Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 730 total)
 • Author
  Posts
 • Mustafa
  Participant
   Post count: 8282

   ROGATICA:

   Vatrogasno društvo ROGATICA – Nekada i sada

   – Vatrogasno drustvo Rogatica – Raspolaže sa više od 30 godina starim vatrogasnim vozilom “bejford” za koje se rezervni dijelovi više nigdje ne mogu kupiti. Kapacitet njegovog rezervoara je svega hiljadu i 800 litara vode što je premalo za gašenje malo većeg požara. Poseban problem je nedostatak vatrogasnih crijeva bez kojih se gašenje požara ne može ni zamisliti.

   – Vatrogasno drustvo Rogatica – Ima 15 vatrogasaca od kojih je 11 sa položenim vatrogasnim ispitom. Kad bi, izbio neki veći požar rezerve vode uz upotrebu crijeva, prečnika minimalnih 25 milimetara, sa kojim uglavnom treba da se gase jači požari, bi se potrošile za minut-dva.

   – Tokom prošle godine nešto vatrogasne opreme Vatrogasno drustvo Rogatica su dobili od EUFOR-a pred njihovo napuštanje baze u Rogatici, a ovih dana Vatrogasni savez RS dodijelio je novo vatrogasno vozilo. Radi se o produženoj “ladi nivi” sa cisternom kapaciteta 250 litara vode koja je uglavnom namijenjena za gašenje šumskih požara .

   Mustafa
   Participant
    Post count: 8282

    ROGATICA: Visegrad

    Prvi diplomski na poslovnom fakultetu Višegrad

    Prvu odbranu diplomskog rada na Poslovnom fakultetu u Višegradu uspješno je obavio Kemo Čamdžija iz Rogatice. Za odbranu teme „Modeli ponašanja potrošača“ Čamdžija je dobio čistu desetku, stičući tako zvanje diplomiranog ekonomiste-menadžera prodaje. Radi se o prvoj odbrani diplomskog rada na Poslovnom fakultetu u Višegradu, od njegovog otvaranja prije tri godine.Ispitna komisija, na čelu sa dr Svetom Veselinovićem, pohvalno se izrazila o Čamdžijinom radu i odbrani, naglasivši da u nekim segmentima čak poprima odlike magistarskog, pa i naučnog rada.

    Interesantno je da je prvi diplomant Poslovnog fakulteta Višegrad aktuelni predsjednik Skupštine opštine Rogatica. Odbrabna je bila javna, uz prisustvo brojnih kolega i predstavnika medija. Poslovni fakultet u Višegradu sastavni je dio Univeziteta Sinergija Bijeljina i matičnog Univerziteta Singidunum iz Beograda.

    Mustafa
    Participant
     Post count: 8282

     ROGATICA

     Rutinska kontrola saobracaja

     Pripadnici Policijske stanice Rogatica, 30.06.2008. godine, oko 12,00 časova, u Ulici srpske sloge u Rogatici, zaustavili su PA ”Reno klio” kojim je upravljao D.M. (1982.). Kontrolom je utvrđeno da imenovani kod sebe nije imao saobraćajnu dozvolu za vozilo kojim je upravljao, a provjerom u bazi podataka utvrđeno je da registarske tablice pripadaju vozilu ”Lada samara”, vlasništvo B.S. iz Sokoca, te da je njihova važnost istekla 2006. godine. Vozilo je oduzeto a rad na slučaju se nastavlja.

     Mustafa
     Participant
      Post count: 8282

      ROGATICA

      Informacije sa 39.sjednice Skupštine opštine

      Dana 30.05.2008.godine
      održana je 39. sjednica
      Skupštine opštine Rogatica

      Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: načelnik opštine, zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, sekretar Skupštine opštine, podnosioci izvještaja i predstavnici sredstava javnog informisanja.
      Sjednici je prisustvovalo 17 odbornika.
      Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.
      Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

