
     dvije tačke a to su: Informisanje Skupštine o problematici snabdijevanja električnom
     energijom na području opštine Rogatica i Razmatranje Zahtjeva za donošenje odluke o
     usvajanju plana parcelizacije i UT uslova za izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača«.

     U 10:10 časova u salu je ušao Slobodan Stojanović, tako da u sali ima 20 odbornika.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je odbornike da se izjasne o izmjenama i
     dopunama dnevnog reda.

     Nakon izjašnjavanja konstatovao je da su izmjene i dopune usvojene jednoglasno sa
     20 glasova »ZA«, a zatim je pozvao odbornike da se izjasne o predloženom dnevnom
     redu u cjelini.

     Nakon izjašnjavanja konstatovao je da je dnevni red sa izmjenama usvojen
     jednoglasno sa 20 glasova »ZA«.

     A.D.1.
     Usvajanje Zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica
     održane 29.09.2009. godine

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po zapisniku sa X
     redovne sjednice Skupštine opštine održane dana 29.09.2009. godine, dostavljenom u
     materijalu.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike
     da se izjasne o predloženom zapisniku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zapisnik sa X redovne sjednice
     Skupštine opštine održane 29.09.2009. godine, usvojen jednoglasno sa 19 glasova »ZA«.

     A.D.2.
     Razmatranje Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine
     Rogatica

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Nacrtu odluke o
     izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica, dostavljenom u materijalu. Pozvao je
     Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj.

     Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise, istakao je da u skladu sa
     odredbama Poslovnika Skupštine opštine Rogatica 1 prečišćeni tekst (“Službeni glasnik opštine
     Rogatica”, broj 9/06 i 9/07), Komisija za propise je dana 26.10.2009. godine održala 10.
     sjednicu Komisije.

     Sjednici Komisije su prisustvovali:

     1. Dragan Sokolović, predsjednik
     2. Andrijana Novaković, zamjenik predsjednika
     3. Kemo Čamdžija, član
     4. Luka Glibo, član

     Sjednici nije prisustvovao Tomislav Batinić, član.

     Pored članova Komisije sjednici je prisustvovao Ljubiša Tomić, sekretar Skupštine
     opštine.

     Komisija je jednoglasno usvojila dnevni red.

     Komisija je razmatrala materijale predviñene za razmatranje na X redovnoj sjednici
     Skupštine opštine Rogatica.

     1. Razmatranje Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica;
     2. Razmatranje Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima,
     3. Razmatranje Prijedloga odluke o odreñivanja lokacije za izgradnju Norveške kuće na
     teritoriji opštine Rogatica,
     4. Tekuća pitanja.

     A.D. 1. Prilikom razmatranja Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Rogatica,
     Komisija je konstatovala da je Nacrt predmetne odluke u skladu sa Ustavom, Zakonom o
     lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica, i da nema smetnji da uñe u redovnu
     skupštinsku proceduru, te da predstavlja dobar osnov za voñenje kvalitetne rasprave.
     Komisija je mišljenja da, ako se prihvati da se stav 1. člana 71. Statuta briše, neophodno
     preformulisati i usaglasiti i stav 2. istog člana.

     Učešće u diskusiji uzeli su: Dragan Sokolović, Kemo Čamdžija i ðoko
     Razdoljac.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

     Z A K LJ U Č A K

     1. Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta odluke o izmjenama i
     dopunama Statuta opštine Rogatica.

     2. Zadužuju se Stručna služba Skupštine i Kabinet načelnika da organizuju i
     provedu javnu raspravu po Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Statuta
     opštine Rogatica, po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine Rogatica, u
     trajanju od 30 dana i o provedenoj raspravi dostave izvještaj Skupštini opštine.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike
     da se izjasne po Zaključku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 20
     glasova »ZA«.

     A.D.3.
     Razmatranje Radne verzije programa sanitarne zaštite izvorišta vode za
     piće „Ziličina“

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je prisutne predstavnike Instituta
     za bakar Bor da izvrše prezentaciju Radne verzije programa sanitarne zaštite izvorišta
     vode za piće »Ziličina«, a potom je otvorio rasparvu po istoj.

     Učešće u diskusiji uzeli su: Predstavnici Istituta za bakar Bor, predstavništvo
     za RS i BiH* Zvornik, Kemo Čamdžija i Milomir Ećimović.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

     Z A K LJ U Č A K

     1.Skupština opštine Rogatica prihvaća Radnu verziju Programa sanitarne zaštite izvorišta
     vode za piće „Ziličina“, u dostavljenom tekstu.

     2.Radna verzija Programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Ziličina“ je sastavni
     dio ovog zaključka.

     3.Zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti da pokrene aktivnosti oko
     pribavljanja saglasnosti od nadležnih ministarstava, organizuje i provede javnu raspravu,
     i da o provedenim aktivnostima podnese izvještaj Skupštini opštine zajedno sa Konačnom
     verzijom Programa sanitarne zaštite izvorišta vode za piće „Ziličina“.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike
     da se izjasne po Zaključku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 20
     glasova »ZA«.

     A.D.4. i A.D.5.
     Razmatranje Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu
     i
     Razmatranje Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Nacrtu rebalansa
     budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu i Nacrtu budžeta opštine Rogatica za 2010.
     godinu , dostavljenim u materijalu. Pozvao je Bojana Kulaševića da ispred Komisije za
     budžet i finansije podnese izvještaj.

     Bojan Kulašević, istakao je da u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine opštine
     Rogatica 1 prečišćeni tekst (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj 9/06 i 9/07), Komisija za
     budžet i finansije je dana 26.10.2009. godine održala 9. sjednicu Komisije.

     Sjednici Komisije su prisustvovali:
     1. Dragomir Stjepanović, predsjednik,
     2. Dragan Malović, zamjenik predsjednika,
     3. Bojan Kulašević član i
     4. Desimir Despotović, član i
     5. Luka Glibo, član.

     Pored članova Komisije sjednici je prisustvovao Ljubiša Tomić, sekretar Skupštine
     opštine.

     Komisija je razmatrala materijale predviñene za razmatranje na XI redovnoj sjednici
     Skupštine opštine Rogatica i to:

     1. Razmatranje Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu.
     2. Razmatranje Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu.
     3. Tekuća pitanja.

     A.D.1. Nakon razmatranja Nacrta rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu,
     Komisija je zaključila da dokument ima dovoljno materijala za voñenje kvalitetne rasprave.

     A.D.2.Nakon razmatranja Nacrta budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu, Komisija je nakon
     sveobuhvatne diskusije konstatovala da, s obzirom da je nerealno planiran budžet za 2009.
     godinu, Odjeljenje za finansije treba obratiti više pažnje kod planiranja budžetskih sredstava i
     rashoda za 2010. godinu, a imajući u vidu i opšta kretanja privrednih tokova.

     U 11:40 časova u salu je ušao Dragomir Stjepanović, tako da u sali ima 21 odbornik.

     Učešće u diskusiji uzeli su: Dragan Sokolović, Luka Glibo, Milomir Ećimović,
     Radomir Jovićić*Načelnik opštine, Kemo Čamdžija i ðoko Razdoljac.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

     Z A K LJ U Č A K

     1.Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta rebalansa budžeta
     opštine Rogatica za 2009. godinu u dostavljenom tekstu.

     2.Zadužuje se Odjeljenje za finansije da organizuje i provede javnu raspravu po
     Nacrtu rebalansa budžeta opštine Rogatica za 2009. godinu u periodu od 29.10. do
     28.11.2009 godine po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine i o provedenoj
     raspravi dostavi izvještaj Skupštini opštine zajedno sa Prijedlogom rebalansa budžeta
     opštine Rogatica za 2009. godinu.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike
     da se izjasne po Zaključku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, a time i Nacrt rebalansa
     budžeta, usvojen sa 16 glasova »ZA« i 5 glasova »PROTIV«.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

     Z A K LJ U Č A K

     1.Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta budžeta opštine
     Rogatica za 2010. godinu u dostavljenom tekstu.

     2.Zadužuje se Odjeljenje za finansije da organizuje i provede javnu raspravu po
     Nacrtu budžeta opštine Rogatica za 2010. godinu u periodu od 29.10. do 28.11.2009
     godine po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine i o provedenoj raspravi dostavi
     izvještaj Skupštini opštine zajedno sa Prijedlogom budžeta opštine Rogatica za 2010.
     godinu.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike
     da se izjasne po Zaključku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, a time i Nacrt budžeta
     opštine Rogatica, usvojen sa 16 glasova »ZA« i 5 glasova »PROTIV«.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je da se tačka 10. razmatra kao
     sljedeća, što su odbornici i prihvatili.

