Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 75 total)
 • Author
  Posts
 • Zambi
  Participant
   Post count: 898

   Šele molim te pokušaj sebe zamisliti tih pet minuta na mom mijestu.Ćinjenice -72 vojnika,12 braće blizanaca,svih vijera i nacija.Uvjeravanje koje daš roditeljima da ćeš him saćuvati djecu.
   Šele molim te pokušaj sebe zamisliti u poziciji roditelja nekog od tih vojnika.
   Znam da je mnoga raja uzela mi za veliki grijeh ali šta mogu ja to nemogu promijeniti,ako je grijeh saćuvati 72 djece koji su 18 rođendan doćekali kod mene,onda su u pravu.Nadam se da ćeš se javiti sa svojim komentarom

   Anonymous
    Post count: 2088

    Zambi,nasao sam sve odgovore i shvatio.I sad mi u glavi slika,negdje kod Sjevernog logora,kad Zambi zaustavi vojni kamion,iskoci i zagrli se samnom i Mirsom.Mi pojma nismo imali da je Zambi tu,ali drago nam da je tu,svoj covjek…i odosmo,tamo,negdje pored Radobolje,u “zapadni Mostar”,pili lozu,mezili zablje batake,a svu noc iznad nasih glava letali “galebovi” i “jastrebovi”.Spavali u “Ruzi”,a oni u bijelim dzemperima(EZ)kao ulijevali nam sigurnost.Ali u Mostaru,tih dana,ni zrak nije bio ko sto zna biti,niti su cvjetlae smokve i breskve,niti su zaljevani katmeri.Niti je bilo Svetlane,niti svetice,niti Pere Zupca,niti dva stupca…u “Oslobodjenju”.Mirisalo je na sve strane,barut i mrznja,ali, mi ko Svetlana,niti smo znali,niti smo htjeli,niti smo mogli,vrag bi ga znao,da ce,u tom Mostaru,tog proljeca procvjetati zlo cvijece.

    Kaza
    Keymaster
     Post count: 6138

     Rogatica:10.04.2008 godine
     Broj:01/07-26/08
     Opstina Rogatica raspisuje

     JAVNI OGLAS

     za podnosenje prijava za dodjelu donacije-pomoci u izgradnji i sanaciji stambenih objekata po principu “kljuc u ruke”u skladu sa Pravilnikom o minimumu stambenih uslova

     Na osnovu programa rijesavanja problema raseljenih lica ,povratnika i izbjeglica usvojenog na 64.sjednici Vlade Republike Srpske odrzanoj dana 21.02.2008 godine planirana su sretstva za opstinu Rogatica u iznosu od 30.000 KM namijenjena za izgradnju i sanaciju jedne stambene jedinice po principu “kljuc u ruke”u skladu sa Pravilnikom o minimumu stambenih uslova.

     Pravo podnosenja prijava za dodjelu donacije ( pomoci) imaju povratnici Bosnjaci i Hrvati.

     Napomena:
     Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS kao donator zadrzava pravo da izmijeni broj stambenih jedinica ,odnosno izmijeni obim projektnog zahvata na podrucju opstine Rogatica srazmjerno ostvarenju budjeta.

     Uslovi na osnovu koji ce se vrsiti odabir prioritetnih korisnika pomoci su

     OPSTI KRITERIJI za utvrdjivanje potencijalnih korisnika pomoci za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica su :

     * Korisnik pomoci je izbjeglica iz BiH ,raseljena osoba je u BiH,ili povratnik;
     *Korisnik pomoci je iskazao namjeru za povratkom;
     *Utvrdjen je status vlasnistva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom korisnika pomoci koja je predmet rekonstrukcije;
     * Korisnik pomoci je na dan 30.04.1991. godine imao prebivaliste u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;
     * Stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra se neuslovnom za stanovanje u skladu sa utvrdjenim standardima o minimumu stambenih uslova;
     * Korisnik pomoci/nosilac domacinstva i clanovi njegovog porodicnog domacinstva od 1991.godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovom za stanovanje,u skladu sa utvrdjenim standardima o minimumu stambenih uslova;
     * Korisnik pomoci nije primao pomoc u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvrdjene standarde o minimumu stambenih uslova

     Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas u svrhu dokazivanja opstih kriterija:

     1.Potvrda nadleznog organa o statusu( za sve clanove povratnicke porodice prijavljene za pomoc u rekonstrukciji)

     1.Izbjeglica iz BiH
     Odgovarajuca potvrda (izbjeglicka legitimacija /karton) o statusu izbjeglice iz BiH
     2.Raseljene osobe u BiH
     Potvrda nadleznog organa opstine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.
     3.Povratnici
     Potvrda nadleznog organa opstine povratka.
     2.Prijava za dobrovoljni povratak
     1.Izbjeglica iz BiH
     Prijava za dobrovoljni povratak/ovijeren obrazac prijave ili zahtijev za povrat imovine /stanarskog prava.
     2.Raseljene osobe koje se vracaju na podrucje RS
     Prijava za dobrovoljni povratak/ovjeren obrazac prijave ili zahtjev za povrat imovine/stanarskog prava.

     3.Dokaz o vlasnistvu/stanarskom pravu

     Status o vlasnistvu ili stanarskom pravu nad stambenom jedinicu koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sljedecim dokumentima:
     1.ZK(zemljisno-knjizni)izvadak
     2.Izvod iz katastarske evidencije,ne starije od 6 mjeseci
     3.CRPC Odluka
     4.Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica
     5.Rjesenje o povratu imovine/stanarskog prava
     6.Rjesenje nadleznog opstinskog organa o povratu ili uvodjenju u posjed.

     4.Uvjerenje o kretanju

     Uvjerenjem o kretanju podnosioca prijave za dodjelu pomoci za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica koje izdaje nadlezni oragan unutrasnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoci na dan 30.04.1991.godine imao prebivaliste u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
     Potrebno je priloziti orginal uvjerenje o kretanju ili ovjerenu kopiju.

     5.Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoci

     Izjava da korisnik pomoci/nosilac domacinstva i clanovi njegovog domacinstva od 1991.godine prijavljeni za dobijanje pomoci u rekonstrukciji nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje u skladu s utvrdjenim standardima o minimumu stambenih uslova(IMG standardi),te da korisnik pomoci nije primao pomoc u rekonstrukciji dovoljnu da zadovolji utvrdjene standarde

     Posebni kriteriji .

     Ispunjavanje dolje navedenih posebnih kriterija sluzi Komisiji za izbor korisnika na opstinskom nivou kao osnov za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoci po prioritetima,te im pomaze da izvrse odabir korisnika pomoci u rekonstrukcije na javan nacin,postujuci principe neiskljucivog i jednakog prava na pristup pomoci i rekonstrukciji od strane svakog potencijalnog korisnika.

     Vrednovanje se vrsi na osnovu slijedecih kriterija:
     *korisnik pomoci se vratio na svoje prijeratno prebivaliste (spontani povratak) i zivi u uslovima koji su ispod utvrdjenog stambenog minimuma ,ukljucujuci i one koji privremeno borave u satorskim naseljima,kampovima,kontenerima i sl;
     *korisnik pomoci pripada odredjenim skupinama ,kao sto su:
     a) socijalne kategorije;
     b)osobe sa invaliditetom,
     c)nezaposlene osobe
     d)deficitarni kadrovi
     e)samohrani roditelji;
     f)maloljetna djeca bez roditeljskog staranja
     g)penzioneri;
     h)porodice poginulog borca;
     i)porodice nestalih osoba i bivsi logorasi

     *Korisnik pomoci boravi u kolektivnom smjestaju( tranzitno-prihvatni i kolektivni centar),alternativnim smiijestaju ili ostvaruju pravo na alternativni smijestaj.

