Viewing 6 posts - 16 through 21 (of 21 total)
 • Author
  Posts
 • Mare
  Participant
   Post count: 1546

   Stari jarani.
   [url=http://imageshack.us/photo/my-images/222/68630244.jpg/]

   mirsad_d
   Participant
    Post count: 4000

    Ustav Bosne i Hercegovine
    Opći okvirni Sporazum za mir u Bosni i Hercegovinu
    (Započet u Daytonu 21. novembra 1995., a potpisan u Parizu 14. decembra 1995.)
    [url]http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BA4Av57TPTY-ZKcyWsgaB3pjrCuLY5JQCmr3ophzAjbcBoI0GEAMYAyDur_4
    GKAU4AFDBlKEnYMfY3IC8ArIBEHd3dy5iaHN0cmluZy5uZXS6AQoxNjB4Nj
    AwX2FzyAEB2gE7aHR0cDovL3d3dy5iaHN0cmluZy5uZXQvdHV6bGF1c2xpa2
    FtYS90dXpsYXJpamUvbm92aWtvZC5waHCAAgGpAi2EI-gyrLc-qAMByAMX6AOfKOgDTOgD8QboA6oF6AM19QMAAADE&num=3&sig=AGiWqtzbnCxVwTsNg1oun_RgJpOIgUWGog&client=ca-pub-
    3988742459105751&adurl=http://www.oscebih.org/dejtonski_mirovni_sporazum/BS/annex4.htm&nm=5[/url]

    pasa
    Participant
     Post count: 295
     pasa
     Participant
      Post count: 295
      pasa
      Participant
       Post count: 295
       pasa
       Participant
        Post count: 295

        Kada na Googlu ukucate “istorija Slovena -hrišćanstvo” jedna od stranica je “Wikipedije” na kojoj je slijedeći tekst :
        [[color=#440088]color=#ffff44] slovenska vera
        [b]Glavni članak: Stara slovenska vera
        Stara slovenska vera je bila zajednička vera svih Slovena u njihovoj prapostojbini, a poseduje zajedničkih elemenata i sa drugim indoevropskim religijama. Stari Sloveni su poštovali božanstva prirode i svuda oko sebe su videli delovanje bogova i drugih natprirodnih bića. Nakon velike seobe Slovena u 5. i 6. veku, započeo je proces razdvajanja slovenske vere na oblasne ogranke, a paralelno s tim i prihvatanje novih vera u novim sredinama u kojima su se našli. Pošto su uglavnom bili izloženi uticaju Rimskog i Vizantijskog carstva, Sloveni su započeli primati hrišćanstvo u njegovom zapadnom (katoličanstvo) ili istočnom obliku (pravoslavlje).

        Već Nestorova hronika, pisana sredinom XI veka, govori o tzv. slovenskom dvojeverju, odnosno ravnopravnom postojanju pagana i hrišćana među Slovenima.[4] Oni Sloveni koji nisu prihvatili pokrštavanje već su ostali privrženi rodnoj veri, kasnije su silom prevođeni u hrišćanstvo. Slovenska svetilišta su razarana, a na mestima nekih od njih podizane su hrišćanske crkve.[5] Kipovi starih bogova su bez izuzetka uništavani kao „demonski“ idoli.[6][/color][/b][/color]

        Kada sam pročitao gore navedeni tekst ostao sam u nedoumici : Jesu li Srbi ovi koji su napustili “svoju rodnu veru “i prihvatili hrišćanstvo ili su ovi koji su silom natjerani da se “prekrste” i prime hrišćanstvo?
        Fakat sam sada zbunjen !!!

       Viewing 6 posts - 16 through 21 (of 21 total)
       • You must be logged in to reply to this topic.