     A.D.6.
     Razmatranje Zahtjeva za donošenje odluke o usvajanju plana
     parcelizacije i UT uslova za izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača«

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je predstavnike »PROJEKT1a«
     Banja Luka da izvrše prezentaciju Plana parcelacije i urbanističko1tehničkih uslova za
     izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača« a potom je otvorio raspravu po istom.

     Učešće u diskusiji uzeli su: Nevena Predojević – rukovodilac projekta, Milosav
     Gladanac, Luka Glibo, Miladin Ikonić*načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Kemo
     Čamdžija i Milomir Ećimović.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo više diskusija, pozvao je
     odbornike da se izjasne po prijedlogu.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Odluka o usvajanju plana
     parcelizacije i UT uslova za izgradnju MHE »Dub« i MHE »Ustiprača« , usvojena
     jednoglasno sa 21 glasom »ZA«.

     A.D.7.
     Informisanje Skupštine o problematici snabdijevanja električnom
     energijom na području opštine Rogatica

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, pozvao je pomoćnika direktora
     Elektrodistribucije Pale, gospodina Boška Jugovića da informiše Skupštinu o problematici
     snabdijevanja električnom energijom na području opštine Rogatica, a potom je otvorio
     raspravu.

     Učešće u diskusiji uzeli su: Boško Jugović*pomoćnik direktora
     Elektrodistribucije Pale, ðoko Razdoljac, Milomir Ećimović, Dragan Sokolović,
     Dragomir Stjepanović, Mićo Gladanac,Kemo Čamdžija i Radomir Jovičić*Načelnik
     opštine.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

     Z A K LJ U Č A K

     1. Skupština opštine Rogatica prihvaća informacije o snabdijevanju električnom
     energijom na području opštine Rogatica i izražava zabrinutost za nesmetano
     snabdijevanje u predstojećem – zimskom periodu, imajući u vidu kvarove na el.
     mreži izazvane posljednjim snježnim padavinama.

     2. Skupština opštine izražava spremnost za partnerski odnos sa
     Elektrodistribucijom Pale i traži da, prilikom izrade Investicionog Plana ED Pale,
     u te aktivnosti bude uključen i Načelnik opštine Rogatica.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike
     da se izjasne po Zaključku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 21
     glasom »ZA«.

     A.D.8.
     Razmatranje Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i
     prigradskim naseljima

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Nacrtu odluke o
     vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima, dostavljenom u materijalu. Pozvao je
     Dragana Sokolovića da ispred Komisije za propise podnese izvještaj.

     Dragan Sokolović, predsjednik Komisije za propise, istakao je da prilikom
     razmatranja Nacrta odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima, Komisija je
     konstatovala da je Nacrt predmetne odluke u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o
     lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Rogatica, te da nema smetnji da uñe u redovnu
     skupštinsku proceduru.

     Nezavisni odbornik Željko Karišik je u pisanoj formi dostavio primjedbe na
     Nacrt odluke o vodnim objektima u selima i prigradskim naseljima, koji je predsjednik
     Skupštine pročitao.

     Učešće u diskusiji uzeli su: Dragomir Stjepanović, ðoko Razdoljac, Milosava
     Vailjević, Milomir Ećimović i Milenka Samardžić – SSS za poslove poljoprivrede,
     vodoprivrede i poljoprivredni inspektor.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, predložio je

     Z A K LJ U Č A K

     1. Skupština opštine Rogatica prihvaća utvrñeni tekst Nacrta odluke o vodnim
     objektima u selima i prigradskim naseljima.

     2. Zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti da organizuje i
     provede javnu raspravu po Nacrtu odluke o vodnim objektima u selima i
     prigradskim naseljima, po mjesnim zajednicama i u Šalter sali opštine Rogatica, u
     trajanju od 30 dana i o provedenoj raspravi dostavi izvještaj Skupštini opštine.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo diskusija, pozvao je odbornike
     da se izjasne po Zaključku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen sa 15 glasova
     »ZA« i 6 glasova »UZDRŽAN«.

     A.D.9.
     Zahtjev društva srpsko*norveškog prijateljstva za dodjelu lokacije za
     izgradnju Norveške kuće

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine obrazložio je zahtjev društva srpsko1
     norveškog prijateljstva i pošto nije bilo pitanja i diskusija, predložio je

     Z A K LJ U Č A K

     1. Skupština opštine Rogatica podržava inicijativu za izgradnju Norveške kuće na
     području opštine Rogatica, kao rezultat srpsko*norveškog prijateljstva, a po
     zahtjevu Društva srpsko*norveškog prijateljstva RS u BiH.

     2. Ovlašćuje se Načelnik opštine da, sa Društvom srpsko*norveškog prijateljstva RS
     u BiH, potpiše Memorandum o razumijevanju i zajednički iznañu lokaciju za
     izgradnju Norveške kuće, na zemljištu koje je u vlasništvu opštine Rogatica, te
     Skupštini opštine predloži odluku o odreñivanju lokacije.

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, kako nije bilo primjedbi na prijedlog
     zaključka, pozvao je odbornike da se izjasne po Zaključku.

     Nakon izjašnjavanja, konstatovao je, da je Zaključak, usvojen jednoglasno sa 21
     glasom »ZA«.

     A.D.10.
     Razmatranje Izvještaja po izvršenoj analizi rada i finansijskog poslovanja
     Sportskog društva „Mladost“ Rogatica i klubova sa prijedlogom mjera

     Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine, otvorio je raspravu po Izvještaju po
     izvršenoj analizi rada i finansijskog poslovanja Sportskog društva „Mladost“ Rogatica i
     klubova sa prijedlogom mjera , dostavljenom u materijalu.

     rogatica.net

     mirsad_d
     Participant
      Post count: 4000

      Zbog jakog vjetra naselja bez struje
      Srijeda, 02 Prosinac 2009 22:45
      Glas Srpske

      ROGATICA – Orkanski vjetar koji je “protutnjao” područjem opštine Rogatica u noći između ponedjeljka i utorka nanio je veliku štetu stanovništvu. Posebno je stradala elektrodistributivna mreža, pa je u utorak bez struje bio najveći dio opštine. Vjetar je kidao žice i nosio krovove kuća.Kako su za “Glas Srpske” rekli u Dispečerskom centru AD “Elektrodistribucija” Pale, juče su bez struje bili potrošači koji se snabdijevaju električnom energijom preko 10-kilovoltnog dalekovoda “Matino Brdo” i trafo-stanica Lađevine, Karačići, Kramer Selo, Vran Do, Golubovići, Vragolovi, Sočice i Vrhlazje.

      Bez struje je i dio dalekovoda Rogatica – Šljedovići, krak za Dub, pa su u mraku tuneli na većem dijelu magistralnog puta Ustiprača – Višegrad.

      I pored toga što su radnici ovdašnje Radne jedinice “Elektrodistribucije” na terenu, struje nemaju ni potrošači trafo-područja Seljani jedan i dva i Ptičijak na domak Rogatice, te na kraku dalekovoda za Pešuriće iz TS “Borike”, pa struje nemaju sela Brankovići, Pešurići, Krvojevići, Osovo i televizijski relej na Tmoru, zbog čega u Rogatici nema TV signala nekih medijskih kuća.

      Zbog nevremena stradali su krovovi velikog broja porodičnih kuća i poslovnih objekata.

      Šteta je posebno evidentirana na objektima privatnog preduzeća “Rađen” u Plješevici i DOO “Ikonić-komerc”, gdje je, kako rekoše u ovom preduzeću, vjetar odnio više od 40 metara limenog krova i srušio dimnjak.

      Ni ovoga puta nije pošteđen ovčarnik na Borikama, na kome je vjetar “zavratio” velike površine krova, a štete ima i na drugim objektima.

      Posljedice velikog nevremena na području ove opštine tek se sagledavaju i kad se procijeni nanesena šteta, znaće se tačno šta je sve olujni vjetar učinio u ovoj opštini.
      Šteta

      Vlasnik privatnog preduzeća “Rađen” Ljubiša Racković iz Plješevice kod Rogatice rekao je da mu je sa krova magacina gotovih proizvoda, u kome se nalazi građevinska stolarija, prozori, vrata i drugo, vjetar odnio više od 150 metara limenog krova. Majstori ne mogu da popravljaju krov zbog kiše koja pada.

