Viewing 15 posts - 361 through 375 (of 375 total)
 • Author
  Posts
 • Dedo
  Participant
   Post count: 1243

   Nermina Torlak maj 1993. god.
   Rahman Torlak maj 1993. god.
   Ramiza Torlak maj 1993. god.
   Emir Torlak maj 1993. god.
   Elvir Torlak maj 1993. god.
   Mehmed Torlak decembar 1992. god.
   Osman Torlak septembar 1994. god.
   Edhem Torlak
   Nazif Torlak
   Aziz Torlak –doktor u Foči
   Ibrišim Torlak
   Meho Torlak
   Fadil Turković septembar 1992. god.
   Sabrija Tabaković maj 1993. god.
   Mujo Tabaković
   Sanija Uvejzović septembar 1992. god.
   Mustafa Vilić juni 1992. god.
   Sead Vilić
   Selman Vatreš oktobar 1992. god.
   Husein Vatreš januar 1994. god.
   Bajro Vatreš
   Omer Vatreš
   Salih Vatreš
   Hamdo Vatreš
   Sarija Vatreš
   Ismet (Asima)Vatreš
   Sanija Vatreš
   Fadil Zimić juni 1992. god.
   Adil Zimić septembar 1993. god.
   Amir Zimić juli 1995. god.
   Ćamil Zolota juni 1992. god.
   Nijaz Žigić juni 1992. god.
   Kasim Žigić novembar 1992. god.
   Fadil Žigić juli 1995. god.
   Muhamed Žigić juli 1994. god.
   Emin Žiga januar 1994. god.
   Ibro Žiga
   Nermin Žiga
   Salih Žiga
   Nihad Žiga
   Muhidin Žiga februar 1993. god.
   Mensur Žiga juni 1995. god.

   Nastavice se

   Dedo
   Participant
    Post count: 1243

    Spisak ranjenih

    Spisak ranjenih pripadnika 285. iblbr. Žepa, (svi oni koji su bili ranjeni braneći prostore Žepe od 1992-1995.)

    Prezime, ime oca, ime god. rođenja god. ranjavanja

    1. Ademović (Bego) Hamed 1938 1992
    2. Brgulja (Mujo) Salih 1961 1992
    3. Brgulja (Ragib) Hasib 1965 1992
    4. Brgulja (Ragib) Asim 1971 1992
    5. Bajić (Ahmet) Himzo 1962 1992
    6. Čavčić (Nusret) Mirsad 1976 1995
    7. Čamdžić (Mustafe) Zikret 1971 1992
    8. Čavkušić (Nurko) Meho 1953 1992
    9. Čavkušić (Salko) Nusret 1951 1992
    10. Čavčić (Bego) Began 1952 1992
    11. Čavčić (Mehmed) Mehmedalija 1957 1992
    12. Čavčić (Ibro) Rasim 1962
    13. Čardaković (Rasim) Ibro 1953 1992
    14. Čardaković (Osman) Ramo 1957 1993 i 1995
    15. Čardaković Elmedin 1961 1992
    16. Ćesko (Ohran) Sulejman 1965 1995
    17. Ćesko (Hurem) Šaćir 1951 1995
    18. Ćesko (Rasim) Kemal 1964 1992
    19. Ćesko (Hamed) Hasib 1959 1995
    20. Ćesko (Nezir) Nedžib 1947 1995
    21. Ćesko (Ramo) Juso 1964 1992
    22. Delić (Salih) Sabit 1975 1995
    23. Dedić (Hamid) Zahid 954 1993
    24. Dedić (Ago) Rasim 1962 1992
    25. Divović (Hamid) Muaz 1959 1992
    26. Durmišević (Edhem) Ćamil 1965 1992
    27. Devedžija (Avdo)Suad 1959 1993
    28. Durmišević (Idriz) Munir 1965 1992
    29. Dizdarević (Mušan) Ago 1954 1994
    30. Džebo (Omer) Meho 1959 1995
    31. Džebo (Hamdo) Meho 1995
    32. Đedović (Mujo) Zulfo 1962 1995
    33. Guhdija (Himzo) Mustafa 1954 1992
    34. Gušić (Rasim) Alija 1971 1992 i 1994
    35. Gušić (Bajro) Hasan 1948 1992
    36. Gušić (Omer) Suad 1971 1995
    37. Gladović (Ramiz) Ibro 1958 1992
    38. Hasanović (Mumin) Fikret 1961 1995
    39. Hasanović (Ago) Nedžad 1964 1992
    40. Hasanović (Osman) Salih 1961 1992
    41. Hasanović (Ago) Behija 1965 1993
    42. Hasanović (Šećan) Munevera 1948 1992

    Nastavice se

    Dedo
    Participant
     Post count: 1243

     43. Hasanović (Galib) Sead 1975 1992
     44. Hadžibulić (Rasim) Ćamil 1954 1992 i 1995
     45. Halimanović (Ragib) Merdan 1955 1995
     46. Heljić (Bego) Mustafa 1955 1992
     47. Heljić (Sejfo) Hasan 1949 1992
     48. Hodžić (Hamdija) Rešid 1962 1992
     49. Hodžić (Edhem) Ragib 1960 1992
     50. Hodžić (Avdo) Sifet 1968 1992 i 1993
     51. Hodžić (Ahmet) Hamza 1963 1993
     52. Jukić (Mehmed) Enver 1975 1995
     53. Jusupović (Fehim) Ševkija 1951 1995
     54. Karčić (Arif) Samir 1974 1995
     55. Karišik (Sefer) Senaid 1967 1995
     56. Kulovac (Atif) Fahir 1976 1995
     57. Kulovac (Ćamil) Sabrija 1972 1992
     58. Kulovac (Mušan) Mustafa 1929 1993
     59. Kulić (Mehmed) Nesib 1960 1992
     60. Kulić (Halil) Sifet 1974 1992
     61. Kurtić (Sabrija) Hamdija 1959 1992
     62. Lilić (Ibrišim) Teufik 1966 1992
     63. Lilić (Ibrišim) Mirsad 1954 1995
     64. Lilić (Hasan) Osman 1954 1995
     65. Lilić (Halil) Salid 1970 1992
     66. Lilić Galib 1941 1993
     67. Mandžić (Ismet) Izet 1970 1992
     68. Mandžić (Sinan) Nedžad 1962 1995
     69. Mednolučanin (Salko) Salih 1943 1995
     70. Mujičić (Bekto) Alaga 1972 1995
     71. Muratović (Hamdija) Reuf 1976 1995
     72. Mujkić (Bego) Hasib 1952 1995
     73. Mujkić (Bego) Muhamed 1945 1995
     74. Mujezinović (Asif) Asim 1961 1992
     75. Nuhanović (Rahman) Mustafa 1970 1995
     76. Nuhanović (Asim) Hasib 1941 1992
     77. Otajagić (Šemso) Bajro 1951 1993
     78. Omerspahić (Asim) Nusret 1953 1992
     79. Omerspahić (Izet) Azret 1967 1992
     80. Palić (Ibro) Vejsi 1975 1995
     81. Podžić (Jusuf) Ćamil 1948 1995
     82. Podžić (Husein) Osman 1963 1995
     83. Podžić (Mušan) Nazif 1950 1992
     84. Pirić (Galib) Hazim 1971 1993 i 1995

