Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 105 total)
 • Author
  Posts
 • Ida
  Participant
   Post count: 105

   KONAČAN SPISAK ZA 2013. GODINU
   2013 uplata
   ostatak iz 2012 711,4
   Salko Čano 50
   Uzeir Čano 50
   Anes Čohodar 10
   Ismet i Muhamed Ajanović 50
   Ahmed Ajanović 10
   Fehim Ajanović 10
   Amir Bušatlija 50
   Nadžija Bušatlija 50
   Hidajeta Pašić 20
   Kasim Dobrača 100
   Mustafa Fejzić 50
   Abdulah Fejzić 50
   Senija Jusić 20
   Amra Turohan 20,00
   Muhidin Behlulović 50,00
   Ermin Pavica 1 rata -500
   Šefika – Fika Lemezan 10
   Hajra Ajanović 20
   Behka Nalbantić 20
   Zejnil Ajanović 20
   Murveta Konaković 40
   Naima Ajanović 10
   Nihad Ajanović 10
   Alma Šišić 10
   Minka Čavalić 10
   Vildana Šahinpašić 10
   Advija Šehić 10
   Benisa Muftić 10
   6 cijevi za put mezarje Nišani -300
   bager -150
   Almasa Čolić 10
   Ševala Čohodar 10
   Kadra Tanković 20
   Dijana i Nurko Omeragić 30
   Dalila i Irfan Lihić 70
   Alma i Enes Poljaković 50
   Seida i Sejdalija Bradarac 50
   A.P. uplata na Unicredit banku 50
   Amra Čolić 40
   Muaz Muftić 50
   Dijana i Nurko Omeragić 40
   Dalila i Irfan Lihić 60
   Alma i Enes Poljaković 60
   Seida i Sejdalija Bradarac 50
   Mirsada Vesnić 10
   Nevresa Pilav 20
   Šefika, Neska, Ismeta i Šefik Pešto 20
   Tifija Mrkulić 50
   Ermin Pavica 2 rata (prvi krug košenja) -1000
   Hajrudin Hari Sokolović 20
   Senad Branković 40
   Fatma Šahinpašić 20
   Senad Hafizović 20
   Aida Ajanović 50
   Irnis Delija 20
   Mahir Muftić 90
   Mesuda i Jasmina Trhulj 15
   Osman i Šaza Paralović 50
   Ibrahim-Braco Kazić 10
   Abida Živojević 20
   Enes i Naza Sejdić 20
   Ahmed Kazić 20
   Uzeir i Ruža Čano 110
   Fatma Čavčić 30
   Ramiz i Nevena Hodžić 196
   Sejo i Fatima Golić 100
   Mustafa Čano 20
   Mirha Muftić 50$ 70
   Ermin Pavica (drugi krug košenja) -1000
   Mirsada Durmišević 50
   Medžlis IZ 600
   Ermin Pavica (prvi i drugi krug košenja učešće Medžlisa IZ) -600
   OSTATAK za 2014. godinu 192,40

