Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 110 total)
 • Author
  Posts
 • Mustafa
  Participant
   Post count: 8282

   Javni poziv NEZAPOSLENIM OSOBAMA za program sufinansiranja stručne obuke…

   Datum: 01.06.2009.

   Iskoristite priliku i stecite ECDL certifikat!!!
   JU «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» finansira i sufinansira stručnu obuku za nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo.

   Javni poziv otvoren do 16.06.2009. godine.

   Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo, na osnovu Odluke Upravnog odbora broj; 05/1-0387 od 25.02.2009 .godine, Zakljuèka Vlade Kantona Sarajevo broj; 02-05-6472-4/09 od 09.04.2009 .godine i usvajanja Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo od strane Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 29.04.2009.godine broj ; 01-05-13219/09,

   raspisuje

   JAVNI POZIV

   ZA PROGRAM FINANSIRANJA I SUFINANSIRANJA STRUÈNE OBUKE

   I DRUGIH OBLIKA STICANJA ZNANJA I VJEŠTINA NEZAPOSLENIH

   U KANTONU SARAJEVO ZA 2009.GODINU

   I

   U cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2009.godinu , pozivaju se zainteresovana nezaposlena lica prijavljena na evidenciju nezaposlenih Javne ustanove «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo, da apliciraju na Javni poziv i iskoriste finansijske poticaje za stručnu obuku i druge oblike sticanja znanja i vještina, osim polaganja vozačkog ispita.

   II

   Finansiranje i sufinansiranje stručne obuke i drugih oblika sticanja znanja i vještina nezaposlenih lica ima za cilj da poboljša njihovu konkurentnost na tržištu rada.

   Planirana sredstva za ove namjene iznose 23.500,00 KM, s tim da visina odobrenih sredstava za obuku po jednoj nezaposlenoj osobi ne može biti veća od 300,00 KM.

   Ako su troškovi obuke manji od 300,00 KM, Služba za zapošljavanje će finansirati troškove u potpunosti, a ako su troškovi obuke veći od pomenutog iznosa, Služba za zapošljavanje æe sufinansirati troškove sa 300,00 KM.

   Obuke se mogu vršiti isključivo u ustanovama, centrima za obuku ili drugim organizacijama koje su verifikovane za ovu vrstu djelatnosti i ne može trajati duže od 6 mjeseci..

   III

   Nezaposlena lica koja žele koristiti sredstva po Programu finansiranja i sufinansiranja struène obuke i drugih oblika sticanja znanja i vještina, obavezna su:
   – podnijeti zahtjev (isti se može preuzeti u Sektoru za posredovanje u zapošljavanju, u ulicu Ložionièkoj 5 ;

   – priložiti raČun i Program obuke ovlaštene javne ustanove ili drugog ovlaštenog subjekta ;
   – uvjerenje biroa za zapošljavanje ;

   IV

   Po okonèanju obuke uèesnici su obavezni Službi za zapošljavanje – Sektor za posredovanje u zapošljavanju, dostaviti ovjerenu kopiju diplome, uvjerenja, potvrde ili certifikata o završenoj obuci, kako bi Služba za zapošljavanje izvršila uplatu sredstava izvoðaèu obuke.

   V

   Sa podnosiocima prijava kojima budu odobrena sredstva po ovom javnom pozivu ,Služba æe prije realizacije sredstava, zakljuèiti ugovor u kojem æe se detaljnije utvrditi meðusobna prava i obaveze ugovornih strana.

   VI

   Ovaj Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava.

   Zahtjevi sa kompletnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporuèeno putem pošte na adresu : JU «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo» Sarajevo, ulica Ðoke Mazaliæa 3.

   Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana putem telefona 033 652 517 i 649 715

   ZAHTJEV Za uèešæe u Programu finansiranja i sufinansiranja struène obuke i drugih oblika sticanja znanja i vještina nezaposlenih osoba

   Autor: AA

   vise informacija na:

   http://www.ecos.ba/ecdl_detaljno.php?id=815

   Mustafa
   Participant
    Post count: 8282

    Šta je ECDL?

    ECDL Start škola računara je međunarodno priznata škola računara koja se sastoji od slijedećih oblasti -modula:

    Modul 2. Microsoft Office Windows XP – (operativni sistem i upravljanje datotekama)

    Modul 3. Microsoft Office Word 2003 – (obrada teksta)

    Modul 4. Microsoft Office Excel 2003 (rad sa tebelama)

    Modul 7. Microsoft Office Outlook 2003 (Internet i elektronska pošta)

    Nastava se organizira dva do tri puta sedmično

    u poslijepodnevnim satima i traje 60 školskih sati

    (predavanja, vježbe i testiranje)

    Predznanje nije neophodno!!!

    Svaki od navedenih modula se pojedinačno polaže, nakon čega se dobiva međunarodno priznat certifikat. ECDL test se polaže putem Interneta. Nakon položenih četiri modula dobiva se ECDL Start Certifikat koji je priznati u 146 država svijeta (Informacije o zemljama članicama ECDL Fondacije kao i o samom ECDL konceptu na http://www.ecdl.com).

    Više informacija o ECDL-u u Bosni i Hercegovini možete naći na http://www.ecos.ba ili http://www.ecdl.ba

    Kotizacija: Ukupno 400,- KM

    U kotizaciju su uračunati: 60 sati edukacije, priručnici i jedno polaganje svakog od četiri modula.

    http://www.ecos.ba/ecdl_detaljno.php?id=805
    Autor:AA

    Mustafa
    Participant
     Post count: 8282

     Odluke: Valentin Inzko poništava zaključke NSRS

     Zemlje Zapada dale podršku • Neuspjela misija Solaninog izaslanika • Čelnici RS iznevjerili vlastita obećanja…

     Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) danas će objaviti da u cijelosti poništava zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, saznaje “Dnevni avaz”.

     Zalud emisar

     Osim već ranije definirane čvrste odlučnosti da iskoristi bonske ovlasti, Incko je dobio i snažnu podršku pet veoma utjecajnih država Zapada, okupljenih u grupi Quint, da posegne za ovlastima i poništi akt parlamenta manjeg bh. entiteta.

     Quint čine Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i Italija. Predstavnici tih zemalja kasno preksinoć sastali su se kako bi razgovarali i o situaciji u BiH. Tokom susreta odlučeno je da Incko bude podržan u korištenju bonskih ovlasti.

     S druge strane, međutim, visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Havijer Solana (Javier) tvrdoglavo insistira na postizanju “političkog” rješenja.

     Iako su zaključci NSRS objavljeni i imaju snagu zakona, Solana smatra da je “kompromis” moguć i da nije dobro “izazivati novu krizu u BiH”.

     Kako bi ubijedio Incka da ne poseže za bonskim ovlastima, on je u Sarajevo jučer poslao ambasadora Zoltana Martinijusa.

