Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  Posts
 • mirsad_d
  Participant
   Post count: 4000

   OSIROMAŠENI URANIJUM ???

   Ovaj metal, pod atomskim brojem 92 periodne tablice hemijskih elemenata, otkrio je 1789. godine M. H. Klaprot. A prvi su ga izdvojili iz iste rude 1898. godine Pjer i Marija Kiri. Uran je najteži element koji se nalazi u prirodnom stanju. Dobio je ime po sedmoj planeti Sunčevog sistema Uranu, koju je 1781. otkrio njemački izbjeglica u Engleskoj muzičar i astronom Viljem Heršel. Planeta je, opet, dobila ime po nesimpatičnom drevnom grčkom predolimpskom bogu Uranu (“nebo nad nama”). Iz rodoskrvne veze Urana i Geje rodila su se djeca koju je Uran silom krio u majčinoj utrobi. Majka je pozvala najmlađeg titana Krona da se osveti ocu. On mu je odsjekao mošnice. Iz kapi krvi rodili su se divovi i erinije, a oko Uranovih odsečenih genitalija napravila se u moru pjena iz koje se rodila Afrodita, boginja ljubavi, poznata sa poetične Botičelijeve slike.

   O osiromašenom uranu danas treba govoriti da se razbije fama i kuloarska priča koju pričaju dnevno politički interesi i neupućena javnost. O prirodi osiromašenog urana u našoj zemlji najupućeniji su da daju svoj sud upravo fizičari, jer se drugi u tom pogledu stručnije obrazovan kadar ne obrazuje u našoj zemlji. Poznat je podatak da je na Bosnu i Hercegovinu tokom NATO udara palo oko 3 tone osiromašenog urana i uglavnom se govori o kataklizmičnim posljedicama koje ta količina te materije izaziva na Bosance i Hercegovce. Naročito su u neupućenim krugovima prisutne priče o nezdravoj životnoj okolini u Hažićima, što ima za praktičnu posljedicu da je recimo cijena stana u Hadžićima (oko 500 KM/m kvadratnom) najniža u Kantonu. Međutim poznato je da su Hadžići u ne tako davnoj prošlosti bili i zona , najveće uzgajalište indijske konoplje itd., pa i ovo zlo nije moglo nigdje da se pojavi nego u Hadžićima.

   Šta je zapravo osiromašeni uran?

   Osiromašeni uran je izraz za produkt dobiven iz prirodnog urana kada se iz njega izdvoji nuklearno gorivo koje se koristi u nuklearnim reaktorima i atomskim bombama.
   Prirodni uran je materijal koji se nalazi u zemlji i ima gustinu oko 19 grama po kubnom centimetru. Sastoji se 99% od urana – 238, a ostalo od urana – 235 i urana 234. Svi ovi izotopi urana su radioaktivni, a samo je uran – 235 fisiono tj. Nuklearno gorivo i to obogaćen tj. Kada ga ima 2 – 3%. Kada se iz prirodnog urana dobije takva koncentracija urana – 235, onda je to obogaćeni uran, ono što ostaje je osiromašeni uran.
   Uran je prirodni elemenat koji se, kao i svi ostali, nalazi svuda oko nas. Na 1 tonu zemljišta prosječno dolazi 0.5-5g. prirodnog urana. Na onim mestima gdje ga ima više od 0.1 % ekonomično je otvaranje rudnika urana jer je on osnovno gorivo nuklearne energetike. Da bi se uran mogao komercijalno koristiti, neophodno je izvršiti njegovu koncentraciju. Prirodni uran ima tri oblika ili izotopa: 234U, 235U i 238U, koji su u hemijskom pogledu isti, a razlikuju se samo po nuklearnim karakteristikama. S obzirom da je uran radioaktivan elemenat, on u svoju okolinu emituje atomsko zračenje koje je rezultat njegovog raspadanja. Postoje tri osnovna tipa zračenja Alfa, Beta i Gama koja nisu ista niti su podjednako opasna za žive organizme. Dok uran U235 (odnosno onaj koji se koristi u komercijalne svrhe) emituje najviše gama zrake, dotle uran U238 najviše zrači u alfa spektru. Osiromašeni uran je u stvari uran u kome se nalaze najmanje količine U235 ( svega ispod 1% ) a najveći udio je U238 (oko 99%). O siromašeni uran je, u vještačkim uslovima, nuklearni otpad, ostatak od urana koji je korišćen u nuklearnim centralama. U svjetu ga ima oko milion tona.Alfa zraci koje emituje osiromašeni uran su znatno kraćeg dometa (svega nekoliko milimetara od čestice-izvora zračenja) ali su zato 20 puta opasnije za žive organizme kada dođu u kontakt sa tkivom. OU je veoma opasan, zato što je radioaktivan i zato što je otrovan.

