Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 92 total)
 • Author
  Posts
 • emira-tekija
  Participant
   Post count: 327

   Pitanje: Danas svakodnevno na ulicama viðamo naše sestre muslimanke koje su moderno pokrivene, na glavama nose hidžab poput turbana, oblače uske pantalone, a preko njih kratke suknje i šminkaju se poput nekih TV zvijezda. Zanima me koji je islamski stav spram današnjeg pokrivanja žena, tj. ovog modernog pokrivanja i postoje li vjerodostojne predaje vezane za ovu problematiku? Molim Allaha da vas nagradi za odgovor!

   Odgovor: Sigurno je danas mnogo žena koje su zaboravile šta je stvarna svrha islamskog pokrivanja – ‘’hidžaba”. Takoðer je mnogo onih koji bi, u slabosti svog imana, da spoje dvije suprotnosti: da budu u trendu sa zapadnjačkom (zabludjelom) modom i da to opet umotaju u celofan “hidžaba”. Sve spomenuto uzrokovalo je ono što je spomenuto u pitanju, zato ćemo ukratko i spomenuti uvjete koje su islamski učenjaci postavili za islamsku odjeću “hidžab”. Za svaki uvjet postoje validni argumenti, koje nećemo spominjati ovom prilikom kako ovaj odgovor ne bi prerastao u opširnu studiju:

   ·da hidžab prekrije cijelo tijelo, osim onoga što je vjerom izuzeto;

   ·da hidžab nije ukras sam po sebi;

   ·da hidžab bude od gusto tkanog platna, tj. da nije proziran;

   ·da hidžab bude prostran, tj. da nije tijesan i da ne oslikava dijelove tijela;

   ·da hidžab nije namirisan;

   ·da hidžab nije odjeća kojom se oponašaju muškarci;

   ·da hidžab ne nalikuje odjeći nevjernica;

   ·da hidžab ne potpada pod pojam “libasuš-šuhrati” – odjeće po kojoj je osoba prepoznatljiva.

   (Napomena: Spomenuti uvjeti preuzeti su iz knjige velikog islamskog muhadisa šejha Albanija “Džilbabul-mereti el-muslime’’ / ‘’Odjeća žene muslimanke”)

   Nakon ovih uvjeta jasno nam je koliko je u današnjem vremenu iskrivljeno shvatanje islamske nošnje za žene “hidžaba” i kako je rijetko naći ženu čiji hidžab ispunjava spomenute uvjete.

   Što se tiče spomenutih vidova oblačenja, neki od njih veoma su opasni i bojati se da neki od njih potpadaju pod hadis Allahovog Poslanika: “Dvije vrste stanovnika Džehennema neću vidjeti: ljude koji u svojim rukama nose štapove poput kravljih repova i tuku njima ljude, i žene koje su obučene a gole, uvijaju se i druge navode na to. Glave su im kao grbe horosanskih mršavih deva. Neće ući u Džennet niti će osjetiti njegov miris koji se osjeti na tolikoj i tolikoj daljini.” (Muslim)

   Da Allah popravi naše stanje! Amin. Allah najbolje zna!