     Nastavice se

     Dedo
     Participant
      Post count: 1243

      85. Pirić (Abdurahman) Alaga 1965 1992
      86. Poljo (Šemso) Elvir 1975 1992
      87. Poljo (Bajro) 1992
      88. Ramić (Osman) Hajrudin 1961 1993
      89. Ramić (Bećir) Nedžad 1971 1995
      90. Ramić (Ramo) Ibrahim 1958 1992
      91. Rađo (Meho) Sead 1993
      92. Rađo (Meho) Medo 1959 1992
      93. Ručić (Omer) Zijad 1974 1995
      94. Salić (Huso) Dževad 1968 1992
      95. Salić (Ibro) Sulejman 1952 1992
      96. Salić (Huso) Nedžad 1972 1995
      97. Šabanović (Tifan) Mušan 1972 1995
      98. Sejfić (Šaban) Huso 1960 1995
      99. Sejfić (Alija) Hamza 1952 1993
      100. Sejfić (Hasib) Ismet 1953 1992
      101. Subašić (Ago) Ismet 1961 1992
      102. Sulejmanović (Alija) Hakija 1954 1995
      103. Sulejmanović (Bajro) Sulejman 1947 1995
      104. Sulejmanović (Salkan) Derviš 1948 1992
      105. Sulejmanović (Mehmed) Sejdalija 1959 1995
      106. Sibalo (Ćamil) Sead 1965 1994
      107. Šehić (Esed) Alija 1965 1992
      108. Špiodić (Abid) Admir 1974 1994
      109. Špiodić (Mušan) Husein 1961 1994
      110. Štitkovac (Enver) Hakija 1973 1995
      111. Šošić (Ismet) Reuf 1969 1995
      112. Šošić (Šaban) Ahmet 1957 1992
      113. Torlak (Hasan) Himzo 1922 1992
      114. Vatreš (Asim) Dervo 1964 1995
      115. Vatreš (Šećan) Šahin 1993
      116. Vatreš (Šećan) Hasan 1947 1992
      117. Zimić (Hasan) Nazif 1963 1993
      118. Zimić (Galib) Husein 1960 1992
      119. Zimić (Mehmedalija) Asim 1958 1995
      120. Zulfić (Ibrišima) Husein 1954 1995
      121. Žigić (Nurko) Mehmed 1958 1992
      122. Živalj (Dervo) Nasko 1993

      Napomena:
      Spisak smatram nepotpunim, nažalost, jer je vrlo teško pronaći potrebne podatke za koje treba mnogo više vremena nego se pretpostavlja.

      Nastavice se

      Dedo
      Participant
       Post count: 1243

       Spisak logoraša Rogatice

       Padom Žepe, od 25. jula 1995. godine, dogovorena je evakuacija svih ranjenih, u prvom redu, pa onda žena, djece i staraca. Dogovor su postigle dvije zaraćene strane uz prisustvo Ujedinjenih nacija, koje su pored srbočetnika garantirale sigurnost svima koji krenu konvojima. Međutim, kao i uobičajeno, četnici nisu pridavali važnosti dogovoru i na svoj prljavi i podmukli način izdvajali su iz konvoja skoro sve ranjene pa i starce koji su im se činili sposobnima. Tako je u Rogatici izdvojeno četrdeset i tri muškarca: dvanaest ranjenika i trideset i jedan starac. Nakon izvjesnog vremena u iste logore u Rogatici dovodili su i druge Žepljake koje su hvatali od Han-Pijeska do Priboja. Poznato je da su doveli dva dječaka od četrnaest i šesnaest godina. U logoru u Rogatici bili su zarobljeni:
       1. Ramo Ademović iz Srebrenice
       2. Mehmed Bičić iz Žepe
       3. Edhem Brgulja iz Žepe
       4. Ahmed Brgulja iz Žepe
       5. Bego Brđanin iz Žepe
       6. Huso Cocalić iz Žepe
       7. Esed Cocalić iz Višegrada – ranjenik
       8. Omer Čavčić iz Žepe
       9. Salih Čavčić iz Žepe
       10. Bego Čavčić iz Žepe
       11. Đemo Čardaković iz Žepe (Stoborani) – ranjenik
       12. Omer Delić iz Žepe (Rogatica)
       13. Himzo Duraković iz Luke
       14. Sabit Duraković iz Luke
       15. Taib Dudojević iz Višegrada
       16. Meho (Hamdo)Džebo iz Žepe – ranjenik
       17. Hasan Džebo
       18. Bego Gladović iz Luke
       19. Nurbeg Gladović iz Luke
       20 Mehmed Hajrić iz Žepe -pregovarač za evakuaciju
       21. Mehmed Hodžić iz Žepe
       22 Mirsad Hodžić iz Žepe
       23 Amir Imamović iz Žepe – pregovarač za evakuaciju
       24. Memiš Jusupović iz Podžeplja
       25. Jusuf Kačević iz Žepe
       26. Alija Karić iz Žepe – ranjenik
       27. Nedžad Kadrić iz Srebrenice – ranjenik
       28. Halil Lilić iz Žepe (Gođenje)
       29. Ćamil Mešanović iz Žepe – ranjenik
       30. Hamdija Muratović iz Žepe (Gođenje) – bolesnik
       31. Rasim Mujkić iz Žepe (Brložnik)
       32. Amir Mustafić iz Lule – ranjenik
       33. Nezim Otajagić iz Žepe – ranjenik
       34. Pašan Omanović iz Žepe
       35. Nedžad Ramić iz Žepe – ranjenik
       36. Nedžad Salić iz Žepe – ranjenik
       37. Šefik Špiodić iz Žepe – ranjenik
       38. Hamdija Torlak iz Žepe (Brložnik) – pregovarač za evakuaciju
       39. Ejub Uvejzović iz Žepe (Gođenje)
       40. Taib Udovičić iz Višegrada
       41. Zećir Vatreš iz Žepe
       42. Šaban Vatreš iz Žepe
       43. Himzo Vatreš iz Žepe

       [color=#000080]Početkom augusta, oko Višegrada je zarobljen Jasmin Kulovac (maloljetnik od šesnaest godina) i doveden u logore u Rogatici, a kasnije je razmijenjen. Druga osoba bio je također maloljetnik od četrnaest godina, Kadrija Sulejmanović, dijete koje je ostalo iza evakuiranih civila. Uhvatili su ga u Žepi i doveli u logor gdje je bio podvrgnut torturama dželata Rogatice. Dvojica od trojice pregovarača ispred civilne vlasti, koji su dogovarali evakuaciji civila, zarobljeni su, mučeni u logoru Rogatica, a potom im se izgubio svaki trag. Vođeni su kao nestali sve do 2005. godine kada su pronađeni njihovi posmrtni ostaci oko sela Vragolovi kod Rogatice. Bili su to Mehmed – efendija Hajrić i Amir Imamović. Treći pregovarač koji je, također, bio zarobljen, Hamdija Torlak, srećom je pušten, odnosno razmijenjen.
       Esed Cocalić, koji se također nalazi na spisku, odveden je u nepoznato i nikad mu se nije saznalo za sudbinu. Za njegov nestanak, kako svi kažu, krivi se Milan Lukić (iz Višegrada) koji ga je tražio, pronašao i odveo. Svi ostali su razmijenjeni krajem devedeset i pete i početkom devedeset šeste. Glavni komandant (upravnik) logora u Rogatici po svjedočenju svih preživjelih, bio je Zoran Nešković, a za zamjenika je imao Peru Despotovića. Obojica su iz Rogatice. Po svjedočenju mnogih, sve torture, patnje i provokacije doživjeli su upravo od poznatih Rogatičana.[/color]

       [b]Sa ovim se zavrsava Ratni Dnevnik Zepa od Muhidina Kurtic-a
       Zahvaljujem se Autoru od sveg srca kada nam je omogucio da objavimo ovo djelo na Rogatica.com, i da mnogi od nas
       saznaju istinu o stradanju svih koji su se u to vrijeme nasli na tim prostorima.