     Dugi razgovor koji je Martinijus imao s Inckom nije urodio plodom. Visoki predstavnik jednostavno je kazao da su sva njegova nastojanja da nađe neko kompromisno rješenje pala pred brutalnim aktivnostima RS.

     Obmane iz RS

     Prema informacijama “Dnevnog avaza”, Incko je informirao i Solaninog izaslanika, ali i sve članove Vijeća za implementaciju mira, da su ga i najviši naprosto obmanuli dajući mu obećanja koja su prekršili te da je jedini način da ne koristi bonske ovlasti da NSRS poništi usvojene zaključke.

     Budući da se to nije desilo, on mora posegnuti za bonskim ovlastima.

     Avaz

     Mustafa
     Participant
      Post count: 8282

      “Šipad-komerc” d. d. Sarajevo

      U Srbiji i RS oteto nam je blizu 100 objekata

      Riječ je o izuzetno vrijednim robnim kućama, salonima namještaja, stovarištima…

      “Šipad-komerc” d. d. Sarajevo, nekada jedna od najjačih kompanija u bivšoj Jugoslaviji, s veoma razvijenom infrastrukturom, spada među preduzeća koja su tokom agresije na našu zemlju najviše devastirana i opljačkana.

      Međutim, izuzetnim odricanjima radnika i menadžmenta “Šipad-komerc” uspio se obnoviti i svoje objekte u Federaciji BiH staviti u funkciju, bez ičije pomoći. Danas ova firma upošljava preko 500 radnika, uglavnom bivših pripadnika Armije RBiH.

      Pasivni podbilans

      Više od 75 posto infrastrukture ovog preduzeća ostalo je izvan privatizacije (pasivni podbilans), posebno u Srbiji i Republici Srpskoj, gdje se nalazi blizu 100 objekata “Šipad-komerca”. Ova kompanija u manjem bh. entitetu potražuje 16 objekata, ukupne površine od blizu 25.000 kvadratnih metara, a u Srbiji više od 60 objekata. Riječ je o robnim kućama, stovarištima i ostalim poslovnim prostorima izuzetne vrijednosti.

      – “Šipad-komerc” u posljednjih dvadesetak godina prati sve zakonske propise u Srbiji i blagovremeno reagira na njih kod nadležnih organa Srbije i BiH. Kada su u pitanju zadnje dvije uredbe Srbije, na isti način smo postupili, dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Sa našim firmama kćerkama u Srbiji napravili smo neophodne sporazume i dostavili ih nadležnim institucijama u toj zemlji, s tačnim pregledom imovine naših firmi – kaže za naš list generalni direktor “Šipad-komerca” Hamza Kazazić.

      On podsjeća da najnovija uredba Srbije, koja je, prema njegovim riječima, nezakonita, ističe 30. septembra i dodaje da ostaje dosta nedefiniranih stvari – šta je pasiva, a šta aktiva kada je u pitanju imovina “Šipad-komerca” u toj zemlji.

      – U razgovore su uključeni i vlasnici državnog kapitala, jer je i njima u interesu da se imovina vrati, pa ćemo se mi nakon toga međusobno dogovarati čije je šta i raskusurati se. Privatizirani udio iznosi 44 posto. Apsurdno je što u Srbiji imamo naših dioničara, a imovina nam nije vraćena. Riječ je o ljudima koji su otišli za vrijeme rata. Oni su, dakle, naši dioničari, njima su vraćeni stanovi, a mi ne možemo doći do naše imovine – naglašava Kazazić.

      Prema njegovim riječima, u posljednje vrijeme u našoj zemlji, tačnije u Federaciji BiH, pojavljuju se razni mešetari.

      – Oni žele da našu imovinu uknjiže na sebe. Mora se stati ukraj takvim pojedincima i grupama, bilo da se radi o Federaciji BiH ili Srbiji. Pravosuđe treba da se angažira i zaštiti našu imovinu – kaže Kazazić.

      Raširena pojava

      On, zatim, upozorava na najnoviji trend u Srbiji.

      – Nečiji je interes da se pojedine firme u Srbiji dovedu pod stečaj, što je pogotovo sada tamo raširena pojava, pa da ih za sitne pare razgrabe tamošnji tajkuni. Toga se sada najviše plašimo.

      Inače, mi mrsimo račune na širem planu, pa nam čak i prijete mešetari koji bi se htjeli okoristiti. Ono što je najžalosnije jeste to da je država BiH vratila imovinu firmama iz Srbije, dok naša imovina u toj zemlji nije ni vraćena ni zaštićena – kaže Kazazić.

      “Šipad-komerc” se, dodaje naš sagovornik, ne odriče ni imovine u Republici Srpskoj.

      – Nekada se pitamo kako vratiti imovinu u Srbiji kada ne možemo u svojoj zemlji, posebno u R S. Za cjelokupnu imovinu u tom entitetu posjedujemo validnu dokumentaciju koja potvrđuje naše vlasništvo. Sada se dešava da Agencija za privatizaciju RS, na osnovu ratne odluke Vlade RS od 20. maja 1992. godine i takozvanog “Službenog glasnika srpskog naroda u BiH” (10/92), vrši preknjižavanje imovine “Šipad-komerca” na neke virtuelne firme, kao što su “Šipad” AD Doboj, “Šipad” AD Bijeljina i “Šipad” AD Sokolac – kaže Kazazić.

      On dodaje da “Šipad” AD Bijeljina čak u procesu povrata imovine iz Srbije tuži “Šipad-komerc” i firme u Srbiji, dokazujući da je pravni sljednik imovine čiji je stvarni vlasnik “Šipad-komerc”.

      – Kao i u Srbiji, više od 100 dioničara iz RS su dioničari “Šipad-komerca” Sarajevo, a imovina nam nije vraćena. Tamo vlada bezvlašće i našu imovinu uknjižava kako ko hoće. Dovoljno je samo podnijeti zahtjev. Mi ćemo, na osnovu validne dokumentacije, pokrenuti tužbe za povrat imovine, prvo kod osnovnih sudova, a kasnije i kod svih drugih instanci, pa i kod Ustavnog suda BiH – naglašava Kazazić.

      Kaže i da radnici “Šipadovih” firmi u Republici Srpskoj i u Srbiji nisu problem te da su i oni prevareni i mnogi od njih ostali su bez posla.

      – Kada bismo vratili našu imovinu, sve bismo ih primili na posao. Oni bi voljeli da budu u našem sistemu – kaže Kazazić.

      Pokretanje tužbe

      Prema njegovim riječima, na pokretanje tužbe za dokazivanje vlasništva imovine u RS ohrabruje ih pozitivni primjer firme “Borac trgovina” Travnik, koja je uspjela posredstvom Ustavnog suda BiH vratiti svoju imovinu.

      Predsjednik Nadzornog odbora “Šipad-komerca” Refik Bucalović optimist je kada je u pitanju vraćanje Robne kuće u Brčkom.