      Poslovođa Radne jedinice “Elektrodistribucije” u Rogatici, Tomislav Borovčanin istakao je da će, zbog velike havarije, tek danas početi da otklanjaju kvarove na mreži i dalekovodu prema Pešurićima i televizijskom releju Tmor.

      mirsad_d
      Participant
       Post count: 4000

       http://www.box.net/shared/7vdt35viag
       Službeni glasnik opštine Rogatica broj 8/2009

       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000

        Rang lista razvijenosti opština u RS
        13.11.2009.g.
        Vlada Republike Srpske donijela je juče odluku o rang-listi razvijenosti opština u RS za 2010. godinu.

        Pema ovoj odluci razvijene opštine su: Banjaluka, Bijeljina, Gacko, Gradiška, Doboj, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Laktaši, Mrkonjić Grad , Pale, Prijedor, Prnjavor, Teslić, Trebinje, Zvornik i Ugljevik.

        U srednje razvijene opštine svrstani su: Brod, Višegrad, Derventa, Kozarska Dubica, Milići, Modriča, Novi Grad, Sokolac, Srbac, Foča, Čelinac i Šamac.

        Nerazvijene opštine su: Bileća, Bratunac, Kostajnica, Vlasenica, Donji Žabar, Kotor Varoš, Kneževo, Lopare, Nevesinje, Pelagićevo, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Srebrenica, Han Pijesak, Čajniče, Šekovići i Šipovo.

        Prema rang-listi, izrazito nerazvijene opštine su Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Јezero, Kalinovik, Krupa na Uni, Kupres, LJubinje, Osmaci, Oštra Luka, Novo Goražde, Petrovac, Rudo i Trnovo.

        Šef Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću Vera Sajić rekla je novinarima da su na novoj rang-listi određene jedinice lokalne samouprave izdvojene iz grupe u kojoj su bile uvršetene prošle godine.

        Prema njenim riječima, opštine Istočna Ilidža i Mrkonjić Grad iz srednje razvijenih izdvojile se u grupu razvijenih opština.

        “Opštine Donji Žabar i Pelagićevo iz grupe izrazito nerazvijenih pale su u grupu nerazvijenih, dok je opština Rudo iz grupe nerazvijenih u grupu izrazito nerazvijenih”, navela je Sajićeva.

        (RTRS)

        mirsad_d
        Participant
         Post count: 4000

         [b]I N F O R M A C I J A
         o obavljenoj žetvi strnih žitarica i ubiranju roda krompira i pripremama za jesenju sjetvu na području opštine Rogatica u 2009. godini [/b]
         Rogatica, novembra 2009.godine

         Programom rada Skupštine opštine Rogatica za 2009. godinu predviđeno je informisanje Skupštine o obavljenoj žetvi strnih žitarica, ubiranju roda krompira i o pripremama za jesenju sjetvu, na području opštine Rogatica. Cilj izrade ove informacije jeste sagledavanje stanja i problematike o obavljenoj žetvi strnih žitarica, ubiranju roda krompira, kao i o pripremama za jesenju sjetvu, na području opštine Rogatica, u tekućoj godini.
         Pri izradi informacije korišteni su podaci prikupljeni od nosioca poljoprivredne proizvodnje, podaci sa kojima raspolaže nadležno odjeljenje, prikupljeni podaci i saznanja na terenu, kao i podaci na osnovu izvršene procjene.
         Informacija obuhvata obavljenu žetvu strnih žitarica na površinama pod ozimim žitaricama (jesenja sjetva 2008. godine) i pod jarim žitaricama (proljetna sjetva 2009. godine), zatim ubiranje roda krompira tekuće godine, ostvarene prinose, kao i pripreme za jesenju sjetvu u tekućoj godini.
         Žetva strnih žitarica
         Žetva strnih žitarica, u ovoj godini, obavljena je u agroroku i uglavnom uz povoljne vremenske prilike, što je pogodovalo lakšem postizanju potrebne vlažnosti i kvaliteta zrna za skladištenje roda ostvarenog prinosa. Kampanja žetve trajala je u periodu od druge dekade mjeseca jula pa do početka mjeseca oktobra. U obavljanju žetve učestvovalo je 10 kombajna, čiji su vlasnici na vrijeme izvršili sve pripreme i spremno dočekali početak kampanje. Cijena usluga je bila 300,00 KM po hektaru. Žetvene površine prema vlasništvu, kulturama, površinama i sa ostvarenim prinosima iskazane su u sljedećoj tabeli:

         Ukupne žetvene površine u tekućoj godini su 168,0 ha, sa kojih je ukupno ubrano 527,o t roda strnih žitariuca. U strukturi žitnih polja najveće učešće imala su polja pod pšenicom, čija je površina 88,5 ha ili 52,7% od ukupne površine, zatim polja pod kulturom zobi čija je površina 38,5 ha ili 22,9%, pa polja pod ječmom površine 20,0 ha ili 11,9%, nakon čega slijede površine polja od 15,0 ha ili 8,9% pod kulturom tritikale i polja površine od 6,0 ha ili 3,6% pod kulturom raži. Ostvareni prinosi su različiti prema kulturama, parcelama a i prema proizvođačima. Ukupan rod od 12,5 t, kao i prosječno ostvareni prinosi pšenice na parcelama “Agrokombinat” a.d. od 0,7 t/ha su veoma niski. Uzgajana je jara pšenica, čija je žetva zbog kašnjenja vegetacije obavljena tek u mjesecu septembru i dala totalno loš rod. Ostvareni prinosi zobi od 3,1 t/ha su dosta dobri. “Agros” d.o.o. na površini od 6,0 ha proizvelo je 17,5 t ukupnog roda pšenice, sa prosječno ostvarenim prinosom od 2,9 t/ha, što čini rezultate ispod prosjeka. Ovaj subjekat proizveo je 6,0 t zobi na površini od 2,0 ha, odnosno ostvario dobre prosječne prinose od 3,0 t/ha. Ostvareni prinosi, kao i kvalitet zrna, na parcelama porodičnih poljoprivredih gazdinstava veoma su šaroliki kod svih žitarica, na što je uticalo više faktora, a iskazani rezultati o prosječno ostvarenim prinosima dobiveni su procjenom. Prema podacima prosječno ostvareni prinos kod pšenice je 4,0 t/ha, što je dosta dobar rod, kod raži i tritikalea je 4,2 t/ha i takođe dosta dobar rod, kod ječma prosječno ostvareni prinos je 2,8 t/ha i predstavlja zadovoljavajuće rezultate i kod zobi 2,0 t/ha što je nešto lošije u odnosu na moguću visinu prinosa.
         Ubiranje roda krompira
         Područje opštine Rogatica, prema prirodnim uslovima, odnosno prema zemljištu i klimatskim prilikama i na osnovu istraživanja pogodnosti područja, odreñeno je za proizvodnju sjemenskog krompira, prije pedeset godina, zbog čega ova proizvodnja ima poseban značaj. Proizvodnja sjemenskog krompira predstavlja specijalizovanu proizvodnju na gazdinstvima, koja su obezbijeñena stručnim kadrom, odgovarajućom opremom i savremenim skladištem za čuvanje krtola krompira, tj. sjemenskog materijala do proljetne isporuke. Ova proizvodnja sastoji se iz dva osnovna segmenta i to: proizvodnja izvornog elitnog materijala (“E”), koja se obavlja u specijalizovanim naučnim ustanovama (u Evropskim zemljama sa razvijenom proizvodnjom sjemenskog krompira – Holandiji) i proizvodnja sjemena u tri stepena (generacije) razmnožavanja, tj. original reprodukcija (“O”), sjeme prve sortne reprodukcije (“I SR”) i sjeme druge sortne reprodukcije (“II SR”), koja je zastupljena na području opštine. U tekućoj godini proizvodnjom krompira bavili su se: proizvoñači registrovani za proizvodnju sjemena visokorodnih sorata krompira – pravna lica, zatim porodična
         poljoprivredna gazdinstva (registrovana i neregistrovana) i ostala domaćinstva – fizička lica.
         U registrovane proizvoñače sjemena krompira ubrajaju se: «Agrokombinat» a.d. Rogatica, Udruženje poljoprivrednih proizvoñača «Solanum produkt» Rogatica, «Agros» d.o.o.
         Rogatica i Opšta zemljoradnička zadruga «Radava» Rogatica. Poljoprivredni institut Republike Srpske Banja Luka, kao ovlaštena institucija, vrši stručnu kontrolu sjemenske
         proizvodnje, nakon čega izdaje dokumentaciju o priznavanju te proizvodnje. Merkantilni krompir, odnosno krompira za ishranu stanovništva proizvode porodična poljoprivredna gazdinstva i ostala domaćinstva. Činjenica je da se posljednjih godina, zbog
         mogućnosti i pogodnostin, odnosno za brdsko8planinsko područje najrentabilnije proizvodnje, povećava uzgoj ovog usjeva, na području opštine. Prema dobivenim podacima od nosioca poljoprivredne proizvodnje 8 pravnih lica i izvršene procjene od strane ovog Odjeljenja, kao nadležnog organa, za ostale proizvoñače proizvodni rezultati krompira prikazani su u narednoj tabeli:

         Sveukupan rod krompira je 5.217,0 t, ostvaren sa sjetvenih površina od 269,8 ha, što predstavlja do sada najveću ostvarenu proizvodnju.
         Prema iskazanim podacima proizvoñači sjemena krompira ostvarili su različite ukupne prosječne prinose. Ukupna sjemenska proizvodnja u ovoj godini je u količini od 1.657,0 t ili 31,8% sveukupne proizvodnje krompira, sa površine od 69,8 ha ili 25,9% sveukupnih sjetvenih površina, odnosna sa porosječno ostvarenim prinosima od 23,7 t/ha. Od ukupne proizvodnje prema kalibraži 8 krupnoći krtola 20,0% ili 331,0 t čini krompir koji će se uptrijebiti kao merkantilni, odnosno za jelo, dok će 80,0% ili 1.326,0 t , nakon dorade, biti upotrijebljeno za daljnu reprodukciju. Ovom količinom sjemena moguće je zasaditi 530,0 ha
         zemljišnih površina, u naredoj godini.

         Akcionarsko društvo “Agrokombinat” ostvarilo je najveći ukupan rod od 566,0 t ili 34,1% od ukupne sjemenske proizvodnje, sa površine od 29,4 ha ili 42,1% ukupne sjetvene površine pod sjemenskim krompirom, sa najmanjim prosječnim prinosom po hektaru, u količini od 19,2 t/ha. Ovaj subjekat ima najdužu tradiciju u proizvodnji sjemena krompira. Kampanja berbe krompira obavljena je za 12 radnih dana, bez prekida, uz pogodne vremenske prilike, u peroidu od 22. septembra do 02. oktobra. Tokom berbe, na parcelama je vršeno ručno izdvajanje krupnih plodova 8 merkantilnog krompira namijenjenog za jelo, tako
         dobivena količina od 27,0 t i sve uskladišteno. Do momenta pisanja ove informacije, prema dobivenim podacima, krompir se nalazi na zalihi zbog problema u plasmanu. Udruženje poljoprivrednih proizvoñača «Solanum produkt» je kampanju berbe krompira obavilo u periodu od 23. septembra do 07. oktobra i ubralo 432,0 t roda krompira, što je 26,1% od ukupne sjemenske proizvodnje, sa površina od 18,0 ha ili 25,8% sjetvene površine pod sjemenskim krompirom. Prosječno ostvareni prinos je 24,0 t/ha, što predstavlja
         dosta dobre rezultate. Agros» d.o.o. je na svojim i zakupljenim parcelama ostvarilo proizvodnju u količini od 480,0 t ili 29,0% proizvodnje sjemenskog krompira, sa sjetvene površine od 14,0 ha ili 20,1%. Ostvareni prinosi od 34,3 t/ha predstavljaju nadprosječne rezultate. Berba je trajala u periodu od 22. septembra do 02. oktobra. Izdvajanjem merkantilnog krompira na parcelama dobivena je količina od 95,0 t, što je zbog nemogućnosti plasmana na tržištu sve uskladišteno.
         Opšta zemljoradnička zadruga «Radava» sa zakupljenih površina od 8,4 ha ubrala je 179,0 t roda krompira namijenjenog za sjeme ili 10,8% od ukupne proizvodnje sjemena.
         Prosječno ostvareni prinos je 21,3 t/ha. Kampanja berbe obavljena je u periodu od 09. septembra do 10. oktobra.
         Porodična poljoprivredna gazdinstva i ostala domaćinstva, prema procjeni, u tekućoj godini proizveli su ukupno 3.560,0 t merkantilnog krompira, što čini 68,2% od sveukupne
         proizvodnje krompira, na površinama od 200,0 ha ili 74,1% ukupne sjetvene površine. Prosječno ostvareni prinosi kod ovih proizvoñača su 17,8 t/ha. U ovoj kategoriji, već duži niz
         godina, ističu se proizvoñači sa zastupljenom proizvodnjom na većim površinama, uglavnom na području Borika. Takozvani borički krompir prepoznatljiv je na tržištu. Uz dugogodišnju tradiciju i iskustvo u ovoj proizvodnji, sa primjenom svih agrotehničkih mjera, ovi proizvoñači ostvaruju nadprosječne prinose dobrog kvaliteta i zdravstvene ispravnosti krompira. Tako je, u tekućoj godini, 56 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava zasnovalo proizvodnju na površinama od ukupno 80,0 ha, odnosno pojedinačno na površinama od 0,5 do 8,3 ha, sa prosječno ostvarenim prinosima od 25,0 t/ha, što čini ukupno ostvarenu proizvodnju
         od 2.000,0 t. Ukupno ostvareni rod namijenjen je tržištu, bez poznatog kupca. Dosadašnji pristup i način razmišljanja proizvoñača, važno je proizvesti, mora se mijenjati kroz
         rješavanje i mnogih drugih pitanja: zaštita robnog žiga, sertifikacija dostignutog kvaliteta, kvalitetnije pakovanje i udruživanje proizvoñača krompira.
         Na 45. Regionalnoj poljoprivredoj izložbi Rogatica 2009., dodijeljene su novčane nagrade i posebna priznanja za 14 učesnika izlagača krompira sa zasnovanom proizvodnjom na 1,0 ha i većoj površini.
         Jesenja sjetva
         Ozime žitarice ( pšenica, raž i tritikale ), za pravilno korišćenje poljoprivrednog zemljišta, odnosno u plodoredu – plodosmjeni, imaju biotehnički i agrotehnički značaj. To
         znači da parcele nakon ubiranja roda okopavina ( krompir, kukuruz i dr. ) treba zasijati pravim 8 strnim žitaricama ( kulture koji se ne okopavaju). Osim toga, poljoprivredna gazdinstva žitarice uzgajaju za vlastite potrebe koje su značajne u ishrani stoke, a i ljudi. Podaci o planiranim i ostvarenim sjetvenim površinama i vrstama žitarica dobiveni su
         od nosioca proizvodnje, utvrñeni na osnovu prometovanih količina kvalitetnog 8 deklarisanog sjemena i procijenjeni na bazi saznanja sa terena , iskazani su u narednoj tabeli:

         “Agros” d.o.o. planiralo je sjetvu ozime pšenice na površini od 4,0 ha ili 6,3% ukupne površine, za koje je obezbijeñena sjemenska pšenica i izvršene pripreme, odnosno obavljena osnovna i predsjetvena obrada zemljišta. Meñutim, zbog nepovoljnih vremenskih prilika za sjetvu u optimalnom agroroku (od 05. do 25. oktobra), pa i do sačinjavanja ove informacije, sjetva nije obavljena. Ukoliko u narednom periodu vrijeme bude išlo na ruku planirana sjetva će biti i obavljena. Prema iskazanim podacima porodična poljoprivredna gazdinstva obaviće jesenju sjetvu na površinama od 60,0 ha ili 93,7%. Strukturu sjetve čini pšenica na površinama od 50,0 ha i raž i tritikale na površinama od po 5,0 ha.
         U okviru podsticajnih mjera Vlada Republike Srpske i nadležno ministarstvo za jesenju sjetvu obezbijedili su sjemensku pšenicu preko Direkcije za robne rezerve Republike Srpske. Pravo na ovu mjeru mogla su ostvariti samo registrovana poljoprivredna gazdinstva koja su planirala sjetvu na površini najmanje od 1,0 ha. Predviñena količina sjemena – sjetvena norma je 200,0 kg/ha, odnosno za potrebe Republike Srpske obezbijeñeno 5.000,0 t.
         Obaveza korisnika po ovom osnovu je da, nakon žetve u idućoj godini, izvrše povrat Direkciji za robne rezerve, u koliučini od 2 kg merkantilne pšenice standardnog kvaliteta za svaki kiliogram preuzetog sjemena. Po dobivenim instrukcijama od strane nadležnog ministarstva ovo odjeljenje je, u ostavljenom veoma kratkom roku, prema mogućnostima, prikupilo podatke prema datim pisanim izjavama proizvoñača o planiranim sjetvenim površinama i količinama potrebnog sjemena. Prijavilo se 15 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, sa iskazanim potrebama za
         sjemenom u količini od 3.780,0 kg ili planiranim površinama od 18,0 ha. Zbog kratkog vremenskog roka za obavještavanje i pribavljanja izjava, većina poljoprivrednih proizvoñača
         nije mogla biti upoznata sa ovom podsticajnom mjerom. Naknadno je stiglo obavještenje od strane Ministarstva trgovine i turizma i Republičke direkcije za robne rezerve, da se sjemenska pšenica može preuzeti u Zvorniku, nakon čega su samo 2 korisnika to i prihvatila. Ostali korisnici odustali su od ostvarivanja tog prava smatrajući to nepovoljnim. Nepovoljni vremenski uslovi, sa skupim repromaterijalom i ostalim nepogodnostima, negativno su uticali
         i na planiranje i ostvarenje jesenje sjetve u tekućoj godini, na području opštine. Iz tog razloga jesenja sjetva, do sada, obavljena je u manjem obimu u odnosu na prethodnu godinu i još uvijek nije u potpunosti završena. Većina porodičnih poljoprivrednih gazdinstava teškoće u ovom poslu prevazilaze sjetvom merkantilne pšenice iz vlastite proizvodnje.

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000

          Za deset mjeseci dobit od 1.312.447 KM
          01.12.2009
          CAPITAL

          [b]
          ROGATICA, Šumsko gazdinstvo “Sjemeć” iz Rogatice za deset mjeseci ove godine ostvarilo je dobit od 1.312.447 KM.[/b]

          Direktor ovog gazdinstva Milorad Jagodić rekao je Srni da će biološke investicije biti izvršene 100 odsto jer se ovih dana dovršavaju neki projekti iz njihovog okvira, za šta je izdvojeno 887.656 KM.

          Na godišnjem nivou ovo gazdinstvo pošumi oko 105 hektara, popunjavanje kultura izvršeno je na 25 hektara, a njega kultura na 577 hektara.

          Ostali šumsko-uzgojni radovi, kao što je priprema zemljišta za prirodno podmlađivanje i drugo, izvršeni su na 1 070 hektara.

          Jagodić je napomenuo da su u ovoj godini izgrađena dva šumska puta za kamione, kao i da je završeno asfaltiranje puta Rampa – Sjeversko u dužini od 2,5 kilometra za šta je izdvojeno 216.000 KM, dok je za asfaltiranje dionice duge 3,7 kilometara Bukovik – Gluhovina izdvojeno 310.000 KM.

          U prvoj fazi sječa četinara završena je sa 100,86 odsto, izrada i izvoz drvnih sortimenata ostvarena je sa 96,10 odsto, a realizacija, odnosno otprema i prodaja trupaca izvršeni su sa 104,24 odsto.

          Godišnji sječivi etat ovog gazdinstva u neto masi iznosi 55 000 metara kubnih oble građe četinara i oko 20 000 metara kubnih lišćara.

          Preduzeće je prošle godine kupilo dva zglobna traktora za izvoženje trupaca iz šume, a ove godine kupljen je terenski automobil.

          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000

           Drinski krak jača novi koridor 11
           Autor: M. N. Stevanović – R. V. B.
           8.12.2009.
           DANAS

           Andreja Lompar i Milutin Mrkonjić

           Podgorica, Beograd – Inicijativa premijera Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Užica Jovana Markovića, da se kod tog grada izdvoji krak sa planiranog auto puta Južni Jadran, i preko Kotromana, Višegrada i Rogatice poveže sa Podromanijom, naišla je na odobravanje i crnogorskih zvaničnika. Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacije u Vladi Crne Gore, Andreja Lompar, kaže za Danas da je autoput Južni Jadran, od Beograda do Bara kao deo potencijalnog koridora 11, doskoro je bila marginalizovana iako je do pre nekoliko decenija u planovima imala daleko veći značaj.
           – Trebalo je da to bude „kičma“ regiona sa koje bi se izdvajali kraci i povezivali različite delove sa drugim ključnim saobraćajnicama. Iako dvadesetak godina nije ništa blo činjeno u tom pravcu, realizacija pređašnjih planova postaje sve aktuelnija. Crnoj Gori odgovara predlog premijera Dodika jer svaki novi krak na tom autoputu uvećava njegov značaj. Takođe, i pravac koji bi išao preko Sandžaka i spajao se sa Koridorom 10, ima potpuno ekonomako opravdanje. Generalno, svaki koridor koji ide kroz naš region višestruko vraća uložena sredstva i mi ćemo Srbiju, u nastojanju da obezbedi povoljne kreditne aranžmane za taj posao podržati kod svih regionalnih i međunarodnih organizacija, kao i u svim međunarodnim ugovorima koje budemo sklapali – rekao je Lompar.
           On je dodao da iako se u Srbiji donedavno nije mnogo pominjao taj pravac, Crna Gora je intenzivno radila na pripremama za izgradnju dela koji prolazi preko njene teritorije. Ugovor sa koncesionarom, konzorcijumom hrvatskihfirmi koje predvodi zagrebački Konstruktor već je potpisan, ovih dana očekuje se da uplati drugu polovinu sredstava preciziranih ugovorom a na proleće se već očekuju mašine na trasi. „Najbržom dinamikom radovi će stići do Boljara, a projekat za završnu deonicu oko Berana, koja crnogorski deo spaja sa pravcem iz Beograda, već se usaglašava sa srpskom stranom, nakon ćega će biti raspisan tender za izbor izvođača“, tvrdi crnogorski ministar.
           Srpski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić kaže za Danas da je trasa autoputa prema Republici Srpskoj već definisana planom za naredne dve godine.
           – Autoput prema Crnoj Gori ima krak koji od Čačka vodi preko Požege i Užica do graničnog prelaza Kotromani i dalje prema Višegradu. To je ucrtano u projekat koji će biti realizovan. Trenutno nam je prioritet da se krene sa izgradnjom deonice od Beograda do Čačka, da se u naredne dve do dve i po godine stigne do Ljiga, a onda očekujemo i priliv sredstava od međunarodnih banaka da trasu nastavimo, prema jugu. Međutim, to nije jedini krak, jer planiramo i druge veze od Pojata prema Kruševcu i prema Kraljevu – objasnio je Mrkonjić.
           Komentarišući najave iz Federacije BiH da bi krak od autputa prema Crnoj Gori trebalo da ide preko Sandžaka do Goražda i dalje kroz Bosnu, Mrkonjić naglašava da put ide pomenutom trasom preko Užica i Kotromana, ali da se mogu voditi pregovori da neka druga strana gradi put preko Sandžaka.
           – Ukoliko je interes Bošnjaka u Sandžaku i Federaciji da krak ide južnije od Užica, onda je verovatno i interes turskih firmi da ga grade. Zato je Ministarstvo spremno da sa njima razgovara. Sa druge strane, predlog hrvatske strane da se gradi put uz Jadran ne odnosi se na Srbiju i ne utiče na autoput prema Crnoj Gori, koja je već počela da gradi autoput od Bara do Boljara – zaključuje Mrkonjić.
           Da podsetimo, inicijativa koju je pre desetak dana plasirao gradonačelnik Užica i premijer Republike Srpske, za sada je naišla na uzdržani stav samo u Federaciji BiH. Naime, direktor Federalne direkcije za upravljanje, održavanje i izgradnju autocesta Erdalj Trhulj Danasu je rekao da je strategijom koju je na predlog te institucije usvojila federalna vlada (a očekuje se i podrška federalnog parlamenta) predviđena izgradnja saobraćajnice zapad-istok, koja bi išla preko Bihaća, Mrkonjić grada, Travnika, Zenice, Sarajeva i preko Goražda do tromeđe BiH, Crne Gore i Srbije, čime bi se spajala Koridor 11 sa Koridorom 5C, koji povezuje Baltičko sa Jadranskim morem (odvaja se od Budimpešte, ide preko Osijeka, Sarajeva i Mostara do luke Ploče). U Federaciji su ocenili da je izgradnja autoputa prema Dodikovoj inicijativi „necelishodna, jer bi se na rastojanju od svega 15 do 20 kilometara našle dve saobraćajnice, a objektnivo promet u ovom trenutku nije dovoljno isplativ ni za izgradnju jednog puta“. S druge strane u Savetu ministara BiH, ministar komunikacija i prometa Rudo Vidović tvrdi da trasa zapad-istok još nije definisana na nivou intitucija sva tri entiteta, i kaže da bi svaku inicijativu trebalo ozbiljno razmotriti. On sugeriše i da ukoliko bi trasa zapad-istok išla južnije, preko Nauma i Nikšića, onda bi varijanta za koju se zalaže Dodik bila realna.