       Za kraj su ostale jos pjesme kojima je Zepa opjevana u vrijeme
       stradanja.[/b]

       Dedo
       Participant
        Post count: 1243

        Pjesme o Žepi

        Boraveći tri i pol godine u Žepi zabilježio sam nekoliko pjesama o ovom kraju. Ne ulazeći u zamke procjenjivanja njihove umjetničke vrijednosti, ja sam ih zabilježio, cijeneći da će i one biti posebni svjedoci jednoga vremena:

        Herojski narod Žepe

        Ko poznaje Žepu moju
        taj osjeća bol u duši
        Kada čuje kako dušman
        sve ljepote njene ruši

        ref: Herojski narod Žepe
        ognjišta brani svoja
        I umrjeće ako treba
        za tebe Bosno moja

        Kad junački borci Žepe
        na liniji prvoj ginu
        Da slobodna Bosna bude
        u amanet daju sinu

        Uskoro će narod Žepe
        do slobode svoje doći
        I sa pjesmom pokraj Drine
        kroz Istočnu Bosnu proći

        (Pjesmu je kao svojevrstan ratni, patriotski, muzički hit, pjevala Hanka Paldum)

        ***

        Iz lijepe Žepe
        suze su potekle
        niz studenu Drinu
        zbog onih što ginu

        ref: Zaplakale majke,
        sestre i djevojke.
        Žale svoje sinove,
        žale braću, momke.
        žale sve junake
        što su hrabro pali,
        od dušmana što su
        Žepu sačuvali.

        Iz lijepe Žepe
        suze su potekle
        i sa njima kletve
        što osvetom svijetle.

        ****

        Kliče soko sa vrh Žepe,
        gori zelenoj.
        U amanet cijeloj Bosni,
        majci jedinoj.

        ref: Bosna tuđa nije bila
        i nikada neće biti.
        Bosna jednu Žepu ima
        i ne da se pokoriti.

        Krvavi su perji moji
        blista obraz tvoj.
        Žepa gladna, Žepa bosa
        al’ ne da ponos svoj.

        Nikad ovom zemljom nećeš
        proći nemani,
        poručuju hrabri borci
        Bosni odani.

        (Ovu izuzetno popularnu pjesmu je pjevao Rizo Hamidović)

        ****

        Gorjele su vatre
        ciganske kraj rijeke
        a Cigani snivali drumove daleke.

        ref: Kraj rijeke ih nema više
        vatre im se pogasiše
        ko zna gdje se odseliše.

        Otišle su čerge
        garave od dima
        a kiše su tragove
        sakrile za njima.

        Prestale su pjesme,
        jecaj na gitari,
        za snovima pošli su
        Cigani čergari.

        ***

        Nikad nisam volio plavuše.
        Srcem su mi vladale garavuše.
        ref: A sada sam izgubio glavu,
        danju – noću sanjam kosu plavu.
        Plavu kosu,plave uvojke,
        plave oči prelijepe djevojke.
        Zbog nje mi puno i srce i duša
        draža mi je od svih garavuša.

        Nikad nisam ludov’o za njima
        svi su znali plavo me ne zanima.

        ***

        Možda će i ovi ratni dani
        uskoro biti odbrojani.
        Možda će neko novo vrijeme
        skinuti ovo teško breme.
        Možda će i neke sreće biti
        al’ kako zaboraviti.

        ref: Stari kaput iznošen
        komad hljeba isprošen.
        Snijeg ispod bosih nogu
        ne, ne to ne mogu

        Možda će ove ratne rane
        uskoro biti izvidane.
        Možda će ovaj bol iz duše
        vjetar slobode da otpuše.
        Možda će i nekad bolje biti,
        al’ kako zaboraviti.

        ***

        Godina ratna devedeset druga
        prokleto teška, prokleto duga.
        Za sto života stradanja dosta,
        bez išta osta, beskućnik posta.

        Ref: Sam bi sebi ja presudio,
        propio se il’ izludio.
        Da nisam sreo i zavolio
        djevojku slične sudbine.
        Zbog nje još živim,
        Zbog nje se nadam
        Zbog nje još sanjam bolje godine.

        Godina ratna devedeset treća
        oteta radost, oteta sreća.
        Za jedno srce previše rana
        predugih noći, preteških dana.

        ***

        Da je meni prijatelju stari
        ova želja da mi se ostvari.
        Da ja odem do podrinja svoga
        da ispunim želju srca svoga.

        ref: U Zvorniku kahvu bi popio,
        u Bratuncu Drine se napio.
        Srebrenica konak bi mi bila,
        lijepa Žepa zorom me grlila.

        Nije lahko prijatelju stari
        duša moja za Podrinjem žali.
        Žali duša sjajne mjesečine
        što se blista preko hladne Drine.

        Hej Podrinje lijepo si i ravno
        od tebe sam otiš’o odavno.
        Mnogo su te poželjele oči
        a i srce htjelo bi ti doći.

        (Pjesmu je pjevala izvorna grupa Juka i Slavuji)

        ***
        Pjesma posvecena Žepi
        (Izvorni stil, nepoznati izvođači)

        Evo jedne pjesme da se znade
        kako Žepa svoju pomoć dade.
        Nek se čuje širom Bosne cijele
        kako brašno izbjeglici dijele.

        Devedeset četvrta pri kraju,
        konvojima četnici ne daju
        da sa brašnom kamioni prođu
        i gradiću Srebrenici dođu.
        Novembar je, teška glad zavlada
        izbjeglice prepune su jada.
        Obilaze srebrenička sela
        ne bi li se hrana donijela.
        Ali džabe niko dati neće,
        oni žito pakuju u vreće,
        na pijaci prodaju za marke,
        oj, slabo iko daje zbog sadake.

        Tužno djecu ogladnjelu glediš,
        bez večere cijele noći sjediš
        i razmišljaš, dok ne svane zora,
        kuda krenut al’ se prosit mora.

        Prođe priča Srebrenicom glasno
        Žepa daje bez maraka brašno.
        Izbjeglice prepune su sreće
        kolona se prema Žepi kreće.
        Opasno je Podravanje proći
        pa se mora krenuti u noći.
        Svakog tuga u grudima para
        kad se prođe kraj Konjskog samara.
        Tu zasjeda može biti lahko,
        to je mjesto upamtio svako.
        Tu je dosta ljudi pobijeno
        oj’ i u logor živih odvedeno.
        Od Jovina Brda do Stublića
        kolona je ljudi i mladića.
        Jadne majke, i one se bore
        da se Stublić pređe prije zore.

        Prođe Stublić, svanula je zora,
        od gladi se drhti i umora.
        Onda Luke prve su na redu
        ljudi traže da noće i jedu.

        Svako rado u kuću ih prima
        i za jelo ponudi šta ima.
        Oko Žepe prepuna su sela
        izbjeglice što bi brašna htjela.
        Niko od njih ne zatvara vrata
        već ih prima ko rođenog brata.
        Odmah konak i večeru daju
        i pun ranac brašna nasipaju.

        Često suze poteknu niz lice,
        od radosti svake izbjeglice,
        što će brašna djeci donijeti,
        pa od gladi neće umrijeti.
        Spasiše ih dobri ljudi Žepe
        oj, Krušev Dola i Luke lijepe.

        S rančevima Srebrenici kreću
        a Žepljaci požele im sreću.

        Izbjeglica pokrene kolona,
        Stublića kritična je zona.
        Dok se asfalt Podravanje prođe
        i na brdo Jovino se dođe.

        Svako ide i misli u glavi
        kada dođe odmah somun pravi.
        Biće djeci večerice lijepe,
        ide Babo sa brašnom iz Žepe.
        Nekom Babo, a nekome mati,
        al’ će djeca slatko večerati.

        Draga Žepo velika ti hvala
        što si pomoć Srebrenici dala.
        Tako mnoge izbjeglice spasi
        pa se nikom život ne ugasi.

        Ova vam je pjesma napisana
        Vi ste ponos naših Muslimana.
        Premnogo ste spasili života,
        nek vas prati sreća i dobrota.
        I sve ljude okoline Žepe,
        Krušev Dola i Luke prelijepe.

        Vi ste naša muslimanska Mekka,
        zahvalni smo vama dovijeka.
        Vi ste naša muslimanska Mekka,
        oj, zahvalni smo vama dovijeka.