   emira-tekija
   Participant
    Post count: 327

    Bez polaganja računa u Džennet će ući sedamdeset hiljada ljudi

    2. Na Sudnjem danu će Isa a.s. i šejtan održati hutbe

    3. Sabur je u Kur`anu spomenut na oko 90 mjesta

    4. Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun

    5. Medina se prije islama zvala Jesrib

    6. Hadžerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel

    7. Od Poslanikovih a.s. ashaba zadnji je na Ahiret preselio Tufejl ibn Amr, 110. g.H.

    8. Kada je hadis “muttefekun alejhi“ znači da ga bilježe i Buharija i Muslim

    9. Sure Felek i Nas su objavljene kada je opsihiren Muhammed a.s.

    10. Isa a.s. će biti spušten u Damasku, na munaru Emevijske džamije

    11. Zijevanje je od šejtana a kihanje je od Allaha dž.š.

    12. Pet velikih predznaka Sudnjeg dana : Isa a.s., Jedžudž i Medžudž, Dubbetul erd, izlazak Sunca sa zapada i Dedždžal.

    emira-tekija
    Participant
     Post count: 327

     Allahu dž.š. najmrže dozvoljeno djelo je razvod braka

     2. Riječ ramadan se jednom spominje u Kur`anu

     3. Ibrahim a.s. je rođen u pećini u vrijeme kralja Nemruza

     4. Allah dž.š. će šehidu oprostiti sve osim duga.

     5. Ko sakrije znanje na dunjaluku biće bičevan bičevima od vatre u Džehennemu

     6. Bedem između Dženneta i Džehennema zove se E`araf

     7. Hatidži r.a. je prenesen selam od Allaha dž.š. i poruka da ima kuću u Džennetu

     8. Židovi su upoređeni s magarcem koji nosi knjige

     9. Allah dž.š. je prvo stvorio pero

     10. Dvije Džennetske rijeke na dunjaluku su Nil i Eufrat

     11. Šejtanu možemo stijesniti prolaze postom

     12. Vrata u Džennetu na koja će ulaziti postači zovu se Rejjan

     emira-tekija
     Participant
      Post count: 327

      U Kur`anu ima trideset džuzeva

      2. Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga klanjati kada se probudimo ili kada se sjetimo

      3. Prvi poslanik koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a.s.

      4. Narodu Benu Israil je naređeno da zakolje kravu

      5. U bici na Uhudu, Ebu Dudžane je nosio sablju Poslanika a.s.

      6. Prvi ajet objavljen o hrani je u suri El – En`am

      7. Kazna za homoseksualca i općenje sa životinjama je smrt, bez obzira bio oženjen ili ne

      8. Kazna za blud se spominje u suri Nur

      9. Meleki su okupali Hanzalu ibn Amra

      10. Kibur – oholost se ogleda u nepriznavanju istine i potcjenjivanju ljudi

      11. Kad Allah dž.š. vrati Isa a.s. on ( Isa a.s. ) će : Ubiti Dedždžala, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džizju

      12. Planina na koju se nakon potopa iskrcao Nuh a.s. zove se Džudijj

      emira-tekija
      Participant
       Post count: 327

       Među primjerima o strpljivosti na pokornosti Allahu i na Njegovom putu jeste priča o ženi koja je češljala Faraonovu kćerku. Mi bismo rekli ”Priča o frizerki” faraonove kćerke. Jednom prilikom, dok je češljala Faraonovu kćerku, ispao joj je češalj. Pa je ova frizerka podigla češalj i rekla: „Bismillah“ (u ime Allaha). Ona je skrivala svoju vjeru, pa je ovim rijecima odala tu svoju tajnu, našta joj Faraonova kćerka reče: „Moj otac je bog!“
       Frizerkin odgovor je bio suprotan ovoj njenoj tvrdnji: „Moj, tvoj i tvog oca gospodar i bog je Allah!“
       Faraonova kćerka zaćuđeno upita: „Zar imaš drugog boga pored mog oca?!“ Frizerka ponovi: „Moj, tvoj i tvog oca gospodar i bog je Allah!“
       „Obavijestit ću o tome oca“ – zaprijeti joj Faraonova kćerka.
       I stvarno obavijesti Faraona. Faraon je pozva i upita:
       „Imaš li drugog boga osim mene?“
       „Tvoj i moj gospodar je Allah“ – odgovori frizerka.
       Tada Faraon upita svoju svitu:
       „Ima li djece?“
       Rekoše mu:
       „Ima četvero djece, od njih je jedno dojenče.“
       Rece im:
       „Dovedite ih, i donesite bakreni kazan i zapalite vatru, neka se bakar zacrveni.“

       Možeš li zamisliti šta se dalje dogodilo? Stavi sebe na mjesto ove frizerke.

