Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 3,931 through 3,945 (of 3,958 total)
 • Author
  Posts
 • mirsad_d
  Participant
   Post count: 4000

   Sve se znade šta je i kako je:
   svako djelo dođe na vidjelo.

   mirsad_d
   Participant
    Post count: 4000

    Gdje se konji biju i igraju,
    tu magarcu nigdje mjesta nema.

    mirsad_d
    Participant
     Post count: 4000
     in reply to: Znaš li? #14155

     Efekat “staklene bašte”

     Efektom “staklene bašte” naziva se pojava zagrijavanja Zemljine površine koja nastaje usljed viška ugljen-dioksida u atmosferi. Sagorjevanje velikih količina fosilnih goriva povećava količinu ovog gasa u vazduhu, a sječa drveća samo pogoršava ovaj problem, jer se time smanjuje broj “potrošača” ugljen-dioksida.

     Toplotna energija Sunca zagrijava Zemljinu površinu, a nakon što se zagrije, ona počinje da otpušta izvjesnu količinu toplote u vazduh. Međutim, omotači od ugljen-dioksida iznad Zemlje sprječavaju odlazak toplote u svemir, pa se tako Zemljina površina pregrijava. (Ovo je efekat sličan staklenoj bašti, po čemu je pojava i dobila naziv, gdje stakleni krov bašte sprječava gubitak toplote). Globalno zagrijavanje planete ima dramatične posljedice na prirodu i sav živi svijet na Zemlji, pa je neophodno da se preduzmu sve mjere protiv daljeg pogoršavanja ove pojave.

     mirsad_d
     Participant
      Post count: 4000
      in reply to: Znaš li? #14153

      Šta je duga?

      Svi znamo šta je duga – prekrasan luk svih boja koji se na nebu pojavljuje poslije kiše. No, kako i zašto nastaje duga, to već zna manji broj nas. Da bi ti bilo lakše shvatiti ovu pojavu, sjeti se kako si ponekad pogledao kroz prozirno staklo, pa si unutra vidio različite boje. To je zato jer se prozirno (ili kako ga zovemo – bijelo) svjetlo može rastaviti na svjetla svih boja. Ponekad, kad bijelo svjetlo naiđe na prepreku, poput kristala u staklu ili na kapljice vode u oblaku, razlomi se na različite boje. To je zato jer se dogodi sljedeće: bijela svjetlost, koja uđe pod određenim kutom u prepreku, prilikom rastavljanja na različite boje, izlazi iz prepreke tako da svaka boja izlazi pod različitim kutom. To je malo složenije za shvatiti, no nije bitno da svaku pojavu još u djetinjstvu najbolje shvatiš. Dovoljno je shvatiti da se zbog tog lomljenja uski snop bijele svjetlosti pri prolasku kroz sitne kapljice vode u oblaku raspadne u široki snop boja, počevši od crvene pa sve do ljubičaste (crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta). Na fotografiji vidiš prekrasnu dugu snimljenu u Nizozemskoj. Duga se uvijek vidi na strani suprotnoj od one na kojoj je Sunce, jer se, naravno, u dugi uvijek lomi sunčeva svjetlost. Zato se duga može vidjeti samo kad poslije kiše sija Sunce.

      mirsad_d
      Participant
       Post count: 4000
       in reply to: Znaš li? #14152

       Kako nastaju dan i noć?

       Iako vidiš Sunce kako ujutro izlazi, putuje nebom i na kraju dana zalazi, već ti je poznato da Zemlja putuje oko Sunca, a ne obrnuto.

       Želiš li lakše predočiti cijeli proces, uzmi jednu stolnu svjetiljku bez sjenila i postavi je u zamračenoj prostoriji. Svjetiljka će predstavljati Sunce.
       Sad ti još treba nešto što će predstavljati Zemlju.
       Zabodi pletaću iglu ili provuci drveni štapić točno kroz sredinu naranče. Naranča će prestavljati Zemlju. Možeš malom zastavicom označiti BiH. Uključi svjetiljku. Držeći naranču za štapić vrti je lagano u smjeru kazaljke na satu. Tako vrteći hodaj oko svjetiljke. Što primjećuješ?