        Dedo
        Participant
         Post count: 1243

         Bosna jednu Žepu ima!

         Da biste u potpunosti razumjeli, prosudili i stekli približno pravu sliku o tragediji Žepe morali ste pročitati cijeli ovaj Dnevnik. Jedino tako je moguće primaći se istini, svemu onome što se nažalost desilo, golgotama i stradanjima naroda Žepe. Izmučeni, iznemogli, gladni, bosi i ojađeni, vjerovali smo u pobjedu istine i pravde. Tada, u tim vremenima, istina i pravda su bile nedokučive. Kada dođete do kraja ove knjige, i sami ćete postati svjedocima stradanja Žepe. Tih dana smo više nego ikada čelično vjerovali u opstanak, ali opstanak mnogi nisu doživjeli. Postali su žrtve krvave zločinačke politike i njenih izvršilaca iz srpskog naroda. Još uvijek vjerujemo u pravdu, u istinu i pokajanje onih koji počiniše zla i nedjela, a kojima povrijediše ili uništiše, pojedinačno ili u cjelini pripadnike vjerske, etničke i nacionalne grupe kao i sve vjerske, znamenite i kulturne objekte na tim prostorima. Ta zla i nedjela se nažalost odraziše i ostaviše teške fizičke i psihičke povrede mnogim pojedincima, a svjedoci smo i mnogih samoubistava onih koji su uspjeli preživjeti rat. Drugi, opet preživljavaju teret nostalgije, koji nekad ostavi kobne posljedice.
         Cilj pisanja ove knjige nije poziv na osvetu. Ne želim ga poticati jer vjera i karakter mi ne dozvoljavaju. Sve što sam napisao istina je i ako u određenim trenucima izražavanje i moji osjećaji u ovom Dnevniku kulminiraju, dođu na granicu prijeteći raspirivanjem različitih osjećaja, naknadno to nisam htio mijenjati. Tada je tako bilo, ne pravdam se ako tako kažem, ali sam svjestan težine situacije, kako tada i sada. I zato nemojte to shvatiti kao raspirivanje mržnje, već se samo postavite u to vrijeme, u tu situaciju i sami sudite, pronađite se. Ne želim da se moja knjiga stavlja za čvrstoga svjedoka prema nekom pojedincu ili grupi, nije mi to ni bio cilj. Za slične stvari danas postoje sudovi ili institucije koje istražuju i kažnjavaju zločince. Stoga, moja knjiga može da se upotrijebi kao baza podataka, kako mojih tako i drugih, koji su svojim kazivanjem svjedočili o istini. Ja stojim iza svega što tamo piše i neka drugi sude svima za koje smatram ili smatraju da su krivi. Istina će ipak jednog dana pobijediti.
         Ja sam pokušao približiti prošlost koja izmiče i u kojoj se gubi istina o ratu u Žepi. Želim da podsjetim na monstruoznu politiku, koja je prosipala krv u BiH i Žepi. Trebamo to držati u podsvijesti, osvrtati se na prošlost i ne zaboraviti da se to nije dogodilo preko noći. Svi mi znamo da se to pripremalo decenijama, a u stvarnoj biti bila je to historijska želja srpske fašističke politike kroz vjekove. Ipak, čast poštenim Srbima koji su u određenim trenucima i u određenim sredinama doprinijeli odbrani BiH kroz razne vidove pomoći. Također, želim da ukažem na istinu svim Srbima. Krivicu treba priznati u svoje ime i u ime svojih naraštaja, koji ne trebaju da žive u zabludi. Pad zaštićenih zona Žepe i Srebrenice pokrenuo je gomilu moralnih dilema širom svijeta. Sudski je potvrđen genocid u Srebrenici, kao kruna svim zločinima u cijeloj BiH. Dokazan je i priznali su ga! Priznali su ga i najviši predstavnici Republike Srpske, entiteta koji je nastao kao tvorevina agresije i genocida. I to je jasno kao dan. Proces suočavanja i priznavanja je pokrenut u cijelom svijetu, samo ne u srpskom narodu, ne žele ga i oni traže oprost. Od nas! Za što?
         Umjesto da se stide svih nedjela svojih sunarodnjaka, svih zločina, oni to pokušavaju na svaki način pravno opravdati i čak se okoristiti. Gdje je ovdje stid? Njima u prilog mnogi strani pa i domaći subjekti pokušavaju potpuno i besramno izjednačiti žrtve i počinioce zločina. Pomažu svjesno u ostvarivanju takve politike, a uporedo pričaju o nekom suživotu do kojeg sporo dolazi i okrivljuju Bošnjake Muslimane. Sumnjam da iko može zaboraviti, jer tad bi svjesno ili nesvjesno sami sebi stali na dušu. Oni, Srbi, trebaju tražiti oprost, ali ne samo od nas živih. Trebaju tražiti oprost od svih nedužnih koji na razne načine stradaše od kama krvnika. Oprost trebaju tražiti od svih nedužnih malih bića, od djece kojima su prekratili nevine živote, vadeći im čak i oči. Od one osakaćene djece koja postadoše doživotni invalidi i sirotinje bez jednog ili oba roditelja. Od njih trebaju tražiti oprost, ne od nas. Oprost trebaju tražiti od svih silovanih Bošnjakinja širom BiH, od prognanih, strijeljanih sa povezom na očima, od onih u kojima su život ubili. Od mene ne, jer ja neću, ne mogu i ne smijem niti oprostiti niti zaboraviti. Zato svi vi nemojte da vam ja budem mjerilo ili uzor, imate svoju savjest i ja vas ne pozivam da ne oprostite, ali ja neću, jer su mi ubili i otuđili sve što se zvalo mojim! Ali da zaboravimo! E to ne smijemo! Ne smijemo zaboraviti naše najbliže kojih više nema, porušene džamije, uništenu kulturu, spaljene i opljačkane kuće, imovinu koju su sticali godinama u krvavom znoju. Probudimo se!
         Zar da zaboravim ko sam!? I to su tražili od mene, od vas, od onog trenutka u 1992-oj godini, kada su pozivali na predaju, na lojalnost, kad su nas napali raznim oruđima i oružjima uz pomoć cijele Srbije, odnijevši hiljade života. Traži se to i danas, a veo zaborava širi svoje mrene koje nam pokrivaju napaćene oči. Ti koji traže da mi zaboravimo, da oprostimo, pa tek onda da živimo zajedno, krajnje su orijentirani nemoralno, bezobrazno i budale su!
         Historija Bošnjaka Muslimana je kroz vjekove pisana krvlju. Krvlju nedužnih nažalost i dalje se piše. Zato svi oni koji su ubijali nevine Bošnjake, bili umazani nevinom krvlju, neka ne misle da trebaju samo da se okupaju i obriju. Nikad neće oprati okorjele, zvjerske i dušmanske duše i truhnuće u jadu i bijedi kukavičke duše. Zato se ponovo pitam kako to da skoro svi ostali Srbi i dalje podržavaju krvnike i smatraju ih ”herojima nebeskog naroda” a ne okreću se istini i Božijoj pravdi. A Božija kazna je golema. Ko je koga ubio, ko je kome nametnuo rat? I to se vidi i dokazalo se. Cijeli svijet je svjedok onoga što svi mi znamo. A tu je, hvala Bogu, i čuveni sud u Den Hagu. Polahko ali sigurno sve zločince napušta sila i razvrat bodren velikosrpskom politikom zatiranja i ubijanja, čak i priznaju. Božija kazna je neizbježna i čeka ih. Muči ih nesanica, nevine žrtve ih zovu, skaču iz sna, strepe sami pred sobom, bježe stranputicom. Takvi ne trebaju da budu uzor ostalom srpskom narodu koji pozivam da se urazumi i da se pokaje ako je čistih duša. Jedino takav način može biti preduvjet budućeg suživota.
         Na prostorima Žepe se, kako znamo, desio zločin i progoni. U Srebrenici se desio genocid, dok je jedino Goražde opstalo od plana postizanja ”zelene transferzale” kako Srbi nazivaše zaštićene enklave do 1995. godine. Sjetimo se kako je Srebrenicu, kao i Žepu Holandski bataljon servirao Srbima. Shvatimo da je dokazano partnerstvo zapadnih sila i Srba, te da je jedan od dva fragmenta planiranog rata na Bošnjake bio uspio. Bili su ”etnički očistili” i Žepu i Srebrenicu. Postadosmo prekretnica rata koji se završi na našim leđima i negativno po sve nas. Sjetimo se koliko je vremena prošlo, pa se hvala Bogu narod počeo ponovo vraćati u ova mjesta i povratak još traje. Zato, želim da ne zaboravimo, jer činjenica je da smo ipak ravnodušni prema svojoj prošlosti i sudbini, odbacujemo uzajamnu podršku, ne poštujemo jedni druge. Naši osjećaji prema našoj kulturi kao da blijede, zapostavljaju se i te neodgovorne geste, naša historija nam neće oprostiti. Želja mi je da budemo oni stari, koje su samo dušmani prezirali zbog golemog prkosa i ponosa. Sad, više nego ikad, želim i obraćam se Žepljacima da se odužimo prostorima Žepe i BiH, sad kada smo mogućni i kad imamo vremena i načina, jer Žepa to zaslužuje. Žepu treba obnavljati sopstvenim sredstvima, crpeći razne resurse kojih imamo na pretek. Shvatite, bilo kako bilo, Bosna jednu Žepu ima!

