Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
 • Author
  Posts
 • Teva
  Participant
   Post count: 8872

   Do sada urađeno na porodićnom stablu Čengić od kojih je jedan dio živio u Rogatici.

   Porodićno stablo Čengić, iz Žitova kod Goražda, je u pripremi pa zato molim sve moje rođake da pripomognu. Dopune podataka možete poslati meni na moj mail: teva62@gmail.com ili me kontaktirati na facebooku pod imenom: https://www.facebook.com/nedim.cengic1 (Nedim Cengic Teva)

   Polovinom 19 vijeka bila dva brata Čengić u Žitovu kod Goražda, Hrustem-beg i Muhamed-beg.

   Muhamed-beg je moj prađedo (ženio se dvaput jer mu je prva žena umrla) i imo je sveukupno sedmero (7) djece.

   PORODIČNO STABLO ČENGIĆ (2015)

   1. MUHAMED-BEG ČENGIĆ, oženio (prvi put) ? Bučo iz Bučkovića kod Čajniča

   1.1. Salih Čengić (rodj. 1878-1929) oženio Izetu (Hamu) Ajanovic (rodj. 1880-1968)

   1.1.1. Behija Čengić (rodj. 1913) udata za Mehemeda Fejzic (rodj. 1910-1993)
   1.1.1.1. Suada Fejzić (rodj. 1938) udata za Halida Alispahic
   1.1.1.1.1. Indira Alispahić (rodj. 1960) udata za Redzu Mirsadovic
   1.1.1.1.1.1. Arijana Mirsadović (rodj. 1984)
   1.1.1.1.2. Zlatan Alispahić (rodj. 1963) oženio Amelu Ekimovic
   1.1.1.1.2.1. Adin Alispahić (rodj. 1999)
   1.1.1.1.2.2. Ajna Alispahić (rodj. 2009)
   1.1.1.1.3. Dzenana Alispahić (rodj. 1966) udata za Maria Poklar
   1.1.1.1.3.1. Lea Poklar (rodj. 1993)
   1.1.1.1.3.2. Andrea Poklar (rodj. 1997)
   1.1.1.2. Suad Fejzić (rodj. 1940) oženio Nađu Ajanović
   1.1.1.2.1. Adis Fejzić (rodj. 1969)
   1.1.1.2.2. Danis Fejzić (rodj. 1973)

   1.1.2. Sejdalija Čengić (rodj.1926-1992) oženio Dževahiru Arnautlija (rodj.1930-2001)
   1.1.2.1. Nijaz Čengić (rodj.1959) oženio Taibu Drakovac (rodj.1961)
   1.1.2.1.1. Alisa Čengić (rodj. 1990)
   1.1.2.2. Nedim Čengić (rodj. 1962) oženio (prvi put) Rabiju Ferizović (rodj 1969)
   1.1.2.2.1. Dženis Čengić (rodj. 1990)
   1.1.2.2. Nedim Čengić (rodj.1962) oženio (drugi put) Esmu Ismić (rodj.1970)
   1.1.2.2.2. Rusmir Jahić (rodj.1991) – posinak
   1.1.2.2.3. Sumeja Čengić (rodj.2000)
   1.1.2.3. Nihad Čengić (rodj. 1965-1992)

   1.2 Avdo Čengić (1887-1942)

   1.2.1. Muhamed Čengić (1914-1983), oženio Šemsu ?
   1.2.1.1. Avdo Čengić (1942) oženio Ifetu ? (1948);
   1.2.1.1.1. Nedžad Čengić (1969), oženio Obuća Aidu (1973);
   1.2.1.1.1.1. Ilma Čengić (1994);
   1.2.1.1.1.2. Muhamed Čengić (1998);
   1.2.1.1.1.3. Amar Čengić (2005);
   1.2.1.1.2. Dževad Čengić (1970).

   1.2.2. Dzemila Čengić udata Polimac;
   1.2.2.1. Lutvo Polimac (1952), oženio? ;
   1.2.2.1.1. Adisa Polimac (1980);
   1.2.2.1.2. Merima Polimac (1988).

   1.2.3. Ahmet Čengić oženio ?
   1.2.3.1. Ibrahim Čengić, oženio Izetu (1955);
   1.2.3.1.1. Adem Čengić (1981), oženio ?;
   1.2.3.1.2. Ahmet Čengić (1985);
   1.2.3.1.3. Dženana Čengić (1989), udata za Nermina Ćulova;
   1.2.3.1.3.1. Amar Ćulov (2011);
   1.2.3.1.4. Dženan Čengić (1993).
   1.2.3.2. Nura Čengić, udata ?
   1.2.3.3. Amira Čengić, udata ?
   1.2.3.4. Fatima Čengić, udata Ajanović;
   1.2.3.4.1. Muhamed Ajanović;
   1.2.3.4.2. Emina Ajanović, udata ?