      DNEVNI RED

      1.Odluka o verifikaciji mandata odbornika Glibo Luke u Skupštinu opštine Rogatica;
      2.Usvajanje zapisnika sa XXXVIII redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 30.04.2008.godine;
      3.Usvajanje zapisnika sa prve vanredne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 08.05.2008.godine;
      4.Izvještaj o realizaciji ”Plana aktivnosti SERDA-e za 2007.godinu”;
      5.Informacija o izvršenju Budžeta opštine Rogatica za period 01.01.-31.01.2008.godine;
      6.Informacija o poslovanju privrede na području opštine Rogatica za 2007.godinu;
      7.Informacija o nastavku i realizaciji Projekta upravne odgovornosti GAP II (Druga faza);
      8.Informacija o radu SD ”Mladost” Rogatica za 2007.godinu;
      9.Informacija o snabdjevanju potrošača električnom energijom u 2007.godini na području opštine Rogatica;
      10.Informacija o nezaposlenosti na području opštine Rogatica;
      11.Imenovanja i razrješenja u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština Rogatica i to:
      -Centru za socijalni rad Rogatica,
      -JPVOU Dječijem obdaništu Rogatica;
      -Narodnoj biblioteci Rogatica,
      -Turističkoj organizaciji opštine Rogatica,
      -Domu zdravlja ”Rogatica” Rogatica.
      12. Odbornička pitanja.

      REALIZACIJA DNEVNOG REDA

      1.Odluka o verifikaciji mandata odbornika Glibo Luke u Skupštinu opštine Rogatica usvojena jednoglasno.

      2.Zapisnik sa XXXVIII redovne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 30.04.2008.godine usvojen jednoglasno.
      3.Zapisnik sa prve vanredne sjednice Skupštine opštine Rogatica, održane dana 08.05.2008.godine usvojen jednoglasno.

      4.Izvještaj o realizaciji ”Plana aktivnosti SERDA-e za 2007.godinu” usvojen jednoglasno. Tokom perioda januar-decembar 2007.g. SERDA je provodila aktivnosti predviđene Poslovnim i Finansijskim planom za 2007.g., prioritetni zadaci usmjereni su na implementaciju 76 projekata i projektnih aktivnosti u okviru Sektora za poslovni razvoj, Sektora za upravljanje projektima i Sektora za strateško planiranje.

      5.Informacija o izvršenju Budžeta opštine Rogatica za period 01.01.-31.03.2008.godine usvojena jednoglasno. Izvršena budžetska sredstva iznose 1.045.833,00 KM, izvršeni budžetski izdaci iznose 1.037.363,00 KM, na kraju perioda iskazan je višak sredstava nad izdacima u iznosu od 8.470,00 KM.

      6.Informacija o poslovanju privrede na području opštine Rogatica za 2007.godinu usvojena uz zaključak da SO Rogatica traži od Vlade RS da svojim autoritetom konačno utvrdi pravednu raspodjelu šumskih sortimenata što će rezultirati zaštitom svih drvoprerađivača u RS, a samim tim i drvoprerađivača opštine Rogatica. Klubovi odbornika će od najviših organa svojih stranaka tražiti da se konačno riješi ovo goruće pitanje za ukupno poslovanje privrede opštine Rogatica. Klubovi će, takođe, tražiti da se u preduzećima u kojima je pokrenut stečajni postupak pokuša sanacija i oživljavanje proizvodnje a ne samo, kao do sada, postupak likvidacije i gašenje preduzeća uz bagatelnu prodaju imovine.

      7.Informacija o nastavku i realizaciji Projekta upravne odgovornosti GAP II (Druga faza) usvojena jednoglasno. Načelnik opštine formirao je Radnu grupu iz izradu trogodišnjeg opštinskog Akcionog plana za kontinuirano unapređenje opštinske uprave.

      8.Informacija o radu SD ”Mladost” Rogatica za 2007.godinu usvojena jednoglasno uz zaključak da se zadužuje Savjet za kulturu i sport da zajedno sa SD ”Mladost” Rogatica i svim klubovima u okviru SD ”Mladost” razmotri pitanja vezana za rad i načine finansiranja klubova i SD ”Mladost” i o tome informiše Skupštinu opštine.