       Dovedoše Faraonu najstarijeg njenog sina, pa joj se obrati Faraon:
       „Imaš li drugog boga osim mene?!“
       Frizerka odgovori: „Moj i tvoj gospodar je Allah!“
       Tada uzeše njenog sina i baciše ga u vatru pred njenim ocima. Dijete je vrištalo sve dok ne posta ugljen, te nestade u vatri. Tako isto postupiše i sa drugim i trećim djetetom, a njen odgovor bi isti kao i prije: „Moj i tvoj gospodar je Allah“, pa ih zadesi ono što je snašlo njihovog brata, i to sve pred njenim očima. Došao je red na najmlade dijete. Tada nježno majčino srce nije moglo više izdržati, htjede se pokolebati, ali dojenče progovori:
       „Strpi se majko, ti si na Istini!“
       Pa, tako, i dojenče i majka zajedno bijahu u vatru baceni.

       Dragi čitaoce, obriši svoje suze, jer je Allahov Poslanik, dok je pricao o Israu i Mi’radžu, rekao:
       „Dok sam bio na Mi’radžu, osjetio sam takav lijep miris, kojeg nisam do tada pomirisao. Rekoh: ’Džibrile, od čega je ovaj miris?’ Džibril rece: ’To je miris žene koja je češljala Faraonovu kćerku i njeno četvoro djece.’“ (Ibn Madža i imam Ahmed)
       Moje oko je zasuzilo dva puta – prvo zbog tuge, a kasnije zbog radosti. Je li i kod tebe tako, dragi čitaoce?
       “Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.” (Ez-Zumer, 10)
       Istina, najuzvišeniji stepen strpljivosti jeste da se strpiš na Allahovom putu – na putu vjere.
       Završavam drugi dio. Uvjeren sam da se stijena još malo pomjerila, a ostao je jedan mali, a ujedno i posljednji dio. Nakon toga, uz Allahovu pomoć, shvatit ćeš značenje strpljivosti i nece nam preostati ništa drugo do njene primjene u praksi.

       Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne shvacaju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.

       emira-tekija
       Participant
        Post count: 327

        . Muhammed a.s. nije imao braće i sestara

        2. Poslanik Ejjub a.s. je imao največa iskušenja

        3. Levhi Mahfuz je ploča na kojoj je zapisano šta će biti

        4. Tevrat je objavljen Musau a.s.

        5. Hakka i Kijame su imana za Sudnji dan

        6. Nar, Sekar, i Džehim su imena za Džehennem

        7. U Kur`anu ima 15 sedžde-i-tilavet

        8. Prvu strelu na Allahovom putu je ispalio Sa`d ibn Vekkas

        9. Muhammed a.s. je ranjen u bici na Uhudu

        10. Neke od mu`džiza Muhammeda a.s. : Kur`an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju

        11. Nuh a.s. je pozivao u islam 950 godina, a po predaji Abdullaha ibn Abbasa koju prenosi Ibn Kesir prije poslanstva je živio 480 godina. Znači ukupno je živio 1430 god.

        12. Ugovor između Allaha i duša svih ljudi zove se Misak.

        emira-tekija
        Participant
         Post count: 327

         Allah, svt, ne poklanja paznju nicemu kao onome koji glasno i lijepo uci Kur’an
         ¤ Onaj ko ostavi namaz gori je od kradljivca, bludnika i onoga koji konzumira alkohol i drogu
         ¤ Dusa vjernika je zavezana za njegov dug (ne stigne na svoje odrediste), sve dok se dug ne podmiri
         ¤ Ko (namjerno) ostavi ikindiju-namaz, njegova djela su ponistena
         ¤ Zbrinjavalac (siromasne) udovice i siromaha je kao mudzahid (borac) na Allahovom putu

         ¤ Istinoljubiv covjek ne moze biti proklinjac
         ¤ Zabranjeno je vrjedjanje mrtvih, jer oni su vec nasli ono sto su zasluzili
         ¤ Zavist unistava dobra djela, kao sto vatra unistava drva
         ¤ Nije lazac onaj koji, nastojeci da pomiri ljude, rekne neistinu u kojoj je dobro
         ¤ Onaj ko zbrine jetima, bice medju najblizim poslaniku Muhammedu, saws, u Dzennetu