   1.2.4. Mustafa Čengić oženio ?

   1.2.5. Kuta Čengić udata ?

   1.2.6. Salko Čengić oženio ?

   1.2.7. Mehemed Čengić oženio ?

   1.3. Rizvan Čengić oženio ?

   1.3.1. Mehmedalija Čengić oženio Nadlu ?
   1.3.1.1. Zlatko Čengić oženio ?
   1.3.1.2. Emira Čengić udata ?
   1.3.1.3 Armin Čengić oženio ?
   1.3.1.3.1. Ajna Čengić
   1.3.1.3.2. Tarik Čengić

   1.3.2. Mehmedalijina sestra ?

   1.4. Ziba Čengić (1890-1950) udata za Ejuba Ajanovic
   Nisu imali djece.
   Ziba je ukopana u porodicnom mezarju Čengića na Biljinu Polju u Rogatici, pored svog brata Saliha.

   1.5. Dzemila Čengić udata za Hilmu Ajanovic u Šljedoviće

   1.5.1. Jakuta (Kuta) Ajanovic udata za Alefendiju Bajramović u Sjeverinu kod Rudog.
   1.5.1.1. Mustafa Bajramovic oženio ?
   1.5.1.1.1. Suanita Požega;
   1.5.1.1.1.1. Irma Požega (1990);
   1.5.1.1.1.2. Haris Požega (1995);
   1.5.1.1.2. Dženita Bajramović;
   1.5.1.1.2.1. Ella
   1.5.1.2. Dzemila Bajramović udata za ?
   1.5.1.2.1. Alija Ljubuškić;
   1.5.1.2.1.1. Emrah Ljubuškić;
   1.5.1.2.1.2. Emel Ljubuškić;
   1.5.1.2.2. Elmaz Salijević.

   1.5.2. Aziza Ajanović (rodj. 1907-1955) udata za Hamzu Omerbegović na Banj-Stijeni.
   1.5.2.1. Mustafa Omerbegovic oženio ?
   1.5.2.1.1. Zijo Omerbegović;
   1.5.2.1.1.1. Kemal Omerbegović;
   1.5.2.1.1.2. Faruk Omerbegović;
   1.5.2.1.2. Haris Omerbegović;
   1.5.2.1.2.1. Harun Omerbegović;
   1.5.2.1.2.2. Lamija Omerbegović;
   1.5.2.1.3. Zineta Omerbegović, udata Čaušević;
   1.5.2.1.3.1. Faruk Čaušević.
   1.5.2.2. Ramiz Omerbegovic oženio ?
   1.5.2.2.1. Sead Omerbegović;
   1.5.2.2.1.1. Admir Omerbegović;
   1.5.2.2.1.2. Amer Omerbegović;
   1.5.2.2.2. Dževad Omerbegović;
   1.5.2.2.2.1. Muhamed Omerbegović;
   1.5.2.2.2.2. Lejla Omerbegović;
   1.5.2.2.3. Nedžad Omerbegović;
   1.5.2.2.3.1. Kerim Omerbegović;
   1.5.2.2.3.2. Kenan Omerbegović;
   1.5.2.2.4. Senida Omerbegović, udata Zornić;
   1.5.2.2.4.1. Irfan Zornić;
   1.5.2.2.4.2. Ilhan Zornić;
   1.5.2.2.4.3. Samira Zornić;
   1.5.2.2.5. Dika Omerbegović, udata za Muamera Mešić;
   1.5.2.2.5.1. Ernad Mešić;
   1.5.2.2.5.2. Emina Mešić.
   1.5.2.3. Fadil Omerbegovic ozenjen ?
   1.5.2.3.1. Hamza Omerbegović;
   1.5.2.3.1.1. Ajdin Omerbegović;
   1.5.2.4. Mesud Omerbegovic ozenjen ?
   1.5.2.4.1. Almedin Omerbegović;
   1.5.2.4.1.1. Mesud Omerbegović;
   1.5.2.4.1.2. Almedina Omerbegović;
   1.5.2.4.2. Elvedin Omerbegović;
   1.5.2.4.2.1. Alina Omerbegović;
   1.5.2.4.3. Amela Omerbegović, udata Mešić;
   1.5.2.4.3.1. Adi Mešić;
   1.5.2.4.3.2. Zerina Mešić.
   1.5.2.5. Ferida Omerbegovic udata Arnautović
   1.5.2.5.1. Taib Arnautović;
   1.5.2.5.1.1. Kenan Arnautović;
   1.5.2.5.1.2. Kerim Arnautović;
   1.5.2.5.2. Enira Arnautović, udata Hajrović;
   1.5.2.5.2.1. Amar Hajrović;
   1.5.2.5.2.1.1. Bilal Hajrović;
   1.5.2.5.2.2. Almir Hajrović.
   1.5.2.6. Safija Omerbegovic udata Polimac
   1.5.2.6.1. Mubera Polimac, udata Hrustemović;
   1.5.2.6.1.1. Adna Hrustemović;
   1.5.2.6.1.2. Eman Hrustemović;
   1.5.2.6.2. Medisa Polimac, udata Caglayan;
   1.5.2.6.2.1. Dilara Caglayan;
   1.5.2.6.3. Munevera Polimac.

   1.5.3. Safet Ajanović bio oženjen iz Goražda (nepoznato ime), nisu imali djece.
   Safet je ubijen u drugom svjetskom ratu na mostu u Goraždu.