         Dedo
         Participant
          Post count: 1243

          Izvod iz RECENZIJE
          Nikola Ivanović

          Drhtaj(i) duše iz pakla Žepe

          ”Između njihove smrti i našeg opstanka
          nema nikakve razlike, jer smo mi ostali da
          živimo u svijetu koji traje a njihove smrti
          ga obilježavaju”
          Mustafa Muhidin Kurtić

          Gdje god da nas ima, trebamo zračiti izrazom i vrijednošću našeg naroda. Posebno odgajanjem naših naraštaja i njihovo izvođenje na pravi put. Put istine. Ukazati na jednu istinu. Na jednu mračnu prošlost koja nas ne smije zadesiti ponovo. Ne odričimo se rodnog mjesta! Ne zaboravljajmo ga! Pričajmo djeci o njemu! Upozoravajmo ih na ono što se desilo! Kažimo im da se tamo desilo nešto što je najgore a što se zove ”rat”. Upozorimo na to ”ko ga je nametnuo”, ”ko nas je ubijao do istrebljenja”, ”ko nas je protjerao”, pa nismo tamo.
          Citirane rečenice ili bolje reći vapaji ratnog nevoljnika, stradalnika i prognanika Mustafe Muhidina Kurtića, obojeni drhtajima duše iz pakla Žepe mali su dio knjige koju držite u rukama. Ukoliko joj nađete ikakve mahane a ne tražite ih, jer je ispisana patnjom, strahovanjima, krvlju i nasilno prekinutim životima njegovih najmilijih, nedužnih i nevinih.
          I sam autor priznaje da sve napisano, odnosno prepisano iz njegovih ratnih dnevnika, nije štivo koje će nekog zabaviti i posebno naglašava: ”Ne! Ne pokušavam napisati ni jednu riječ neistine, napraviti neki ratni triler i tome slično. Nisam tome vičan. Nije mi bila namjera napisati umjetničko dijelo, jer to ne umije”. Bit’ će dnevnik a neće to biti, bit’ će hronika a neće to biti, ili neki memoari, ali ne i oni. Preživjeli događaji u ratnom ”holokaustu” , pretočeni u gnjev i srdžbu iznjedriše moja kazivanja. Sve mi izlazi samo po sebi, spontano i valjda zato što prisutnost vječnog gnjeva, jada i tuge oivičavaju cjelinu mog kazivanja o stradanju naroda Žepe. Zlo zatiranja Bošnjaka – Muslimana Žepe, jednostavno je nagnalo moju dušu, koja kroz smrt i prolivenu krv mojih najmilijih i svih šehida i gazija Bosne i Hercegovine progovara.
          Makar i površno upućenima u ratna stradanja, razaranja, patnje, zločine, progone…u Bosni i Hercegovini trebali bi se složiti i s autorovim pitanjima ”…čemu ćutanje…” Čemu predavanje zaboravu svega onoga što pomaže u prikrivanju zločina i njihovih izvršilaca? Puno je bio i jedan dan ćutanja o svemu što se zbilo. Zar da zaboravimo tu, tada pridošlu divljinu, koja svojom stihijom smrti i zatiranja stade na put tek procvjetalim mladostima, tek rođenoj djeci, srećnom i prelijepom životu.
          Otvorimo oči!
          Mustafa Muhidin Kurtić je iskreno i do kraja otvorio oči, ali i dušu. Makar mu se otela i po koja prejaka riječ i gruba (pr)ocjena na tome mu se ne može, ne smije i ne traba zamjeriti. Sve to je puno, puno blaže i daleko, daleko, daleko manje bolno od onoga što je on preživio. Od onoga što u duši nosi. Od onoga što će sasvim sigurno do kraja svoga života bolno nositi. Dok je između dva granatiranja i više stotina bolnih krikova zapisivao da onima koji na njega i njegove pucaju želi sve najgore nije pokazivao mržnju. Ni u ovom dnevničkom kazivanju ne mrzi i ne poziva na osvetu. On samo poziva na nezaborav. I s punim pravom postavlja pitanje:”Pitam se da li su ikad vidjeli svoju smrt?”, kao što je on nebrojeno puta gledao u oči svojoj smrti koja je uvijek prolazila mimo njega.
          Kao što rijetko koje dnevničko kazivanje i/ili memoarsko sjećanje sobom nosi i u sebi krije literarno-književne uzlete, tako ni Muhidinov ratni dnevnik nema takav predznak, niti književničku specifičnu težinu. Međutim, između potoka tuge, straha, neizvjesnosti, žalosti, patnji, bljesnu rečenice na kojima će mu pozavidjeti svaki književni znalac i umjetnik. Jedna od takvih je i: ”Između njihove smrti i našeg opstanka nema nikakve razlike, jer smo mi ostali da živimo u svijetu koji traje, a njihove smrti ga obilježavaju”.
          Vrijeme koje je pred nama, sasvim sigurno, obilježit će i ova knjiga. Tim prije i time više što ju je napisao čovjek koji je pouzdan svjedok vremena zločina, s jedne, a stradanja nevinih i nedužnih s druge strane. Iskrenost, kao u rijetko kojoj knjizi, također, je pozitivna strana ovog dnevničko-memoarskog i književnog uratka. Iskrena preporuka izdavaču da ovo djelo objavi krije se i u činjenicama što u sebi čuva i označava bezbroj ljudskih, (ne)namjernih, nakana koje bi trebale i morale inspirirati historičare, književnike, dramaturge… da iz autorovih američkih drhtaja duše iznjedre svoje dokumentarno-umjetničke vokacije i provokacije, pouke i poruke. A sve to samo istine radi koja nam je svima potrebna, bez obzira na to kakva imena nosimo, kojoj naciji pripadamo, koju vjeru ispovijedamo, gdje danas živimo i sa koje strane ratnih linija smo bili.
          Zato, tokom čitanja ovih redova otvorimo oči i duše!

          U Tuzli, april 2006.