   Kako se ponašati ?

   Opšta pravila:

   – IZBJEGAVAJTE MESTA KOJA SU BOMBARDOVANA
   – NE SAKUPLJAJTE PLODOVE I BILJKE SA ZEMLJIŠTA KOJE SE NALAZI U BLIZINI MJESTA KOJA SU BOMBARDOVANA
   – NE NAPASAJTE STOKU NI ŽIVINU, NITI KORISTITE VODU U BLIZINI MOGUĆEG ZAGAĐENJA, BILO DA JE U PITANJU POVRŠINSKA VODA ILI
   VODA IZ BUNARA
   – ZABRANITE DJECI DA SE IGRAJU U BLIZINI MJESTA KOJA SU NAPADANA
   – NE OBRAĐUJTE ZEMLJU KOJA MOŽE BITI KONTAMINIRANA
   – ODRŽAVAJTE POJAČANU HIGIJENU KADA SE KREĆETE U BLIZINI MJESTA NAPADA

   Ukoliko smo pronašli djelove municije sa OU:

   – NIKAKO NE PRILAZITI NITI DODIRIVATI OSTATKE
   – PRIVREMENO OBILJEŽITI MESTO NA KOME SE OSTACI NALAZE
   – PO DOLASKU KUĆI ODMAH SE DETALJNO OPRATI I PROMJENITI ODJEĆU
   – OBAVJESTITI VOJNE VLASTI ILI POLICIJU O NALAZU
   – OBAVJESTITI KOMŠIJE
   – ZABRANITI DJECI DA PRILAZE ILI DA SE IGRAJU U BLIZINI MJESTA NALAZA MUNICIJE

   Ukoliko smatrate da ste možda bili izloženi kontaminaciji osiromašenim uranom:

   – ODMAH SE OBRATITE NAJBLIŽEM LEKARU I TRAŽITE DA SE IZVRŠI ODGOVARAJUĆA KONTROLA
   – OBAVESTITE NADLEŽNE ORGANE O MJESTU I NAČINU NA KOJI STE BILI IZLOŽENI KONTAMINACIJI

   Šta tražiti:

   – INSISTIRAJTE DA VAM SE DAJU NA RASPOLANJE SVI PODACI O ZAGAĐENJU U VAŠEM KRAJU. NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI OD
   JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I –
   – UPUTSVA ZA DJELOVANJE U VANREDNIM OKOLNOSTIMA, VLASTI SU OBAVEZNE DA TE PODATKE OBJAVE.
   – TRAŽITE DA SE IZVRŠE DETALJNA I PRECIZNA MJERENJA NUKLEARNOG ZAGAĐENJA U VAŠEM KRAJU. TAKO ĆE TE BITI SIGURNI DA LI I KOLIKE
   KONTAMINACIJE IMA I KOLIKA JE REALNA OPASNOST. INSISTIRAJTE DA PODACI BUDU JAVNI.

   mirsad_d
   Participant
    Post count: 4000

    MISLI …. MINE…

    Sijačice smrti ostale su skrivene po bivšim linijama sukobljavanja a one danas predstavlju skivenu opasnost za ljubitelje prirode, za planinare, ribolovce. Odnijevši mnogo života, mine predstavljaju skrivenog ubicu koji nas čeka i čeka…

    Lovci spadaju u grupu rizičnih osoba koje se kreću van urbanih sredina a često i po nepoznatom terenu koji je u ratu bio poprište borbi a rizični su po tome što su oni često stradali od NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava). Uz lovce nažalost i mnogo djece ali i poljoprivrednika te povratnika, njihove stoke i divljih životinja. Mine predstavljju eksplozivne naprave koje su standardno oružje svake vojske svijeta, sa osnovnim zadatkom da se u ratu njihovim aktiviranjem uništavaju životi i materijalna dobra. Sastoje se iz tijela, eksplozivnih upaljača, ali svaka od ovih komponenti može biti smrtonosna.

