Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 77 total)
 • Author
  Posts
 • mirsad_d
  Participant
   Post count: 4000
   mirsad_d
   Participant
    Post count: 4000
    mirsad_d
    Participant
     Post count: 4000


     [img size=150]http://img820.imageshack.us/img820
     /8943/48597510150756498782952.jpg[/img]

     [img size=150]
     http://img215.imageshack.us/img215/6922/42160210150756494217952.jpg%5B/img%5D

     mirsad_d
     Participant
      Post count: 4000
      mirsad_d
      Participant
       Post count: 4000
       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000
        mirsad_d
        Participant
         Post count: 4000


         Nekropola stećaka Borak – Burati
         Dodao/la Semir Sema Katica u Rogatica – BiH


         Nekropola stećaka Borak – Burati


         Nekropola stećaka Borak – Burati
         izvor: panoramio – Hamdo Katica

         http://www.facebook.com/note.php?note_id=273655064251&id=277672952951&ref=mf

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000
          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000
           mirsad_d
           Participant
            Post count: 4000


            stećak Lepenica
            slika: Vedad Halimić
            Iz albuma:Historija (Rogatica – BiH)


            stećak Lepenica
            slika: Vedad Halimić
            Iz albuma:Historija (Rogatica – BiH)


            Stećak iz Kovanja
            Dodao Almir Colic
            Iz albuma:Historija (Rogatica – BiH)
            [img size=150]

            http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs471.snc3/25836_416065477951_277672952951_5186821_478385_n.jpg%5B/img%5D
            U groblju u Kovanima, jedno 4 km uz staru cestu, koja vodi iz Rogatice na Glasinac, imade kraj puta mramor, dug 162 cm, visok 74 cm, širok 60 cm, a na njemu je natpis. Mramor je vrlo oštećen, ali se natpis ipak može po smislu posve dobro popuniti. Natpis urezan je duboko i razgovijetno, gdje kamen nije okrhan.

            Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne.
            Autor: ĆIRO TRUHELKA
            Publikacija: GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA
            Datum izdavanja: 01/07/1895

            mirsad_d
            Participant
             Post count: 4000


             Stećak iz Oprašića kod Rogatice
             ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE i HERCEGOVINE( Botanički vrt)
             Iz albuma:Historija (Rogatica – BiH)
             Leksikon Stecaka Sefik Beslagic

             mirsad_d
             Participant
              Post count: 4000              Od Mirvic Anel


              TOOR

              mirsad_d
              Participant
               Post count: 4000


               Stećak iz Brankovića kod Rogatice
               ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE i HERCEGOVINE( Botanički vrt)
               Iz albuma:Historija (Rogatica – BiH)

               Na za­gre­ba­čkoj je izlo­žbi po­ka­zan gi­psa­ni odljev nišana Ma­hmu­ta Bran­ko­vi­ća, iz Bran­ko­vi­ća kod Ro­ga­ti­ce, s kra­ja pe­tna­e­stog sto­lje­ća, na ko­je­mu je, osim po­nešto or­na­men­ti­ke ka­ra­kte­ri­sti­čne za ste­ćke, ukle­san i na­tpis na bo­san­skoj ći­ri­li­ci: “A si bi­lig Ma­hmu­ta Bran­ko­vi­ća, na svo­joj bašti­ni, na Pe­tro­vu po­lju. I po­gi­be na bo­ju de­spo­to­vu. Da je bla­go­slo­ve­na ru­ka ko­ja si­je­če i pi­sa.” Ovaj je mu­sli­man gla­vu, vje­ro­ja­tno, izgu­bio u bo­ju s Vu­kom Gr­gu­re­vi­ćem, ko­je­ga na­ro­dna pje­sma pam­ti kao “Zma­ja Ognje­nog Vu­ka” i po­ko­pan je, ka­ko je i red, pod tur­skim nišanom, ali i pod istim zna­me­njem, u isto­me je­zi­ku, i uz ukle­san ju­na­čki mač, kao i nje­gov lju­ti ne­pri­ja­telj, ko­ji je umro u dru­goj vje­ri i za či­ji nad­gro­bnik ne zna­mo. Osim što bi se mo­glo la­men­ti­ra­ti nad ti­pi­čnim bo­san­skim su­dbi­na­ma ko­je se po­na­vlja­ju kroz po­vi­jest, la­ko bi se da­lo, na osno­vu mo­gu­će pri­če o Ma­hmu­tu i Vu­ku, za­klju­či­ti ka­ko je i ta­da po­sto­ja­la nji­ma dvo­ji­ci za­je­dni­čka kul­tur­na ma­tri­ca, ukle­sa­na u nji­ho­ve nad­gro­bni­ke.
               http://www.kockicica.org/blog/stecci


               Starobosanski mramorovi., GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA, 1891-10-01 …
               Iz albuma:Historija (Rogatica – BiH)

               [img size=150]
               http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs760.ash1/165124_10150139095817952_277672952951_7993916_5268136_n.jpg%5B/img%5D
               Leksikon Stecaka – Sefik Beslagic

               mirsad_d
               Participant
                Post count: 4000


                Okruglo-stečci kod Trnovika

                [img size=150]
                http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs295.snc3/28388_440103202951_277672952951_5786101_7683820_n.jpg%5B/img%5D
                Stari turski nišan u Okruglom u groblju kod Spomen škole na Trnovika
                Dopojasna figura žene ogrnute maramom, bez naznaka
                ruku na muslimanskom nišanu iz XV-XVI


                Nuzgred spominjem i jedan stari turski nišan, što sam ga našao pred selom Šatorovićima, pošav iz Rogatice u Dumaniće sa stilizovanim ljudskim likom (slika 20.). Pošto su Muhamedancu zabranjene slike, zanimljiv je taj spomenik, a znam samo još jedan sličan, na koga sam se u Varvari kod Prozora namjerio.

                Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne.
                Autor: ĆIRO TRUHELKA
                Publikacija: GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA
                Datum izdavanja: 01/07/1895

                mirsad_d
                Participant
                 Post count: 4000


                 [img size=150]
                 http://img651.imageshack.us/img651/7695/48506810150756495572952.jpg%5B/img%5D
                 TOOR


                 Rimski ostaci – Plješevica
                 slika: panoramio

                Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 77 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.