          Dedo
          Participant
           Post count: 1243

           Izvod iz recenzije
           Hazim Karić

           Najbolje hroničarsko štivo na ovim prostorima

           Zapisivanje i bilježenje hronologije događanja na ovim prostorima staro je koliko i pismenost. Fragmentarni i rijetki zapisi sačuvani na marginama crkvenih knjiga govore da je čovjek imao od davnina potrebu da zabilježi svoje misli, opažanja, doživljaje i posebne događaje. Za turskoga vakta, prema brojnim sačuvanim dokazima, napisano je više porodičnih hronika koje, na žalost nisu u potpunosti sačuvane do danas ili nam nisu dostupne za analizu, njihovu naučnu valorizaciju i upotrebu za običnog čitatelja.
           Najpoznatiji i najbogatiji hronološkim sadržajima i dokumentarnim historijski važnim podacima za analizu i proučavanje, hronološki je zapis o stanju i životu u Sarajevu u drugoj polovini 18. stoljeća autora Mula Mustafe Bašeskije. Kako vrijeme prolazi ova hronika dobija sve veću kulturnu vrijednost jer prikazuje najeksplicitniju stvarnost i zbilju u autorovom okruženju što ovoj hronici daje neprocjenjivu vrijednost kao neiscrpnom izvoru za historiografsku, ekonomsku, demografsku analizu stanja i prilika toga vremena. Bašeskijina želja i namjera je bila samo da zabilježi ono što je vidio i čuo, a smatrao važnim da ostane u pamćenju.
           Hroničarsko dokumentaciona štiva bila su posebno popularna i zanimljiva za spisatelje u vrijeme turbulentnih perioda u historiji Bosne. A takvih perioda nije manjkalo, naprosto zato što sudbina i percepcija okruženja svakog pojedinca mogu biti hronika za sebe u vrijeme nesvakidašnje i burno. Takav jedan hroničarski zapis iz ličnog ugla autora, sa svim elementima dobrog i manje dobrog, jeste ratni dnevnik Žepe. U njemu je sadržana hronika autorovih doživljaja od početka ratnih zbivanja 1992. godine do kraja odbrambeno oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, 1995. godine. Posebni segmenti su dopunski sadržaji poput historiografskih segmenata iz burne prošlosti koji jasnije i direktnije prikazuju stanje u istočno-bosanskoj čaršiji i serviraju je pred čitatelja koji dobija mnogo više od hroničarski priređene infomacije o ovom kraju. Dodaci poput historijskog presjeka žepskog kraja od davnina, preko autentičnih izjava svjedoka događaja čijim je svjedokom sam autor bio, čine njegov trud u ovom dnevniku isplativijim i još više cijenjenim kod čitatelja.
           Autor dnevnika Žepe se nastojao distancirati i staviti u perspektivu izvan okvira radnje prikazane u segmentima koji govore o uzrocima i posljedicama opisanih događaja. Sve dok se ovi događaji ne počnu ticati samog autora koji punim plućima postaje sudionikom turbulentnih vremena, kada on manirom literarnog znalca iskazuje svoje umijeće pripovijedanja. Njegova literarna vještina se posebno naglašava u momentima kada zapisuje svoje misli, osjećanja i sjećanja i tako počne da vješto veze sliku zbilje i stvarnosti.
           Život piše romane, poznata je krilatica često upotrebljavana u skorijoj prošlosti na ovim prostorima. Ako se smogne snage, upotrijebi mašta i nađe vremena da se strpljivo bilježe crtice i sjećanja otrgnu od zaborava u bilježnicu, svaki proživljeni i u ratnom vremenu preživljeni dan postaje zasebna priča, svaka zgoda i pripovijest, događaj ili sjećanje roman je za sebe.
           Ratni haos, košmar unutrašnji i spoljašnji čovjekov, nadopunjeni haosom i košmarom sredine u kojoj preživljava, izrodili su u autoru zebnju, strah, samoću, pokušaj bijega od stvarnosti, pobuđivali želje, sjećanja pretočena u zapise svakodnevne neprocjenjivo su dokumentaciono faktografsko štivo za analizu, čitanje, proučavanje i upoznavanje sa opisanim vremenom. Autor je pupčanom vrpcom vezan za rodnu Žepu i ta njegova neraskidiva nit daje literarni i na momente lirski ugođaj tokom čitanja. Ipak, najveći dio sadržaja ratnog dnevnika Žepa čitatelj prelistava u grču i grozničavo grabi za sljedećom stranicom da mu ne pobjegne misao dok hrli ka novom saznanju, novoj informaciji o ratnoj zbilji i sudbini stvarnih likova, ka novoj bilješci autorovoj. Zato je ratni dnevnik Žepa najbolje hroničarsko dokumentaciono štivo sa ovih prostora koje će zaintrigirati brojne čitatelje, kako one koji su bili sudionicima ovih zbivanja, svakako mnoge Žepljake čiji se doživljaji i imena spominju u ovom štivu, a koji će se nedvosmisleno prepoznati i prisjetiti prošlosti. Ovo štivo ima i veliku faktografsku vrijednost jer brojni likovi iz tragičnih žepačkih događaja nisu danas među živima, a ovo će biti možda jedinstvena prilika za očuvanje sjećanja na njih i njihovu sudbinu. Naravno, ovo će štivo zaintrigirati i zainteresirati mnoge druge čitatelje koji će biti upoznati na najdirektniji način o ratnim zbivanjima u okovanoj Žepi.

           U Tuzli, mart 2006.

           Dedo
           Participant
            Post count: 1243

            Manje poznate riječi

            Šuhvia – loš predosjećaj
            Slifrati – zgurati, stjerati, tiskati
            Lege – komadi drveta preko kojih se nešto slaže ili lakše pomjera
            Ibret (eći) – čuđenje, čuditi se
            Bajta – improvizovana drvena kuća (ca)
            Taširiti – širiti se (prostorno) bez nečijeg odobrenja
            Bašum sagosum (ili Dosum sagosum) – izraz saučešća kod Muslimana
            Sevep – razlog, a obično se upotrebljava kad se žali za nečim zbog čega
            se nešto desilo
            Ofirati – otkriti (položaj, ličnost, prostor)
            Hučkati (kao huškati)- nagovarati nekoga na nešto
            Troha(e) – sitna prašina (duhana, sijena..)
            Tehđaj – drvena tezga na kojoj se rezala drvena građa (nekad davno)
            Kuvet – snaga, dovoljno energičnosti
            Gasulhana – mjesto u džamiji gdje se kupaju i spremaju mrtvi prije
            dženaze
            Uhar – nešto sa čim si zadovoljan, ako ti se doda nešto u prilog nečemu
            Čirak – improvizovana posuda (konzerva, fildžan…) u kojoj se
            postavi fitilj i nalije se ulje, služi za rasvjetu manjeg prostora; svijećnjak
            Fasluk – sljedovanje (hrane, potrebština)
            Kaiš – izraz za remnik ili ”kajš” kojim se pridržavaju pantolone,
            Prsten(a) – prsten, ili stara drevna igra skrivanja prstena
            Bardanje (u) – pridržavanje nekih starinskih običaja, izraza ili
            načina upotrebe nečega po tradiciji
            Prijuza (u) – kratki i tanki konop (konopac)
            Homora (e) – drvo smrče koje se u istočnoj Bosni pa i šire naziva
            homora
            Muhabeteći – sjetno ili žučno pričajući, pripovjedajući….
            Utufiti (o) – utisnuti u sjećanje, zapamtiti

            Zahvaljujem se svima koji su me podržali u mojim naporima da jedna istina izroni iz tame zaborava i ugleda svjetlost dana. Mnogo je onih koji su bili upoznati i koji su me podržavali, tako da ni u jednom trenutku nisam naišao ni na negodovanje, a kamoli na primjedbe i sputavanje mojih ideja. Uložio sam mnogo vremena da sve bude u redu, čisto i jasno kao dan. Mnogo je onih, koji su preživjeli rat u Žepi, a spominju se u mojim dnevničkim zapisima. Da me ne bi prezirali, bunili se i slično, saznao sam skoro za svakoga, telefonirao i dobio odobrenje da pomenem njihovo ime, ili da ga ostavim u anonimnosti. Zahvaljujem se svima onima koji svojim kazivanjem, svojim izjavama o svom stradanju i stradanju drugih, upotpuniše moja kazivanja dajući time upečatljivu podršku, odnosno, potvrdiše istinu u cjelini. Svi ostali koji su na razne načine doprinjeli
            dajući u prilog mape, crteže, slike, novinske isječke i druge dokumente, pa i nekolicina onih koji su mi pomogli u prepisivanju mojih rukopisa na računar, svima njima također veliko hvala. Zahvalnost dugujem i uredničkom timu koji je moje rukopise i sve ostalo pretvorio u knjigu i zajedno sa recenzentima pridali važnosti mom naumu, karakterišući ga istinskim i vrijednim trudom koji treba da se objavi.