         ¤ Kada je se prisutno kod bolesnog ili umrlog, treba govoriti samo dobro, jer meleki aminaju na sve sto se govori
         ¤ Ko se propisno abdesti, njegovo tijelo ce se ocistiti od grijeha, cak i ispod prstiju
         ¤ Najbolji ljudi za upravljanje (vladanje) su oni koji to najvise izbjegavaju
         ¤ Na Sudnjem danu ce svaki varalica imati zastavu, na kojoj ce biti ubiljezeno koga je prevario
         ¤ Sijedi vlasi su svjetlo muslimana na Sudnjem danu (zato je pokudjeno njihovo cupanje)

         ¤ Allah je ljubomoran, a ta ljubomora se iskazuje onda kada covjek cini ono sto mu je Allah zabranio
         ¤ Najodabraniji covjek kod Allaha je onaj koji ljudima prvi selam naziva
         ¤ Ko donese salavat na poslanika Muhammeda, saws, Allah, svt, na tog covjeka donese salavat deset puta
         ¤ Onaj koji se sacuva od pohlepe i gramzljivosti, bit ce od spasenih
         ¤ Ko ucini nasilje koliko za jedan pedalj zemlje, sva zemlja tog pedlja kroz dubinu sedam zemalja ce mu biti natovarena oko vrata (na Sudnjem danu)
         **************************************************************

         Upitao je poslanik, saws, svoje ashabe: “Hocete li da vas obavjestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod vaseg Gospodara i na najvisem stepenu, koja su vam bolja od udjelivanja zlatai srebra, i bolja od sukoba s neprijateljem u kome bi ih vi ubijali i oni vas?” “Svakako” – odgovorise oni. On rece: “Spominjanje (zikir) Allaha, dz.s.”. (hadis je vjerodostojan a biljezi ga Tirmizi)

         emira-tekija
         Participant
          Post count: 327

          Da li žena treba biti više pokorna mužu sa kojim lijepo živi ili majki koja joj ruši brak i nagovara je protiv muža?

          Uzvišeni Allah je supružnicima odredio prava i dužnosti koje jedno prema drugome moraju ispunjavati, a muža je učinio odgovornim za njegovu suprugu. Ispunjenje međusobnih prava i dužnosti supružnika i njihovo poštovanje kao rezultat povlači skladan bračni život, te sreću i zadovoljstvo.
          Po pitanju roditelja, Allah dž.š. naređuje dobročinstvo i održavanje lijepih odnosa, zabranjuje njihovo uznemiravanje na bilo koji način, pa makar to bilo i kroz najblaži oblik neslaganja sa roditeljima izražen kroz riječ „uh“, kako stoji u Kur’ani Kerimu.
          Dobročinstvo prema roditeljima ne označava bezuslovnu pokornost svim njihovim zahtjevima, kao što neispunjavanje svih zahtjeva roditelja ne znači odsustvo dobročinstva i pažnje prema roditeljima.
          Naravno da supruga koja lijepo živi sa svojim mužem, koji je poštuje i ispunjava ostale bračne dužnosti, neće dozvoliti da neko sa strane poremeti njihove odnose, posebno kada to želi učiniti bez opravdanog razloga, pa makar to bila i majka ili otac.
          Međutim, pokušaj miješanja roditelja u bračni život sa namjerom da ga poremete i uzrokuju razdvajanje, ne daje za pravo da se odnos prema roditeljima pogoršava i da se umanji dobročinstvo prema njima.
          Naprotiv, prema roditeljima se mora održati maksimalna pažnja i poštovanje, ali je potrebno uložiti dodatno snage i strpljenja kako bi im se ukazalo na pogubnost zahtjeva koje imaju, a koji su utemeljeni, vjerovatno, na glasinama ili bezrazložnoj netrpeljivosti.
          Uvijek postoji način da se putem razgovora dođe do rješenja koja će zadovoljiti roditelje, a koja su obostrani interes, bračnih drugova i roditelja, a to je nešto što je željeni cilj kojem streme svi roditelji kada su u pitanju njihova djeca.