      9.Informacija o snabdjevanju potrošača električnom energijom u 2007.godini na području opštine Rogatica usvojena jednoglasno. U 2007.godini RJ Rogatica je preuzela od ”Elektroprenosa” 27.357.091 kWh, a isporučila potrošačima 22.708.328 kWh, što znači da je imala 16,99% tehničkih i drugih gubitaka. U odnosu na 2006.godinu 22.949.466 kWh potrošačima je isporučeno 1,1% manje električne energije, a gubici su smanjeni sa 19,58% iz 2006.godine na 16,99% u 2007.godini.

      10.Informacija o nezaposlenosti na području opštine Rogatica primljena k znanju. Broj ukupno registrovanih nezaposlenih lica smanjio se u odnosu na prošlu godinu sa 1802 lica na 1722 (žena 918), od kojih je 334 lica prijavljeno radi ostvarivanja drugih prava i oni ne čine ukupnu ponudu radne snage na tržištu rada.

      11.Razrješeni su dužnosti član UO Centra za socijalni rad Tomić Rajka i članovi NO Pandurević Nada, Jovanović Zorica i Andan Rada. Obradović Milanka, profesor filozofije i sociologije, imenovana je za vršioca dužnosti člana UO Centra za socijalni rad.

      Razrješeni su dužnosti član UO JPVOU Dječije obdanište Rogatica Karlić Željko i članovi NO Gluhović Miroslav, Sredojević Ivana i Samardžija Nada. Sredojević Ivana i Tripković Njegoš imenovani su za vršioce dužnosti članova UO JPVOU Dječije obdanište.
      Razrješeni su dužnosti članovi UO Narodne biblioteke Rogatica Gluhović Mirka i Novaković Darko i članovi NO Krsmanović Milojka, Penić Srećko i Šalić Božo. Šalić Božo imenovan je za vršioca dužnosti člana UO Narodne biblioteke, do okončanja postupka javne konkurencije.
      Razrješeni su dužnosti članovi NO Turističke organizacije opštine Rogatica i to: Rajak Aleksandar, Pejić Nada i Mandžić Maja.
      Razrješeni su dužnosti članovi UO Doma zdravlja Rogatica Vlajko Vuković i Tripković Njegoš i članovi NO Mihajlović Radenko, Anđelić Tomislav i Gojković Branka.

      12. Odborničkih pitanja nije bilo.

      Mustafa
      Participant
       Post count: 8282

       ROGATICA i njena lijepa Magbula

       Da se prisjetimo

       Magbula

       TEKST-Sead Makaš-Riki
       SAZ- Igbal Ljuca
       Pjeva-Faruk Repovac-Fare

       ROGATIČKA LIJEPA MAGBULA

       Oj bogati ptico prepelice
       daj odleti ti do Rogatice
       pa pogledaj s vrha Pašić kule
       na pendžere lijepe Magbule

       Jel Magbula zorom poranila
       jel šećerli kahvu pristavila
       dal je cvijeće po bašti zalila
       i jel mene mladog ostavila

       Mlado momče letiću visoko
       a imat ću sokolovo oko
       obletiću pet put Pašić kulu
       dok ne nađem lijepu Magbulu.

       Magbula je rano poranila
       već odavno kahvu je popila
       po bašti je cvijeće zaliveno
       u Magbule lice neljubljeno

       čeka na te s pjesmom da je budiš
       s pjesmom budiš a po svunoć ljubiš

       Sead Makas Riki je roden 30.07.1954 godine u Kukuavicama kod Rogatice. U rodnom mjestu ,kao osnovac pocinje pisati i objavljivati stihove u listovima za mlade . Skolovanje je nastavio u Sarajevu gdje vec duzi vremenski period zivi i radi. Za poeziju i prozu je nagradivan .Javnosti je poznat kao vrstan tekstopisac narodnih pjesama , a njegove pjesme su pisane u duhu sevdalinke, interpretirali su nasi najpoznatiji pjevaci narodnoga melosa .O Rikiju su objavljeni brojni tekstovi u muzickim listovima i magazinima . “Sumorni dani ” je njegova prva knjiga pjesama

       POSLUSAJTE

       Anonymous
        Post count: 2088

        [b]OTKRIVENA GRUPA KRADLJIVACA STOKE
        [/b]
        Krali stoku na području Istočnog Sarajeva, Trnova, Istočnog Goražda, Rogatice, Sokoca..