       Različiti dijelovi naranče koja se okreće osvjetljeni su i zagrijani svjetlom svjetiljke. Zastavica je malo na svjetlu, malo u mraku. Tako i mi, kada smo na onoj strani Zemlje koja je u sjeni, tada je noć, a kada smo na osvjetljenom dijelu, tada je dan. Da bi se Zemlja okrenula oko svoje osi (dok zastavica na naranči napravi jedan krug) potrebno je 24 sata. Zbog toga što se Zemlja okreće, Sunce izgleda kao da izlazi i zalazi.

       http://www.slide.com/r/qeTUt9X85T_56cbl0G3Fwgog616qAe1j?previous_view=lt_embedded_url

       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000
        in reply to: Crni humor #14150

        Narodna brzalica

        Potrebno je da brzalicu izgovorite što je brže moguće, bez greške – naravno !

        Šaš deveterošaš, kako se razdeveterošašio !

        mirsad_d
        Participant
         Post count: 4000

         Mudri seljak i pametni građanin
         Gonio putem seljak konja i na konju dvije vreće. Sustiže ga jedan ugladen građanin te upita:
         – A šta ti je to u vrećama?
         – U jednoj je žito a u drugoj kamenje – odgovori seljak.
         – A šta će ti kamenje? – opet će građanin.
         – Da mi ne kriva tovar! – mudro će seljak.
         – Ama, zamila Boga – reče gradanin – kakva ti je ta pamet, pa da zaludu goniš vreću kamenja. Zar ti nije bilo lakše da žito u dvije vreće raspoloviš, pa tako natovariš i opet tovar ne bi vago, a duplo bi bio lakši!
         – E, Bogami ima zapravo – reče seljak – ja se nikad ne bi toga sjetio. Vala si ti neka pametna glava. Nego deder mi pomozi pa da tovar pretovarimo.
         Pa ti seljak zastavi konja, spusti tovar, istrese kamenje, raspolovi žito u dvijte vreće, opet natovari, pa nastaviše put.
         – Sami Bog te meni posl’o, – reče seljak građaninu – vidi se na tebi da si pametan i u svemu zgodan. De mi bogati reci kol’ko ti imaš konja?
         – Nijednog? – reče građanin.
         – A krava?
         – Nijednu!
         – Ovaca?
         – Ništa!
         – Kuću, belćim, imaš?
         – Nemam, u jednog sam trgovca pod kiriju! – odgovara građanin.
         Kad to ču, seljak zastavi konja, bez riječi raspremi tovar, skide vreće, svo žito sasu u jednu vreću, a u drugu nakupi kamenja te opet natovari konja kako je prije bilo.
         – Ama, šta to uradi!? – upita građanin.
         – Bježi od mene hiljadu konaka, i ti i ta tvoja pamet – reče seljak – ja vako gonim ima pedeset godina, ko što su mi babo i djed gonili, pa imam i kuću, i konje, i krave i ovce, a ti ni kučeta ni mačeta. Da te posluša, bi i ja, dina mi sve što imam izgubio! – reče mudro seljak.

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000

          Značenje la ilahe illallah

          “La ilahe illallah” sadrži odbacivanje svojstva “uluhijjeta” (obožavanje i ibadet koji pripadaju jedino istinskom Bogu) od svega i njegovo pripisivanje samo Allahu Jedinome.

          1. Uzvišeni Allah je rekao: “I znaj da nema (istinskog) boga osim Allaha.” (Muhammed, 19)

          2. Muhammed je rekao: “Ko iskreno kaže “La ilahe illallah” uči će u džennet. (El-Bezzar, a al-Albani u “Sahihul-Džami`” kaže da je ovaj hadis sahih). “Iskreni” (el-mukhlis) je onaj koji je razumio i shvatio smisao “La ilahe illallah”, pa po njemu radi, njemu poziva druge, jer je u njemu sadržan “tawhid” (vjerovanje u Allahovu jednoću) radi čega je Allah stvorio džine i ljude.

          3. Allahov poslanik je rekao svome amidži Ebu Talibu kada je ovaj bio na samrti: “O moj amidža reci “La ilahe illallah”, riječ koja će ti biti svjedok kod Allaha, ali je on odbio da kaže “La ilahe illallah.” (Buharija i Muslim)

