Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 45 total)
 • Author
  Posts
 • emira-tekija
  Participant
   Post count: 327

   Dova za muslimana u njegovu odsustvu

   Od Safvana, tj. Ibn Abdullaha ibn Safvana, koji je bio oženjen sa Umm Derda, se prenosi sljedeće:
   Došao sam u Šam pa sam otišao kod Ebu Derdaa, njegovoj kući, no nisam našao njega, već samo njegovu suprugu Umm Derda. Ona me je upitala:
   – Hoćeš li ove godine ići na hadž? – i ja sam rekao da hoću.
   – Moli nam od Allaha dobro – kazala je ona – jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., govorio:
   “Dova koju čovjek musliman uputi za svoga brata u njegovu odsustvu, bit će uslišana. Kod njegove glave po zaduženju ima jedan melek pa kad god on uputi dovu za svoga brata, taj zaduženi melek rekne: Amin, i tebi isto tako!”
   Potom sam otišao na trg i tu susreo Ebu Derdaa, pa mi je i on ponovio isto rekavši da to prenosi od Vjerovjesnika, a.s.

   emira-tekija
   Participant
    Post count: 327

    DOVA djece male

    Bogu dragom molbe dajem,
    I dovi se ja predajem

    Primi moje molbe, Boze,
    Ti si Onaj ko sve moze

    Tebe zovem kad ja spim,
    I prizivam kad ja snim

    Tebi misli svoje saljem
    Tebi srce ja predajem

    Nauci me das te molim
    I sve ljude da zavolim

    Sacuvaj nas od svih zala,
    Za sve dobro Tebi hvala
    Hvala sto de dom moj znade

    Hvala sto me uci mati
    Da Te, Boze, mogu zvati

    Za hljeb, hvala, sto nam pruzi
    Moze l’, covjek da se oduzi?

    I san miran koji tece
    Ti nam pruzas svako vece

    Tebi, Boze, nek je hvala
    Blagodare djeca mala

    Pocuj molbe nase glas,
    Boze mili, Ti si Spas!

    emira-tekija
    Participant
     Post count: 327

     Allahu, smiluj mi se da se klonim griješenja sve dok sam živ! Smiluj mi se da se ne opterećujem onim što me se ne tiče! Podari mi da ono s čime ćeš Ti biti zadovoljan od mene, bude lijepo i u mojim očima! Allahu, Stvoritelju nebesa i zemlje, Uzvišeni i Plemeniti, bezgranično Moćni, Tebe, Allahu Milostivi, molim, priznajući Tvoju Veličanstvenost i Svjetlo Tvoga Lica, da moje srce obavežeš da (za)pamti Tvoju Knjigu onako kako Si me naučio. Podari mi da je učim onako kako ćeš Ti biti zadovoljan! Gospodaru moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, bezgranično Moćni, Tebe Allahu Milostivi molim, priznajući Tvoju Veličanstvenost i Svjetlo Tvoga Lica, da Kur’anom (pr)osvijetliš moj vid, njime pokreneš moj jezik i olakšaš mome srcu. S njim učini prostranim moja prsa i očisti moje tijelo! Doista, na putu istine samo Ti mi možeš pomoći i samo Ti mi Istinu možeš dati. Nema sile niti moći osim s Allahom, Uzvišenim, Veličanstvenim!”
     [b]
     “Ebu Hasane, to ćeš učiti tri, pet ili sedam petaka (džuma) pa će ti, s Allahovom dozvolom, biti uslišano[/b]

     emira-tekija
     Participant
      Post count: 327

      Hvala Allahu, Njemu zahvaljujemo i od Njega oprost i pomoc trazimo…

      Neka je salavat na Muhammeda, s.a.v.s., i na njegovu porodicu!!!

      Allah je taj koji čuje i koji je blizu.

      Molite Allaha, da bi se odazvao vašoj molbi!!

      Bože naš, učini naše danas boljim nego juče, a naše sutra, boljim nego danas.

      Bože naš učini da završetak naših poslova bude koristan i sačuvaj nas od poniženja na dunjaluku i kazne na Ahiretu.

      Gospodaru naš, oprosti nam ono što je prošlo, a poboljšaj nam ono što nam je preostalo.

      Gospodaru naš, nemoj nas ostaviti u zabludi, nemoj nas kazniti zbog posrtaja, i nemoj nas ostaviti u društvu nemarnih.

      Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas zapostaviti, podari nam, na nemoj nas sankcionirati, uvećaj nam, a nemoj nam umanjiti, podrži nas, a nemoj druge podržati protiv nas, budi nama zadovoljan, i učini da mi budemo Tobom zadovoljni.

      Gospodaru naš, učini riječ muslimana jedinstvenom na uputi, a njihova srca na bogobojaznosti, duše na ljubavi, a njihove odluke za činjenje dobrih i najboljih djela.

      Gospodaru naš, pomozi nas protiv muslimanskih neprijatelja.

      Pomozi nas protiv Jevreja i protiv onih koji im pomažu.

      Gospodaru naš, pomozi nas protiv tirana, zulumćara I ateista ma gdje se nalazili.

      Gospodaru naš, pomozi nas sa pomoći koja će učvrstiti našu vjeru i koja će uzdići riječ istine i čvrstog ubjeđenja. Gospodaru naš, nemoj nas prepustiti samim sebi, ni jednog trena, a ni manje od toga.

      Gospodaru naš, poboljšaj našu vjeru zbog koje živimo, I poboljšaj naš dunjaluk na kojeg obitavamo, poboljšaj naš Ahiret u kojeg se vraćamo, a učini nam život povišicom u svakom dobru, a učini nam smrt odmorom od svakog zla.

      Gospodaru naš, učini ovaj grad sigurnim, mirnim, darežljivim i berićetnim, kao I ostale gradove muslimana.

      Gospodaru naš, učini naše poslove dobrim, a nemoj ih učiniti lošim, skini sa nas tvoju srdžbu i kaznu i nemoj nas kazniti zbog onoga što su učinili nerazumni od nas.

      Bože, nemoj zbog naših grijehova postaviti da nam vlada onaj koji Te se ne boji i koji prema nama nema milosti.

      Gospodaru naš, oprosti nama i našim roditeljima na dan polaganja računa.

      Gospodaru naš, oprosti muslimanima i muslimankama, vjernicima i vjernicama, živim i mrtvim od njih. Ti sve čuješ, blizu si i ispunjavaš molbe, o Gospodaru svjetova.

      Gospodaru naš, učini da se Tebi klanjamo i da naši potomci to isto čine.

      Gospodaru naš, sačuvaj našu zemlju od spletka spletkaroša i neprijateljstva neprijatelja.

      Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima;

      Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!

      Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!

      Allahume amin!

      emira-tekija
      Participant
       Post count: 327

       Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe. Pokrij nam sramote. Smiluj se slabašnima. Popravi nam naša stanja. Uzmi nas u Svoju zaštitu. Sačuvaj nas od džehennemske vatre. Sakrij naše sramote. Primi naša pokajanja. Obriši nam grijehe i propuste.

       Gospodaru naš, nemoj nas usmrtiti a da ne budeš nama zadovoljan. Gospodaru, učini da ovaj svijet, dunjaluk, napustimo čineći dobro, a Tebi se utječemo od griješenja u času smrti. Molimo Te, podari nam snage da prije smrti pokajanje učinimo, prilikom smrti šehadet izgovorimo, a poslije smrti džennetske bašče naselimo.

       Molimo Te, podari nam život sretnih, smrt šehida, boravak u blizini Poslanika i pomoć u borbi protiv neprijatelja.

       Primi naša pokajanja sada. Primi naša pokajanja ubuduće. U naša srca usadi ljubav da ti pokajanje činimo. Povrati nas Tebi lijepim povratkom.

       Kod Tebe utočište tražimo; da na dunjaluku izgubljeni ne budemo i da na Tebe ne zaboravimo. Utječemo Ti se od našeg zaborava, a Ti nas ne zaboravljaš. Tvoje dobro nama silazi, a naše zlo Ti znaš. Ti nas svojom milošću obasipaš, a od nas ti ništa nije potrebno – a mi Tebe svojim grijesima srdimo, a siromašni smo i Tebe trebamo.

       Ja Vedudu, oprosti nevoljnima, smiluj se slabašnima, obriši grijehe griješnicima. O Ti koji voliš vapaje griješnika kada se Tebi vraćaju, primi naš povratak Tebi i naše pokajanje (tevbu)

       Gospodaru naš, mi druge nade, osim u Tebe, nemamo. Sva vrata, osim Tvojih, su nam pred licem zatvorena. Ti mnogo robova imaš, a mi, osim Tebe, drugog Gospodara nemamo. Primi naša pokajanja i budi nama zadovoljan.

       Amin! Amin! Amin!