    Upotreba mina otpočela je u I svjetskom rat, porast njihove proizvodnje i upotrebe je od tada sve veči. Uprkos nastojanjima brojnih humanitarnih organizacija koje se bave uklanjanjem zaostalih mina pa pomažu nastradalima i pomažu vlastima na deminiranju naših prostora, veliki broj mina i još uvjek je tu. Stručnjacima će trebati decenije i decenije da ih uklone.

    Prema ovim podacima “naša velika i prostrana domovina BiH” zauzima prvo mjesto među 15 država u Europi koje posjeduju sijačice smrti. Mine ne biraju žrtve. Među nastaradalim, kako smo rekli se nalazi veliki broj osoba različitih godina i različitih hobija. Zato, ne krećite se po nepoznatim terenima, ne dirajte nepoznate stvari jer nikada neznate gdje vreba mamac…

    pripremila: Japalak Emina

    PMA – 1 – Protivpješadijska antimagnetna mina 1

    Tijelo paravougaone forme:14x7x3 izrađeno od crne ili zelene plastične mase, eksplozivno punjenje 200gr. nije hermetizovano. Aktivira se pritiskom od 3 ili više kilograma, razbija stopala.

    PMA – 2 – Protivpješadijska antimagnetna mina 2

    Tijelo od zelene plastične mase, valjkastog oblika, promjera 6,8×3,2 cm, eksplozivno punjenje 70gr. Mina je hermentizovano. Aktivira se pritiskom od 5 ili više kilograma, razbija stopalo. Prepoznatljiva po zvjezdastom upaljaču.

    TMA – 3 – Protivpješadijska antimagnetna mina 3

    Tjelo je od livenog čelika valjkastog oblika, narezano je sa vanjske strane, promjera 8 i visine 13 cm, sa eksplozivnim punjenjem od 400 gr. Aktivira se potezom 3 ili više kilograma, ubija do 25 m. Postavlja se na kočić i ima zvjezdasti upaljač.

    MRUD – Mina razornog usmjerog djelovanja

    Tijelo od plastične mase ličnog oblika, masa eksploziva 900gr. Aktivira se električnim putem i ubija do 50 m. Postavljena je na nožice.

    TMA – 4 – Tenkovska antimagnetna mina 4

    Tijelo od zelene plastične mase kružnog oblika sa tri upaljača. dobro je hermetizovana.

    PMR – 2A – Protivpješadijska antimagnetna mina 2A

    Tijelo je valjkastog oblika od livenog čelika sa vanjske strane narezanog i promjera je 6,6×13 cm, mase eksploziva 100 gr. Aktivira se potezom od 3 ili više kilograma, ubija do 20m. Postavlja se na kočić.

    TMM -1 – Tenkovska metalna mina 1

    Tijelo je od čeličnog lima tanjirastog oblika sa eksplozivnim punjenjem 5,6 kg. Mina je hermetizovana.

    TMA – 1 – Tenkovska antimagnetna mina 1

    Tijelo je od plastične mase kružnog oblika i sa gornje strane rebrasto ispupčeno. Nije hermetizovano.

    PMROM -1 – Protiv pješedijska rasprskavajuća odskočna mina 1

    Tijelo je od livenog Čelika flašastog oblika promjera 8 i visine 15 cm, sa eksplozivnim punjenjem od 425 gr. Aktivira se potezom od 3 ili više kilograma, ubija do 25 m. Posjeduje zvjezdasti upaljač.

    TMA – 5 – Tenkovska antimagnetna mina 5

    Tijelo je od zelene plastične mase kvadratne forme prečnika 33 i visine 15 cm, sa masom eksploziva 5,5 kg.

    TMPRP – 6 – Tenkovska mina razorno probojna 1

    Tijelo je od plastične mase tanjirastog oblika prečnika 29 i visine 13 cm, sa masom eksploziva 5,2 kg. Može se aktivirati pritiskom od 1,5 kg što je čini jako osjetljivom, a može probiti debele čelične ploče tenka što dovoljno govori o njenoj ubitačnosti.

    mirsad_d
    Participant
     Post count: 4000

     Kako sebi i djetetu olakšati prvi susret s vrtićem?