   1. MUHAMED-BEG ČENGIĆ, oženio (drugi put) Ibrimsu Pleh, zvanu Hama

   1.6. Omer Čengić (rodj. 1908.) oženio (prvi put) Fatimu Ajanovic
   1.6.1. Fadil Čengić (rodj. 1935) oženio Vasviju Celjo (rodj. 1939)
   1.6.1.1. Mustafa Čengić (rodj. 1960) oženio Hasenu Kulovac (rodj. 1963)
   1.6.1.1.1. Amela Čengić (rodj. 1983) udata za Adnana Custovic
   1.6.1.3.1.1.Ena Custovic (rodj. 2007)
   1.6.1.1.2. Admir Čengić (rodj. 1985)
   1.6.1.2. Muris Čengić (rodj. 1963) oženio Amelu Alimanovic (rodj. 1967)
   1.6.1.2.1. Haris Čengić (rodj. 1989)
   1.6.1.2.2. Lejla Čengić (rodj. 1994)

   1.6.2. Vehbija Čengić (rodj. 1933) udata za Ragiba Efendic
   1.6.2.1. Suada Efendic (rodj. 1953)
   1.6.2.2. Mediha Efendic (rodj. 1954)
   1.6.2.3. Muhidin Efendic (rodj. 1963) oženio Enisu Sofovic (rodj. 1967)
   1.6.2.3.1. Neira Efendic (rodj. 1994)
   1.6.2.3.2. Nedim Efendic (rodj. 1998)

   1.6.3. Fadila Čengić (rodj. 1937) udata za Nurku Poplata (rodj. 1931)
   1.6.3.1. Nedžad Poplata (rodj. 1956) ozeno Hamijetu Srnja (rodj. 1956)
   1.6.3.2. Dževad Poplata (rodj. 1958) oženio Ajišu
   1.6.3.2.1. Belma Poplata (rodj. 2003)

   1.6. Omer Čengić (rodj 1908.) oženio (drugi put) Esmu Dorić (rodj. 1932)
   1.6.4. Emina Čengić (rodj. 1955) udata za Zejnila Hodžić (rodj. 1954)
   1.6.4.1. Alma Hodžić (rodj. 1975) udata za Džemala Hodžić
   1.6.4.2. Almedina Hodžić (rodj. 1978) udata za Nihada Hajdarevic (rodj. 1978)
   1.6.4.2.1. Anesa Hajdarević (rodj. 2000)
   1.6.4.2.2. Lamija Hajdarević (rodj. 2006)

   1.6.5. Fatima Čengić (rodj. 1955) udata za Hamida Zukic (rodj.1953)
   1.6.5.1. Elma Zukić (rodj. 1979) udata za Samira Poturak (rodj.1980)
   1.6.5.1.1. Denan Poturak (rodj. 2002)
   1.6.5.1.2. Sara Poturak (rodj. 2010)
   1.6.5.2. Mujo Zukić (rodj. 1981) oženio Mirelu Tajić
   1.6.5.2.1. Faris Zukić

   1.6.6. Ferid Čengić (rodj. 1961) oženio Šaćiru Jugović (rodj. 1967)
   1.6.6.1. Lejla Čengić (rodj. 1984) udata za Eldina Čolić (rodj. 1985)
   1.6.6.1.1. Imran Čolić (rodj. 2008)

   1.6.7. Smail Čengić (rodj. 1967) oženio Dženitu Ćamo (rodj. 1973)
   1.6.7.1. Eldar Čengić (rodj. 1998)
   1.6.7.2. Nudžejma Čengić (rodj. 2004)

   1.7. Vezirahanma Čengić udata za ? Džiko

   1.7.1. Ahmed Džiko (1920) oženio Fadilu Arnautlija (1928-2010)
   1.7.1.1 Alija Džiko oženio ? Bogilović
   1.7.1.1.1. Ahmed Džiko (1986)
   1.7.1.2. Almasa Džiko (1952) udata za Avdu Medošević
   1.7.1.2.1. Faruk Medosevic oženio ?
   1.7.1.2.1.1. Amina Medošević (2015);
   1.7.1.2.1.2. Esma Medošević (2015);
   1.7.1.2.2. Lejla Medosevic (1982)
   1.7.1.3. Irfan Džiko (1955) oženio Muniru Jabkoč (1956-2011)
   1.7.1.3.1. Edib Džiko

   1.7.2. Nura Džiko udata za Hasana Zorlak
   1.7.2.1. Huso Zorlak
   1.7.2.1.1. Amer Zorlak
   1.7.2.2. Kika Zorlak udata za ?

   1.7.3. Mehmed Džiko oženio Muliju Zimić
   1.7.3.1. Abdulah Džiko (1957) oženio Esmu Hadžić
   1.7.3.1.1. Nedim Džiko (1983), oženio Pleh Aldijanu
   1.7.3.1.2. Jasmina Džiko (1987), udata Pršeš
   1.7.3.2. Advija (Seka) Džiko udata za Kemala Bajramović
   1.7.3.2.1. Bajramović Emina (1984) udata za Nedima Lakovića
   1.7.3.2.2. Bajramović Edina (1989)
   1.7.3.3. Muhidin (Dino) Džiko (1965) oženio Suadu Hukara
   1.7.3.3.1. Edin Džiko (1993)