           mirsad_d
           Participant
            Post count: 4000

            Potpisan Sporazum o zajmu za Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu između BiH i Međunarodnog fonda za razvitak poljoprivrede (IFAD): Vrijednost projekta 11,1 mil. USD
            Detalji
            Izvor eKapija, 09. 12. 2009.

            Bosna i Hercegovina zaključila je, 09. decembra 2009. godine u Sarajevu, s Međunarodnim fondom za razvitak poljoprivrede (IFAD) Sporazum o zajmu za Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu kojim će se finansirati različiti projekti u oblasti poljoprivrede. Sporazum su, u vrijednosti od 7,5 miliona SDR ekvivalent 11,1 miliona USD, potpisali zamjenik predsjednika Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić i direktor IFAD-a za regiju Bliskog istoka i Sjeverne Afrike Nadim Khouri.

            Cilj projekta je poboljšati životne uvjete, posebno prihode i zaposlenost seoskog stanovništva na teritoriju Bosne i Hercegovine i omogućiti održiv rast lokalnih organizacija, ruralnih poduzeća.

            “Nema razvijene industrijske zemlje bez poljoprivrede”, istaknuo je ministar Vrankić. Sredstva zajma, kazao je, namijenjena su za finansiranje malih proizvođača u lancima vrijednosti mlijeka, voća, ljekobilja i šumskih plodova, poduzetnika na selu, poljoprivrednika i ostalih, koji žele osnovati srednja i mala poduzeća, uključujući male i srednje proizvođače u mljekarskom i lancu plasiranja jagodičastog voća. Također, dodao je, u ovome projektu su i zadruge te udruženja i organizacije prozvođača sa lancima marketinga koje uvećavaju njihovu moć pregovaranja na tržištu i prema vlastima.

            Ministar Vrankić je zahvalio IFAD-u na sveukupnoj potpori, naglasivši da će projekt biti realiziran u općinama diljem BiH i to u Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Federaciji BiH, te u općinama Bileća, Višegrad, Istočni Stari grad, Trnovo, Berkovići, Istočni Mostar, Kalinovik, Nevesinje, Rogatica, Rudo, Čajniče, Ljubinje, Novo Goražde i Foča u Republici Srpskoj.

            “Imamo na umu da su ovo projekti vaših vlada i tu smo da pružimo potporu u razvitku. Ruralna područja ne treba zaboraviti, već uključiti u razvoj. Imamo sudjelovanje javnog sektora i ulaganja privatnog a zajednički, ovim uspješnim projektima, pridonosimo smanjenju siromaštva”, rekao je direktor IFAD-a za regiju Bliskog istoka i Sjeverne Afrike Khouri.

            Rok otplate zajma je, s vrlo povoljnim kamatama, 20 godina uključujući 5 godine grace perioda a bit će otplaćivan u 30 polugodišnjih rata. Alokacija sredstava je Federacija BiH 3,2 miliona SDR i Republika Srpska 4,3 miliona SDR

            mirsad_d
            Participant
             Post count: 4000

             Nagrade za 30 najzaslužnijih menadžera i kompanija
             Nezavisna agencija iz Zenice proglasila najuspješnije menadžere i kompanije u BiH
             Autor: FENA
             10.12.2009. 21:15

             Rešidbegović: Osvojio najviša priznanja

             Najviša priznanja „Super šampioni biznisa“ za ovu godinu, prema izboru žirija Nezavisne agencije iz Zenice, dobili su generalni direktor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić, direktor UniCredit Bank d.d. Mostar Berislav Kutle i generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović.

             U ovoj kategoriji su, također, nagrađeni i generalni direktor kompanije ‘Unis energetika’ Sarajevo Adil Pašić, direktor ‘Centrotrans Eurolines’ Muhamed Šaćiragić i direktor kompanije ‘Ledo’ iz Čitluka Miro Tezulat.

             Nagrade njima, te drugim odabranim, dodijeljene su večeras u Banjoj Luci, na svečanoj 21. ceremoniji proglašenja najmenadžera BiH.

             Od 2.200 nominiranih nagrade je dobilo 30 najzaslužnijih menadžera i kompanija s najboljim rezultatima u ovoj godini iz svih oblasti privrede u BiH, a prema ocijeni žirija, na čijem čelu je bio Blaž Pesjak.

             Preduzeće iz Dervente, Unis Fabrika cijevi, proglašeno je za najkompaniju godine, a direktorica Milku Delja najmenadžericom – ženom godine.

             U kategoriji „Veliki biznis“ dodjeljenja su priznanja generalnom direktoru kompanije ‘Drvopromet’ Jakupu Meševiću, zatim vlasniku i direktoru Tvornice obrade metala „TOM“ d.d. iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja Niki Budimiru, generalnom direktoru Tvornice transportnih uređaja TTU iz Tuzle Dževadu Kadriću, generalnom direktoru ‘Dukat mljekare’ za BiH Boži Pržiću i direktoru kompanije ‘Vitinka’, odnosno ‘Vivia – najvoda’ u BiH za 2009., Vladanu Andriću.

             Kada je u pitanju „Srednji biznis“ najviša menadžerska priznanja uručena su generalnom direktoru EĆO Company iz Sarajeva Suadu Eći, generalnom direktoru Termomatika iz Zenice Faruku Babiću, direktoru kompanije NGH iz Tuzle Kemalu Cariću, zamjeniku direktora i jednom od osnivača kompanije LUK d.o.o. iz Sarajeva Zlatku Adžoviću, direktoru “Union comerc-co” Zenica Ćazimu Bektašu, direktoru kompanije “Dallas BH” Sarajevo Fehimu Baždareviću, vlasniku i predsjedniku Nadzornog odbora kompanije Unis Tok iz Kalesije Seadu Džafiću, direktoru kompanije Lima iz Bihaća Edinu Dediću i direktoru i vlasniku Drvolika iz Rogatice Miladin Pandurević.

             Nagrade za „Mali biznis“ uručena su direktoru kompanije ZAH iz Bosanske Krupe Zlatanu Huzejroviću, generalnom direktoru kompanije AM Međugorje iz Banje Luke Miletu Atlagiću i direktoru Regeneracije iz Velike Kladuše Edinu Miljkoviću.

             Priznanja su također uručena i Radi Maletiću iz kompanije S.E.P. Bijeljina, Fahrudinu Šahmaniji iz preduzeća Femetall Zenica, Almedinu Bučanu iz firme Igeal Sarajevo i Slavku Simiću iz kompanije Bross Trade Banja Luka.

             Najviše priznanje za oblast medicine dodijeljeno je prof. dr. Emiru Solakoviću.

             Kada je u pitanju oblast informiranja priznanje su dobili Radio Stari Grad Sarajevo i NTV Hayat Sarajevo, a Husejin Hinović je dobio priznanje za oblast sporta i doprinos izgradnji, održavanju i funkcionisanju sportske infrastrukture u Zenici.

             Priznanje najnačelnik dobili su načelnik Općine Travnik Tahir Lendo i načelnik Općine Mrkonjić-Grad Zoran Tegeltija.

             Ngarda – najmenadžer za oblast turizma i dovođenje milion turista u ovoj godini – pripalo je generalnom direktoru Etno sela Stanišići Borislavu Stanišiću.