          emira-tekija
          Participant
           Post count: 327

           amislite ovakvu situaciju: dolazite kod jednog svog prijatelja na sijelo, tako sijedite i pricate i ti onda predlozis svom domacinu : “De, bolan, reci svojoj zeni da se skine i da sjedi s nama u donjem vesu !?” Pitanje bili covjek zivu glavu odatle izvukao, a najmanje sto bi se desilo, zavrsio bi napolju, direkt. Ali pazite sad,…

           nevjernici nadjose mjesta gdje je tako nesto sasvim “normalno”, pa se i mnogi muslimani povedose za njima. A to su javna kupalista: plaze, bazeni, u zimskim danima zatvoreni bazeni itd. E sad tamo, ne samo da ce taj vas prijatelj skinuti svoju zenu, nego i svoje kcerke i sinove, i sve to smatrati normalim.

           Na takvim mjestima kceri se skidaju pred svojim ocevima, ocevi pred svojim kcerkama, sinovi pred svojim majkama, majke pred svojim sinovima, i svi tako obuceni tj. ne obuceni izlaze na plaze na kojima su na stotine, mozda na hiljade ljudi. Svi ti ljudi su, u tim trenucima, u mogucnosti da gledaju u ta skoro gola tijela, a Allah zna, koliko i kakvih ljudi, sa svojim bolesnim srcima, dolaze na takva mjesta.

           Kako se blizi ljeto i ljetni odmori, mnogi se spremaju i planiraju da koju sedmicu odu na razna ljetovalista kako bi se odmorili i kako bi im tijela dobila ljepu, crnu boju. Dragi brate i postovana sestro, prije nego se odlucite i odete na ovakva mjesta, upitajte se da li su takva mjesta draga Uzvisenom Allahu. Zaista, da li su? Sami ce te zakljuciti da su morske i ine plaze, gdje se muskarci i zene ovako skidaju jedni pred drugim, sejtanska mjesta, i da je nad takvim mjestima ,zasigurno, Allahova srdzba.

           Plemenita sestro, Allah, svt, ti naredio da se pokrijes, da na sebe oblacis siroku i neprozirnu odjecu i da tako obucena izlazis medju strance, a ti se, na ovakvim mjestima, skoro potpuno skidas pred drugim ljudima!!?

           Brate, sigurno znas za slucaj kada je jedna zena u prisustvu Allahovog Poslanika saws dobila napad padavice, a Poslanik, saws, okrenu glavu na drugu stranu u strahu da se toj zeni nebi ukazala stidna mjesta prilikom pada. A ti brate, ides tamo tamo gdje su zene skoro gole!!? Brate, nemoj zaboraviti da je i tebi zabranjeno da ti neko drugi, osim tvoje zene, vidi dio tvog tijela od pupka pa do koljena, jer taj dio tijela kod muskaraca se tretira kao arva (stidni dio), dok je kod zena skoro cijelo tijelo arva.

           Istina je da tijela pocrne i dobiju lijepu boju na ovakvim mjestima, ali je, isto tako, istina da ljudske duse i njihova srca potamne od grijeha, koje zadobiju kao bonus na ovim sejtanskim sakupljalistima. Pa zato, dragi brate i cjenjena sestro, prije nego se odlucite i krenete na odmor, potrudite se da nadjete mjesta, koja su draga i privlacna ljudskoj dusi, a koja nisu mrska Uzvisenom Allahu, i sa kojih se necete vratiti sa kamarom grijeha.