   1.7.4. Ibrahim Džiko (1937-2014) oženio Amiru ?
   1.7.4.1. Senad Džiko oženio Seidu ?
   1.7.4.1.1. Tarik Džiko
   1.7.4.1.2. Dženana Džiko, udata Šuškić;
   1.7.4.1.2.1. Ajla Šuškić
   1.7.4.2. Suvad Džiko (1961) oženio Safiju ?
   1.7.4.3. Hikma Džiko (1963) udata za Mustafu Osmičevića;
   1.7.4.3.1. Bakir Osmičević;
   1.7.4.3.1.1. Nejra Osmičević;

   1.7.5. Sulejmen Džiko oženio Safiju ?

   1.7.6. Mustafa Džiko oženio ?

   1. HRUSTEM-BEG ČENGIĆ

   1.1. Šemso Čengić (1875-1964), oženio Hatidžu Ajanović (1878-1967) iz Šljedovića. Živili u Goraždu, naselje Bare, tu imali imanje i kuću, ukopani u Goraždu – harem Sinan-begove džamije, imali 8 djece:

   1.1.1. Mujesira Čengić (1906-1980), udata za Emin-bega Medoševića iz Goražda;
   1.1.1.1. Enver Medošević (1932-1990);
   1.1.1.1.1. Fikreta Medošević (1958), udata Hamadto, živi u Americi;
   1.1.1.1.1.1. Ašidžan Hamdto (1983);
   1.1.1.1.1.2. Ahmed Hamadto;
   1.1.1.1.1.3. Adil Hamadto;
   1.1.1.1.2. Enes Medošević (1961), oženio Nefisu, nemaju djece, žive u Goraždu;

   1.1.1.2. Munevera Medošević, udata Šogolj;
   1.1.1.2.1. Samir Šogolj (1967-2013);
   1.1.1.2.2. Samira Šogolj, udata Helvida;
   1.1.1.2.2.1. Faris Helvida;
   1.1.1.2.2.2. Lejla Helvida;
   1.1.1.2.2.3. Ajla Helvida.

   1.1.1.3. Behija Medošević (1939), udata Karahodžić;
   1.1.1.3.1. Damir Karahodžić (1965), oženio Amelu Ćemalović, žive u Sarajevu;
   1.1.1.3.1.1. Kenan Karahodžić (1998);
   1.1.1.3.1.2. Berin Karahodžić (2002);
   1.1.1.3.2. Almir Karahodžić, oženio Meriell Cremers; žive u Holandiji

   1.1.2. Zaim Čengić (1908-1984), supruga Paša, živili u naselju Bare u Goraždu;
   1.1.2.1. Fadila Čengić (1934), udata Jerinić;
   1.1.2.1.1. Goran Jerinić (1962);

   1.1.2.2. Rabija Čengić (1934-1998), udata za Bešlija Mustafu, nisu imali djece.

   1.1.2.3. Vahida Čengić (1936-2012), udata za Nuhbegović Asima u Konjic;
   1.1.2.3.1. Sead Nuhbegović, oženjen, nema djece;
   1.1.2.3.2. Subhija Nuhbegović, udata Dželilović;

   1.1.2.4. Nura Čengić (1941), udata za Ismeta Pilava, živi u Goraždu;
   1.1.2.4.1. Abida Pilav, udata za Rešić Senada, žive u Sarajevu;
   1.1.2.4.1.1. Ismet Rešić (1995);
   1.1.2.4.2. Adnan Pilav (1974), oženio Gušo Džanu;
   1.1.2.4.2.1. Emina Pilav (2014);

   1.1.2.5. Munira Čengić (1946), udata za Pasvanžić Muhameda, žive u Rijeci HR;
   1.1.2.5.1. Elvira Pasvandžić, udata ?
   1.1.2.5.2. Emir Pasvandžić (1979);

   1.1.3. Hakija Čengić (1910-1989), oženio Ćimu, živili u selu Glamoč u Goraždu;
   1.1.3.1. Muhamed Čengić (1943-1994); ozenio Bahriju Herenda (1947)
   1.1.3.1.1. Sandir Čengić (1974); živi u Frankfurtu, ozenio Monika Koschel
   1.1.3.1.2. Jasmina Čengić (1977), udata Luckardt; zivi blizu Frankfurta
   1.1.2.1.2.1 Malee Shania Luckardt (2004)
   1.1.2.1.2.2 Aliyah Jolie Luckardt (2010)

   1.1.3.2. Muniba Čengić, udata Bašić, živi u Sarajevu;
   1.1.3.2.1. Sado Bašić (1976-2003);
   1.1.3.2.2. Azra Bašić (1980), udata Dzanic
   1.1.3.2.2.1. Ajla Džanić;
   1.1.3.2.2.2. Amar Džanić;
   1.1.3.2.2.3. Sadam Džanić

   1.1.3.3. Mehdina Čengić (1950-1992), udata, nije imala djece…

   1.1.3.4. Asim Čengić (1959-1992), oženjen imao dvoje djece. Na početku rata, zajedno sa majkom Ćimom, suprugom, djecom (Nermin i Nerma) i sestrom Mehdinom ubijen u rodnoj kući u Glamoču. Pretpostavlja se da su živi zapaljeni u kući, međutim posmrtni ostaci nisu nađeni.
   1.1.3.4.1. Nermin Čengić (1981-1992);
   1.1.3.4.2. Nerma Čengić (1990-1992).