     Odlazak u vrtić – jaslice uglavnom je prvo odvajanje djeteta od roditelja, osobito majke, na dulje vrijeme. Istovremeno, to je i prvi susret s većim brojem nepoznatih osoba.

     Često je ovo traumatična situacija, kako za dijete tako i za roditelje jer je ispunjena strahom od odvajanja i naporima da se dijete prilagodi novoj situaciji.

     Dolaskom djeteta u odgojnu skupinu mijenja se njegov način življenja. Dijete upoznaje skupinu djece, uspostavlja socijalne kontakte, razvija komunikaciju s drugom djecom i odgojiteljima.

     Najveći dio djece plače ili na neki drugi način protestira iskazujući svoju tugu zbog razdvajanja. Djeca osjećaju tzv. separacijsku anksioznost. Ona teško shvaćaju da će se roditelji vratiti, osjećaju se ostavljenima.

     Za roditelje je najvažnije znati da je malo separacijske anksioznosti normalno. Takvo dječje ponašanje zapravo nam pokazuje da dijete i roditelj imaju dobru i kvalitetnu vezu. Odnosno, da su razvili kvalitetnu povezanost.

     Način na koji će se dijete prilagođavati ovisi:

     · individualnim osobinama,

     · stupnju njegova razvoja,

     · dobi djeteta,

     · stanju djetetova zdravlja,

     · obiteljskoj atmosferi u kojoj dijete živi.

     Teže se prilagođavaju novoj okolini:

     · emocionalno labilna djeca,

     · nesamostalna i egocentrična djeca,

     · ona koja od ranije imaju negativnih iskustava u odvajanju od roditelja.

     Tri su osnovna tipa adaptacije:

     LAKA ADAPTACIJA

     ADAPTACIJA SREDNJE TEŽINE

     TEŠKA ADAPTACIJA

     LAKA ADAPTACIJA

     – normalna reakcija na promjenu okoline kod djece koja imaju optimalne odgojne uvjete i koja su uspostavila sigurnu i stabilnu emocionalnu vezu sa roditeljima; kod takve djece sve reakcije i promjene u ponašanju normaliziraju se tijekom 10 – 15 dana boravka u vrtiću – jaslicama.

     ADAPTACIJA SREDNJE TEŽINE

     – promjene u ponašanju su produljene i stabiliziraju se do 30 dana boravka u vrtiću – jaslicama.

     TEŠKA ADAPTACIJA

     – dugotrajniji i naporniji poremećaj ponašanja koji može trajati 2 – 6 mj; često je kod takve djece prisutno više nepovoljnih faktora koji produžuju razdoblje adaptacije: (obolijevanje, nepovoljni obiteljski uvjeti uz neprimjerene odgojne utjecaje i dr.).

     Najveći broj djece prođe proces adaptacije bez većih poremećaja ponašanja, a samo mali broj prolazi teži oblik adaptacije.

     Neka su djeca sklona reakcijama na fiziološkom planu: odbijanje hrane, odbijanje spavanja, probavne smetnje, često obolijevanje, a druga reakcijama u ponašanju (plač, agresivnost, povučenost).

     Jedna od mogućih reakcija je tzv. regresija, što znači da će se kod djeteta pojaviti oblici ponašanja koji su karakteristični za raniju, već savladanu fazu razvoja (npr. dijete ponovo počne mokriti u krevet, sisati prst, tražiti dudu i sl.).

     Sva ta ponašanja normalna su u fazi adaptacije. Ona slabe i nestaju brzinom kojom se dijete prilagođava okolini i uspostavlja socio – emocionalne odnose sa odgojiteljem.