          4. Allahov poslanik je trinaest godina u Meki pozivao idolopoklonike (musrike) govoreći im: “Recite “La ilaha illallah”, a oni su na to, kako Kur’an navodi, davali sljedeći odgovor: “Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje. I govore nevjernici: “Ovo je čarobnjak, lažov! Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!” I oni ugledni među njih krenuše: “Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovima se, uistinu, nešto veliko hoće! Zar ovo nismo čuli u vjeri predaka naših, ovo nije ništa drugo već namještena laž.” (Sad: 4-7) Odgovorili su tako, jer su oni razumjeli značenje “La ilahe illallah”. Znali su da onaj koji to izgovori neće se moliti nikom osim Allahu, te su ga ostavili i nisu ga izgovorili. Allah dž.š. je o njima rekao: “Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” – Oni su oholili i govorili: “Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika, a nije tako, on Istinu donosi i tvrdi da su svi poslanici istinu donosili.” (Es-Safat: 35-37) Muhammed je rekao: “Ko kaže “La ilahe illallah”, a zatim zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, zabranjeno je dirati njega i njegov imetak, a polaganje računa je pred Uzvišenim Allahom.” (Muslim) Ovaj hadis znači da izgovaranje “Šehadeta” iziskuje da dotični zaniječe i prekine obožavati bilo koga mimo Allaha, kao što je moljenje i zazivanje umrlih i tome slično. Čudno je što neki muslimani izgovaraju “Šehadet” jezikom, a zatim, svojim djelima i dovama upućenim nekome drugom mimo Allahu, rade suprotno!

          5. “La ilahe illallah” je temelj tawhida i islama, i potpuni program za život, koji se ostvaruje usmjerivanjem svakog oblika obožavanja i slavljenja samo Allahu, a to biva kada se musliman potpuno pokori Allahu, i kada samo Njega moli, i kada kao zakon uzima samo Njegov šerijat, a ne neki drugi.

          6. Ibnu Redžeb je rekao: “Allah dž.š. je taj kome se pokoravamo i ne činimo Mu neposlušnost (asiluk), iz poštovanja i slavljenja, iz ljubavi, straha i nade. Oslanjamo se samo na Njega, tražimo samo od Njega, molimo samo Njega. Sve ovo ne dolikuje da se upućuje ikome drugom mimo Uzvišenog Allaha, pa ako neko uključi i pridruži neko stvorenje u neku od ovih osobenosti koje su samo Božje, to narušava njegovu iskrenost pri donošenju šehadeta “La ilahe illallah”, i on obožava “stvorenje” u onom omjeru koliko u njemu postoji to svojstvo.”

          7. Muhammed je rekao: “Nagovarajte vaše koji su na samrti da kažu “La ilahe illallah”, jer onaj kome zadnje riječi budu “La ilahe illallah” jednog dana će ući u džennet, pa makar prije toga izdržao kaznu.” (Ibnu Hibban u “Sahihu”, a al-Albani u “Sahihul Džami`” kaže da je ovaj hadis sahih). Smisao “nagovaranja” ne podrazumjeva samo spominjanje “Šehadeta” kod onoga koji je na samrti, kako neki misle, nego mu treba narediti, a dokaz za to je hadis Enesa bin Malka da je Allahov poslanik posjetio nekog Ensariju i rekao mu “O dajdža, reci “La ilahe illallah”. Upitao ga je (Ensarija): “Je li dajdža ili amidža?” Muhammed je odgovorio: “Ne, nego dajdža.” Rekao je: “Za mene je svako dobro da kažem “La ilahe illallah”, a Poslanik je rekao: “Da.” (Imam Ahmed 3/152, s ispravnim senedom po Muslimovom šartu. Preneseno iz “Ahkamul-džena’iz” od al-Albanija, str. 11)

          8. Zaista “La ilahe illallah” koristi onome koji ga kaže, ako primjenjuje njegovo značenje u životu i ne prekrši ga sa “sirkom”, kao što je moljenje i zazivanje mrtvih, ili živih koji su odsutni. Ovo liči abdestu kojeg pokvarimo nečim što kvari abdest. Muhammed je rekao: “Ko kaže “La ilahe illallah” jednog dana će ga izbaviti iz `azaba (kazne) bez obzira koliko on (`azab) dugo trajao. (El-Bejheki, a al-Albani je rekao u “El-ahadis us-Sahiha”, br. 192, da je ovaj hadis sahih.)