      – Ovih dana trebamo riješiti i taj problem. Već sedam godina se tužimo. Zahvaljujući novom gradonačelniku Brčkog Draganu Pajiću, taj vrijedni objekt od 2.000 kvadrata bit će nam vraćen – kaže Bucalović.

      I članovi sindikata “Šipad-komerca” s kojima smo razgovarali izričiti su, tvrdeći da neće odustati od svoje imovine.

      – Glavni cilj mešetara je da poklope našu imovinu. “Šipad-komerc” je jedina trgovačka firma u Kantonu Sarajevo koja je opstala, upravo zato što smo se uspjeli izboriti protiv mafijaša. Svi smo mi u “Šipad-komercu” borci Armije RBiH i uspjet ćemo tim mafijašima i mešetarima stati ukraj. Nećemo dozvoliti da nam se desi “Vranica” ili “Feroelektro”. Sačuvat ćemo našu imovinu. To košta mnogo živaca i novca, ali nećemo odustati – poručili su naši sagovornici.

      Oni naglašavaju kako investicioni fondovi nisu donijelu svježi kapital u ovu zemlju, nego su uzeli certifikate od jadnih boraca i pokupovali firme po BiH.

      – Radnici “Šipad-komerca” su odvajali po Markovićevom zakonu i nisu imovinu dobili džabe. Obnavljali smo devastirane i porušene objekte, radili smo bez plaća dok “Šipad-komerc” nije ponovo stasao u zdravu firmu. Sada imaju redovne plaće i firma izvršava sve obaveze prema državi. Zato ćemo učiniti sve da je zaštitimo.

      Zaposjednuta imovina u RS

      Od šesnaest objekata “Šipad-komerca” u RS, dva su salona namještaja u Bijeljini od 271 i 647 kvadratnih metara. Ova kompanija potražuje i sljedeće zaposjednute objekte: salone namještaja u Modriči (160 kvadrata), Višegradu (68 kvadrata), Sokocu (522 kvadrata), Trebinju (522 kvadrata), Bileći (500 kvadrata), Foči (488 kvadrata), Bosanskom Šamcu 194 kvadrata) i Doboju (68 kvadrata).

      Zaposjednuti su joj i robne kuće u Zvorniku (1.750 kvadrata) i Doboju (688 kvadrata). Ogromna imovina “Šipad-komerca” je i u stovarištima i to na Sokocu (3.140 kvadrata, Bijeljini 7.000 kvadrata), Bosanskom Novom (8.000 kvadrata) i u Rogatici (čak 10.000 kvadrata).
      Poslovi u svijetu

      – Smatramo da će “Šipad-komerc”, uz pomoć raznih konzorcija, učestvovati u inžinjering poslovima, kao što su opremanje objekata, gradnja montažnih kuća i slično, u Libiji, Alžiru, Sudanu i Iranu.

      Veoma je izvjestan i jači plasman naših roba na tržištima bivše Jugoslavije, pogotovo u Srbiji i Hrvatskoj – kaže Hamza Kazazić.

      Autor: Ruždija ADŽOVIĆ

      Mustafa
      Participant
       Post count: 8282

       Bh. imovina: Najveća pljačka na Balkanu

       Do 2005. bivše Ministarstvo odbrane RS zaključilo 38 ugovora o prodaji poslovnih prostora u iznosu od 4,9 miliona KM…

       14.08.2009.

       Svi koji su imali i imaju poštene namjere prema BiH, nemaju osnova protiviti se odluci visokog predstavnika Valentina Incka (Inzko), prema kojoj je zbog nehtijenja bh. vlasti posao popisa državne imovine u svoje ruke preuzeo OHR.

       Šakom i kapom

       Protivnici se nalaze u redu onih koji su godinama zarad ličnog interesa pljačkali i prikrivali pljačku državne imovine.

       Stanje je takvo da se gotovo i ne zna u kojem bi se entitetu trebali više protiviti i bojati ovog popisa, koji bi, prema stavu upućenih u pitanje državne imovine, mogao otkriti najveću pljačku na Balkanu. U RS se državna imovina prodavala i dijelila i šakom i kapom.

       Tako je država prema sadašnjem stanju ostala bez sportsko-rekreativnog centra i hotela na Jahorini, generalske vile na Poljicama, niza objekata u Istočnom Sarajevu, Banjoj Luci gdje je prodato više od 40 poslovnih prostora… Do 2005. kad je visoki predstavnik zabranio prodaju državne imovine, bivše Ministarstvo odbrane RS zaključilo je 38 ugovora o prodaji poslovnih prostora u iznosu od 4,9 miliona KM.

       Šuma na Vlašiću

       Slične poteze, iako u manjem obimu, povukla je i Vlada FBiH. Između ostalog, nezvanično nam je potvrđeno kako je bivši premijer FBiH Nedžad Branković navodno milion kvadrata šume na Vlašiću zaveo pod građevinsko zemljište i po cijeni od pet maraka po kvadratu dao Sportsko-rekreativnom centru Travnik.

       Također, Vlada FBiH se, iako je uložila milione u adaptaciju vile u Trpnju, kako smatraju u Komisiji za državnu imovinu BiH, time upustila u rizičan posao, jer će objekt, vrijedan više od 40 miliona maraka, morati vratiti državi.

       Od Resulovića do Grigorija

       Prema odluci premijera RS Milorada Dodika koji je gotovo svu državnu imovinu u Trebinju predao u ruke Srpske pravoslavne crkve, vila “Lastva” kod Trebinja prešla je u vlasništvo vladike Grigorija. Istim slijedom je i odmaralište sa više od 60.000 kvadrata zemljišta kod Srebrenog na Dubrovačkoj rivijeri, čiji je vlasnik bio Republički SUPBiH, preko Hotelsko-turističkog preduzeća “Leotar” iz Trebinja, dato SPC-u.

       Ovo je imalo i svoj cilj, jer, kako tvrde upućeni, znatan dio poklonjene imovine zapravo je trebao biti predmet restitucije, prema kojoj bi trebao biti vraćen porodici Resulović.

       Pitanje Titovih vila

       Problem pri popisu bit će činjenica da se znatan dio imovine, među kojom i brojni rezidencijalni objekti, ne vodi u zemljišnim knjigama. Vile bivšeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita građene su bez dozvola i nisu uvedene u imovinske knjige.

       Avaz

       mirsad_d
       Participant
        Post count: 4000

        Poziv građanima Sarajeva
        objavljeno: 15. 08. 2009 @ 01:12

        Večerašnji skup na Čengić Vili, zbog nemilog događaja, pokazao se kao dobrom incijativom. Građani su svojom upornošću uspjeli privući pažnju medija, vlasti i ukazati na svijest građana.

        I ne prestaju, jer imam zvanične informacije da skup ne prestaje, i da se broj prisutnih sugrađana povećava.