     Potrebno je upozoriti da adaptacija nije gotova kada dijete prestane plakati, već kada dijete počne spontano izražavati svoje osjećaje, misli i sposobnosti. Zbog toga posebnu pažnju treba obratiti i na povučenu djecu koja ne pokazuju vlastitu inicijativu.

     mirsad_d
     Participant
      Post count: 4000

      Pomozite djetetu da lakše uči

      10 načina kako roditelj može pomoći djetetu u učenju:

      1) pokažite iskreni interes prema onome što dijete uči

      2) imajte pozitivan stav prema sposobnostima djeteta, vjerujte u njegov uspjeh i trud

      3) organizirajte mjesto u stanu koje služi samo za učenje, provjerite da li je mjesto dobro osvijetljeno

      4) u vrijeme kad dijete uči smanjite količinu buke u stanu, ugasite TV, ne dopustite da ga ometa glasna glazba, glasni razgovor, zvonjava telefona, ne dopustite ostalim članovima obitelji, susjedima ili prijateljima ulaženje u sobu gdje dijete uči

      5) pomognite djetetu da adekvatno organizira vrijeme za učenje – teže zadatke neka obavi dok je odmorno, lakše neka ostavi za kraj

      6) ako primjećujete da se dijete teško snalazi u gradivu pomozite mu da prepozna BITNO u tekstu, potičite ga da izvlači bilješke pored teksta, neka raznim bojama označi bitne činjenice u gradivu

      7) pomognite djetetu da zapiše pitanja o gradivu koja ga mogu voditi u učenju, na svako pitanje neka napiše jasan i koncizan odgovor. Ako dijete to želi možete ga ispitati pomoću tih pitanja

      8) pokažite mu gdje može pronaći dodatne informacije – Internet, knjižnica i sl. mogu djetetu pomoći povezati sve dijelove gradiva u cjelinu i povezati naizgled nepovezane informacije

      9) potaknite dijete da uzme pauzu nakon obavljenog zadatka, neka se nagradi kad izvrši dio obveza– npr. malom čokoladom ili voćem. Pazite da pauza ne bude duža od 10-15 min kako bi se dijete moglo lakše ponovno koncentrirati.

      10) ako primjećujete da vaše dijete ima poteškoća u koncentriranju, nemogućnosti zapamćivanja ili procesu učenja ili teško čita / piše vaša roditeljska je obaveza pronaći stručnjaka i obratiti mu se za pomoć.

      mirsad_d
      Participant
       Post count: 4000

       Igrom do škole…

       Znate li da je najbolja priprema za školu-igra. Ali, ne bilo kakva igra, nego ona u kojoj je dijete zaposleno, u kojoj razvija svoja osjetila i u kojoj stječe potrebne vještine. Evo, nekoliko ideja podijeljenih u područja.

       Važna napomena: ako je djetetu neka igra preteška, ne insistirajte, igrajte se onog što dijete može.

       MATEMATIKA

       – igrajmo se razvrstavanja, zbrajanja i oduzimanja – sakupimo kamenčiće, stare karte, čepove, kocke ili sl.

       – u svakodnevnim situacijama npr. u trgovini zamolite dijete da vam doda tri naranče, dva kivija, četiri banane

       – naučite osnovne mjere (težina, duljina i sl.) tako da vam pomaže u kuhanju i pečenju kolača

       – igrajte – broj dana – svaki dan izaberete jedan broj, izradite ga od neobičnog materijala (npr. od tjestenine ili komadića starog časopisa), stavite ga na svima vidljivo mjesto (npr. hladnjak) i potom cijeli dan tražite taj broj. Ako je to npr. br. 10, režemo sendviče na desetine, brojimo aute do 10, igramo se sa deset kockica i sl.

       – učite matematiku pomoću tjestenine – šuplju , sirovu tjesteninu možete nizati na konac ili špagu po zadanim brojevima, neka dijete pritom glasno broji

       – u praznu kartonsku kutiju od jaja upišite broj s unutarnje strane svake udubine, neka dijete puni udubine s toliko zrna graha koliko je napisani broj…roditelj može provjeriti

       ČITANJE I PISANJE

       – rezanje škaricama izvrsna je vježba šake i prstiju, omogućuje vježbanje prstiju kojima će kasnije dijete držati olovku

       – izrada kućne slovarice – na prazne papire koje kasnije uvežete zajedno s djetetom zalijepite jedno od slova abecede – djetetov zadatak je da na papire lijepi slike iz časopisa koje predstavljaju predmete koji počinju na to slovo

       – na slovo na slovo – tko se može sjetiti dužeg niza riječi koje počinju na određeno slovo ili koje završavaju istim glasom