            Dedo
            Participant
             Post count: 1243

             [b]Sadržaj

             Predgovor 5
             PRVI DIO 7
             Pad zaštićene enklave Žepa 9
             Ponovo rat 15
             Odjek granata iz Srebrenice 19
             Partija remija pred pad enklave 20
             Posljednje javljanje Nine Ćatića 21
             Srebrenica je pala 22
             Četnici su krenuli na Žepu 24
             Ukrajinski vojnici prepustili nas četnicima 25
             Evakuacija stanovništva iz Žepe 27
             Žepa je u plamenu 29
             Zarobili su Avdu Palića 32
             Neka vam je Allah na pomoći… 36
             Povlačenje prema Igrišniku 40
             Generalštab Armije BiH savjetuje predaju u Srbiji 41
             Odabrao sam put kontra Srbije 43
             Zarobljenici u logoru Šljivovica u Srbiji 46
             Tek je zora rana Drinu obasjala 51
             Konačno voda za piće 56
             Plameni jezici gutaju domove 62
             Ponovo na kućnom pragu 64
             Planeta Žepa je osvojena 66
             Rastanak od mezarja 68
             Oproštaj 70
             DRUGI DIO 79
             Četništvo ponovo nastupa 84
             Uoči Kurban Bajrama 88
             Bajramsko veselje u Žepi 90
             Rat počinje 91
             Paravojne formacije okupiraju Podrinje 92
             Četnici ispituju situaciju 92
             Formiranje Teritorijalne odbrane BiH 93
             Zvornik je pao 93
             Izbjeglice traže spas 94
             Murat prijeti da će dići Hidrocentralu 94
             Komšije Srbi sa čarapom na glavi 95
             Zatvoren sarajevski Aerodrom 96
             Patriotska liga pripremala odbranu 96
             Nove izbjeglice iz Višegrada 97
             Humanitarna pomoć iz Merhameta 97
             Potresne priče iz Višegrada 97
             Selman Podžić dolazi u Žepu vozilom JNA 98
             Puškaranje na Bokšanici 99
             Četnici zahtijevaju da JNA uđe u Žepu 100
             Prvi maj, a rat 101
             JNA ne želi da napusti Zlovrh 103
             Oslobođen je Alija Izetbegović 104
             Ultimatum Staroj Gori i Živaljevićima 105
             Neđo Đerić u „prijateljskom“ izviđanju 106
             Četiri dana sam proveo u šumi 107
             Svuda su postavljene mine 111
             Dolaze četnici – vikendaši iz Srbije 112
             Dobre vijesti iz Tuzle 113
             Oformljen Regionalni štab TO 114
             Dvoje ranjene djece prebačeno u Višegrad 114
             Niz Drinu vraćeno tijelo zaklanog Ibrahima Sulejmanovića 115
             Ranjenici u minskom polju 116
             Utjehu nalazim u bilježenju dnevnika 116
             Nema vijesti o Amidži iz Rogatice 117
             Vlasenica je okupirana 119
             Zaprječavanje puteva prema Žepi 119
             Borbe za odbranu Žepe 120
             Nada da ću zarobiti pušku 122
             Avijacija JNA iznad Žepe već tri dana 122
             Zemljotres 126
             Drugi krvavi Bajram 127
             Stradanja u minskim poljima 127
             Uspostavljena veza sa Sarajevom 128
             Prva žrtva Vratara 129
             Dogovorena razmjena zarobljenika 129
             Stravična svjedočanstva iz Rogatice 130
             Živi svjedok stradanja Živaljevića i Stare Gore 131
             Sedamdeset leševa pluta Drinom 136
             Uništili su džamiju u Godimilju 136
             Plotuni topova iz Srebrenice, Goražda, Sarajeva… 138
             Izbjeglice izgubljene u planinskim vrletima 138
             Milan i Sredoje Lukić zapalili žive civile u kući 139
             Nove izbjeglice iz Višegrada 140
             Trešnje zriju, a teferiča nema 140
             Novi leševi plutaju Drinom 141
             Izbjeglice, smrti, granate… 143
             Još 385 izbjeglica stiglo je u Žepu 145
             Okršaj sa četnicima na Zabreškom putu 147
             Hrane je sve manje 147
             Pisma Amidži 149
             Prvo pismo 149
             Drugo pismo 150
             Predvodnik izbjeglica ostao je bez noge 150
             Treće pismo 150
             Osvojili smo bazu JNA u Han – Pijesku 150
             Četvrto pismo 152
             Zastava sa ljiljanima 152
             Četnici su zaplatili 155
             Beskućnik sam 155
             Peto pismo 155
             Kuća nam je do temelja izgorjela 155
             Žepa je na izmaku snaga 156
             Zbjeg na Vukoljinu Stanu 157
             Donio sam hranu iz Srebrenice 161
             Šesto pismo 164
             Dani dženaza 164
             Sedmo pismo 165
             Četnici se povlače sa kota 165
             Mine odbijaju stopala 166
             Smrti i glad tjeraju ljude u Srebrenicu 166
             Zasjede oko Podravanja 167
             Gradimo novu kuću 167
             Zasjede na putu prema Goraždu 168
             Osmo pismo 169
             Stale su četničke ofanzive 169
             Prvi četnički napad na Žepu iz pravca Han-Pijeska (svjedočenje) 170
             Granate su ubile još dva čovjeka 174
             Mjesec granata i kiša 174
             Pismo deveto 174
             Otišli su Babo i Đedo, Allah rahmetelje 174
             Pismo deseto 176
             Dvije dženaze, u dva dana 176
             Imamo još deset kilograma kukuruznog brašna 181
             Stigla su dva kamiona humanitarne robe 183
             Odrasli i djeca kroz snijeg odlaze u Goražde 184
             Zasjeda koloni na putu u Goražde 184
             Proslavljaju Božić sa hiljadama granata 186
             Odlazim u Srebrenicu da zamijenim pušku za hranu 186
             Razočaran sam Srebrenicom 188
             Humanitarni konvoj pokušava ući u Žepu 190
             Konačno hrana! 190
             Poginuo je Alija Dizdarević 191
             Formirana je Prva žepska brigada 191
             Žepa je sita 191
             Mjesec iščekivanja konvoja 192
             Spriječen ulazak konvoja u Goražde 193
             Humanitarni konvoji kreću iz Beograda?! 193
             Konvoj zaustavljen na Borici 193
             Pijem pravu kafu i pušim prave cigare 194
             Uskoro hrana iz neba 194
             Konvoj ušao i u Goražde 195
             Stvarno, hrana pada iz neba 195
             Cerska je u rukama četnika 196
             Izbjeglice iz Cerske stigle su u Kladanj 196
             Četnike smo otjerali nakon dva dana teških okršaja 197
             Morillon zarobljen u Srebrenici 200
             Bećir Heljić poslao nam je novi konvoj hrane 201
             Indijanci iz Žepe 202
             Granate po zgarištu moje kuće 203
             Dan naše Armije, koju mi ne interesujemo 204
             Došao nam je ludi-Kojo 204
             UN vojnici dolaze u Srebrenicu 206
             Nove smrti oko nas 206
             Granate opet ubijaju, a proljeće je 207
             Odbili smo ofanzivu i dočekali UN zaštitu 207
             UN nas brani i hrani!!! 215
             Postat ćemo demilitarizovana zona 215
             Sloboda, ali ne bez oružja!!! 216
             Život pod zaštitom ukrajinskih vojnika-švercera 218
             Od sijela do sijela 219
             Ljubav je i rat 221
             Izumili smo telefon 221
             Ženim se, ženim se… 222
             Na sijelu bez Samire 223
             Dani lova 224
             Donijeli smo odluku da stupimo u brak 224
             Oženio sam se, konačno 225
             Ubijeni civili na Markalama 225
             U Srebrenicu do ljekara 226
             Osamnaest sati kroz snježnu mećavu 226
             Ljubavna groznica trese Žepu 229
             Prvi maj kao nekad 229
             Osposobili smo kamion za prevoz drvene građe 230
             Baksuzni utorak 230
             Pronašli smo dijelove za kamion 231
             Grupa se probila do Kladnja 231
             Počeli smo proizvoditi struju 231
             Momci su se vratili iz Kladnja 232
             Srebreničani dolaze u Žepu u potrazi za hranom 232
             Pripremamo se za uvođenje rasvjete 234
             Pripreme za dovođenje rasvjete 235
             Konačno svjetlo 235
             Očekujem novorođenče 236
             Beba je rođena mrtva!!! 237
             Ponovo dženaze 238
             Pad helikoptera Armije BiH 241
             Deset poginulih i veliki broj ranjenih 242
             Četnici izviđaju naš teren 244
             Prokleto bilo Podravanje 244
             Učestale diverzije krše rezolucije UN-a 245
             U minskom polju 246
             Ranjenika Ramiza na putu prema Srebrenici zarobili su četnici 247
             TREĆI DIO 249
             Moj put spasa do slobodnih teritorija 251
             Put kroz srpska sela 252
             Još uvijek sretno putujemo 254
             Lutanje kroz maglu Devetaka 257
             Pronašli smo svježe tragove 257
             Otkrili smo zasjedu 258
             Došli smo do naseljenih srpskih sela 262
             Morali smo ubiti mog psa 264
             Provlačenje kroz četničke linije 284
             Konačno sloboda!!! 286
             PRILOZI 291
             Svjedok osam ubistava 293
             Poginuli i nestali 300
             Spisak ranjenih 313
             Spisak logoraša Rogatice 317
             Pjesme o Žepi 319
             Dokumenti 326
             POGOVOR 329
             Bosna jednu Žepu ima! 329
             IZVOD IZ RECENZIJE 332
             Drhtaj(i) duše iz pakla Žepe 332
             Najbolje hroničarsko štivo na ovim prostorima 334
             Manje poznate riječi 336[/b]