   1.1.4. hadži Smail Čengić (1913-1992), oženio hadži Mujesiru Huseinbegović (1925-2009) iz sela Repovci kod Konjica. Ubijen u ratu 1992, prilikom progona iz svoje kuće u Goraždu;
   1.1.4.1. Hrusto Čengić (1949), oženio Buljina Esmu (1952) iz sela Buljina kod Konjica;
   1.1.4.1.1. Muris Čengić (1975), oženio Kanlić Sedinu (1979), žive u Goraždu;
   1.1.4.1.1.1. Tarik Čengić (2007);
   1.1.4.1.1.2. Imran Čengić (2009);
   1.1.4.1.2. Lejla Čengić, udata za Aletić Suada iz Tuzle, žive u Tuzli;
   1.1.4.1.2.1. Harun Aletić (2004);
   1.1.4.1.3. Amra Čengić (1988);

   1.1.4.2. hadži Nusret Čengić (1950), oženio hadži Edinu Kulaglić (1953-2005) iz Prozora, živi u Goraždu;
   1.1.4.2.1. Edin Čengić (1981), živi u Goraždu;
   1.1.4.2.2. Nedim Čengić (1983), oženio Vražalica Dalilu (1987), žive u Goraždu;
   1.1.4.2.2.1. Bilal Čengić (2014);

   1.1.4.3. Emira Čengić (1955), udata za Drakovac Rama (1956), žive u Goraždu
   1.1.4.3.1. Emir Drakovac (1998);

   1.1.4.4. Šemsudin Čengić (1967), oženio Samiru (1976) iz Banovića, žive u Goraždu;
   1.1.4.4.1. Ahmed Čengić (2006);
   1.1.4.4.2. Lamija Čengić (2009);

   1.1.5. Asim Čengić (1916 – nestao/poginuo u II sv. ratu);

   1.1.6. Hrusto Čengić (1918 – nestao/poginuo u II sv. ratu);

   1.1.7. Razija Čengić (1926 – 1947);

   1.1.8. hadži Ibrahim Čengić (1928 – 2010), oženio hadži Asimu Pašić, živjeli u Goraždu;
   1.1.8.1. Esad Čengić (1957), oženio Azru Džebo (1956), žive u Goraždu;
   1.1.8.1.1. Aida Čengić (1982);
   1.1.8.1.2. Dino Čengić (1988);

   1.1.8.2. Razija Čengić (1954), udata za Ratković Dževada, žive u Goraždu;
   1.1.8.2.1. Haris Ratković (1982), oženio Raisu Šuvalija;
   1.1.8.2.2. Nedim Ratković (1984).

   1.2. Derviš Čengić;

   1.2.1. Dedo Čengić
   1.2.1.1. Ilijas Čengić;
   1.2.1.2. Enes Čengić;
   1.2.1.3. Zaim Čengić;
   1.2.1.4. Enver Čengić;
   1.2.1.4.1. Elvis Čengić, živi u Sarajevu;
   1.2.1.4.1.1. Ajla Čengić;
   1.2.1.5. Fatma Čengić, udata Branković;
   1.2.1.6. Nura Čengić, udata ?
   1.2.1.7. Zumra Čengić, udata ?
   Benjamin Music
   Lijep pozdrav, ovdje Benjamin Music, mogao bi malo da pomognem tj. da dalje dopunim ovo nase predivno stablo (usput hvala mnogo, nisam ni znao da imam ovoliko rodbine), uglavnom nastavicu od Zumre Cengic, kcerke Dede Cengica, udala se za Kasima Sucesku koji je nazalost preselio na ahiret, a imali su dvoje djece, Lejla i Samir Suceska, Lejla se dalje udala za Suada Musica te uzela njegovo prezime, kao i Zumra, a Samir se udao za Nafu ? (nisam siguran za sva godista ali ako zelite mogu provjeriti), Lejla ima dvoje djece sa Suadom, mene, Benjamina Musica i Aisu Music, zivimo u Sarajevu. Samir i Nafa imaju dvoje djece, Kadira i Kerima Sucesku i takodje zive u Sarajevu, ali su se Samir i Nafa razveli.
   To bi bilo to, ako zelite mogu pitat za godista i za jos nekih informacija, nadam se da cete ovo vidjeti, da jos koristite ovaj mail.
   Jos jednom hvala puno, LP od porodice Music!

   1.2.2. Naila Čengić, udata Sijerčić;
   1.2.2.1. Filduz Sijerčić;
   1.2.2.2. Fikreta Sijerčić, udata ?

   1.2.3. Almasa Čengić, udata Nalbantić;
   1.2.3.1. Nurija Nalbantić;
   1.2.3.1.1. Hasan Nalbantić;
   1.2.3.1.2. Huso Nalbantić;
   1.2.3.2. Arif Nalbantić;
   1.2.3.3. Pemba Nalbantić, udata Zec;
   1.2.3.4. Aiša Nalbantić, udata Bošnjo;
   1.2.3.4.1. Enisa Bošnjo, udata Hadžović;
   1.2.3.4.1.1. Elvir Hadžović (1973);
   1.2.3.4.1.2. Dženan Hadžović (1978), oženio Šeko Almu;
   1.2.3.4.1.2.1. Hana Hadžović (2013);