       – vježbe sinteze: što čuješ kad kažem : u-li-ca, n-o-s itd…

       – memori slova – igra se na isti način kao i memori sa slikama

       – igre prepoznavanja – koja je riječ duža, koja kraća

       – igre rimovanja – pronađimo riječi koje se rimuju

       – ispunjavanje radnih listića, razne vježbe pisanja olovkom

       Pripremila: Sonja Pribela-Hodap, prof. psiholog

       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000

        Kako vaspitati djecu

        Otac i majka mogu da budu uzori svojoj djeci čak i ako slijede savjete napisane prije 17 vijekova. Pročitajte preporuke u vezi vaspitanja i podizanja djece koje je Sveti Ambrozije, biskup u Milanu u 4. vijeku, dao Karlu Mariji Martiniju, autoru knjige “Sedam dijaloga sa Ambrozijem”.

        “Vaspitavanje djece poduhvat je za odrasle ljude koji su spremni da mu se posvete punim srcem: za to su sposobni muž i žena koji se vole dovoljno da ne moraju drugdje da mole za ljubav koja im je potrebna.

        Za vašu djecu dobro će biti ono što sama izaberu: nemojte vi za njih sanjati svoje želje. Dovoljno je da znaju da vole ono što je dobro, da se klone onog što je loše i da na laž gledaju sa gnušanjem.

        Nemojte ni pokušavati da osmišljavate njihovu budućnost: umjesto toga budite ponosni ako u sutrašnjicu stupaju poletno, čak i kada vam se čini da su na vas zaboravili.

        Ne podržavajte snove o lažnoj veličini, ali ako ih Bog pozove na nešto lijepo i veliko, ne budite vi teret koji će ih spriječiti da polete.

        Ne dodjeljujte sebi pravo da umjesto njih donosite odluke, nego im pomozite da shvate da treba da odluče sami i da se ne uplaše ako to što vole iziskuje napor, a ponekad i patnju: mnogo je nesnosniji život koji prođe ni u čemu.

        Njima će više od vaših savjeta pomoći poštovanje koje gaje prema vama i vi prema njima: umjesto hiljada savjeta koji guše, više će pomoći postupci koje su vidjeli u kući: jednostavna osjećanja, sigurna i izražena smjerno, uzajamno poštovanje, osjećaj za mjeru, vladanje nad strastima, naklonost ka lijepim stvarima i umjetnosti, kao i spremnost da se nasmijete.

        Nikakvi razgovori o milosrđu nisu me njemu naučili više od jednog postupka moje majke koja je u kući napravila mjesta za gladnog skitnicu, niti sam bio u boljoj prilici da se ponosim što sam ljudsko biće od one kada je moj otac uzeo u zaštitu jednog nepravedno optuženog čovjeka.

        Neka vaša djeca žive u vašoj kući sa onim zdravim osjećanjem da im je tu dobro, što ih snaži i ohrabruje da iz kuće izađu jer tako stiču povjerenje u Boga i želju za dobrim životom.”

        mirsad_d
        Participant
         Post count: 4000

         Učiti je lako, otkrivamo ti kako!

         Jedan od najvećih problema s kojima veliki i mali školarci muče muku je kako steći radne navike, odnosno naučiti gradivo, a da ipak ostane vremena za igru. Mi ćemo ti pomoći da svoju najveću obavezu i zavoliš!
         Za početak, neka tvoj stol uvijek bude uredan, posloži olovke, makni igračke s njega, a svoje omiljene CD-ove složi u stalak. Na vidljivo mjesto stavi raspored sati, on će te podsjetiti čega se moraš prvo prihvatiti! Navečer složi potrebne knjige za sutra i provjeri imaš li školski pribor koji će ti trebati. Pažljivo slušaj što se priča na satu jer ćeš tako uštedjeti vrijeme za igru, a kod kuće ćeš moći samo nekoliko puta ponoviti gradivo i već ga naučiti. Pritom prepiši i precrtaj sve što je učiteljica napisala na ploču jer će tome dati važnost u kontrolnim zadaćama. Radne navike nam pomažu da bolje orga­niziramo svoje učenje, pa je važno da ih se, pogotovu u početku, stvarno i pridržavamo:
         – uči, ako je to moguće, uvijek na istom radnom mjestu
         – uči uvijek u isto vrijeme
         – uči svaki dan jer gradivo neće nikuda otići, samo će ti biti puno teže kad se nakupi
         – kada nešto čitaš, onda se koncentriraj samo na to i skloni sa stola sve što ti može odvlačiti pažnju
         – kada pročitaš tekst nekoliko puta, probaj ga ponoviti na glas bez gledanja u knjigu
         – ponavljaj gradivo u što češćim vremenskim razdobljima pa ćeš brže i lakše naučiti