        Pripadnici CJB Istočno Sarajevo otkrili su organizovanu grupu kradljivaca stoke koja je krajem 2007. i u prvih šest mjeseci 2008. godine, izvršila 30 krivičnih djela na području koju pokriva ovaj centar.

        Iz CJB Istočno Sarajevo saopšteno je da su pripadnici ovog centra i Policijske stanice Pale došli do operativnih saznanja i materijalnih dokaza o ovoj grupi radeći na rasvjetljavanju više teških krađa i krađa stoke na području opština Pale, Sokolac, Rogatica, Istočni Stari Grad, Novo Goražde, Trnovo i Istočno Novo Sarajevo.

        Dokazi ukazuju da su izvršioci ovih krivičnih djela Mladen Varešić (25), Sabahudin Silajđija (43), Halil Kulovac (32) i Mesud Bajrić (36), nastanjeni u Kantonu Sarajevo, te Admir Hasanbegović (23), nastanjen u Zenici, navodi se u saopštenju.

        U saradnji sa radnicima MUP-a Kantona Sarajevo, 30. jula uhapšen je Varešić, koji je tokom kriminalističke obrade priznao izvršenje većeg broja krivičnih djela krađe stoke.

        Radnici kriminalističke policije su došli do saznanja da je Kulovac organizovao ova lica za izvršenje krivičnih djela.

        Za Silajđijom i Kulovcem je raspisana centralna potjernica, jer se nalaze u bjekstvu.

        Ova organizovana kriminalna grupa vršila je krivična djela na taj način što su prethodno locirali objekte koji su bili predmet krađe, a nakon toga su u noćnim časovima krali stoku i prodavali je na području Kantona Sarajevo licima čija je identifikacija u toku, navodi se u saopštenju.

        CJB Istočno Sarajevo će nadležnom tužilaštvu dostaviti Dopunu izvještaja o rasvjetljavanju 30 krivičnih djela, zbog postojanja osnova sumnje da su ova lica počinila krivično djelo zločinačkog udruživanja.

        (SRNA)

        Mustafa
        Participant
         Post count: 8282

         ROGATICA

         TESKA SAOBRACAJNA NEZGODA

         Na dijelu magistralnog puta Rogatica-Sastavci, u mjestu Tucin Potok, 06.08.2008. godine, oko 21,30 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice teško povrijeđeno dok su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
         Do nesreće je došlo kada je J.O. koji je upravljao PMV ”Golf”, prešao na lijevu stranu kolovoza i direktno udario u PMV ”Audi” kojim je upravljao B.V. U ovoj nesreći vozač J.O. je zadobio teške tjelesne povrede i prebačen je u KC Foča gdje je zadržan na liječenju, dok su lakše povrijeđeni saputnici Ž.O. i M.O. kao i vozač B.V. i suvozač M.P. koji su se nalazili u PMV ”Audi”. Izvršen je uviđaj.

         Mustafa
         Participant
          Post count: 8282

          ROGATICA: Kramer Selo

          Mevlud uoči svečanog otvorenja džamije u Kramer selu

          Autor MIZ Rogatica

          U petak, 08. 08. 2008. godine proučen je mevlud-i-šerif uoči svečanog otvora džamije u Kramer selu. Mevlud su pročili imami sa prostora Muftijstva goraždanskog, a prisustvovao je i muftija goraždanski gospodin Hamed ef. Efendić. U prelijepoj atmosferi, sa prelijepim učenjem, prisutni su se prisjetili događaja iz života Božije Poslanika s.a.w.s. Nakon proučenog mevlud-i-šerifa priređena je večera za sve prisutne, a ovim putem se zahvaljujemo organizatorima džematu Kramer selo na ukazanoj ljubaznosti i gostoprimstvu. Molimo Allaha dž.š. da ukabuli proučeno, i da se ako Bog da češće okupljamo u svim džamijama na prostoru Medžlisa IZ-e Rogatica.