             Dedo
             Participant
              Post count: 1243

              Sa ovim postom je zavrsena objava knjige Zepa Ratni Dnevnik

              od Mustafa Muhidin Kurtic Jos jednom Muhidine hvala kad si nam omogucio da objavimo tvoju knjigu na Rogatica com.

              Kraj….

              Kaza
              Keymaster
               Post count: 6138

               Koristimo priliku da se jos jednom zahvalimo Muhidinu, koji nam je dao knjigu na raspolaganje , za objavljivanje na nasoj stranici. Takodjer se zahvaljujemo nasem vrijednom clanu, Dedi, koji je to sa puno strpljenja pripremao za vas. Ova tema je do sada imala preko 18000 posjeta, sto pokazuje da je interesovanje bilo na nivou. Naravno, zavrsetkom objavljivanja ne prestaje citanje jer knjiga ostaje, ovdje u forumu ,na raspolaganju citaocima nase stranice.

               Zelimo vam ugodno citanje, do neke nove prilike i nove knjige autora sa rogatickog podrucja.

               Dedo
               Participant
                Post count: 1243

                Cijenjeni posjetioci stranice Rogatica.com zelio bih vas zamoliti da se ukljucite i pisete prenosite svoja iskustva svoje znanje sta ste vidjeli, culi, dozivjeli, procitali, bez imalo ustrucavanja da podijelite to sa nama gdje ce ostati zapisano i sacuvano od zaborava.Kad nesto po vasem misljenju nadjete na drugim stranicama slobodno to kopirajte i prenesite ovdje kako bi i mi mogli to saznat (stim samo da navedete izvor odakle potice)Molim vas sve nemoj da samo spadne na nekolicinu da stalno pisu i da se trude kako bi mi ostali samo mogli da citamo.Vjerujte nije to nikakvo sveto slovo ko god zna upaliti ovou spravu sto je zovemo kompjuter zna i nesto napisati.
                Radi cega ja ovo sve napisah razlog je sto sam ja u dogovoru sa odgovornima na sranici prenio knjigu od naseg Muhidina Kurtica
                Zepa Ratni Dnevnik koja je dostigla tiraz preko 100.000 citanja
                znate li koliko sam ja sevapa zaradio kad nas je toliko moglo saznati istinu sta se desavalo na podrucju Zepe u vrijeme agresije.Zato neka vas sve postakne ova moja zamolba da i dalje bude ova stranica interesantna jos i vise nego sto je to sad.Sa moje srane ja sam zadovoljan posjetom al moze i bolje.Zahvaljujem se svima koji daju doprinos da Rogatica.com opstaje i da ima ovoliki broj posjeta.

                P.S.Moram da prenesem i ovo na stranicama,blogovima,i opste internetu bi trebalo pisati samo malim slovima,zato mozda oni koji se ustrucavaju pisati zbog bojazni da ce pogrijesiti ostavljena je mogucnost da pisu sve samo malim slovima.
                Oni koji su naucili da se sluze i drugacije nije na odmet.
                Sta bih mogao reci drugo nego bujrum pa da jos vise teksta svakodnevno bude na nasoj stranici selam od dede.

                Dedo
                Participant
                 Post count: 1243

                 Cijenjeni posjetioci stranice Rogatica.com zelio bih vas zamoliti da se ukljucite i pisete prenosite svoja iskustva svoje znanje sta ste vidjeli, culi, dozivjeli, procitali, bez imalo ustrucavanja da podijelite to sa nama gdje ce ostati zapisano i sacuvano od zaborava.Kad nesto po vasem misljenju nadjete na drugim stranicama slobodno to kopirajte i prenesite ovdje kako bi i mi mogli to saznat (stim samo da navedete izvor odakle potice)Molim vas sve nemoj da samo spadne na nekolicinu da stalno pisu i da se trude kako bi mi ostali samo mogli da citamo.Vjerujte nije to nikakvo sveto slovo ko god zna upaliti ovou spravu sto je zovemo kompjuter zna i nesto napisati.
                 Radi cega ja ovo sve napisah razlog je sto sam ja u dogovoru sa odgovornima na sranici prenio knjigu od naseg Muhidina Kurtica
                 Zepa Ratni Dnevnik koja je dostigla tiraz preko 100.000 citanja
                 znate li koliko sam ja sevapa zaradio kad nas je toliko moglo saznati istinu sta se desavalo na podrucju Zepe u vrijeme agresije.Zato neka vas sve postakne ova moja zamolba da i dalje bude ova stranica interesantna jos i vise nego sto je to sad.Sa moje srane ja sam zadovoljan posjetom al moze i bolje.Zahvaljujem se svima koji daju doprinos da Rogatica.com opstaje i da ima ovoliki broj posjeta.

                 P.S.Moram da prenesem i ovo na stranicama,blogovima,i opste internetu bi trebalo pisati samo malim slovima,zato mozda oni koji se ustrucavaju pisati zbog bojazni da ce pogrijesiti ostavljena je mogucnost da pisu sve samo malim slovima.
                 Oni koji su naucili da se sluze i drugacije nije na odmet.
                 Sta bih mogao reci drugo nego bujrum pa da jos vise teksta svakodnevno bude na nasoj stranici selam od dede.

                Viewing 15 posts - 361 through 375 (of 375 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.