           emira-tekija
           Participant
            Post count: 327

            Džuma – PETAK – SUDNJI DAN

            Evo da se nešto kaže i na ovu temu. Obzirom da mnogo omladine pogotovu muške petkom izbjegava ići makar na đumu kada već ne obavljaju namaze svaki dan onda se čovjek zapita šta se dešava sa ljudima. Međutim juče jedna je hutba bila tome posvećena i upravo me to podstaklo na ovu temu. Krščani idu nedjeljom u crkvu i njima je data nedjelja, jevreji subota a eto muslimani imaju petak i to se ne poštuje a kamo li pet dnevnih namaza. Poznato je da ako se preskoči namjerno tri đume taj čovjek izlazi iz vjere. Takođe poznato je da je Adem a.s. stvoren u petak, uveden u Džennet u petak i izveden iz Dženneta takodje u petak. To dovoljno govori koliki je značaj đume. Takođe mnogi dolaze tek za vrijeme hutbe ili cak usred hutbe a hutba je farz i tko preskoci nju ne priznaje mu se ni đuma. Dao bih još mnogo primjera što se sve dešava petkom za vrijeme đume a mnogo je ispada zaista. Petak mnogo znaći za muslimane jer mnogo hadisa govori o tome danu a bit ćemo pitani i na Sudnjem danu o njemu. Kada je već rijeć o Sudnjem danu onda ću ovo završiti jednim hadisom koji kaže da će Sudnji dan biti u petak da su muslimani nastali kao zadnji narod ali da će prvi polagati raćune na Sudnjem danu i da će prvi ući u Džennet i da će prvi zauzeti najljepša mjesta u Džennetu u kojima će uživati. Stoga se pitam zar to nije dovoljno da što više ibadetimo i da se što više približimo tim ljepotama koje su nam obećane. Molim Allaha dž.š. da nam podari razum i snagu i da ostavimo sve bezvrijedne stvari koje su zabluda i da se što više posvetimo ibadetu, nauci i islamu.

            emira-tekija
            Participant
             Post count: 327

             Oni koji odbacuju sud Kur’ana i Sunneta

             Kada su ljudi odbacili sud Kur’ana i Sunneta i prestali se obraćati ovom sudu, povjerovali su da Kur’an i Sunnet nisu dovoljni ili kompetentni da ukažu na pravdu, pa su se okrenuli ljudskim mišljenjima, logici, racionalnim prosudama i stavovima učenjaka.

             Takvo ponašanje iskvarilo im je zdrave naravi, unijelo tamu u srca, zamutilo stavove i razmišljanje i donijelo prazninu u razum. To ih je zaslijepilo i potčinilo u tolikoj mjeri da su na tim kvazivrijednostima odgajana nova pokoljenja, a odrasli zapadali u duboku starost, i to za njih nije predstavljalo ništa loše.

             Zatim je došla druga vlast, podignuta druga država u kojoj su novotarije zamijenile Sunnet, ego zamijenio razum, strast zamijenila razboritost, zabluda zamijenila uputu, grijeh zamijenio dobro, neznanje zamijenilo znanje, pretvaranje zamijenilo iskrenost, laž zamijenila istinu, nepravda zamijenila pravdu, ulagivanje zamijenilo savjetovanje, te su triumpf i pobjeda pripale ovim pseudovrijednostima.

             U nosioce se zablude sada sa poštovanjem upire prstom, a nekada se upiralo u pronositelje dobrote i čestitosti.

             Kada vidiš da neka država, u kojoj se ovakve stvari promiču, napreduje kada se njene zastave na koplja uzdignu, kada se njena vojska sakupi i pokrene, tada je, tako mi Allaha Uzvišenog, bolje biti pod zemljom, nego njome hoditi, vrleti planina bolje su od prostranih ravnica, i boraviti u društvu zvijeri tada je sigurnije od boravka u društvu ljudi.

             Zemlja se naježila, a nebo smračilo, i pojavio se nered na kopnu i na moru zbog grijeha razvratnika. Nestalo je blagoslova, dobro se smanjilo, životinje su onemoćale, a život je zbog nedjela nasilnika postao turoban. I svjetlost dana i tmine noći plaču zbog nedjela i zapanjujućih čini ljudi. Meleki pisari i pratioci žale se svom Gospodaru zbog prevladavanja razvrata, nemorala i zlodjela.