          Mustafa
          Participant
           Post count: 8282

           ROGATICA:

           Na području opštine Rogatica nedavno je uništeno stado od 500 visoko kvalitetnih ovaca

           Bruceloza je zarazna bolest i njena kontrola je isključivo u nadležnosti entiteta i BiH. Očigledno je da nadležne institucije nisu preduzele odgovarajuće mere zaštite prilikom prometovanja stokom i posledica toga su oboleli seljaci kojima su uništena stada, a ugrožena im je i radna sposobnost jer se bruceloza ne može u potpunosti izlečiti – objašnjava Tomić.

           U RS je uništeno oko 15.000 zaraženih ovaca. Na području opštine Rogatica nedavno je uništeno stado od 500 visoko kvalitetnih ovaca čija se vrednost procenjuje na 1.000 KM po grlu. Do kraja godine predviđeno je da se obavi dijagnostičko ispitivanje još 100.000 ovaca, koza i goveda na celom području RS, što je 30 odsto od ukupnog broja grla, a za to je Vlada izdvojila 1,7 miliona KM, podaci su resornog ministarstva.

           Blic 30.07.2008

           Mustafa
           Participant
            Post count: 8282

            Rogatica

            Objesio se Adem Ahmetspahić

            Policijskoj stanici Rogatica u utorak je oko 14 sati prijavljeno da je u mjestu Nahota u toj općini samoubistvo vješanjem izvršio Adem Ahmetspahić (1937.), nastanjen u mjestu Reljevo u Kantonu Sarajevo.

            Po ovlaštenju dežurnog tužioca, pripadnici krimpolicije i dežurni ljekar Doma zdravlja izašli su na lice mjesta i konstatirali da je Ahmetspahić samoubistvo izvršio na obali Hidroelektrane “Višegrad” tako što je konopac zavezao za granu drveta.

            Uviđajem je konstatirano da je samoubistvo izvršeno, najvjerovatnije, 28. jula u večernjim satima, te da na tijelu nema tragova nasilja.

            Prema izjavi članova porodice radi se o osobi narušenog zdravlja koja je imala izražene psihičke probleme. Tijelo je predato porodici radi sahrane, saopćio je u srijedu MUP RS-a.

            30.07.2008.
            (FENA)

            Mustafa
            Participant
             Post count: 8282

             Imovina vraćeno u 99 posto slučajeva

             Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS Omer Branković izjavio je da je RS do sada vratila oko 100.000 stanova i kuća, što znači da je omogućila povratak za 350.000 ljudi i precizirao da je imovina vraćena u 99 posto slučajeva.

             – Jedan procenat odnosi se na predmete koji su u sudskom sporu, naglasio je Branković u intervjuu Srni i napomenuo da su, zaključno sa 2007. godinom, sve opštine u Republici Srpskoj dobile međunarodni sertifikat o sprovođenju imovinskih zakona.

             On je naglasio da Ministarstvo konstantno radi na obnovi kuća kroz razne vidove pomoći.

             – U 44 opštine vrši se obnova stambenih jedinica kroz dodjelu građevinskog materijala i novčanu stimulaciju za izgradnju. U svim tim opštinama odabrane su porodice koje će dobiti pomoć za rekonstrukciju kuća, a u većini su sklopljeni ugovori sa dobavljačima materijala, rekao je Branković.

             On je dodao da je u Srebrenici, Rogatici i Trnovu raspisan tender za igradnju kuća po sistemu “ključ u ruke”.

             07.08.2008.

             Zambi
             Participant
              Post count: 898

              Iz tog programa biće urađeno 10 kuća po sistemu ključ u ruke,oglas je zatvoren 08.08.2008 godine,dodijeljeno je 5 paketa građevinskog materijala,isti je dovučen i isporučen korisnicima na upotrbu i ugradnju,zatim radi se još 30 kuća za naše ljude koji se nalaze na alternativnom smještaju,i ostaje još 25 kuća iz zajedničkog projekta,preliminarna lista je završena čim je dobijem ja ću je objaviti.
              Znači da je za ovu godinu planirano za našu opštinu oko 70 kuća biti realizovano kroz gore navedene programe,ima pomaka ,ali mislim još nedovoljno kolike su potrebe naših građana,uglavnom je bitno da se kreće u napredak,a koliko će ga biti dosta zavisi od naših građana,njihove iskazane volje za povratkom i rekonstrukcijom porušenih domova.