        Pozivam vas da u 11:30 sati prisustvujete okupljanju ispred zgrade preminulog na Čengić Vili. Potom kolona kreće prema Ravnim Bakijama gdje će Amar Mistrić biti ukopan. Nakon dženaze, od mosta Vrbanjuša i mosta Suade Dilberović kreću protesti automobilima.

        Pozivam sve građane da sutra NE ŠUTE! SVI SMO MI AMAR! SVI SMO MI DENIS! Nemojmo šutiti, nemojmo odbravati. Moramo pustiti glas i iskoristiti svoja demokratska prava da se izborimo za sigurnost u našoj državi.

        Vijesti dana, 14/08/09 10:58
        Nastavljen prosvjed zbog ubistva Amara Mistrića, blokiran saobraćaj na Čengić Vili
        Piše: FENA Agencija

        Na dijelu glavne gradske prometnice na Čengić Vili u Sarajevu u ovim trenucima potpuno je blokiran, u oba smjera, automobilski i tramvajski saobraćaj jer su još u toku protesti građana iz ovog naselja zbog ubistvaAmara Mistrića (23) koji je živio u ovom naselju i ubijen 13. augusta, u jutru iza 1 sat, u kafeo Ocho rios

        Građani, među kojima ima dosta Amarovih vršnjaka, okupili su se kasno poslijepodne ogorčeni činjenicom da je smrtno stradao nedužni mladić i tražeći da što prije budu privedeni svi koji su upleteni u ovaj zločin.

        Okupljenima su se obratili federalni premijer Mustafa Mujezinović i načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, a na mjestu protesta bio je i premijer Kantona Sarajevo Besim Mehmedić.

        Općinski načelnik Koldžo je rekao da u ovom trenutku nema potrebe za blokiranje saobraćaja jer, dodao je, policiji koja je i do sada pokazala efikasnost, treba ostaviti vremena da uhapsi sve vinovnike ovog gnusnog zločina

        Amara Mistrića mučki ubili jer ih nije htio poslužiti pićem 14-08-2009 02:00

        Dva­de­set­tro­go­diš­nji Amar Mis­trić iz Sa­ra­je­va ubi­jen je ju­čer, je­dan sat iza po­no­ći, u ugos­ti­telj­skom obje­ktu ”Oc­ho Ri­os”, u sa­ra­jev­skom na­se­lju Čen­gić Vi­la. U bol­ni­cu Ko­še­vo do­ve­zen je u 1.25 sa­ti i po­red na­dljud­skih na­po­ra lje­ka­ra da mu spa­se ži­vot, na­ža­lost, pre­mi­nuo je dva sa­ta na­kon to­ga. Za ubis­tvo Ama­ra Mis­tri­ća osu­mnji­če­ni su 22-go­diš­nji Edin Vuk i Anel He­rak, ko­ji su do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja “Sa­na” bi­li u bjek­stvu. Po­li­ci­ja još uvi­jek ni­je ut­vrdi­la ko­ji je od njih dvo­ji­ce u mla­di­će­vu gla­vu ispa­lio smrto­no­sni hi­tac. S dru­ge stra­ne, u uli­ci Zma­ja od Bo­sne, opći­na No­vo Sa­ra­je­vu uha­pše­ni su nji­ho­vi sa­uče­sni­ci Al­mir Bra­vo i Mid­hat Če­ha­jić.

        Re­kon­stru­kci­ja do­ga­đa­ja

        Ka­ko sa­zna­je­mo na li­cu mjes­ta, Edin Vuk, Anel He­rak, Al­mir Bra­vo i Mid­hat Če­ha­jić su do­šli u ka­fić “Oc­ho Ri­os”, gdje je Mis­trić tu noć ko­no­ba­ri­sao. Ina­če, ubi­je­ni mla­dić je bio i je­dan od su­vla­sni­ka spo­me­nu­tog ka­fi­ća. Već su bi­li u pri­pi­tom sta­nju i Mis­trić im je re­kao da mo­gu po­pi­ti po je­dno pi­će na ra­čun ku­će i da na­kon to­ga mo­ra­ju na­pus­ti­ti obje­kat jer je ra­dno vri­je­me za­vrše­no. Me­đu­tim, če­tvo­ri­ci pi­ja­nih mla­di­ća to ni­je od­go­va­ra­lo. Je­dan od njih se obra­tio Mis­tri­ću s ri­je­či­ma “znaš li ti ko smo mi”?. Odmah su i zas­ko­či­li ja­dnog mla­di­ća. Uda­ra­li su ga ru­ka­ma i no­ga­ma po či­ta­vom ti­je­lu. U ka­fi­ću su bi­le još dvi­je dje­voj­ke ko­je su po­ku­ša­le od­bra­ni­ti Mis­tri­ća, ali je pi­ja­na če­tvor­ka i njih na­pa­la. Ta­čni­je, je­dan od njih je no­gom uda­rio dje­voj­ku u pre­dje­lu ra­me­na. U me­đu­vre­me­nu, Mis­trić je od sil­nih uda­ra­ca pao na pod ka­fi­ća u bli­zi­ni šan­ka, gdje su ga nas­ta­vi­li uda­ra­ti no­ga­ma. Mis­trić je či­ta­vo vri­je­me bra­ne­ći se držao ru­ke na gla­vi. Me­đu­tim, hu­li­ga­ni­ma ni to ni­je bi­lo do­vo­ljno, te je Edin Vuk ili Anel He­rak, izva­dio pi­štolj, na­geo se nad njim, te hla­dno­krvno ispa­lio me­tak u Ama­ro­vu gla­vu, pri­tom go­vo­re­ći ”eto, pa sa­da glu­mi man­gu­pa”. Hla­dno­krvni na­sil­ni­ci su po­tom po­bje­gli, a ne­sre­tni Amar Mis­trić je os­tao le­že­ći u lo­kvi krvi po­red šan­ka, gdje su ga i pro­na­šli slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je i lje­ka­ri Hi­tne po­mo­ći, ko­ji su iza­šli na li­ce mjes­ta. Na li­cu mjes­ta ju­čer smo mo­gli ču­ti i dru­gu ver­zi­ju pri­če, odno­sno da je Mis­trić imao ne­ki ne­spo­ra­zum sa Vu­kom, He­ra­kom, Bra­vom i Če­ha­ji­ćem, ko­ji su ga po­ku­ša­li re­ke­ti­ra­ti, če­mu se ne­sre­tni mla­dić us­pro­ti­vio. U pri­log to­me ide i či­nje­ni­ca da je Mis­trić za­je­dno sa svo­ja dva pri­ja­te­lja ne­da­vno, ta­čni­je u pro­šlu su­bo­tu, otvo­rio ovaj ka­fić, ko­ji je kre­nuo do­bro po­slo­va­ti, a če­tvor­ka je htje­la dio nov­ca.

