Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 57 total)
 • Author
  Posts
 • Anonymous
   Post count: 2088

   Prijavite se za izbore

  • Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike poziva sve punoljetne građane BiH u inostranstvu da se prijave i glasaju na lokalnim izborima u BiH 2008.

   Kakva će zora u Bosni svanuti Ti odluči! U nastavku donosimo vodič za lokalne izbore 2008.

   I. KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?
   Državljanin Bosne i Hercegovine koji je izbjegla osoba ili privremeno živi u inostranstvu i ispunjava sljedeće uslove:
   – da je državljanin Bosne i Hercegovine,
   – da će do dana održavanja izbora (05.10.2008. godine) navršiti 18 godina,
   – da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.
   Za birače koji glasaju putem pošte, a imaju status izbjegle osobe ili privremeno žive u inostranstvu, upis u Centralni birački spisak obavlja Centralna izborna komisija BiH za svake izbore i za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

   I. KAKO SIE PRIJAVITI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?
   a) podnošenjem prijavnog obrasca PRP-1 ako sam NOVI REGISTRANT ili
   b) podnošenjem prijavnog obrasca PRP-2 ako sam BIRAČ KOJI JE BIO REGISTROVAN I. KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE? ZA GLASANJE PUTEM POŠTE NA PRETHODNIM IZBORIMA 2006. GODINE.
   II. KAKO SE PRIJAVITI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?
   a) podnošenjem prijavnog obrasca PRP-1 ako sam NOVI REGISTRANT ili
   b) podnošenjem prijavnog obrasca PRP-2 ako sam BIRAČ KOJI JE BIO REGISTROVAN I. KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE? ZA GLASANJE PUTEM POŠTE NA PRETHODNIM IZBORIMA 2006. GODINE.III. GDJE SE MOGU DOBITI OBRASCI ZA PRIJAVU?

   a} Obrazac prijave PRP-1 za nove registrante možete dobiti preko:
   a} Obrazac prijave PRP-1 za nove registrante možete dobiti preko:1. Web-stranice Centralne izborne komisije BiH (www.izbori.ba) i web stranica državnih organa (www.mvp.gov.ba),
   2. Diplomatsko-konzularnih pre­dstavništava Bosne i Hercegovine,
   3. Klubova i udruženja građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu,
   4. Kancelarija međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija koje rade na pitanju izbjeglica i pitanjima migracija.

   [b]IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?
   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?[/b]

   a) Način podnošenje prijavnog obrasca PRP-1 za nove registranate
   Državljanin Bosne i Hercegovine koji je izbjegla osoba ili privremeno živi u inostranstvu, a nije se upisao za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima u BiH 2006. godine, treba da podnese prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH do 22.07.2008. godine.
   Uz svojeručno potpisan obrazac PRP-1 prijave za glasanje izvan BiH treba se priložiti kopija jednog od dolje navedenih važećih dokumenata kojim se dokazuju identitet, državljanstvo i prebivalište.
   1. Dokumenti za dokaz identiteta:
   a) lična karta BiH, izdata u okviru CIPS-a,
   b) vozačka dozvola BiH, izdata u okviru CIPS-a,
   c) pasoš BiH.
   II.I GDJE SE MOGU DOBITI OBRASCI ZA PRIJAVU?

   b) Obrazac prijave PRP-2 za birače koji su bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima 2006. godine biće upućen na adresu u inostranstvu koju je birač dostavio prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH ili na adresu o čijoj je izmjeni birač obavijestio Centralnu izbornu komisiju BiH do dana raspisivanja izbora 08.05.2008 godine.

   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?

   Ako se prijavljujete sa statusom izbjegle osobe iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti jedan od sljedećih dokumenata sa fotografijom:

   d) važeća lična isprava izdata od strane zemlje-domaćina,
   e) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje-domaćina ili druge međunarodne organizacije.

   Državljanin BiH koji ne posjeduje nove identifikacione dokumente iz Bosne i Hercegovine izdate u okviru CIPS-a obavezno uz obrazac prijave podnosi dokaz o državljanstvu BiH i dokaz o prebivalištu u BiH.

   [b]IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?
   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?[/b]

   2. Dokumenti za dokazivanje državljanstva BiH:

   a) uvjerenje o državljanstvu BiH,
   b) pasoš BiH.
   3.Dokumenti za dokazivanje prebivališta:

   a) potvrda o prebivalištu u BiH iz perioda posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991.godine ili iz perioda od provođenja posljednjeg popisa stanovništva do sticanja statusa izbjegle osobe ili
   b) Lična karta BiH (kopija u cijelosti) iz perioda posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991. godine ili iz perioda od provođenja posljednjeg popisa stanovništva do sticanja statusa izbjegle osobe.

   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?

   – Izbjegla osoba iz BiH koja je evidentirana u okviru projekta CIPS dužna je dostaviti dokaz o prebivalištu u BiH iz vremena posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991.godine ili dokaz o promjeni prebivališta od perioda posljednjeg provedenog popisa u BiH do sticanja statusa izbjeglice iz BiH, kako bi bila upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH za odgovarajuću općinu.
   – Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu, biće upisana u Centralni birački spisak samo ukoliko bude pronađena na posljednjem provedenom popisu stanovništva u BiH 1991.godine.

   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?

   b) Način podnošenja prijavnog obrasca PRP-2 za birače koji su bili upisani za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima 2006. godine.

   Državljaninu BiH koji je na prethodnim izborima bio upisan za glasanje izvan BiH biće upućen obrazac PRP-2 prijave za glasanje izvan BiH na adresu u inostranstvu koju je birač dostavio prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH ili na adresu u inostranstvu o čijoj je izmjeni birač obavijestio Centralnu izbornu komisiju BiH do raspisivanja izbora 04.05.2006.godine.
   [b]
   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?
   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?[/b]

   Da bi bio upisan za glasanje izvan BiH, birač treba Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostaviti svojeručno potpisan obrazac PRP-2 prijave zajedno sa kopijom jednog od važećih identifikacionih dokumenata sa fotografijom do 22.07.2008. godine.

   a) lična karta BiH, izdata u okviru projekta CIPS,
   b) vozačka dozvola BiH, izdata u okviru projekta CIPS,
   c) pasoš BiH.

   Ako se prijavljujete sa statusom izbjegle osobe iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti jedan od sljedećih dokumenata sa fotografijom:

   d) važeća lična isprava izdata od strane zemlje-domaćina,
   e) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje-domaćina ili druge međunarodne organizacije.

   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?

   – Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje za Brčko Distrikt BiH, da bi se nalazili na izvodu iz Centralnog biračkog spiska obavezno moraju da se izjasne o entitetskom državljanstvu radi dostave odgovarajućeg glasačkog materijala.
   – Sve prijave državljana BiH za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije do 22.07.2008. godine kako bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH za Izbore 2008. godine.

   IV. KAKO PODNIJETI PRIJAVU ZA GLASANJE NA OPĆINSKIM IZBORIMA 2008. GODINE IZ INOSTRANSTVA?

   – Ako se državljanin BiH, upisan u Centralni birački spisak za glasanje izvan zemlje, vrati u Bosnu i Hercegovinu prije roka koji je utvrđen za zaključenje Centralnog biračkog spiska za neposredne izbore 2008. godine, dužan je podnijeti zahtjev za promjenu biračke opcije nadležnom centru za birački spisak u općini u kojoj ima prebivalište kako bi bio upisan za glasanje u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

   II. Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spisaka za glasanje izvan zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon roka koji je utvrđen za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spisaka za predstojeće izbore, biće mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim / kovertiranim glasačkim listićima na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo glasa.