             Tako mi Allaha Uzvišenog, to je opomena pred dolazak kazne koja samo što nije izbila. To je proglas noći što nesreću nosi koja je svoje tmine već razasula! Zato uz iskreno pokajanje skreni sa puta hrđavoga, dok još nije kasno. Požuri za pokajanjem da ne budeš od onih pred kojima su vrata pokajanja zatvorena, kojem je grijeh jedina sudbina…

             a Uzvišeni poručuje: “A mnogobošci će sigurno saznati u kakvu će muku zapasti” (Eš-Šura, 227)

             Ibn Kajjim el-Dževzijje

             “I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore” (En-Nisa, 65.)

             emira-tekija
             Participant
              Post count: 327

              AMAZ – Blagodati namaza……

              Rekao je Osman r.a. (treci halifa) : ” Onaj ko obavlja pet vakata namaza, ko ih klanja u njihovo vrijeme, vlasnik je devet blagodati :

              1. Allah swt ga voli

              2. Tijelo mu je zdravo

              3. Meleki ga cuvaju

              4. Kuca mu je zasuta bereketom

              5. Lice mu postaje poput lica dobrih

              6. Allah swt mu smeksava srce

              7. Kao svjetla munja ce proci Sirat cupriju (most na Sudnjem danu ispod kojeg je vatra)

              8. Allah swt ce ga spasiti od vatre

              9. Komsije su mu ljudi bez straha i tuge

              emira-tekija
              Participant
               Post count: 327

               Ključ za svako dobro je želja za Allahom i ahiretom.
               Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu.
               Ključ pripreme za ahiret je shvatanje da je dunjaluk kratak.
               Ključ za spas je bogobojaznost.

               Ključ za ostvarenje ahiretske želje je pobožnost na dunjaluku.
               Ključ za odgovor je molba, tj.dova.
               Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah ljude potaknuo na razmišljanje.
               Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu, koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja.
               Ključ za srce koje živi je razmišljanje o Kur`anu, skrušena molitva noću i napuštanje grijeha.

               Ključ za milost je dobročinstvo prema Stvoriteljevim stvorenjima i ulaganje napora da im se bude od koristi.
               Ključ za opskrbu je rad, sa istigfarom i takvalukom.
               Ključ za slavu i moć je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.
               Ključ za rukovođenje je međusobna ljubav, zikr i razumjevanje.
               Ključ za pomoć je želja i poštovanje.

               Ključ za namaz je čišćenje.
               Ključ za hadždž je ihram.
               Ključ za dobročinstvo je iskrenost.
               Ključ za Džennet je tevhid.
               Ključ za znanje je uljudno pitanje i pažljivo slušanje.
               Ključ za pobjedu je strpljenje

               emira-tekija
               Participant
                Post count: 327

                U sahih-hadisu navodi se da ce Allah Uzviseni kazati Svome robu na Sudnjem danu: “Zar ti nisam dao suprugu? Zar ti nisam dao cast? Zar tebi nisam podvrgao i konje i deve, i pustio te da vladas i upravljas drugima?!” On ce reci: “Da.” A Allah Uzviseni ce kazati: “Jesi li mislio da ces se sa Mnom sresti?” On ce kazati: “Ne.” A Allah ce mu na to reci: “Danas cu te zaboraviti kao sto si ti Mene zaboravio.” (preneseno iz Ibn Kesirovog tefsira)
                *************************************

                “Svako ce od ljudi sresti svoga Gospodara na Sudnjem danu, pa ce Allah, dz.s., reci insanu: “Robe, zar te nisam ucinio onim koji cuje i vidi, i zar ti nisam dao djecu i imetak, pa sta si pripremio?” Pa ce covjek pogledati oko sebe, i kad pogleda ispred sebe ugledace samo vatru. Uzviseni Allah ce reci: “Robe moj, ko je taj koji te je ucinio neovisnim od Mene, i podstakao te i uputio na nekog drugog mimo Mene?

                Ja se tebi priblizavam, a ti od Mene bjezis. Robe, dao sam ti dunjaluk, a on te je zaveo i obmanio i udaljio te od Mene i dao si mu prednost nada Mnom i omalovazio si Moju milost. Zar tako rade oni kojima se cini dobro? Ko je taj koji te pokriva, cuva i stiti? Robe, radio si to i to, tada i tada, a zar nisi znao da Te je gledam? Zar si Me ucinio najmanje vaznim od onih koji te gladaju? Zar se ne bojis Moje kazne, zar se nisi stidio mojih meleka, zar se ne bojis strasne kazne koja te ceka? Pa ce Uzviseni Allah nastaviti da ga kori, i ovaj covjek ce poceti da se topi od stida i od straha, pa ce reci: “Gospodaru moj, zaista je vatra laksa od stida od Tebe!” Pa cemu Allah , swt, reci: “Udji u vatru.”