   Ida
   Participant
    Post count: 105

    KONAČAN SPISAK ZA 2013. GODINU
    2013 uplata
    ostatak iz 2012 711,4
    Salko Čano 50
    Uzeir Čano 50
    Anes Čohodar 10
    Ismet i Muhamed Ajanović 50
    Ahmed Ajanović 10
    Fehim Ajanović 10
    Amir Bušatlija 50
    Nadžija Bušatlija 50
    Hidajeta Pašić 20
    Kasim Dobrača 100
    Mustafa Fejzić 50
    Abdulah Fejzić 50
    Senija Jusić 20
    Amra Turohan 20,00
    Muhidin Behlulović 50,00
    Ermin Pavica 1 rata -500
    Šefika – Fika Lemezan 10
    Hajra Ajanović 20
    Behka Nalbantić 20
    Zejnil Ajanović 20
    Murveta Konaković 40
    Naima Ajanović 10
    Nihad Ajanović 10
    Alma Šišić 10
    Minka Čavalić 10
    Vildana Šahinpašić 10
    Advija Šehić 10
    Benisa Muftić 10
    6 cijevi za put mezarje Nišani -300
    bager -150
    Almasa Čolić 10
    Ševala Čohodar 10
    Kadra Tanković 20
    Dijana i Nurko Omeragić 30
    Dalila i Irfan Lihić 70
    Alma i Enes Poljaković 50
    Seida i Sejdalija Bradarac 50
    A.P. uplata na Unicredit banku 50
    Amra Čolić 40
    Muaz Muftić 50
    Dijana i Nurko Omeragić 40
    Dalila i Irfan Lihić 60
    Alma i Enes Poljaković 60
    Seida i Sejdalija Bradarac 50
    Mirsada Vesnić 10
    Nevresa Pilav 20
    Šefika, Neska, Ismeta i Šefik Pešto 20
    Tifija Mrkulić 50
    Ermin Pavica 2 rata (prvi krug košenja) -1000
    Hajrudin Hari Sokolović 20
    Senad Branković 40
    Fatma Šahinpašić 20
    Senad Hafizović 20
    Aida Ajanović 50
    Irnis Delija 20
    Mahir Muftić 90
    Mesuda i Jasmina Trhulj 15
    Osman i Šaza Paralović 50
    Ibrahim-Braco Kazić 10
    Abida Živojević 20
    Enes i Naza Sejdić 20
    Ahmed Kazić 20
    Uzeir i Ruža Čano 110
    Fatma Čavčić 30
    Ramiz i Nevena Hodžić 196
    Sejo i Fatima Golić 100
    Mustafa Čano 20
    Mirha Muftić 50$ 70
    Ermin Pavica (drugi krug košenja) -1000
    Mirsada Durmišević 50
    Medžlis IZ 600
    Ermin Pavica (prvi i drugi krug košenja učešće Medžlisa IZ) -600
    OSTATAK za 2014. godinu 192,40

    Ida
    Participant
     Post count: 105

     Završen je prvi krug košenja.
     Uplate i isplate u zadnjih mjesec dana:
     Mirsada Vesnić 10
     Nevresa Pilav 20
     Šefika, Neska, Ismeta i Šefik Pešto 20
     Tifija Mrkulić 50
     Ermin Pavica 2 rata (prvi krug košenja) -1000
     Hajrudin Hari Sokolović 20

     STANJE 241,4

     Ida
     Participant
      Post count: 105

      ukupni spisak uplata za 2013 godinu do sada

      Ida
      Participant
       Post count: 105

       Nastavak uplata
       Almasa Čolić 10
       Ševala Čohodar 10
       Kadra Tanković 20
       Dijana i Nurko Omeragić 30
       Dalila i Irfan Lihić 70
       Alma i Enes Poljaković 50
       Seida i Sejdalija Bradarac 50
       29.04.2013. A.P. uplata na Unicredit banku 50
       SALDO 821,40

       Ida
       Participant
        Post count: 105

        2013 uplata
        ostatak iz 2012 711,4
        Salko Čano 50
        Uzeir Čano 50
        Anes Čohodar 10
        Ismet i Muhamed Ajanović 50
        Ahmed Ajanović 10
        Fehim Ajanović 10
        Amir Bušatlija 50
        Nadžija Bušatlija 50
        Hidajeta Pašić 20
        Kasim Dobrača 100
        Mustafa Fejzić 50
        Abdulah Fejzić 50
        Senija Jusić 20
        Amra Turohan 20,00
        Muhidin Behlulović 50,00
        Ermin Pavica 1 rata -500
        Šefika – Fika Lemezan 10
        Hajra Ajanović 20
        Behka Nalbantić 20
        Zejnil Ajanović 20
        Murveta Konaković 40
        Naima Ajanović 10
        Nihad Ajanović 10
        Alma Šišić 10
        Minka Čavalić 10
        Vildana šahinpašić 10
        Advija Šehić 10
        Benisa Muftić 10
        6 cijevi za put mezarje Nišani -300
        bager za put -150
        Stanje 531,40 KM
        Ako smo bilo koga zaboravili unijeti na spisak slobodno nas kontaktirajte na ecosaida@gmail.com
        Račun za uplate u BiH za KM je 3389102500557379
        Primalac Aida Ajanović, Sarajevo
        Sve informacije i pitanja na ecosaida@gmail.com
        Slike – prvo košenje Careva džamija