   1.2.4. Nura Čengić, udata Hurić;
   1.2.4.1. Hadža Hurić, udata ?
   1.2.4.2. Bahra Hurić, udata ?

   1.2.5. Ćamka Čengić, udata Ajanović;
   1.2.5.1. Ferida Ajanović (1936), udata Sijerčić, živi u Goraždu;
   1.2.5.1.1. Ferid Sijerčić, živi u Goraždu;
   1.2.5.1.1.1. Haris Sijerčić (1988);
   1.2.5.1.1.2. Azra Sijerčić (1989);
   1.2.5.1.2. Aida Sijerčić, udata ?
   1.2.5.1.3. Mubera Sijerčić (1961-1992), udata ?
   1.2.5.2. Adem Ajanović (1932), živi u Goraždu;
   1.2.5.2.1. Muris Ajanović (1960), oženio Mensuru?, žive u Goraždu
   1.2.5.2.1.1. Mirza Ajanović;
   1.2.5.2.1.2. Tarik Ajanović (1991);
   1.2.5.2.1.3. Faruk Ajanović (1991);
   1.2.5.2.2. Hajrudin Ajanović (1963), oženio Suvadu, žive u Goraždu;
   1.2.5.2.2.1. Admir Ajanović (1987);
   1.2.5.2.2.2. Merima Ajanović (1989);
   1.2.5.2.3. Šemso Ajanović (1960-1993), oženio Indiru, poginuo u Kaknju;
   1.2.5.2.3.1. Zlatan Ajanović, živi u Austriji (Graz);
   1.2.5.2.3.2. Džana Ajanović;
   1.2.5.3. Muhamed Ajanović;
   1.2.5.4. Rabija Ajanović, udata ?

   1.3. Nura Čengić, udata Sućeska;
   1.3.1. Naza Sućeska, udata Omerbegović;
   1.3.1.1. Durmo Omerbegović (1937);
   1.3.1.2. Ahmo Omerbegović;
   1.3.1.3. Numo Omerbegović;

   1.4. Hasan Čengić (1882-1942);
   1.4.1. Džehva Čengić, udata Čengić;
   1.4.1.1. Edib Čengić;
   1.4.1.2. Džafer Čengić;
   1.4.1.3. Derviš Čengić;
   1.4.1.4. Hedija Čengić, udata Šišić, udata Berberović;
   1.4.1.4.1. Nedim Šišić

   1.4.2. Mulija Čengić, udata Oćuz;
   1.4.2.1. Mevlida Oćuz, udata ?

   1.4.3. Hasib Čengić (1924-1942);

   1.4.4. Iset Čengić (1926-1942).

   dino65
   Participant
    Post count: 2

    Teva evo malo pomoci za popunu:
    1.5.3. Mehmed Dziko ozenio MULIJU (rodjena ZIMIC)
    1.5.3.1. Abdulah Dziko ozenio ESMU (rodjena HADZIC)
    1.5.3.1.1. Nedim Dziko
    1.5.3.1.2. JASMINA DZIKO
    1.5.3.2. ADVIJA (Seka) Dziko udata za BAJRAMOVIC KEMALA
    1.5.3.2.1. BAJRAMOVIC EMINA (udata LAKOVIC)
    1.5.3.2.2. BAJRAMOVIC EDINA
    1.5.3.3. MUHIDIN (Dino) Dziko ozenio SUADU (rodjena HUKARA)
    1.5.3.3.1. Edin Dziko

    Teva
    Participant
     Post count: 8872

     :)

     Teva
     Participant
      Post count: 8872

      :)

      Teva
      Participant
       Post count: 8872

       :)

       Teva
       Participant
        Post count: 8872

        :)

        Teva
        Participant
         Post count: 8872

         :)

         Teva
         Participant
          Post count: 8872

          [quote=”dino65″ post=23467]Teva evo malo pomoci za popunu:
          1.5.3. Mehmed Dziko ozenio MULIJU (rodjena ZIMIC)
          1.5.3.1. Abdulah Dziko ozenio ESMU (rodjena HADZIC)
          1.5.3.1.1. Nedim Dziko
          1.5.3.1.2. JASMINA DZIKO
          1.5.3.2. ADVIJA (Seka) Dziko udata za BAJRAMOVIC KEMALA
          1.5.3.2.1. BAJRAMOVIC EMINA (udata LAKOVIC)
          1.5.3.2.2. BAJRAMOVIC EDINA
          1.5.3.3. MUHIDIN (Dino) Dziko ozenio SUADU (rodjena HUKARA)
          1.5.3.3.1. Edin Dziko[/quote]

          Teva
          Participant
           Post count: 8872

           [quote=”dino65″ post=23467]Teva evo malo pomoci za popunu:
           1.5.3. Mehmed Dziko ozenio MULIJU (rodjena ZIMIC)
           1.5.3.1. Abdulah Dziko ozenio ESMU (rodjena HADZIC)
           1.5.3.1.1. Nedim Dziko
           1.5.3.1.2. JASMINA DZIKO
           1.5.3.2. ADVIJA (Seka) Dziko udata za BAJRAMOVIC KEMALA
           1.5.3.2.1. BAJRAMOVIC EMINA (udata LAKOVIC)
           1.5.3.2.2. BAJRAMOVIC EDINA
           1.5.3.3. MUHIDIN (Dino) Dziko ozenio SUADU (rodjena HUKARA)
           1.5.3.3.1. Edin Dziko[/quote]

           Teva
           Participant
            Post count: 8872

            [quote=”Teva” post=36716]:)[/quote]

            Teva
            Participant
             Post count: 8872

             [quote=”Teva” post=23025]Do sada urađeno na porodićnom stablu Čengić od kojih je jedan dio živio u Rogatici.

