Viewing 14 posts - 1 through 14 (of 14 total)
 • Author
  Posts
 • Mustafa
  Participant
   Post count: 8282

   Ovdje bi se trebale naci fotografije Rogatice iz Osmanskog perioda

   [img size=150]
   http://rogatica.org/mustafa/r-2009-16.jpg%5B/img%5D

   [img size=150]
   http://img43.imageshack.us/img43/3690/96027831.jpg%5B/img%5D

   mirsad_d
   Participant
    Post count: 4000


    Nišan braće Radilovića u Čadovini kod Rogatice.
    Tekst je uklesan na svih četiriju strana nišana. „Hasan i Ahmat d(o)va Radilovićeva sina. I o(u)to stari Hasan umre. I šta bijaše uzur (uzor)h čoveke (čovječe)a onace (junače) onaka. I toj (tu) ne rovo brata Ahmeta, velike žalosti radi p(i)saše. I da je bla(go)sloven tko će pojiti. Proklet (k)oji će privaliti (nišan)“


    [img size=150]
    http://img137.imageshack.us/img137/7267/17932281681672951277672.jpg%5B/img%5D
    [img size=150]
    http://img820.imageshack.us/img820/124/17932283582147951277672.jpg%5B/img%5D
    Nišan M;ustaf-age, bega, sina Husref-pašina u Šetićima 1555.god.
    Na nišanu je isklesan sljedeći natpis:”Vlasnik (ovog mezara)
    je Mustafa, aga, beg, sin Husref-pašin. Početkom časnog
    mjeseca Šabana 962.god.”Na uzglavnom je nišanu s jedne
    strane isklesan mač i nadžak, a sa druge natpis na
    arapskom jeziku, preko kojega je uklesana kratki
    bodež-kama.

    mirsad_d
    Participant
     Post count: 4000

     NIŠAN MUSTAFE AGE-BEGA SINA HUSREV-PAŠINA U ŠETIĆIMA

     “Vlasnik (ovog mezara) je Mustafa aga-beg, sin Husrev-pašin. Početkom časnog mjeseca Šabana 962. godine”.
     Na uzglavnom nišanu je sa jedne strane isklesan mač i nadžak, a sa druge, natpis na arapskom jeziku, preko kojeg je uklesan kratki bodež.
     Izvor: panoramio

     mirsad_d
     Participant
      Post count: 4000

      NIŠAN MUSTAFE AGE-BEGA SINA HUSREV-PAŠINA U ŠETIĆIMA

      “Vlasnik (ovog mezara) je Mustafa aga-beg, sin Husrev-pašin. Početkom časnog mjeseca Šabana 962. godine”.
      Na uzglavnom nišanu je sa jedne strane isklesan mač i nadžak, a sa druge, natpis na arapskom jeziku, preko kojeg je uklesan kratki bodež.
      Izvor: panoramio

      mirsad_d
      Participant
       Post count: 4000


       izvor: Islamski kulturni spomenici turskog perioda u BiH
       Alija Nametak


       izvor: Islamska epigrafika BiH-II
       M.Mujezinović

       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000


        izvor: Islamski kulturni spomenici turskog perioda u BiH
        Alija Nametak


        izvor: Islamska epigrafika BiH-II
        M.Mujezinović

        mirsad_d
        Participant
         Post count: 4000

         Kanarska ćuprija

         izvor fotografija:
         Application of new technologies in recontructive approach to stone bridge constructions
         Key study: Two ottoman’s bridges in Rogatica

         Upotreba novih tehnologija u rekonstruktivnom pristupu kamenim mostovnim konstrukcijama;
         Ključna studija: dva otomanska mosta u Rogatici

         Lemja Chabbouh Aksamija, Lana Kudumovic
         Faculty of Architecture, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000

          Kanarska ćuprija

          izvor fotografija:
          Application of new technologies in recontructive approach to stone bridge constructions
          Key study: Two ottoman’s bridges in Rogatica

          Upotreba novih tehnologija u rekonstruktivnom pristupu kamenim mostovnim konstrukcijama;
          Ključna studija: dva otomanska mosta u Rogatici

          Lemja Chabbouh Aksamija, Lana Kudumovic
          Faculty of Architecture, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000

           Donja ćuprija

           [img size=150]
           http://img143.imageshack.us/img143/3406/nnnnng.jpg%5B/img%5D

           izvor fotografija:
           Application of new technologies in recontructive approach to stone bridge constructions
           Key study: Two ottoman’s bridges in Rogatica