     *Broj i starosna dob clanova porodice korisnika pomoci koji su se prijavili za dobijanje pomoci za rekonstrukciju i povratak u BiH

     Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu za oglas u svrhu dokazivanja ispunjenja posebnih kriterija :

     1.Korisnici koji su se vratili na svoje prijeratno prebivaliste i porodice u procesu povratka;
     Uvjerenje o kretanju vec pomenuto na listi dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opstih kriterija ,dokazuje se da korisnik ima prijavljeno mijesto prebivalista na adresi na kojoj se nalazi objekat koji je predmet rekonstrukcije,a potvrdom mjesne zajednice/opstine da se korisnik pomoci/porodica vratila,na kojoj ce biti naveden i svaki clan domacinstva koji se vratio sa korisnikom pomoci.
     2.Korisnik pomoci pripada odredjenim skupinama
     Svi validni dokumenti kojima se potvrdjuje pripadnost odredjenim skupinama.Pod validnim dokumentima podrazumijevaju se ovjereni dokumenti izdati od strane nadleznih organa/institucija(npr;samohrani roditelji maloljetne djece i osobe koje zive od socijalne pomoci-potvrda nadleznog centra za socijalni rad,hronicno bolesne osobe -potvrda odgovarajuce zdrastvene institucije,deficitarni kadrovi-potvrda da je zaposlen u mijestu povratka ili potvrda poslodavca o prijemu u radni odnos,pismo namjere poslodavca i slicno).
     3.Korisnik se nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja (tranzitno -prihvatni i kolektivni centri),alternativnom smijestaju ili zadovoljava uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smijestaj
     Boravak u kolektivnim oblicima zbrinjavanja-potvrda tranzitno-prihvatnog ili kolektivnog centra,osobe koje se nalaze u alternativnom smjestaju ili zadovoljavaju uslove i imaju pravo na alternativni smjestaj-potvrda nadleznog organa za stambena pitanja opstine privremenog povratka.
     4.Porodice koje imaju vise clanova zajednickog domacinstva i njihova starosna dob
     Kucna lista korisnika pomoci ovjerena u opstini prebivalista /privremenog boravka,ne starija od sest mjeseci uz fotokopije vazeci licni karata za punoljetne clanove zajednickog domacinstva navedene u kucnoj listi,izvod iz maticne knjige rodjenih za maloljetne clanove domacinstva.

     Obaveza podnosioca prijave za dodjelu(donacije)pomoci namijenjene za izgradnju-sanaciju stambenih jedinica,je da licno obezbjede trazenu dokumentaciju.
     Nepotpune i neblagovremene prijave nece biti uzete u obzir na razmatranje i rangiranje.
     Prijava uz propisanu dokumentaciju iz ovog oglasa se predaje na adresu:
     Opstina Rogatica,ul.Srpske sloge br.92,73.220 Rogatica
     Prijava se ,skupa sa dokazima o ispunjavanju Kriterija iz Javnog oglasa,preporucenom pismenom posiljkom ili licno dostavlja opstini u zapecacenoj koverti sa naznakom ZA JAVNI POZIV-NE OTVARAJ
     Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja
     Prijedlog rang liste o izboru potencijalnih korisnika pomoci ce biti objavljena na oglasnoj tabli Opstine Rogatica u roku od 10 dana od dana isteka objave oglasa.

     NACELNIK

     Tomislav Batinic

     Zambi
     Participant
      Post count: 898

      Dragi sugrađani molim vas da sva pitanja,nejasnoće pitate upravo ovdje,ja ću redovno biti ovdje da odgovorim i da uputim,vidjeli ste koliko se dokumenata traži, pod rednim brojem nalazi se spisak dokumenata pod malim slovima to znači da je potreban jedan od nabrojanih dokumenata.:P

      Zambi
      Participant
       Post count: 898

       Dragi moji sugrađani još jedna vrlo bitna informacija

       uz ovaj oglas objavljen je još jedan oglas pod istim brojem i istim datumom i sve je isto samo što je donacija u visini 80.000km za rekonstrukciju i obnovu porušenih domova i to za 5 kuća dodjeljuje se građevinski materijal:P

       Kaza
       Keymaster
        Post count: 6138

        Zambi i Ermin su nam poslali urnek kako bi trebala da izgleda prijava na Javni oglas po pitanju ciscenja posjeda.
        Ko je zainteresovan moze ovaj obrazac prekucati u ovakvoj formi i poslati na adresu:

        Skupština opštine Rogatica
        ul.Srpske sloge br.92
        73220 Rogatica

        A evo kako izgleda obrazac:

        Zambi
        Participant
         Post count: 898

         Dragi moji sugrađani
         oglas koji je raspisan 10.04.2008 godine za rekonstrukciju porušenih domova zatvoren je 25.04 2008 godine.Komisija za odabir korisnika pomoći iz navedenog oglasa zasjedala je 14.05. i 15.05.2008 godine,ja se nadam da će rezultati biti poznati danas,čim budu objavljeni na oglasnoj tabli opštine ja ću odmah obavijestiti i vas.Molim vas da koristite ovaj prostor u forumu,za sva vaša pitanja,ja ću se pobrinuti za adekvatne odgovore i upute.
         S poštovanjem Zambi

         Zambi
         Participant
          Post count: 898

          Objavljena preliminarna lista potencijalnih korisnika pomoći za dodjelu pet paketa građevinskog materijala iz sredstava Ministarstava za izbjeglice i raseljena lica RS

          Zambi
          Participant
           Post count: 898

           Lista odabrani kandidata za dodjelu 5 paketa građevinskog materijala:

           1,Pavica Emir Alekse Šantića bb 180 Bodova

           2,Hurko Samir Kopjevići 140 Bodova

           3,Medošević Rifet Varošište 110 Bodova

           4,Pleho Rizvan Kovanj 100 Bodova

           5,Lukać Salko Kukavice 90 Bodova

           Nastavlja se

           Zambi
           Participant
            Post count: 898

            6,Konaković Ibro Tmorni Do 80 Bodova

            7,Čavčić Nesib Biljino Polje 60 Bodova

            8,Fejzić Alija Podljunska 22 60 Bodova

            9Zukić Halil Gazije 40 Bodova

            10,Mišić Ferida Plandište 30 Bodova

            Nastavlja se

            Zambi
            Participant
             Post count: 898

             11,Mehić Omer Dub 20 Bodova

             12,Salihović Ramiz Radič 20 Bodova

             13,Smailović Hamid Kukavice 10 Bodova

             14,Mrguda Mujo Brda 10 Bodova

             Nastavlja se

             Zambi
             Participant
              Post count: 898

              Nezadovoljni podnosioci prijave za dodjelu pomoći mogu podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na Oglasnoj tabli opštine Rogatica.
              Žalba se podnosi u pismenoj formi Komisiji za odabir pomoći rekonstrukcije Opštine Rogatica na adresu:Opština Rogatica ul.Srpske sloge 93 73220 Rogatica

              Lista je objavljena danas 16,05,2008 godine

              Zambi
              Participant
               Post count: 898

               PRELIMINARNA LISTA POTENCIJALNOG KORISNIKA POMOĆI U IZGRADNJI I SANACIJI JEDNE KUĆE KLJUČ U RUKE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O MINIMUMU STAMBENIH USLOVA

               1,Dumanjić Ibro Berkovići 150 Bodova

               2,Ajanović Hajra Šljedovići 50 Bodova

               3,Salanović Ešref Pionirska 16 20 Bodova

               4,Salihović Ramiz Radič 20 Bodova

               5,Ćatić Ajkuna Selo Trnovo l0 Bodova

               Nastavlja se

               Zambi
               Participant
                Post count: 898

                Nezadovoljni podnosioci prijave za dodjelu pomoći mogu podnijeti žalbu u roku 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na oglasnoj tabli Opštine Rogatica.
                Žalba se podnosi u pismenoj formi Komisiji za oadabir korisnika pomoći rekonstrukcije Opštine Rogatica,ul.Srpske sloge 93 73220 Rogatica

                Zambi
                Participant
                 Post count: 898

                 Dragi sugrađani
                 pošto mi tekst teško prolazi nisam bio u mogućnosti da prekucam izvorni tekst sa oglasne table,nadam se da će te me razumiti ako je potreban nekome izvorni tekst ja ga mogu poslati na ćirilici,sutra ću vam objaviti i listu bodovanja koja se koristi kod svih donacija,

                 Selam svima od Zambija;)

                Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 75 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.