                Covjek ce krenuti prema njoj, ali ce se okretati i reci ce: “Gospodaru, ja nisam cinio grijehe zbog toga sto sam omalovazavao Tvoje pravo i nisam mislio nista drugo osim da Ti moj grijeh ne steti i da ces mi oprostiti kao sto si Mi pokrio sramote. Mislio sam da je Tvoja milost neizmjerna i da ono sto ja radim ne utice na tvoju dobrotu.” Pa ce reci Allah, dz.s.: ” Istinu si rekao, ne gubi nikad nadu u Moju milost. Tako Mi Moje velicine, Ja ti danas oprastam – o meleki, uvedite ga u Dzennet.” (sa predavanja “Dan kada ce Zemlja vijesti svoje kazivati)
                ***************************************************

                “Nema insana a da nece razgovarati, na Sudnjem danu, direktno sa Allahom dz.s., bez posrednika i prevodioca, i gdje god da se covjek tada okrene, nece vidjeti nista drugo osim svojih djela, ako se okrene desno ili lijevo ili nazad, vidjece samo ono sto je uradio. Kada pogleda ispred sebe vidjece vatru! Zato se cuvajte vatre, pa makar sa polovinim hurme (tj. udjelite sadaku), a ko ne nadje ni to, onda sa lijepom rijecju.” (hadis biljeze Buharija i Muslim)
                *****************************************

                ‘Niko se nece pomaknuti s mjesta obracuna, dok ga Allah ne upita za: zivot u sta ga je proveo, za znanje, je li po njemu radio, za imetak – odakle ga je zaradio i u sta ga je potrosio, i za tijelo – u sta ga je koristio.” (Tirmizi, Nesai-sahih)

                emira-tekija
                Participant
                 Post count: 327

                 Evo jedne lijepe i poučne priče. Svi bi se trebali pridržavati a oni koji to nerade onda zapitati kada je pročitaju. Priča ovako glasi.

                 Čovjek je pozivao svog poznanika u džamiju. Bio je petak i odjekivao je džumanski ezan.“Pođi sa mnom u džamiju.“ reče mu. “Petak je, trebamo klanjati džumu. “ “Ti znaš da ja ne idem u džamiju “, reće mu poznanik. “Znam, ali baš me interesuje koji je razlog?“ “Šta ja znam“, reće.“Možda malo utiče okolina, a i svakako izbjegavam da mi se pegla na pantalonama ne pokvari prilikom saginjanja u namazu.“

                 Čovjek se nasmija. Rece:“Vjerovatno se šališ. Zar zbog toga odustaješ od odlaska u džamiju?““Potpuno sam ozbiljan“;odgovori mu poznanik.“Znaš da mnogo vodim računa o odjeći i da mnogo volim zelenu odjeću.“I zaista je bilo tako. Čisto i lijepo bi se nosio, a na sebi bi uvijek imao nešto od zelene odjeće koja je bila ispeglana. “Dobro“ ,rekoh.

                 “Da li si ikad išao u džamiju?“ “Dok sam bio dijete išao bih ponekad sa dedom, ali tada nisam mislio na pantalone, no sada čisto sumnjam da bih otišao.“ Čovjek je bio razočaran i poražen zbog ovog što je čuo. Pokajao se što je uopšte započinjao razgovor. Medutim, dva mjeseca kasnije, čovjek je čuo da mu je poznanik, ipak, došao u džamiju, te odmah ode tamo. Uistinu, poznanik je bio u džamiji, ispred svih poredanih safova i opet na sebi imade zeleno odjelo. Čovjek mu se polako približi i tihim glasom ga upita: “Rekao si da nećeš doći u džamiju?“ Poznanik mu ništa ne odgovori. Ležao je na tabutu prekriven zelenim prekrivaćem, pripremljen za dženazu

                Viewing 15 posts - 46 through 60 (of 92 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.