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000

          Inkluzivna nastava

          Inkluzija je proces koji zahtjeva duži period adaptacije svih učesnika – društvo, obrazovni sistem, škola, nastavnici, roditelji i oni kojima je posvećen ili usmjeren – djeci sa posebnim potrebama. Inkluzija je životni put koji se prelazi korak po korak, minuta po minuta i osvaja uz saradnju mnogih.

          Normalno je biti različit, drugačiji, interesantan, zbog toga nisi uopće manje vrijedan, nisi glup, nesposoban jer ti si samo drugačiji od drugih. Različitost znači heterogenost u koju želimo uspješno integrirati neko dijete, a za to trebamo imati dodir (kontakt ) samo onoliko koliko želimo da uputimo ili damo drugom djetetu.

          Učenje odgovornosti

          Djeca se uče odgovornosti kada samostalno jedu i spavaju, kada se oblače i igraju, kada pomažu u jednostavnim poslovima i djeluju unutar postavljenih ograničenja.

          Među djecom koja se smatraju najtežim za obrazovanje u postojećim organizacijiskim strukturama škola su i oni koji imaju probleme sa kršenjem pravila, koji se nisu prilagodili u odnosima sa drugima, kao i ona koja se smatraju problematičnom. Nedaće porodice i društva negativno se reflektiraju na motivaciju za učenje. Posao nastavnika sada obuhvata ne samo stvaranje prilika za učenje po mjeri pojedinca, već i razumjevanje pokretača stresa u životu djece. Nastavnik mora ponuditi čitav niz oblika socijalne i drugih oblika podrške.

          Edukatori su još davno shvatili da je, da bi učenici ovladali sadržajima matematike ili prirodnih nauka, potrebno pružati kontinuiranu i složenu nastavnu podršku od početka osnovnog do kraja srednjeg obrazovanja. Kada učenik ne shvati neki koncept, ili ne usvoji vještinu, reakcija je „nastavna“, odnosno slijedi pokušaj da se ponovi gradivo, ali na neki drugi način.

          Djeca će se teže naučiti odgovornosti kada:

          * Svakodnevne poslove i zadatke ispunjavaju jer se boje kazne ili ozljede
          * Kada im nije dopušteno da snose posljedice za svoje postupke
          * Kada ih se često ”spašava” od neugodnih situacija, pa čak i onda kada to uistinu nije potrebno

          Kada se radi o odgovornosti, nastavnici ne reagiraju na isti način. U nastavi nijednog predmeta ili discipline nije zastupljeno poučavanje odgovornosti ili navika koje jačaju odgovornost. Poučavati odgovornosti je jednako zahtjevno kao i poučavanje svakog drugog nastavnog sadržaja i iziskuje pažljivo promišljanje, a treba početi od dana kada djete prvi put uđe u školu.

          Preduvjet da učenici usvoje odgovorne stavove, vrijednosti i ponašanje je shvatanje da je nekome u školi do njih stalo. Stoga nastavnici prije svega moraju pokazivati da brinu i da im je stalo tako što će uvažavati napore i postignuća učenika. Odgovornost se uči i postavljanjem ograničenja radi sigurnosti, uspostavljanjem takvog sistema koji promovira učenje i odgovornost, ali i direktnim predavanjima o komunikacijskim vještinama, o upravljanj bijesom, tehnikama kontrole impulsivnosti.

          Najvažnije je shvatiti da jačanje odgovornosti učenika treba biti dijelom kurikuluma, i pridavati mu jednak značaj kao i svim drugim znanjima i vještinama. Jedan od načina da se odgovornost učenika inkorporira u kurikulum i kulturu škole je da se u upravljanje konfliktom, također, uključe i učenici kao vršnjaci – mediatori. Svi učenici bi trebali ovladati vještinama rješavanja konflikta.