             Uručena su i specijalna priznanja u oblasti bankarstva i to zamjeniku direktora Nove banke a.d. iz Banje Luke Milanu Radoviću i generalnom direktoru Sparkasse Bank d.d. Sarajevo Sanelu Kusturici.

             Dodjeljena su i specijalna priznanja – menadžer godine, a dobili su ih vlasnici vinarije “Podrumi Vukoje” iz Trebinja Radovan i Obren Vukoje i vlasnik i direktor kompanije Stage art iz Bihaća Elmir Rekić.

             U kategoriji priznanja funkcionerima i medijima nagređeni su ambasador Kraljevine Norveške u BiH Jan Braathu, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Velimir Kunić i ministar porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Proko Dragosavljević, a specijalna priznanja uručena su i Đenani Čolaković i Biznis Servis Centru Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), te direktorici kompanije Eurokapija Azri Atagić-Ćatović.

             Prema odluci nezavisnog žirija, ove godine prioritet kod nagrađivanja imale su proizvodne kompanije iz Bosne i Hercegovine, koje su značjano povećale proizvodnju i izvoz.

             mirsad_d
             Participant
              Post count: 4000

              Konji ljubav uzvraćaju stostruko
              Datum: 30.11.2009 13:00
              Autor: Sreten Mitrović

              Rogatica je poznata po krompiru, kajmaku i odličnom jagnjećem mesu. Ipak, najpoznatija je po konjima, koji se već punih stotinu godina uzgajaju na Boričkoj visoravni ukotljenoj između Drine i planina Sjemeć i Devetak.

              Ergela na Borikama, koja se nalazi u sastavu AD “Agrokombinat” iz Rogatice, datira od 1895. Tada je ovdje počeo državni uzgoj konja arapske pasmine. Trinaest godina kasnije iz okoline Goražda na Borike su došli i konji bosansko-brdske pasmine i od te 1908. iz ovog kraja u narodni uzgoj, ali i za privredu, vojsku i druge potrebe, dolaze visokorasni konji po kojima je BiH postala poznata, ne samo u regionu nego i u Evropi, tvrde stručnjaci kojim je konj interes na bilo koji način.

              Borička ergela imala je mukotrpan razvoj. Padala je skoro do uništenja u Prvom, Drugom i posljednjem ratu. Zahvaljujući samo ljubiteljima konja i tradiciji, ona je dizana iz pepela.

              – Zabilježeno je da je poslije prvog velikog rata linija pastuva bosansko-brdske pasmine, obnovljena 1926. kupovinom “Miška 7” od jednog seljaka u Rakitnici kod Rogatice, priča inženjer poljoprivrede u penziji Mladen Vitomir, koji je jedan dio radnog vijeka proveo u brizi o konjima u ergeli na Borikama..

              Ili, dodaje on, poslije Drugog svjetskog rata profesor Fahrudin Hrasnica iz Sarajeva podigao je boričku ergelu vraćajući iz raznih krajeva tadašnje Jugoslavije, Austrije pa i Njemačke numerisane konje koji su nosili oznake porijekla sa Borika.

              Zlatne godine ergele na Borikama bile su sedamdesete i osamdesete prošlog vijeka. Tako, na primjer, 1979. brojala je 380 grla sa sedam rodova kobila arapske i isto toliko rodova bosansko-brdske pasmine i sa šest različitih uzgojnih linija pastuva.

              – I posljednji rat bio je katastrofalan za boričku ergelu. Odnio je više od jedne trećine predratnih grla. Posebno su stradale kobile, pa je potpuno nestao rod “Kefija” i “Nasira”, a kraj rata nije dočekao podmladak nijednog roda kobila. Ili je sa majkama stradao u minskim poljima na i oko Borika ili su ih pojeli vukovi iz Junča, Mednika, Sjemeća i drugih okolnih šuma, kazuje poljoprivredni tehničar i dugogodišnji rukovodni radnik u ergeli Radomir – Raša Vučak.

              Oživljavanje rada ergele u poratnom periodu bio je sa svega 50-tak grla slabe kondicije, zdravlja i rasne pripadnosti. Ali, ostalo je matično krdo kobila i jedne i druge pasmine. Kod arapskih kobila tu su bile Kadina, Luna, Hamdani, Obajan i Elhafi, a kod “bosanki” Mica, Iskra, Medina, Morina, Zorka, Una i Vidra.

              Pastuvi pepinjeri su imali više sreće. O njima je vođeno nešto više brige i najveći broj je sačuvan u linijama sabih, gazal, siglavi i lenkoran u arapskoj i Miško i Barut u bosansko-brdskoj pasmini.

              U ergeli se uzgaja 110 grla. Među njima su 43 grla arapskog porijekla, dva ponija i 65 grla “bosanaca”. Najstarije grlo u ergeli je kobila 651 Mica sa 23 godine i pastuv 86 Lenkoran, koji je sakupio 20 godina uz zapažen broj pripusta koji su donijeli na svijet veliki broj grla ove linije sa grlom Lenkoran 96, koji je rođen 2002. i već je dvije godine u pripustu, priča Raša Vučak.

              – Za sva grla, dodaje on, vodi se stroga matična evidencija. Zna se ime majke i oca, godina rođenja, svaki pripust i ždrijebljenje… Pošto u ergelu godinama nije došlo nijedno novo grlo pastuva, “svježa krv” je hitno potrebna. Već se došlo do krvnog srodstva u trećem i četvrtom koljenu, a to kod konja vuče unazad.

              Vučak kazuje da je u štalama ergele trenutno devet pastuva za priplod, pepinjera, kako se to ovdje naziva. Sva ostala grla su na slobodnoj paši. Mladi čekaju komisiju kaja će odrediti grla za držanje u ergeli i ona koja će se ponuditi tržištu, koje je širom bivše Jugoslavije, osim Vojvodine, u koju, koliko se zna, nikad, osim na Novosadski velesajam, gdje su uvijek ocjenjivani šampionskim nagradama, nije pošlo nijedno grlo.

              Inače, ergelu na Borikama, kao i sve druge, pritisle su ovovremenske teškoće izazvane recesijom i ekonomskom krizom. Sa privatizacijom od državne prešla je u privatni posjed. Gazde gledaju svoj interes i konjima sve manje nude. Osim sijena i nešto zobi sve drugo je na kašičicu. Nedovoljan broj radnika ne može da im pruži ni odgovarajuću higijensko-zdravstvenu zaštitu. Zbog toga su im prelijepe grive i kosmati repovi pokupili sav čičak po boričkim prostranstvima, a mnogim želučano-crijevne bolesti oduzimaju snagu i ljepotu. O opremi da se i ne govori. Od rata traži obnovu od ulara do sedla i fijakera, koji još uvijek ide na točkovima od nekog bivšeg “juga”…

              Uz Rašu Vučaka, kao “šefa”, koji je ladica za sve, pa i veterinarske poslove, osim hirurških zahvata, trenutno ergelu opslužuju tri radnika. Momir Kušić i Stevo Bojat, koji su uz boričke ljepotane od davne 1975. Tu je i 22-godišnji Radomir Šarenac sa nepunih pet godina rada u štalama i sa konjima.

              Svi oni su vrlo popularni među konjima. Uzajamno se vole i poštuju. Raša Vučak kaže da su konji vrlo inteligentne i pametne životinje. Ako im se pruži ljubav, oni je stostruko uzvraćaju. Konj, tvrdi on, osjeti kad ga čovjek iskreno voli i on vraća istom mjerom.
              Paradna štala

              Ergela na Borikama je i u službi turizma. U paradnoj štali, koja je u neposrednoj blizini hotela “Borike”, nalazi se sedam grla elitnih jahaćih konja “arapa” i “bosanaca”, dva ponija za obuku djece u jahanju i dva konja za vožnju fijakera u ljetnom i saonica u zimskom periodu.

              – Pošto je zamro turizam na Borikama, i pored skromnih cijena za jahanje i vožnju fijakerom, zarađeno ne može ni hranu konjima da obezbijedi, a gdje je naš rad – pita se Raša Vučak.
              Manjež

              U manježu pred okom kamere prošao je sivac Gazal, stari i mladi dorat Lenkoran arapskog porijekla i “bosanac” Miško sa kao gar masnom crnom bojom dlake. Ne zna se koji je ljepši, čije su nozdrve šire, koji jače i ljepše rže i njišti. Nadrealna slika i osjećaj. Kakav “punto” ili “mercedes”?!