       Neka Allah, subhanehu ve te’ala, primi moja i vaša pokajanja i dove.

       emira-tekija
       Participant
        Post count: 327

        Gospodaru, podari nam iskrenost i ucini da svaka nasa rijec i svako nase delo bude samo radi Tebe i priblizavanja Tebi, a sacuvaj nas ruznih rijeci i losih dela. Ostavi nas u zivotu dok je on bolji za nas od nase smrti.A uzmi nas Sebi kada nas Ahiret bude za nas bolji od naseg dunjaluka. Sacuvaj nas teske bolesti i duge starosti. Usmrti nas na nasim najboljim delima u trenutku najveceg imana i pokornosti Tebi…
        Popravi nase stanje i sa nama popravljaj druge.Sacuvaj nas, i druge sacuvaj sa nama. Opskrbi nas nash Gospodaru, ustrajnoscu u Tvojoj veri i postupanju po sunnetu Tvoga Poslanika sallallahu alejhi ve sellem…
        Poduci nas nasoj veri i onome sto ce nam koristiti i da nam od koristi bude ono sto naucimo. Sacuvaj i nagradi i oprosti nam ako sta zgrijesimo nehotice u ovom nasem okupljanju ovde…
        AMIN YA RABBI…

        Hvala Allahu Gospodaru svega zivog i nezivog…

        emira-tekija
        Participant
         Post count: 327

         Allahumme salli ‘ala muhammedin abdike ve resulike en-Nebijjil-umijji ve ‘ala ali Muhammed ve ezvadžihi ummehatil-mu’minine, ve zurrijetihi ve ehli bejtihi, kema sallejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime fil-‘alemine inneke hamidun-medžid. Ve barik ala Muhamedin abdike ve resulike-nnebijjil-umijji ve ‘ala ali muhammedin ve ezvadžihi ummehatil-muminine ve zurrijetihi ve ehli bejtihi, kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahime fil-‘alemine inneke hamidun-medžid. Ve kema jeliku bi ‘azimi šerefihi ve kemalihi ve ridake ‘anhu. Ve ma tuhibbu ve terda lehu daimen ebeden adede ma’lumatike ve midade kelimatike ve rida nefsike ve zineti aršike, efdale salaten ve ekmeleha kullema zekereke ve zekerehu zakirune, ve gafele an zikrike ve zikrihi gafilun ve selleme teslimen kezalike ve ‘alejna me’ahum”.

         Prijevod: Moj Gospodaru, ukaži počast Muhammedu, Tvome robu i Poslaniku, nepismenom pejgamberu i njegovoj porodici; njegovim časnim suprugama – majkama pravovjernih, i njegovom potomstvu i članovima njegove porodice (ehli-bejt). kao što Si ukazao počasti Ibrahimu i njegovoj porodici u svim svjetovima. Ti si zaslužan (dostojan) svake zahvale i Slavljeni. Moj Gospodaru, blagoslovi Muhammeda, Tvoga roba i Poslanika – nepismenog pejgambera, i njegovu porodicu; njegove časne supruge – majke pravovjernih, i njegovo potomstvo i njegove ukućane (ehli-bejt), kao što si blagoslovio Ibrahima, ‘alejhi-sselam, i njegovu porodicu među svim svjetovima. Ti si svake hvale dostojan i Slavljen si. Kao što priliči veličini njegove časti i savršenstva i Tvoga zadovoljstva s njim. I kao što voliš i sa čim si zadovoljan prema njemu stalno i za vječnost brojem Tvojih informacija o svemu kad god Tebe i njega (Muhammeda) spomenu zakiri i kad god su u nemaru prema Tebi i njemu nemarni i oslovi pozdravima također i nas zajedno s njima.

         emira-tekija
         Participant
          Post count: 327

          فيه )) . رواه البخاري و مسلم

          Prouči: “Euzu bi-l-Lahi”

          – Tako će doći kraj onome u što sumnja.

          (( يقول (( امنت بالله و رسله )) . رواه مسلم

          Prouči: “Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi”

          – Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike – do kraja.