          Programi meditacije vršnjaka su u direktnoj korelacji sa redovnim pohađanjem nastave, smanjenjem tuča i vandalizma. Na primjer, od 130 nastavnika iz jedne škole u New Yorku u kojoj je uvedena meditacija vršnjaka, 71% je izvjestilo o smanjenju fizičkog nasilja, 66% o smanjenju verbalnog zlostavljanja, a 69% je primjetilo izraženiju volju učenika da surađuju jedni sa drugima.

          Naučiti kako rješavati konflikte između vršnjaka je moćno oruđe koje je u skladu sa principima inkluzivnog obrazovanja, a mirenje dvije osobe će lako prerasti u stvaranje mira u društvu i globalnom kontekstu.

          Značenje odgovornosti

          Pričajte s djetetom o značenju odgovornosti. Učenje odgovornosti znači učiti:

          * Misliti o osjećajima drugih i pravedno se odnositi prema ljudima
          * Govoriti istinu, čak i kada to znači priznati pogrešku
          * Učiniti pravu stvar, čak i kada to znači da neće biti po njihovom ili da neće dobiti nešto što žele
          * Razvijati samokontrolu
          * Cijeniti sebe i svoja postignuća, biti zadovoljan s vlastitim ponašanjem, onim što možeš učiniti i postizati nove stvari

          Dio učenja o odgovornosti je i učenje prihvaćanja pogrešaka i ponovnih pokušaja. Pomozite djetetu tako da stvorite okruženje poštivanja i učenja, rađe nego okruženje kritike i srama.

          Djeca najbolje uče iz iskustva. Zato trebate pronaći načine u svakodnevnom životu kako biste im pokazali kako odgovornost izgleda i omogućili im da je prakticiraju.

          Uspjeh svake promjene uvijek počiva na hrabrosti i odlučnosti nastavnika da pretoče u djelo i uspostave principe savremenih reformskih incijativa. Uloga dobro obrazovanih nastavnika u prihvatanju promjena je od ključnog značaja za uspjeh inkluzivnog obrazovanja.

          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000

           Kako vaspitati djecu

           Otac i majka mogu da budu uzori svojoj djeci čak i ako slijede savjete napisane prije 17 vijekova. Pročitajte preporuke u vezi vaspitanja i podizanja djece koje je Sveti Ambrozije, biskup u Milanu u 4. vijeku, dao Karlu Mariji Martiniju, autoru knjige “Sedam dijaloga sa Ambrozijem”.

           “Vaspitavanje djece poduhvat je za odrasle ljude koji su spremni da mu se posvete punim srcem: za to su sposobni muž i žena koji se vole dovoljno da ne moraju drugdje da mole za ljubav koja im je potrebna.
           eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

           Nemojte ni pokušavati da osmišljavate njihovu budućnost: umjesto toga budite ponosni ako u sutrašnjicu stupaju poletno, čak i kada vam se čini da su na vas zaboravili.

           Ne podržavajte snove o lažnoj veličini, ali ako ih Bog pozove na nešto lijepo i veliko, ne budite vi teret koji će ih spriječiti da polete.

           Ne dodjeljujte sebi pravo da umjesto njih donosite odluke, nego im pomozite da shvate da treba da odluče sami i da se ne uplaše ako to što vole iziskuje napor, a ponekad i patnju: mnogo je nesnosniji život koji prođe ni u čemu.

           Njima će više od vaših savjeta pomoći poštovanje koje gaje prema vama i vi prema njima: umjesto hiljada savjeta koji guše, više će pomoći postupci koje su vidjeli u kući: jednostavna osjećanja, sigurna i izražena smjerno, uzajamno poštovanje, osjećaj za mjeru, vladanje nad strastima, naklonost ka lijepim stvarima i umjetnosti, kao i spremnost da se nasmijete.

           Nikakvi razgovori o milosrđu nisu me njemu naučili više od jednog postupka moje majke koja je u kući napravila mjesta za gladnog skitnicu, niti sam bio u boljoj prilici da se ponosim što sam ljudsko biće od one kada je moj otac uzeo u zaštitu jednog nepravedno optuženog čovjeka.

           Neka vaša djeca žive u vašoj kući sa onim zdravim osjećanjem da im je tu dobro, što ih snaži i ohrabruje da iz kuće izađu jer tako stiču povjerenje u Boga i želju za dobrim životom.”

          Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
          • You must be logged in to reply to this topic.