           Upotreba novih tehnologija u rekonstruktivnom pristupu kamenim mostovnim konstrukcijama;
           Ključna studija: dva otomanska mosta u Rogatici

           Lemja Chabbouh Aksamija, Lana Kudumovic
           Faculty of Architecture, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

           mirsad_d
           Participant
            Post count: 4000

            Donja ćuprija

            [img size=150]
            http://img143.imageshack.us/img143/3406/nnnnng.jpg%5B/img%5D

            izvor fotografija:
            Application of new technologies in recontructive approach to stone bridge constructions
            Key study: Two ottoman’s bridges in Rogatica

            Upotreba novih tehnologija u rekonstruktivnom pristupu kamenim mostovnim konstrukcijama;
            Ključna studija: dva otomanska mosta u Rogatici

            Lemja Chabbouh Aksamija, Lana Kudumovic
            Faculty of Architecture, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

            Teva
            Participant
             Post count: 8872

             Eh eto sve do pocetka agresije mi smo je i zvali KaRanska cuprija ili KaRanski most a
             od tada svagdje citas KaNarska cuprija… sta je sad ispravno ???

             Bice da Turci bolje znaju…

             Teva
             Participant
              Post count: 8872

              Eh eto sve do pocetka agresije mi smo je i zvali KaRanska cuprija ili KaRanski most a
              od tada svagdje citas KaNarska cuprija… sta je sad ispravno ???

              Bice da Turci bolje znaju…

              mirsad_d
              Participant
               Post count: 4000

               Drveni most na rijeci Prači u Mesićima


               (akvarel)

               (rekonstrukcija prema Dž.Čelić – M. Mujezinović)

               U Mesićima na rijeki Prači, niže bivše željezničke stanice postojao je drveni most do kraja 19 vijeka. Sa slike se može vidjeti da je izgrađen 1612.godine, a datum rušenja je meni nepoznat. Most spominje u svojim putopisima i Evlija Čelebija;
               “Jedan takav drveni most opisuje putopisac Evlija Čelebija sa divljenjem i nalazio je se na Drini na Brodu, a drugi je se nalazio na rijeci Prači, lijevoj pritoci Drine, niže današnje željezničke stanice Mešići – Rogatica, na vrlo starom putu iz Rogatice u Goražde i Gornje Podrinje”.
               Most se spominje i u časopisu Nada 01/04/1896.g. – Rogatica-(putopisne crtice)
               “Tu je Prača i dvije ćuprijice, što vode preko nje. Jedna je nova, a druga stara i prastara, toliko je trošna i ruševna. Čudna ta gragjevina sasvijem je od drveta. Izvedena je sasvijem originalno, a taj gragjevni sklop zadiviće te još više, ako uvažiš, da je ćuprija dosta visoko nad vodom. Uz ćupriju imade mala kavana, baš ko smišljena i za one, koji moraju da putuju i za one, kojima se hoće putovanja”.

               mirsad_d
               Participant
                Post count: 4000

                Drveni most na rijeci Prači u Mesićima


                (akvarel)

                (rekonstrukcija prema Dž.Čelić – M. Mujezinović)

                U Mesićima na rijeki Prači, niže bivše željezničke stanice postojao je drveni most do kraja 19 vijeka. Sa slike se može vidjeti da je izgrađen 1612.godine, a datum rušenja je meni nepoznat. Most spominje u svojim putopisima i Evlija Čelebija;
                “Jedan takav drveni most opisuje putopisac Evlija Čelebija sa divljenjem i nalazio je se na Drini na Brodu, a drugi je se nalazio na rijeci Prači, lijevoj pritoci Drine, niže današnje željezničke stanice Mešići – Rogatica, na vrlo starom putu iz Rogatice u Goražde i Gornje Podrinje”.
                Most se spominje i u časopisu Nada 01/04/1896.g. – Rogatica-(putopisne crtice)
                “Tu je Prača i dvije ćuprijice, što vode preko nje. Jedna je nova, a druga stara i prastara, toliko je trošna i ruševna. Čudna ta gragjevina sasvijem je od drveta. Izvedena je sasvijem originalno, a taj gragjevni sklop zadiviće te još više, ako uvažiš, da je ćuprija dosta visoko nad vodom. Uz ćupriju imade mala kavana, baš ko smišljena i za one, koji moraju da putuju i za one, kojima se hoće putovanja”.

               Viewing 14 posts - 1 through 14 (of 14 total)
               • You must be logged in to reply to this topic.