             Porodićno stablo Čengić, iz Žitova kod Goražda, je u pripremi pa zato molim sve moje rođake da pripomognu. Dopune podataka možete poslati meni na moj mail: teva62@gmail.com ili me kontaktirati na facebooku pod imenom: https://www.facebook.com/nedim.cengic1 (Nedim Cengic Teva)

             Polovinom 19 vijeka bila dva brata Čengić u Žitovu kod Goražda, Hrustem-beg i Muhamed-beg.

             Muhamed-beg je moj prađedo (ženio se dvaput jer mu je prva žena umrla) i imo je sveukupno sedmero (7) djece.

             PORODIČNO STABLO ČENGIĆ (2015)

             1. MUHAMED-BEG ČENGIĆ, oženio (prvi put) ? Bučo iz Bučkovića kod Čajniča

             1.1. Salih Čengić (rodj. 1878-1929) oženio Izetu (Hamu) Ajanovic (rodj. 1880-1968)

             1.1.1. Behija Čengić (rodj. 1913) udata za Mehemeda Fejzic (rodj. 1910-1993)
             1.1.1.1. Suada Fejzić (rodj. 1938) udata za Halida Alispahic
             1.1.1.1.1. Indira Alispahić (rodj. 1960) udata za Redzu Mirsadovic
             1.1.1.1.1.1. Arijana Mirsadović (rodj. 1984)
             1.1.1.1.2. Zlatan Alispahić (rodj. 1963) oženio Amelu Ekimovic
             1.1.1.1.2.1. Adin Alispahić (rodj. 1999)
             1.1.1.1.2.2. Ajna Alispahić (rodj. 2009)
             1.1.1.1.3. Dzenana Alispahić (rodj. 1966) udata za Maria Poklar
             1.1.1.1.3.1. Lea Poklar (rodj. 1993)
             1.1.1.1.3.2. Andrea Poklar (rodj. 1997)
             1.1.1.2. Suad Fejzić (rodj. 1940) oženio Nađu Ajanović
             1.1.1.2.1. Adis Fejzić (rodj. 1969)
             1.1.1.2.2. Danis Fejzić (rodj. 1973)

             1.1.2. Sejdalija Čengić (rodj.1926-1992) oženio Dževahiru Arnautlija (rodj.1930-2001)
             1.1.2.1. Nijaz Čengić (rodj.1959) oženio Taibu Drakovac (rodj.1961)
             1.1.2.1.1. Alisa Čengić (rodj. 1990)
             1.1.2.2. Nedim Čengić (rodj. 1962) oženio (prvi put) Rabiju Ferizović (rodj 1969)
             1.1.2.2.1. Dženis Čengić (rodj. 1990)
             1.1.2.2. Nedim Čengić (rodj.1962) oženio (drugi put) Esmu Ismić (rodj.1970)
             1.1.2.2.2. Rusmir Jahić (rodj.1991) – posinak
             1.1.2.2.3. Sumeja Čengić (rodj.2000)
             1.1.2.3. Nihad Čengić (rodj. 1965-1992)

             1.2 Avdo Čengić (1887-1942)

             1.2.1. Muhamed Čengić (1914-1983), oženio Šemsu ?
             1.2.1.1. Avdo Čengić (1942) oženio Ifetu ? (1948);
             1.2.1.1.1. Nedžad Čengić (1969), oženio Obuća Aidu (1973);
             1.2.1.1.1.1. Ilma Čengić (1994);
             1.2.1.1.1.2. Muhamed Čengić (1998);
             1.2.1.1.1.3. Amar Čengić (2005);
             1.2.1.1.2. Dževad Čengić (1970).

             1.2.2. Dzemila Čengić udata Polimac;
             1.2.2.1. Lutvo Polimac (1952), oženio? ;
             1.2.2.1.1. Adisa Polimac (1980);
             1.2.2.1.2. Merima Polimac (1988).

             1.2.3. Ahmet Čengić oženio ?
             1.2.3.1. Ibrahim Čengić, oženio Izetu (1955);
             1.2.3.1.1. Adem Čengić (1981), oženio ?;
             1.2.3.1.2. Ahmet Čengić (1985);
             1.2.3.1.3. Dženana Čengić (1989), udata za Nermina Ćulova;
             1.2.3.1.3.1. Amar Ćulov (2011);
             1.2.3.1.4. Dženan Čengić (1993).
             1.2.3.2. Nura Čengić, udata ?
             1.2.3.3. Amira Čengić, udata ?
             1.2.3.4. Fatima Čengić, udata Ajanović;
             1.2.3.4.1. Muhamed Ajanović;
             1.2.3.4.2. Emina Ajanović, udata ?