          (( يقرأ قو له تعالى : { هو الأول ، و الاخر ، و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم } . رواه أبو داود

          Prouči riječi Uzvišenog Allaha: “Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-Zahiru ve-l-Batinu, ve Huve bi kulli Šej in’ alim”

          – On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar poznaje.

          emira-tekija
          Participant
           Post count: 327

           IZGOVARA SE RADI ODBACIVANJA ŠEJTANSKIH PAKOSTI E’uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la judžavizuhunne berrun ve la fadžirun, min šerri ma haleka ve bere e ve zere e, ve min šerri ma jenzilu mine-s-semai i ve min šerri ma ja’rudžu fiha ve min šerri ma zere e fi-l-erdi ve min šerri ma jahrudžu minha ve min šerri fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min šerri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin, ja Rahmanu”

           – Pomoću Allahovih savršenih riječi, koje ne može prevazići niti pobožni niti razvratnik, molim zaštitu pred zlom svega što je stvorio, proizveo ni iz čega i umnožio, od zla onog što s neba silazi i što se u nebo penje, od zla onog što je po Zemlji rasuto (živa bića), što iz nje izlazi, od zla onog što noć iznjedruje i dan obdanjuje, kao i od zla noćnog putnika, osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom, o Svemilosni!

           emira-tekija
           Participant
            Post count: 327

            * Prenosi se da je Ferve ibn Nevfel el-Ešdžai rekao:
            – Upitao sam Aišu, r.a., kako se je Božiji Poslanik, a.s., obraćao svome Gospodaru, i ona mi je rekla:
            – Govorio je: “Bože moj, ja se Tebi utječem od onoga što je loše u onom što sam radio i od onoga što je loše u onom što nisam radio!”

            * Od Ibn Abbasa, r.a., se da je prenosi Božiji Poslanik, a.s., govorio:
            ne umire, a džinni i ljudi umiru!””Bože moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se kajem i u Tvoje ime se borim. Bože moj, utječem se Tvojom Veličinom – a osim Tebe nema drugog boga! – da me ne odvedeš u zabludu. Ti Si Živi, Koji

            * Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., kad bi bio na nekom putu pa osvanuo, govorio:
            “Nek čuje, svako ko čuje, zahvalu Allahu i lijepu kušnju koju nam je On dao! Gospodaru naš, budi sa nama i podari nam dobro! Utječem se Allahu od Vatre!”

            * Od Ebu Musaa el-Eš`arija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., učio ovu dovu:
            “Bože moj, oprosti mi moj grijeh, i moje neznanje, i moju neumjerenost u poslu, i ono što Ti bolje znaš od mene! Bože moj, oprosti mi moju zbilju i moju šalu, nehotičnost i hotimičnost, a svega toga ima kod mene! Bože moj, oprosti mi ono što sam učinio i ono što ću učiniti, što sam prikrio i što sam obznanio, a što Ti znaš bolje od mene. Ti unapređuješ i unazađuješ i Ti Si svemoćan!”

            * Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., govorio:
            “Bože moj, popravi Ti meni moju vjeru, koja je moja zaštita, i popravi mi ovaj moj svijet na kojem živim; i popravi mi moj ahiret, na koji mi se je vratiti, i život mi učini povećanjem svakoga dobra, a smrt mi učini rasterećenjem od svakog zla!”

            * Od Abdullaha ibn Mesuda, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., govorio:
            “Bože moj, ja Te molim za uputu, bogobojaznost, neporočnost i dostatnost!”

            * Prenosi se da je Zejjad ibn Erkam rekao: – Neću vam reći ništa drugo nego kako je govorio Božiji Poslanik, a.s.; on je govorio:
            “Bože moj, utječem Ti se od nemoći i od lijenosti, od kukavičluka, tvrdičluka, preduboke starosti i od patnje u kaburu! Bože moj, podari mojoj duši njenu bogobojaznost i očisti je jer Ti je najbolje čistiš, Ti Si njen zaštitnik i njen gospodar! Bože moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi, od srca koje nije skrušeno, od duše nezasite i od dove koja neće uslišana biti!”

            emira-tekija
            Participant
             Post count: 327

             Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:
             “Allah ima devedeset i devet imena – ko ih nauči, ući će u Džennet! Allah je neparan i voli nepar!” (bilježi Buharija)

             99 LIJEPIH ALLAHOVIH IMENA

             Allah, drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima.
             (Kur’an, 8:20 )

             Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima.
             (Kur’an, 7:180)

             On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena.
             (Kur’an, 59:24)

             1. Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema

             هُو الله الذّي لا إلَه إلاّ هُو
             2. Er-Rahman – Blagi

             الرّحمان
             3. Er-Rahim – Milostivi

             الرّحيم
             4. EI-Meliku – Vladar

             المَلِك
             5. EI-Kuddusu – Sveti

             القُدّوس
             6. Es-Selamu – Čist od mana

             السّلام
             7. EI-Mu’minu – Koji potvrđuje obećanja

             المُؤمن

             8. EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost

             المُهَيْمِن

             9. EI-Azizu – Koji sve pazi i prati

             العزيز
             10. EI-Džebbaru – Snažni

             الجبّار
             11. EI-Mutekebbiru – Silni

             المُتَكَبِّر
             12. EI-Haliku – Stvaralac

             الخالق
             13. EI-Bari’u – Koji divno stvara

             البارئ
             14. EI-Musavviru – Koji likove daje

             المُصَوِّر
             15. EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta

             الغفّار
             16. EI-Kahharu – Koji nadvladava

             القهّار
             17. EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja

             الوهّاب
             18. Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje

             الرزّاق
             19. EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara

             الفتّاح
             20. EI-Alimu – Koji sve zna

             العليم
             21. EI-Kabidu – Koji steže

             القابض
             22. EI-Basitu – Koji pruža

             الباسط
             23. EI-Hafidu – Koji spušta

             الخافض
             24. Er-Rafiu – Koji diže

             الرّافع
             25. EI-Muizzu – Koji uzvisuje

             المُعِزّ
             26. EI-Muzillu – Koji ponizuje

             المُذِلّ
             27. Es-Semiu – Koji sve čuje

             السّميع
             28. EI-Besiru – Koji sve vidi

             البصير
             29. EI-Hakemu – Sudac

             الحكم
             30. EI-Adlu – Pravedni

             العدل
             31. EI-Latifu – Dobri

             اللطيف
             32. EI-Habiru – O svemu obaviješteni

             الخبير
             33. EI-Halimu – Blagi

             الحليم
             34. EI-Azimu – Veliki

             العظيم
             35. EI-Gaffuru – Koji prašta

             الغفور
             36. Eš-Šekuru – Koji je zahvalan

             الشّكور
             37. EI-Alijju – Visoki

             العليّ
             38. EI-Kebiru – Veliki

             الكبير
             39. EI-Hafizu – Koji čuva

             الحفيظ
             40. EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava

             المُقيت
             41. EI-Hasibu – Koji obračun svodi

             الحسيب
             42. EI-Dželilu – Veličanstveni

             الجليل
             43. EI-Kerimu – Plemeniti

             الكريم
             44. Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret

             الرقيب
             45. EI-Mudžibu – Koji molbe prima

             المجيب
             46. EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata

             الواسع
             47. EI-Hakimu – Mudri

             الحكيم
             48. EI-Vedudu – Koji voli

             الودود
             49. EI-Medžidu – Slavljeni

             المجيد
             50. EI-Baisu – Koji proživljuje

             الباعث
             51. Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok

             الشّهيد
             52. EI-Hakku – Vrhovna Istina

             الحقّ
             53. EI-Vekilu – Sveopći Staratelj

             الوكيل
             54. EI-Kavijju – Moćni

             القوي
             55. EI-Metinu – Čvrsti

             المتين
             56. EI-Velijju – Zaštitnik

             الوليّ
             57. EI-Hamidu – Hvaljeni

             الحميد
             58. EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna

             المُحصي
             59. EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac

             المُبدئ
             60. EI-Muidu – Konačni proživitelj

             المُعيد
             61. EI-Muhji – Koji život daje

             المُحيي
             62. EI-Mumitu – Koji smrt daje

             المُميت
             63. EI-Hajju – Živi

             الحيّ
             64. EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava

             القيّوم
             65. EI-Vadžidu – Imućni

             الواجد
             66. EI-Madžidu – Slavni

             الماجد
             67. EI-Vahidu – Jedini

             الواحد
             68. Es-Samedu – Kome se svako obraća

             الصّمد
             69. EI-Kadiru – Svemoćni

             القادر
             70. EI-Muktediru – Koji sve može

             المُقتدر
             71. EI-Mukaddimu – Koji unapređuje

             المُقدِّم
             72. EI-Mu’ehhiru – Koji zapostavlja

             المُؤخّر
             73. EI-Evvelu – Prvi

             الأوّل
             74. EI-Ahiru – Posljednji

             الآخر
             75. Ez-Zahiru – Jasni

             الظّاهر
             76. EI-Batinu – Skriveni

             الباطن
             77. EI-Valiju – Koji upravlja

             الوالي
             78. EI-Mutealiju – Svevišnji

             المُتعالي
             79. EI-Berru – Dobročinitelj

             البرّ
             80. Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava

             التّوّاب
             81. EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan

             المُنْتَقِم
             82. EI-Afuvvu – Koji oprašta

             ّالعفُو
             83. Er-Reufu – Samilosni

             الرّؤف
             84. Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova

             مالك المُلك
             85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji

             ذو الجلال والإكرام

             86. EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde

             المُقسط
             87. EI-Džami’u – Koji sve okuplja

             الجامع
             88. EI-Ganijju – Koji je bogat

             الغنيّ
             89. EI-Mugni – Koji daje bogatstvo

             المُغْني
             90. EI-Mani’u – Koji oduzima bogatstvo

             المانع
             91. Ed-Darru – Koji stvara štetu

             الضّار
             92. En-Nafi’u – Koji stvara korist

             النّافع
             93. En-Nuru – Sveopće svjetlo

             النّور
             94. EI-Hadi – Koji upućuje

             الهادي
             95. EI-Bedi’u – Stvoritelj (Prapočetak svega)

             البديع
             96. El-Baki – Vječiti

             الباقي
             97. EI-Varisu – Konačni nasljednik svega

             الوارث
             98. Er-Rešidu – Upućivač na dobro

             الرّشيد
             99. Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

             الصّبور

             emira-tekija
             Participant
              Post count: 327

              Allahumme inni euzu bike minel-hemmi wel-huzni.“

              Allahu moj, utjecem ti se od potistenosti/skrhanosti i tuhe.

              Cesto ucite ovu dovu, ona vraca insana na kolosijek. Kratka je i lahka.

              emira-tekija
              Participant
               Post count: 327

               Ebu Abdurrahman Avf Ibn Malik priča:

               “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, klanjao je jednom dženazu, pa sam od dove koju je proučio zapamtio slijedeće riječi: ‘Gospodaru naš, oprosti mu, smiluj mu se, sačuvaj ga (kazne) i grijehe mu izbriši! Podari mu lijepo mjesto u Džennetu i kabur mu učini prostranim! Očisti ga vodom, snijegom i ledom (obaspi ga Svojom neizmjernom milošću) i učini ga od grijeha čistim, kao što očistiš bijelu odjeću od prljavšine (oprosti mu sve grijehe)! Zamijeni mu kuću boljom od njegove kuće, porodicu boljom od njegove porodice, ženu boljom od njegove! Uvedi ga u Džennet i sačuvaj ga od kaburskog azaba i (džehenemske) kazne!'”
               Ravija veli: “Poželio sam (zbog ove dove) da sam ja taj mejit.”
               ( Rijadusalihin, Sahih, Hadis bilježi Muslim )

               emira-tekija
               Participant
                Post count: 327

                [b]AREK OLSUN…

                Ramazan Serif Mubarek Olsun !!..Da nam Allah swt olaksa post,upise kao dobro djelo,primi nase upucenje DOWE..AMIN..Nezaboravimo…Bosanke jetime,stare,iznemogle,i one kojima je potrebna pomoc,jer onaj ko nahrani postaca kao da je i sam postio.

                „Kada nastupi prva noc ramazana Uzviseni Allah rekne:ko je taj sto Nas voli pa da i Mi njega volimo, ko je taj sto Nas trazi pa da i Mi njega trazimo,ko je taj sto Nas moli pa da mu oprostimo“„Kada nastupi prva noc ramazana Uzviseni Allah rekne:ko je taj sto Nas voli pa da i Mi njega volimo, ko je taj sto Nas trazi pa da i Mi njega trazimo,ko je taj sto Nas moli pa da mu oprostimo“

                EsselamAlejkum..[/b]

                emira-tekija
                Participant
                 Post count: 327

                 [b]reporucena Kunut dova, kad nesreca (iskusenje) zadesi Muslimana

                 Bismillah..

                 Allahu! Mi samo od Tebe pomoć tražimo, od Tebe oprosta tražimo i od Tebe uputu tražimo! Mi Tebe vjerujemo, Tebi se sa pokajanjem obraćamo, u Tebe se pouzdajemo! Tebe hvalimo svakim dobrom, zahvaljujemo ti na Tvojim blagodatima a nismo prema Tebi nezahvalni i nevjerni! Mi odbacujemo i ostavljamo onoga ko griješi prema Tebi (i ko neće da Ti se pokori). Allahu! Mi samo Tebe obožavamo, Tebi namaz klanjamo i Tebi na sedždu padamo! Tebi žurimo, za Tobom žudimo i Tebi služimo! Nadamo se Tvojoj milosti, a bojimo se Tvoje kazne! Tvoja će kazna zaista stići nevjernike!

                 EsselamAlejkum..[/b]

                Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 45 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.