        Tu­ga i bol u po­ro­di­ci Mis­trić

        Za Mis­tri­ća svi ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le. Nje­go­vi pri­ja­te­lji ka­žu da je bio mo­mak ”za de­set”, da se ni­je is­ti­cao i glu­mio man­gu­pa, te da se ni­ka­da ni­kom ni­je za­mje­rio. Ju­čer smo is­pred ula­za u zgra­du u uli­ci Dže­ma­la Bi­je­di­la na bro­ju 71 za­te­kli ve­li­ki broj ko­mši­ja, pri­ja­te­lja i ro­dbi­ne ubi­je­nog mla­di­ća­Ni­ko ni­je bio u sta­nju ne­što re­ći. Sna­ge je smo­gla sa­mo Aj­la Mis­trić, ko­ja je, i po­red po­pi­je­ne tri ta­ble­te, bi­la vi­dno po­tre­se­na.- Još sam u šo­ku i ne mo­gu da vje­ru­jem da vi­še ne­ma na­šeg Ama­ra – kroz su­ze je po­če­la za ”San” pri­ča­ti Aj­la.

        – Nije im bi­lo dos­ta što su ga pre­bi­li na mrtvo ime, ne­go su ga ona­ko be­spo­mo­ćnog na po­du upu­ca­li. Je li ih strah Bo­ga? Po­slje­dnji put smo se ču­li pri­je tri da­na, ka­da smo se po­sva­đa­li, jer me ni­je po­zvao na otvo­re­nje ka­fi­ća. Ne mo­gu se­bi da opros­tim da je oti­šao, a da se ni­smo po­mi­ri­li. Ne znam ka­ko da vam opi­šem sa­daš­nji osje­ćaj. Ne­ka­ko sam ža­lo­sna, ali u is­to vri­je­me i lju­ta na se­be – ka­že po­tre­se­na Aj­la, do­dav­ši da je Amar bio mo­mak za pri­mjer svo­joj ge­ne­ra­ci­ji i u ko­mši­lu­ku.

        – Bo­rio se kao lav. On je ra­dio to­kom da­na kao dos­tav­ljač u je­dnoj bur­ge­dži­ni­ci, a to­kom no­ći, od ka­ko je otvo­rio ka­fić sa dva pri­ja­te­lja, do­šao bi ku­ći, jeo i ma­lo odmo­rio, te se odmah hva­tao ko­no­ba­ri­sa­nja u ka­fi­ću. Sve to, ka­ko bi imao kva­li­te­tan ži­vot, a to mu sve odu­zmu ne­ke osobe že­ljni do­ka­zi­va­nja. I to na ka­kav na­čin?! Da ga li­vi­di­ra­ju! Ne mo­gu da vje­ru­jem šta se de­ša­va u na­šem gra­du – kroz su­ze nam je re­kla Aj­la, ko­ja je pred na­ma po­pi­la još je­dnu ta­ble­tu za smi­re­nje.

        Ma­jka nas­tra­da­log mla­di­ća je za vri­je­me na­še po­sje­te spa­va­la.

        – Ni­su joj smi­je­li sa­op­šti­ti da je Amar mrtav sve do ju­tros oko de­vet sa­ti. Do ta­da su je la­ga­li i go­vo­ri­li ka­ko je u ope­ra­cij­skoj sa­li i da mu se lje­ka­ri bo­re za ži­vot. Ka­da su joj re­kli da je Amar mrtav, mo­ra­la je in­ter­ve­ni­sa­ti Hi­tna po­moć i to u tri na­vra­ta. Da­li su joj ne­ke inje­kci­je za smi­re­nje. Sve je do­bro dok spa­va, jer čim se pru­bu­di nas­ta­je dra­ma, jer po­čne pla­ka­ti i vri­šta­ti ”Ama­re, Ama­re” – ka­za­la je za ”San” Aj­la Mis­trić. Ina­če, dže­na­za Mis­tri­ću će bi­ti obav­lje­na u su­bo­tu u 13.30 sa­ti na gro­blju Vla­ko­vo.

        Al­mir Ka­po

        Pro­na­đe­na ča­hu­ra

        Ka­ko sa­zna­je­mo, po­li­ci­ja je na li­cu mjes­ta pro­na­šla ča­hu­ru met­ka ko­jim je ubi­jen Amar Mis­trić. Osim to­ga, po­li­ci­ja je uze­la uzor­ke krvi, otis­ke na ča­ša­ma, te dru­ge tra­go­ve ko­ji će bi­ti po­sla­ti na vje­šta­če­nje, a u me­đu­vre­me­nu je sa­slu­ša­no na des­ti­ne svje­do­ka, ta­ko da bi ovo ubis­tvo tre­ba­lo bi­ti ra­svi­je­tlje­no u sko­ri­je vri­je­me. Tu­ži­lac je na­re­dio ob­du­kci­ju ti­je­la ubi­je­nog mla­di­ća.

        Ko je Edin Vuk?

        Iako nam to u po­li­ci­ji ni­su že­lje­li pot­vrdi­ti ni­ti de­man­to­va­ti, sa­zna­je­mo da je Edin Vuk od ra­ni­je po­znat or­ga­ni­ma go­nje­na. Na­ime, on se su­mnji­či da je učes­tvo­vao u pu­cnja­vi ka­da je kra­jem ju­na ove go­di­ne is­pred Ka­te­dra­le u Sa­ra­je­vu ra­njen Dže­nan Sma­jić, ko­ji je ta­da ra­njen u ru­ku.

        Je­di­ni ra­dio

        Da tra­ge­di­ja bu­de go­ra, sa­zna­je­mo ka­ko je u po­ro­di­ci Mis­trić, je­di­no Amar bio za­po­slen, te je kao ta­kav pra­kti­čki bio ”gla­va ku­će”. Na­ime, otac Fu­ad, po­zna­ti­ji kao Čar­li, na­vo­dno se na­la­zi u je­dnom crno­gor­skom za­tvo­ru, a ma­ma je pen­zi­oner, dok mu je ses­tra Ame­ra, ta­ko­đer, ne­za­po­sle­na.

        Gra­do­na­čel­nik na­još­tri­je osu­dio svi­re­po ubis­tvo

        Gra­do­na­čel­nik Sa­ra­je­va Ali­ja Be­hmen na­još­tri­je je osu­dio svi­re­po ubis­tvo 23-go­diš­njeg Ama­ra Mis­tri­ća, te upu­tio su­ćut po­ro­di­ci. Ka­ko je sao­pće­no iz Grad­ske upra­ve, gra­do­na­čel­nik Be­hmen vje­ru­je da je ovo još je­dno ubis­tvo po­či­nje­no iz obi­jes­ti, ko­jim je na­pa­dnut osje­ćaj si­gur­nos­ti gra­da­na Sa­ra­je­va.