              Mustafa
              Participant
               Post count: 8282

               Bh. kompanije na sajmu “Automekanica” u Frankfurtu

               Bosanskohercegovačke firme i ove godine učestvuju na sajmu “Automekanica”, najvećem sajmu u svijetu u oblasti proizvodnje autodijelova, koji će biti održan od 16. do 21. septembra u Frankfurtu.

               “Na zajedničkom štandu BiH na sajmu će učestvovati pet firmi – TMD – AI.Gradačac, FAMOS – I.Sarajevo, TPR-Rogatica, Plamingo-Gračanica, ZRAK-AEO-Kiseljak i SOKO – Tvornica transmisija – Mostar. Pored toga naše tri firme iz Tešnja – Pobjeda, Enker i Mann-Hummel nastupit će samostalno” kazao je sekretar Grupacije proizvođača komponenti za autoindustriju pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH Midhat Čehajić.

               Bh. firme već treći put u zadnjih šest godina organizirano učestvuju na sajmu u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH i Autoklastera BiH. Ovaj sajam je svake druge godine i preklapa se sa sajmom u Parizu.

               Učestvuju najveće svjetske kompanije iz automobilske industrije pa je to prilika da proizvođači iz BIH upoznaju svjetske trendove u ovoj oblasti i uspostave poslovne kontakte.

               “Učešće naših firmi na ovakvim manifestacijama bitno je radi postizanja boljih poslovnih rezultata, povećanje izvoza, unapređenje tehnoloških procesa, uvođenje novih tehnologija i ugradnju savremene opreme”, istakao je Čehajić.

               Proizvodnja autodijelova u BiH postiže dobre poslovne rezultate i zauzima, pored proizvodnje aluminija i čelika, vodeću poziciju u izvozu sa učešćem više od 20 posto u ukupnom izvozu metalskog sektora BiH i sa godišnjim rastom većim od 15 posto.

               Očekivanja su još veća, ističe Čehajić, pokretanjem Fiata u Kragujevcu gdje će bh. tvornice u većoj mjeri moći obezbjeđivati rezervne dijelove za program Fiata.

               Također, kvalitet bh. proizvoda je neosporan budući da imaju certifikat ISO 16969 (najzahtjevni ISO standard) i on je ulaznica za proizvode iz BiH.

               Čehajić je dodao da su ove godine puštene dvije nove tvornice u proizvodnji komponenti za autoindustriju u Zenici i u Hrasnici -proizvodnja elemenata turbokompresora.
               (FENA)

               Mustafa
               Participant
                Post count: 8282

                Rogatica: Borike

                Na Borikama je otvoren novoizgrađeni objekat za potrebe mjesne kancelarije i mjesne zajednice

                Otvorena kancelarija mjesne zajednice

                Radi se o objektu veličine 90 kvadratnih metara u čije podizanje je uloženo 60.000 maraka iz programa kapitalnih investicija za tekuću godinu i u kojoj će biti kancelarija matičara, mjesne zajednice i sala za održavanje sjednica.
                Na skromnoj svečanosti, kojoj je prisustvovao veći broj žitelja Borika i okoline, govorio je predsjednik Savjeta mjesne zajednice, koji je tim povodom rekao da je ovo u posljednjih 30 godina prvi javni i društveni objekat koji je izgrađen na području ove mjesne zajednice.

                CUDNO DA DO SADA NISU IMALI OVE PROSTORIJE!!!!!

                Mustafa
                Participant
                 Post count: 8282

                 Najveći pad akcije “Agrokombinata” Rogatica

                 Datum: 27.08.2008

                 Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren akcijama “Tržnice” Banjaluka u iznosu od 110.775,60 KM, po cijeni od 2,99 KM, čime je ostvaren rast od 1,70 odsto.

                 Na slobodnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama PD “Semberija” Bijeljina u iznosu od 51.502,24 KM, po cijeni od 0,452 KM. Najveći rast na tom segmentu tržišta imale su akcije preduzeća “Saničani” Prijedor od 3,09 odsto na 0,50 KM, dok su najveći pad imale akcije “Agrokombinata” Rogatica od 20 odsto i trgovalo se po cijeni od 0,128 KM po akciji.

                Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 730 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.