              GS

              mirsad_d
              Participant
               Post count: 4000

               IZGRADNJA AUTOPUTA KA REPUBLICI SRPSKOJ POČETKOM 2011.
               00:20 / 15.12.2009.
               biznis.ba

               Autoput koji bi se od Užica, preko Višegrada i Rogatice spajao sa Koridorom 5C kod Podromanije, ima puni smisao za Republiku Srpsku, ali i za cio region, jer će povezati više važnih evropskih pravaca sa Jadransko-jonskom trasom – izjavio je Nedeljko Čubrilović, …

               … ministar saobraćaja i veza u Republici Srpskoj, na konferenciji za novinare održanoj poslije sastanka sa srpskim ministrom infrastrukture Milutinom Mrkonjićem.

               On je naglasio da postoji konsenzus između Federacije BiH i Republike Srpske kada je riječ o izgradnji putne mreže i najavio da bi prema dinamici koja je juče dogovorena sa srpskom stranom, izgradnja tog autoputa mogla da počne već početkom 2011. godine, piše Danas.

               Prema riječima Biljane Vuksanović, direktorke Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj u JP Putevi Srbije, dogovoreno je da se sa Koridora 10, kod Pojata izdvoji krak koji bi išao preko Kraljeva i kod Požege se spajao sa Ibarskom magistralom, a zatim bi se od Užica odvajao dalje, preko Kotromana, Višegrada, Rogatice do Podromanije, gdje bi se spojio sa Koridorom 5C. Procjenjena vrijednost radova za 202 kilometra te trase kroz Srbiju je oko 1,14 milijardi evra, ali najteži i najskuplji će biti dio od Požege do granice sa Republikom Srpskom, za koji će biti potrebno oko 380 miliona evra jer je riječ o dionici na kojoj se nalazi više od 60 mostova, 30 tunela i više obilaznica. Naredne godine biće završena projektna dokumentacija, a 2011. godine radovi će najverovatnije krenuti od lakšeg dijela trase, koja ide od Pojata preko Kraljeva.

               Na sastanku je bilo riječi i o problemima u izgradnji tri mosta na granici između dvije države i utvrđeno je da će radovi na prelazu kod Sremske Rače biti okončani u rano proljeće naredne godine. Od preostala dva mosta, prednost je data mostu kod Bratunca u odnosu na prelaz kod Batrovaca. Razgovori su vođeni i o mogućnostima uvođenja redovne avio linije na relaciji Beograd – Banjaluka.

               Luka Bar čeka odgovor privrednika

               – Vlada očekuje da privrednici koji su zainteresovani za kupovinu većinskog paketa akcija Luke Bar saopšte kakvu podršku države očekuju za ulazak u taj posao. „Nije dobro da država uđe u taj aranžman, ali je od političke i strateške važnosti da ga podrži, posebno kada su i neki italijanski partneri iskazali da su zainteresovani da uđu u konzorcijum koji bi se prijavio na tender. Činjenica je da bi za rekonstrukciju željezničke mreže na cijeloj pruzi Beograd – Bar trebalo izdvojiti do 250 miliona evra, a da bi dodatna ulaganja u produbljivanje lučkog gaza i prateće infrastrukture taj iznos uvećala do najviše 350 miliona evra – izjavio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić.

               mirsad_d
               Participant
                Post count: 4000

                Najviše novca za komunalne projekte
                Datum: 15.12.2009 22:00
                Autor: Sreten Mitrović

                ROGATICA – Odbornici Skupštine opštine Rogatica donijeli su odluku o usvajanju i izvršenju rebalansa budžeta opštine za 2009. godinu, kao i budžet opštine za narednu godinu.

                Rebalansom budžeta prihodi su smanjeni za dva procenta i umjesto planiranih 5,1 milion maraka, iznosiće pet miliona. Saglasno prihodima i izdaci su korigovani za dva procenta i iznose pet miliona, od čega na tekuće troškove odlazi 3,964.400, kapitalne investicije 910.600 i budžetsku rezervu 121.000 maraka.

                Budžet opštine za 2010. planiran je na 5,1 milion maraka i veći je za dva odsto od rebalansiranih prihoda u ovoj godini. Rasporedom planiranih prihoda na tekuće troškove opštinske administracije i ostalih budžetskih korisnika otpada 3.840.637 maraka. Na kapitalne investicije izdvojiće se 1.138.000, ili za 227.400 maraka više nego u ovoj godini, i budžetske rezerve 121.363 maraka.

                – Usvojeni budžet je, maksimum koji trenutno pružaju izvori prihoda opštine. Znamo da je dosta korisnika budžetskih sredstava nezadovoljno, ali svi ćemo u narednoj godini, u kojoj će ekonomska kriza i dalje trajati, morati da se uklapamo u ono što imamo – rekao je načalnik opštine Radomir Jovičić.

                Na ovoj sjednici usvojen je i Program rada Skupštine za 2010. i odluka o izmjeni i dopuni odluke o pozajmljivanju namjenskih sredstava od naknada za korišćenje prirodnih resursa kojom je omogućeno da se u slučaju potrebe budžet može zadužiti do iznosa od 300.000 maraka u cilju izmirenja dospjelih obaveza. Odbornici su usvojili i izvještaj o radu Komisije za kapitalne investicije za period juli – decembar 2009. godine. Razmatrani su i prihvaćeni programi rada i finansijski planovi za 2010. javnih ustanova čiji je osnivač opština, a to su Dom zdravlja, Dječije obdanište, Centar za socijalni rad, Turistička organizacija, Vatrogasna jedinica, Centar za kulturu i Narodna biblioteka.
                Simbol opštine

                Odbornici SO Rogatica su nakon široke javne rasprave, stranačkih i stručnih konsultacija, usvojili prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine. Ovom odlukom regulisano je da će simbol opštine imati štitasti oblik u bojama zastave Republike Srpske koji je vertikalno i horizontalno podijeljen na četiri polja. Na vrhu štita nalazi se logotip opštine Rogatica ispisan ćiriličnim i latiničnim pismom.

                mirsad_d
                Participant
                 Post count: 4000

                 Žepa već dva dana blokirana snijegom
                 Vlasti iz Rogatice ne žele čistiti
                 17.12.2009. u 21:50

                 Snijeg koji već nekoliko dana neumoljivo pada u potpunosti je odsjekao Žepu od ostatka svijeta. Putevi su neprohodni, do Rogatice je gotovo nemoguće doći, a nerijetko u ovom mjestu dođe i do prekida napajanja električnom energijom

                 Kako piše čitalac koji se obratio redakciji portala Sarajevo-x.com, povratnici u Žepu su još jednom na svojoj koži osjetili nemar i bahatost opštinske vlasti u Rogatici.

                 U Žepi je trenutno nastanjeno 167 povratničkih porodica koje su zbog snijega u potpunosti odsječene. Snježni nanosi zavejali su sve lokalne puteve, pa stanovnici Žepe ne mogu otići ni do bolnice koja se nalazi u obližnjoj Rogatici.

                 Građani ni sami ne znaju kome da se obrate, jer kako kažu neprestano nailaze na ignorisanje čelnika Opštine Rogatica.

                 “To što u Žepi živi 167 povratničkih porodica, i to što svi oni imaju potrebu za prohodnim putem, sve to nažalost ne interesuje vlasti u Opštini Rogatica”, kazao je Edin Šljivar, jedan od povratnika u Žepu koji se obratio našoj redakciji.

                 Kako kaže ovo nije prvi put da su putevi neprohodni. Ista situacija je bila i prošle godine kada je zbog neprohodnih puteva po ogromnom nevremenu morao u Rogaticu pješke otići kako bi devetomjesečnu bebu odveo ljekaru.

                 “Svi putevi koji vode u sela u kojima žive Srbi su u potpunosti očišćeni i po cestama je posuta sol. Neka mi sada neko kaže da opštinske vlasti u Rogatici i sam načelnik Radomir Jovičić ne rade smišljeno na projektu da se Bošnjaci u Istočnoj Bosni pa i u Žepi osjećaju građanima drugog reda”, istakao je Šljivar, još jednom napominjući da povratnici u Žepi žive u više nego lošim uslovima.
                 (Sarajevo-x.com)

                Viewing 15 posts - 256 through 270 (of 730 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.