        – Fa­mi­li­ja Mis­trić iz­gu­bi­la je si­na, a gra­đa­ni Sa­ra­je­va su os­ta­li si­ro­ma­šni­ji za još je­dnog vri­je­dnog mla­dog čo­vje­ka. Kri­vi­čna od­go­vor­nost za nje­go­vu smrt le­ži na ubi­ca­ma, dok je mo­ral­na za­je­dni­čka i di­je­li­mo je svi i nje­go­va smrt je za­je­dni­čki po­raz – sma­tra gra­do­na­čel­nik Be­hmen.

        [b]Racije po Sarajevu, osuđeni u zatvore
        [/b]
        Gradonačelnik sarajeva Alija Behmen sinoć je sazvao hitan i vanredan sastanak sa premijerom Kantona Besimom mehmedićem, predstavnicima MUP-a i načelnicima općina.

        Nakon trosatne rasprave, zaključeno je da će MUP intenzivirati svoje aktivnosti što znači da će racije po gradu postati redovne i učestale. Gradonačelnik, premijer i načelnici općina pokrenut će inicijativu da se izmijene zakonski propisi vezani za nošenje oružja i predložit će se kazna zatvora od pet godina za sve one koji nelegalno posjeduju oruže i nosaju ga sa sobom.
        Nadalje, tražit će se hitno formiranje jedinice za specijalne namjene MUP-a Kantona Sarajevo.
        Sinoć je dogovoreno da se pod hitno organizuje da više od 400 građana Sarajeva kojima su izrečene pravomoćne presude budu upućeni na izdržavanje zatvorske kazne. U tom kontekstu će se insistirati na preuzimanju neke od kasarni u Sarajevu koja bi se pretvorila u zatvor.

        Mustafa
        Participant
         Post count: 8282

         video FTV

         http://www.youtube.com/watch?v=jBJZ-d6bD_Y

         Amar Mistrić (1986.-2009.)

         Na groblju Ravne Bakije u Sarajevu obavljena je dženaza brutalno ubijenom Amaru Mistriću.

         [img size=150]

         http://www.sarajevo-x.com/media/images/vijesti/090815050.6_mn.jpg%5B/img%5D

         Dženazi su prisustvovali članovi Amarove porodice, te nekoliko stotina prijatelja, poznanika i građana koji su organizirano došli sa protestne blokade saobraćajnice na Čengić Vili. Blokada je nastavljena i nakon dženaze a za 17 sati je najavljeno okupljanje ispred kafića ‘Ocho Rios’ u kojem je Amar ubijen.
         Policija i dalje traga za Edinom Vukom i Anelom Herakom koji se sumnjiče da su prije dva dana na svirep način ubili nedužnog Amara Mistrića.

         mirsad_d
         Participant
          Post count: 4000

          Reisu-l-ulema Cerić vjenčao 20 parova
          Večeru za mladence i više od pet stotina zvanica u hotelu “Zenica” platio je libijski predsjednik Moamer el-Gadafi
          16.08.2009. 20:15

          Vrhovni poglavar Islamske zajednice u BiH reisu-l-ulema Mustafa Cerić u subotu uvečer je na stadionu KSC Kamberovića polje obavio prvo kolektivno šerijatsko vjenčanje u našoj zemlji.

          Ovom činu pristupilo je 20 parova s područja više općina centralne Bosne. Uglavnom je riječ o mladencima od kojih su jedan ili oba u periodu od 1992. do 1995. godine boravili u Libiji, gdje su na poziv tamošnjeg predsjednik Muamera el-Gadafija, zajedno sa oko 1.200 mladih iz BiH, našli sklonište od rata koji je u to vrijeme bjesnio u BiH.

          – Na ovome izvanrednom mjestu i izvanrednom gradu Zenici, svjedočimo veličanstvenom događaju. Nadam se da je ovo samo početak, da ćemo idućih godina imati sve više ovakvih prilika. Izražavam zahvalnost pukovniku, Muameru el-Gadafiju, za sve što je uradio za naš narod i državu BiH tokom najtežih ratnih godina – rekao je između ostalog reisu-l-ulema Cerić.

          Kompletnu svečanost, kao i večeru za mladence i više od pet stotina zvanica u hotelu „Zenica“ platio je libijski predsjednik.

          U programu koji je završio iza 23 sata nastupili su hor Meše Bajraktarevića, hafizi Aziz Alili, Burhan Šaban i Mensur Malkić, te pjevači Alma Čardžić, Šejla Kadić, Emir Đulović, Eldin Huseinbegović i drugi.

          Kolektivno šerijatsko vjenčanje sastavni je centralne predramazanske manifestacije „Moj ummete“, koja se pod pokroviteljstvom Rijaseta Islamske zajednice u BiH, a u organizaciji Zeničkog muftijstva, održava u Gradskoj areni u Zenici.

          Autor: FENA

          mirsad_d
          Participant
           Post count: 4000

           20-08-2009 02:00
           [b]Konačno je sve gotovo…
           [/b]

           Pukovnik Armije RBiH Av­do Pa­lić, ra­tni ko­ma­dant odbrane Žepe, ko­na­čno je iden­ti­fi­ci­ran, pot­vrdi­la je do­da­tna DNK ana­li­ze zu­ba.

           Pos­mrtni os­ta­ci ek­shu­mi­ra­ni u no­vem­bru 2001. go­di­ne u ma­so­vnoj gro­bni­ci u Vra­go­lo­vi­ma kod Ro­ga­ti­ce pri­pa­da­ju pu­ko­vni­ku Pa­li­ću, ut­vrđe­no je na osno­vu re­zul­ta­ta DNK ana­li­ze ura­đe­ne u Me­đu­na­ro­dnoj ko­mi­si­ji za nes­ta­le oso­be (IC­MP).

           Do­da­tna DNK ana­li­za ura­đe­na je na zah­tjev Pa­li­će­ve su­pru­ge Esme, ka­ko bi se ot­klo­ni­la sva­ka su­mnja da li je ri­ječ od os­ta­ci­ma Av­de ili ne.

           – Naj­va­žni­je je da je DNK ana­li­za pot­vrdi­la da es­hu­mi­ra­ni os­ta­ci pri­pa­da­ju mom Av­di. Ko­na­čno je sve go­to­vo. No, ko­li­ko mi je la­knu­lo, to­li­ko mi je i te­ško. Ne­mo­gu­će je opi­sa­ti kroz šta sve pro­la­zi­mo ovih da­na. Ali, eto, sa­da će sve bi­ti pu­no bo­lje. Na­šli smo ga, zna­mo da je on sto pos­to. Na­kon 14 go­di­na por­ta­ge, os­ta­je mi da ga po­ko­pa­mo ka­ko do­li­ku­je, pa da sve ovo pri­ve­de­mo kra­ju – ka­že Pa­lićeva za “San”

           Ona još ni­je pre­uze­la DNK uzor­ke, ni­ti pot­vrdi­la iden­ti­fi­ka­ci­ju. Ka­že da se če­ka za­hjev kan­to­nal­ne Tu­ži­te­lji­ce Aide Ća­to­vić.

