Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 75 total)
 • Author
  Posts
 • Zambi
  Participant
   Post count: 898

   Način bodovanja kod svih donacija

   OPIS VREDNOVANJA KORISNIKA POMOĆI

   1,Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište
   -Kada se vratio samo korisnik pomoći vrednuje se sa 50 bodova
   -Svaki član domaćinstva koji se vratio sa korisnikom
   pomoći dodatno se vrednuje sa 10 bodova
   Nastavlja se

   Zambi
   Participant
    Post count: 898

    2,Pripadnost određenim skupinama i to:
    -Kada korisnik pomoći ili član porodice korisnika pomoći
    ostvaruje prava po osnovu pripadnosti jednoj od posebnih
    kategorija vrednuje se sa 20 bodova
    -Kada korisnik pomoći ili član porodice korisnika pomoći
    ostvaruje pravo po osnovu pripadnosti dvjema ili više
    posebnih kategorija dodatno se vrednuje sa 10 bodova
    Nastavlja se

    Zambi
    Participant
     Post count: 898

     3,Kada porodica korisnika pomoći boravi u kolektivnom smještaju
     ili kada korisnik pomoći/porodica korisnika pomoći nalaze u
     alternativnom smještaju odnosno ostvaruju pravo na
     alternativni smještaj vrednuje se sa 50 bodova
     Nastavlja se

     Zambi
     Participant
      Post count: 898

      4,Broj članova porodice koji su se prijavili za dobijanje pomoći
      za rekonstrukciju i povratak u BiH i to:
      -Svaki član domaćinstva korisnika pomoći vrednuje se sa
      10 bodova
      -Svaki maloljetni(ispod 18 godina)član porodice korisnika
      pomoći dodatno se vrednuje sa 10 bodova
      Nastavlja se

      Zambi
      Participant
       Post count: 898

       U slučaju kada dva ili više potencijalnih korisnika ima isti broj bodova oni će potpadati pod jednu od sljedeće tri
       kategorije:
       1,Ispunjavaće različite kriterije
       2,Ispunjavaće neke kriterije kao iste,a neke različite
       3,Ispunjavaće sve iste kriterije
       Nastavlja se

       Zambi
       Participant
        Post count: 898

        U slučajevima 1. i 2. prednost će biti data onom korisniku koji zadovoljava makar jednu više rangiranu kategoriju
        U slučaju 3. konačnu odluku donosi Načelnik/Gradonačelnik Opštine nakon dodatnih konsultacija sa članovima Komisije

        Zambi
        Participant
         Post count: 898

         Evo sada Upustvo o mehanizmu za donošenje prigovora,žalbe

         Na osnovu člana 58. Zakona o ministarstvima RS(Službeni glasnik
         RS br.70/02,33/04)i člana 112.Zakona o administrativnoj službi(Službeni glasnik RS br.16/02,62/02,38/03 i42/04) ministar Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS donosi

         UPUSTVO O MEHANIZMU ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA

         Nastavlja se

         Zambi
         Participant
          Post count: 898

          I
          Rok za podnošenje prigovora za izbor korisnika donacije je 8 dana od dana objavljivanja rang liste potencijalnih korisnika na oglasnoj ploči Opštine /Grada utvrđenoj od strane Komisije Opštine/Grada a podaci će biti objavljeni na oglasnim pločama u opštini povratka

          Nastavlja se

          Zambi
          Participant
           Post count: 898

           II
           Prigovor se podnosi u pismenoj formi Komisiji Opštine/Grada
           Osoba koja podnosi prigovor će primiti potvrdu o prijemu prigovora u pismenoj formi i broj pod kojim se slučaj razmatra
           Po isteku prigovornog roka Komisija Opštine/Grada prigovore zajedno sa prijavama(zahtjevima) korisnika pomoći uz rang listu potencijalnih korisnika pomoći i ostalom pratećom dokumentacijom prosleđuje Komisiji za drugostepeni postupak
           Nastavlja se

           Zambi
           Participant
            Post count: 898

            Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS na razmatranje i odluku.
            Komisija za drugostepeni postupak koju imenuje ministar Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS će najkasnije u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora i nakon dostave prigovora od strane Komisije Opštine/Grada pregledati sve prigovore,provesti postupak provjere po prigovorima na osnovu podataka sadržanih u prigovoru
            Nastavlja se

            Zambi
            Participant
             Post count: 898

             i drugih raspoloživih informacija i donijeti odluku o svim prigovorima te o tome sastaviti zapisnik potpisan od strane svakog člana Komisije

             Zambi
             Participant
              Post count: 898

              III
              Komisija za drugostepeni postupak će odlučiti o prigovorima uz rang listu potencijalnih korisnika pomoći dostaviti Komisiji Opštine/Grada koja je istovremeno obavezna da pismenim putem obavijesti podnosioce prigovora sa donesenim odlukama od strane Komisije za drugostepeni postupak,a najkasnije u roku 7 dana od dana 15-dnevnog roka odlučivanja po prigovorima
              Nastavlja se

              Zambi
              Participant
               Post count: 898

               IV
               Upustvo stupa na snagu danom donošenja

               Dana 27.02.2008
               Broj:18.01-1217/08

               M i n i s t a r

               Omer Branković

               Zambi
               Participant
                Post count: 898

                Upustvo vam je prenešeno u izvornoj formi:)

                Zambi
                Participant
                 Post count: 898

                 ponukan informacijom na naslovnoj strani naše stranice,o potpisanim protokolima u vezi povratka u Istočnu Bosnu,želim da vam malo približim određene situacije u kojima se nalaze naši sugrađani kada apliciraju za rekonstrukciju porušenih,devastiranih objekata.
                 Činjenica je da po Dejtonskom sporazumu ANEKSU 7 DRŽAVA JE OBAVEZNA izvršiti rekonstrukciju porušenih domova,to je znači naše pravo,ali kada aplicirate na oglas onda Komisija za odabir korisnika Vas odbije recimo zbog Uvjerenja o kretanju.U tom uvjerenju mora da stoji da ste vi bili na adresi kuće koja je predmet rekonstrukcije 30,04,1991 godine.
                 Nastavlja se

                Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 75 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.