          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000

           LALE(TULIPANI)

           Lale ili tulipani su vrsta cvijeća koja je prije 1000 godina rasla samo u Persiji. Pet stotina godina kasnije, 1554. godine, jedan flamanski plemić donio je prve primjerke ove biljke u Evropu. Tada se dogodilo nešto što se ne vezuje ni za jednu drugu vrstu cvijeæa, čak ni za ruže ili orhideje, danas najomiljenije cvijeće. Lale su u to doba izazvale takvu pomamu na Starom kontinentu da je čak došlo do tridesetogodišnjeg rata. Za lale se borilo i ginulo, a postale su čak i sredstvo plačanja – “cvijetna moneta”. Mnogi hroničari tog doba zabilježili su da je u to vrijeme u Evropi vladalo pravo “tulipansko ludilo”!

           mirsad_d
           Participant
            Post count: 4000

            Sin rasipnik
            Bio neki čovjek pa imo nekoliko sinova, koji su ga dobro slušali, osim jednog koj nije volio da radi a volio je cia puno troši. Govorili su to njemu da to ne valja, al’ on nikako da se uhaviza.
            Tako jedne prilike kad su kupili sijeno otac reče:
            – Ja ću sam na plast, a vi svi bacajte sijeno!
            Do pola plasta sinovi su bacali sijeno a otac je nogama gazio, kad je bilo od pola plasta oni su i dalje bacali a otac je nogama i vilama obarao sijeno na zemlju Dok će ti onaj sin što nije slušo:
            – Ama, babo, dokle ćemo vako, ako ti budeš vraćo sijeno nikad nećemo završiti; mi svi ne meremo nabacati kol’ko ti moreš zbaciti!?
            – E tako je sine i u nas u kući, mi svi ne meremo nanijet kolko ti moreš raznijet, mi svi ne meremo zaraditi kolko ti moreš potrošiti?, – reče mu babo, a sin vidje da više nema kud i obori glavu.
            Miš i lemeš
            Ono bili nekakvi čobani pa čuvali ovce. Svi su čuvali svoje, samo je jedan bio fukara pa čuvo tuđe. Pa kad bi se saberi oko vatre svi su čobani nešto govorili, ko je đe i šta vidio i čuo, pa dođe red i na onog čobana što je tuđe ovce čuvo, pa reče:
            – Nećete mi vjerovati šta ću vam ispričati, al’, eto da ispričam, pa ko hoće nek’ vjeruje, – veli – imo sam jedan jandžik(1) od kozije kostrijeti, kad jednu noć, došo miš, pa grickaj, grickaj, ma, voliki je on komad, ko dlan, na njemu progrizo.
            – Ma, bježi, šta ti znaš, – vele mu čobani – đe će miš kostrjetni jandžik progrist, daj sjedi i šuti!
            Šta će čoban, hud i jadan, zgrbi se i prišuti.
            Zeman po zeman, prođe dosta vremena, čobani se zamomčiše i poženiše, skućiše, pa i ostarješe. Pa i onaj čoban fukara malo po malo postade najbogatiji čovjek u selu pa ga i za muhtara postaviše. Svi su jedva čekali da ih muhtar u svoju kuću na sijelo pozove. Tako jednu noć, dok su prali ruke i brisali brkove i brade od masne muhtarove sofre, neko zavika:
            – E, der te ljudi da nam muhtar štogod ispriča!
            – Nećete mi vjerovati – veli muhtar – što ću vam ispričati; imo sam jedan gvozdeni lemeš(2) gori na tavanu, kad jednu noć došo miš, pa grickaj, grickaj, ma voliki je on komad, ko dlan, na njemu progrizo…
            – Jest vala, hoće to, – povikaše u glas prisutni – hoće miš, bezobrazna je to životinja!
            – Ma šta jest, ma šta hoće!? – skoči muhtar – Dok sam bio bijeda i fukara nije mi mogo miš ni kostrijetnog jandžika progrist, a sad kad sam zabogatio i zaimo, sad velite more miš i gvožde jest!
            1 JANDŽlK – torba od kozije dlake (kostrijeti)
            2 LEMEŠ – gvozdeni dio ralice, ralo, raonik

            mirsad_d
            Participant
             Post count: 4000
             in reply to: S L I K E #14141

             2 kg. janjetine, salata, pive i kruška

             mirsad_d
             Participant
              Post count: 4000
              in reply to: S L I K E #14139


              Kod Žutog

              mirsad_d
              Participant
               Post count: 4000
               in reply to: S L I K E #14016

               Ilidža – Tržni centar

               mirsad_d
               Participant
                Post count: 4000
                in reply to: S L I K E #14015

                mirsad_d
                Participant
                 Post count: 4000
                 in reply to: S L I K E #13864

                 Mehmedalija-Meho Kahvedžić je u Švedskoj, skupa smo bili u Gimnaziji, često se čujemo.

                Viewing 15 posts - 3,931 through 3,945 (of 3,958 total)