           – Znam sa­mo da tužiteljica Ća­to­vić tre­ba da za­ka­že iden­ti­fi­ka­ci­ju, pa da preu­zme­mo DNK uzor­ke. Ne znam ka­da će to bi­ti, ali na­dam se što pri­je. Ne bih vo­li­la da se ovo vi­še odu­go­vla­či. Že­lim da što pri­je bu­de uko­pan. Ako bu­de sve ka­ko tre­ba, mo­žda to bu­de čak i u ne­ko­li­ko na­re­dnih da­na, a mo­žda kra­jem se­dmi­ce. Osim to­ga, već je sve pot­vrđe­no, uko­pat će­mo ga u ha­re­mu Ali-pa­ši­ne dža­mi­je u Sa­ra­je­vu – ka­že Esma.

           M. A.

           Mustafa
           Participant
            Post count: 8282

            Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje dvojice mladića

            Nisvet Muharemović i Enis Gračanlić su ranjena preksinoć u ulici Remze Ahmetovića na Ilidži…

            22.08.2009. 10:15

            Dvojica 19-godišnjaka, Nisvet Muharemović i Enis Gračanlić iz Sarajeva, pušteni su jučer iz bolnice Koševo nakon zbrinjavanja i pružanja prve pomoći. Njih dvojica su ranjena preksinoć u ulici Remze Ahmetovića na Ilidži kada je u njih iz pištolja pucao K. E. (35) iz Rogatice, nastanjen u Sarajevu.
            Nakon pucnjave, K. E. je pobjegao s mjesta događaja, a Muharemović i Gračanlić prevezeni su na CUM bolnice Koševo. Kako nam je potvrđeno, Muharemović je zadobio prostrelnu ranu desne natkoljenice i genitalija, dok je kod Gračanlića u pitanju prostrel desne natkoljenice.

            Odmah po dojavi na lice mjesta stigli su sarajevski policajci koji su blokirali šire područje i dali se u potragu za napadačem. Nedugo potom K. E. je pronađen i uhapšen, a u međuvremenu je obavljen i pretres njegove kuće.

            Tom prilikom policajci su pronašli i oduzeli tri ručne bombe, četiri okvira za automatsku pušku, 115 komada manevarske municije i 100 komada bojeve puščane municije.

            Osumnjičeni K. E. je nakon saslušanja u policiji predat u Odsjek za zadržavanje MUP-a Kantona Sarajevo. On je jučer tokom dana predat nadležnom tužiocu na daljnji postupak.

            Autor: Dž. Ma. B.

            AVAZ

            mirsad_d
            Participant
             Post count: 4000

             BOS 193 – Smanjenje siromaštva kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju“


             Period: 01.04.2009 – 31.03.2010

             Mjesto : Konjic, Kiseljak, Rogatica, Novo Goražde i Čajniče

             Finansijer: Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, kroz Pakt stabilinosti jugoistočne Europe (€244.512,15)

             Sufinansijeri:
             Opština Konjic (€ 11.430,00)
             Opština Kiseljak (€ 8.570,00)
             Opština Rogatica (€ 11.430,00)
             Opština Novo Goražde (€ 4.285,00)
             Opština Čajniče (€ 4.285,00)
             Sufinansiranje svakog korisnika (15% od vrijednosti granta)

             [b]Ukratko o projektu:
             [/b]
             Projekat je fokusiran na kreiranje radnih mjesta i ekonomsku podršku lokalnom razvoju u Istočnoj i Centralnoj Bosni i Hercegovini.
             U skladu sa HELP-ovim pristupom “Hilfe zur Selbsthilfe” (pomoć za samopomoć), ovaj projekat ima za cilj pružanje podrške poduzetništvu te poticanje samopouzdanja u poduzetništvu a kroz obezbjeđivanje ne novčanih grantova (u obliku opreme i materijala), treninga i podrške socijalno ugroženim pojedincima sa zdravom poslovnom idejom.
             Projekat je fokusiran na socijalno ugroženu populaciju ali se neće praviti razlika između lokalne populacije i povratnika s obzirom na to da je cilj pružanje jednakih mogućnosti, zasnovano na sposobnostima svih prihvatljivih aplikanata. Ključni kriterij prilikom selekcije, pored socijalne ugroženosti, bit će održivost poslovne ideje, u kombinaciji sa kvalifikacijama i opštim stavom aplikanta s obzirom na to da su ovo faktori koji će “stvoriti ili upropastiti” novi posao.
             Projekat predstavlja djelovanje kroz direktnu podršku usmjerenu ka rješenju prioritetnih pitanja u strategiji lokalnog razvoja, omogućava proces održivog razvoja uopšteno te pruža vrijedne sinergije sa drugim regionalnim i lokalnim inicijativama.
             Svaki uspješni aplikant će primiti ne novčani grant prosječne vrijednosti u iznosu od 1,500EUR po korisniku.

             Glavni ciljevi projekta:

             Uspostava 140 održivih malih biznisa kroz ne novčane grantove, trening i stručnu obuku.

             Kreiranje najmanje jednog radnog mjesta po svakom pojedinačnom biznisu i stimulacija daljnjeg rasta i zapošljavanja.

             Mustafa
             Participant
              Post count: 8282

              Upozorenje: BiH opet na ivici rata

              Dejton je okončao rat, ali nije donio mir…
              02.09.2009. 07:48

              Bosna i Hercegovina, prvi put nakon što je Dejtonskim sporazumom okončan rat u ovoj zemlji prije 14 godina, na ivici je kolapsa, a njeno stanovništvo ponovo govori o mogućnostima rata, pišu u svom tekstu objavljenom u posljednjem broju magazina “Foreign Policy” Patris Mekmehon (Patrice C. McMahon) i Jon Vestern (Western).

              Ovo dvoje profesora američkih univerziteta ističe da su postratni napori međunarodne zajednice u BiH, u poređenju s onima za Njemačku i Japan, bili kolosalni. BiH je, po stanovniku, dobila neuporedivo više pomoći nego ove dvije države.

              Očekivani rezultat

              No, to nije dalo očekivani rezultat. Dejton je okončao rat, ali nije donio mir, nacionalno pitanje je predominanto, ekonomska situacija sve lošija, pa je BiH, između ostalog, pri dnu ljestvice država u kojima je moguć razvoj biznisa.

              Autori ističu da Milorad Dodik otvoreno prijeti otcjepljenjem RS od BiH, bosanski Hrvati traže više autonomije unutar Hrvatske, a Haris Silajdžić zahtijeva više centralizacije u državi, navodi dalje dvoje autora.