        Ida
        Participant
         Post count: 105

         UPLATE ZA ODRŽAVANJE MEZARJA 2013
         ostatak iz 2012 711,4
         Salko Čano 50
         Uzeir Čano 50
         Anes Čohodar 10
         Ismet i Muhamed Ajanović 50
         Ahmed Ajanović 10
         Fehim Ajanović 10
         Amir Bušatlija 50
         Nadžija Bušatlija 50
         Hidajeta Pašić 20
         Kasim Dobrača 100
         Ukupno do danas 1111,40 KM
         Tevi je poslao ili će poslati novac i Ramiz Hodžić jer su provizije u EU manje nego direktno slanje u BiH.
         Kada dobijem novac od Teve uključiću ga u izvještaj.

         KONKURS ZA ODRŽAVANJE MEZARJA
         A sada molim sve zainteresovane da se prijave za održavanje sljedećih mezarja:
         1.Hrid
         2.Isakovac
         3.Šehovina
         4.Careva dzamija
         5.Arnaudija Dzamija
         6.Imamska parcela
         7.Sudzaudin dzamija
         8.Pticijak -Nisani
         9.Pticijak -malo mezarje

         Ova mezarja i parcele bi se kosile tri puta godišnje . U cijenu treba da uračunate sve troškove (košenje, prijevoz, benzin ….). Možete dati i ponudu za pojedinačna mezarja ili parcele.
         Molim vas da ponude pošaljete na ecosaida@aim.com.

         Ida
         Participant
          Post count: 105

          Uplata
          Muamer Lihić 50 KM
          Aida Ajanović 50 KM
          Ukupno 2051,40 KM
          Ukoliko smo slučajno propustili da upišemo Vašu uplatu molimo Vas da nas o tome obavjestite na e-mail ecdl@bih.net.ba.
          Podnijeli smo zahtjev u katastru za izlazak geometra na teren i obilježavanje mezarja Donja Šehovina, nakon čega ćemo tražiti najpovoljniju ponudu za ograđivanje metalnim subovima i armaturnom žicom ili mrežom. Nadamo se da ćemo u ovom mjesecu imati još uplata da bismo ovaj posao mogli završiti u ovoj godini.
          Iz ovog novca kojeg imamo dugujemo 1000 KM Pavici, zatim 400 KM će biti uloženo u mezarja Ptičijak i Nišani (košenje, krčenje i eventualno dio prilaza o kojem je Teva već ranije govorio) tako da do sada imamo 651,40

          KM za ogradu Šehovina.
          Zahvaljujemo svima na podršci !!!

          Ida
          Participant
           Post count: 105

           Tarik Šišić 70 KM
           Samira Branković 40 KM
           isplata Ermin Pavica 2. rata -500 KM
           Ukupno 1951,40 KM

           Ida
           Participant
            Post count: 105

            Uzeir Ćano 50KM
            Salko Ćano 50 KM
            Osman i Šehza Paralović 50 KM
            Mirha Hadžić 50 KM
            UKUPNO 2341,40 KM

            Ida
            Participant
             Post count: 105

             Ramiz Hodžić 50€ =98 KM
             Meho Eminagić 20 KM
             UKUPNO 2141.40 KM

             Ida
             Participant
              Post count: 105

              Rađa i Omer Dedajić 50KM
              Abdulah Pašić 20KM
              Senad Hafizović 20KM
              Saldo 2023.40 KM

              Ida
              Participant
               Post count: 105

               Moram napraviti jednu korekciju u izvještaju.
               Unijela sam u spisak hadži Behka Muftić 50$= +75KM a treba Mahira Selimbegović (inače Behkina kćerka) U kompletnom spisku ovaj podatak će biti korigovan.

               Ida
               Participant
                Post count: 105

                Uplate:
                Midho (Seida) Pašić 50 KM
                Saldo 1933,40 KM

                Ida
                Participant
                 Post count: 105

                 Elvedin Salan Keva 20 KM
                 Muaz Muftić 30
                 SALDO 1883,40 KM

                Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 105 total)