              – Nije sigurno da bi se mir u BiH dugoročno mogao održati ako se nastavi aktuelni trend. Aktivnosti ka fragmentiranju BiH zasigurno će izazvati obnavljanje nasilja. Iskustvo iz 20. stoljeća uči nas da ono što počne u BiH, rijetko tu i ostane.

              Nadalje, ako bi došlo do disolucije BiH, stvorila bi se mala, ranjiva državica bosanskih muslimana, čime bi se islamskom svijetu poslala sasvim pogrešna poruka, poruka kakvu Brisel i Vašington upravo ne žele!

              I konačno, ako međunarodna zajednica nije u stanju da ispuni svoja obećanja data BiH i njenom mjestu u srcu Evrope, onda EU i NATO strašno gube na kredibilitetu, njihova dosadašnja investicija u BiH na izgradnji države pod ogromnim je upitnikom, a u još gorem stanju je kredibilitet te dvije institucije na globalnoj sceni – ističu autori.

              Opisujući stanje u BiH, dvoje profesora navodi uspjehe Dejtona – zaustavljanje rata, stvaranje državne strukture, formiranje Brčko Distrikta, povratak prognanika, formiranje jedinstvene vojske…

              Generiranje korupcije

              Osvrćući se na slabosti tog međunarodnog sporazuma, navodi se da je osnovni cilj Dejtona bio zaustavljanje rata. Za to su u ustavno uređenje morali biti ugrađeni mehanizmi “kompromisa” koji su postavili temelje aktuelnoj fragmentaciji BiH.

              Takav sistem, nadalje, generira korupciju, onemogućava razvoj umjerenih političkih snaga i guši ekonomski napredak.

              – Policija, političke stranke, vlade oba entiteta, zdravstvo i građevinarstvo najkorumpiraniji su segmenti u državi – tvrde dva profesora.

              Dodaju i da su bh. institucije dodatno oslabljene serijom pogrešaka međunarodne zajednice u BiH. Njeni “eksperti” često su u BiH dolazili s malo znanja, naročito o posebnostima historije i kulture ovog podneblja, motivirani ogromnim plaćama koje nisu pokrivali ozbiljni planovi rada.

              – Međunarodna zajednica mogla je čvrstom rukom sasjeći korupciju i ojačati državne institucije, ali to nije uradila – ističu profesori.

              Dodaju i da su neuspjesi stranaca u BiH samo dodatno doprinijeli frustraciji običnog Bosanca u kojem nestaje poštovanja kredibiliteta međunarodne zajednice.

              Kako bi se to prevladalo, profesori Mekmehon i Vestern pozivaju SAD na odlučan angažman, ističu neophodnost ujedinjenja politika EU i SAD te pozivaju Vašington na imenovanje specijalnog izaslanika za Balkan.

              Šta je mogući izlaz

              Autori analize stanja u BiH nude i mogući izlaz iz sve opasnijeg stanja u BiH.

              Oni predlažu i snažniji angažman EU u BiH. Unija mora dati jasne i striktne zahtjeve prema čelnicima BiH, učiniti evropsku budućnost jasnijom i odbaciti dosadašnju politiku popuštanja u vlastitim zahtjevima prema bh. čelnicima.

              Brisel svoju snagu mora usmjeriti i prema Beogradu i Zagrebu kako bi se preko njih natjerali neki politički predstavnici u BiH na veću kooperativnost i konstruktivnost.

              Također, vojno prisustvo međunarodne zajednice u BiH mora biti snažno.

              Autor: S. NUMANOVIĆ
              Avaz

              mirsad_d
              Participant
               Post count: 4000

               BiH|04.09.2009. u 21:11
               Sarajevo
               17-godišnjak zboden ispred Gimnazije Obala

               U Sarajevu je danas ispred Gimnazije Obala zboden 17-godišnji A.A., koji je nakon incidenta smješten na klinici na Koševu, te je van životne opasnost.

               Gimnazija Obala
               Kako nam je potvrdila Biljana Jandrić, portparolka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, mladić je zadobio ubodnu ranu u predjelu lijeve natkoljenice, te hematom na glavi. Radi o teškim tjelesnim povredama, zbog čega je povrijeđeni smješten na Kliniku za ortopediju.

               Počinilac ovog djela još nije uhapšen, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo trenutno radi na njegovom identificiranju

               Mustafa
               Participant
                Post count: 8282

                U BiH još 44 hiljade zahtjeva za povratak

                Dodik rekao da će se SNSD zalagati za gašenje • Povratnicima oduzeto planiranih 15 miliona KM…

                Namjera premijera RS Milorada Dodika da ukine Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u Vladi RS, na čijem je čelu Omer Branković, javnosti je već dugo poznata.

                Rebalans budžeta

                No, sve nezvanične medijske najave koje su posebno aktuelizirane prošle godine, nakon odlaska iz Vlade RS tada aktuelnog ministra privrede, energetike i razvoja Rajka Ubiparipa i imenovanja na tu dužnost Slobodana Puhalca, odlučno su demantirali i entitetski premijer i ministar Branković.

                Vlada RS, međutim, nije odustala od ove ideje. Kako je i poznato, najprije je blizu 15 miliona KM, namijenjenih povratničkoj populaciji, ukinuto u rebalansu budžeta RS, uz obećanja da će se ista osigurati iz sredstava za posebne namjene. Zatim je Dodik ove sedmice rekao da će se SNSD zalagati za ukidanje Ministarstva za izbjegla i raseljena lica, ali i za izmjenu Zakona o organizaciji Vlade i otvaranje ministarstva energetike, koje već postoji, samo kao Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS.

                – Ta ideja se sigurno neće uskoro ostvariti, i sve te priče o ukidanju ministarstva u RS će sigurno jenjavati sve do općih izbora u BiH. U BiH još ima 44 hiljade zahtjeva samo za povrat u prijeratne domove.

                Popis stanovništva

                Jasno je da proces povratka mora biti proveden do kraja i ubrzan, pa čak i ako treba kreditnim zaduženjem države od 500 miliona KM – izjavio je ministar Branković za “Dnevni avaz”.

                Ranijih godina, kako kaže Branković, na ideji o ukidanju Ministarstva izbjeglih, Vladi RS su ozbiljno zamjerili međunarodni zvaničnici. U svemu je najsimptomatičnije, kako on kaže, da se SNSD javno zalaže za ukidanje ministarstva, baš u trenutku kada se aktuelizira i popis stanovništva u BiH.

                avaz

                Zambi
                Participant
                 Post count: 898

                 Može se Dodik zalagati koliko hoće za ukidanje Ministarstva za raseljena i izbjegla lica,to je samo prazna priča,sreća pa se on nepita,već strani faktor,sve dok se ne ukinu kolektivni centri,ne završi rekonstrukcija svih porušenih domova,Ministarstva će biti na entitetskim nivoima,i državnom nivo.Još jedna politička fraza i pucanj u prazno.

                Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 110 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.