             1.2.4. Mustafa Čengić oženio ?

             1.2.5. Kuta Čengić udata ?

             1.2.6. Salko Čengić oženio ?

             1.2.7. Mehemed Čengić oženio ?

             1.3. Rizvan Čengić oženio ?

             1.3.1. Mehmedalija Čengić oženio Nadlu ?
             1.3.1.1. Zlatko Čengić oženio ?
             1.3.1.2. Emira Čengić udata ?
             1.3.1.3 Armin Čengić oženio ?
             1.3.1.3.1. Ajna Čengić
             1.3.1.3.2. Tarik Čengić

             1.3.2. Mehmedalijina sestra ?

             1.4. Ziba Čengić (1890-1950) udata za Ejuba Ajanovic
             Nisu imali djece.
             Ziba je ukopana u porodicnom mezarju Čengića na Biljinu Polju u Rogatici, pored svog brata Saliha.

             1.5. Dzemila Čengić udata za Hilmu Ajanovic u Šljedoviće

             1.5.1. Jakuta (Kuta) Ajanovic udata za Alefendiju Bajramović u Sjeverinu kod Rudog.
             1.5.1.1. Mustafa Bajramovic oženio ?
             1.5.1.1.1. Suanita Požega;
             1.5.1.1.1.1. Irma Požega (1990);
             1.5.1.1.1.2. Haris Požega (1995);
             1.5.1.1.2. Dženita Bajramović;
             1.5.1.1.2.1. Ella
             1.5.1.2. Dzemila Bajramović udata za ?
             1.5.1.2.1. Alija Ljubuškić;
             1.5.1.2.1.1. Emrah Ljubuškić;
             1.5.1.2.1.2. Emel Ljubuškić;
             1.5.1.2.2. Elmaz Salijević.

             1.5.2. Aziza Ajanović (rodj. 1907-1955) udata za Hamzu Omerbegović na Banj-Stijeni.
             1.5.2.1. Mustafa Omerbegovic oženio ?
             1.5.2.1.1. Zijo Omerbegović;
             1.5.2.1.1.1. Kemal Omerbegović;
             1.5.2.1.1.2. Faruk Omerbegović;
             1.5.2.1.2. Haris Omerbegović;
             1.5.2.1.2.1. Harun Omerbegović;
             1.5.2.1.2.2. Lamija Omerbegović;
             1.5.2.1.3. Zineta Omerbegović, udata Čaušević;
             1.5.2.1.3.1. Faruk Čaušević.
             1.5.2.2. Ramiz Omerbegovic oženio ?
             1.5.2.2.1. Sead Omerbegović;
             1.5.2.2.1.1. Admir Omerbegović;
             1.5.2.2.1.2. Amer Omerbegović;
             1.5.2.2.2. Dževad Omerbegović;
             1.5.2.2.2.1. Muhamed Omerbegović;
             1.5.2.2.2.2. Lejla Omerbegović;
             1.5.2.2.3. Nedžad Omerbegović;
             1.5.2.2.3.1. Kerim Omerbegović;
             1.5.2.2.3.2. Kenan Omerbegović;
             1.5.2.2.4. Senida Omerbegović, udata Zornić;
             1.5.2.2.4.1. Irfan Zornić;
             1.5.2.2.4.2. Ilhan Zornić;
             1.5.2.2.4.3. Samira Zornić;
             1.5.2.2.5. Dika Omerbegović, udata za Muamera Mešić;
             1.5.2.2.5.1. Ernad Mešić;
             1.5.2.2.5.2. Emina Mešić.
             1.5.2.3. Fadil Omerbegovic ozenjen ?
             1.5.2.3.1. Hamza Omerbegović;
             1.5.2.3.1.1. Ajdin Omerbegović;
             1.5.2.4. Mesud Omerbegovic ozenjen ?
             1.5.2.4.1. Almedin Omerbegović;
             1.5.2.4.1.1. Mesud Omerbegović;
             1.5.2.4.1.2. Almedina Omerbegović;
             1.5.2.4.2. Elvedin Omerbegović;
             1.5.2.4.2.1. Alina Omerbegović;
             1.5.2.4.3. Amela Omerbegović, udata Mešić;
             1.5.2.4.3.1. Adi Mešić;
             1.5.2.4.3.2. Zerina Mešić.
             1.5.2.5. Ferida Omerbegovic udata Arnautović
             1.5.2.5.1. Taib Arnautović;
             1.5.2.5.1.1. Kenan Arnautović;
             1.5.2.5.1.2. Kerim Arnautović;
             1.5.2.5.2. Enira Arnautović, udata Hajrović;
             1.5.2.5.2.1. Amar Hajrović;
             1.5.2.5.2.1.1. Bilal Hajrović;
             1.5.2.5.2.2. Almir Hajrović.
             1.5.2.6. Safija Omerbegovic udata Polimac
             1.5.2.6.1. Mubera Polimac, udata Hrustemović;
             1.5.2.6.1.1. Adna Hrustemović;
             1.5.2.6.1.2. Eman Hrustemović;
             1.5.2.6.2. Medisa Polimac, udata Caglayan;
             1.5.2.6.2.1. Dilara Caglayan;
             1.5.2.6.3. Munevera Polimac.

             1.5.3. Safet Ajanović bio oženjen iz Goražda (nepoznato ime), nisu imali djece.
             Safet je ubijen u drugom svjetskom ratu na mostu u Goraždu.

             1. MUHAMED-BEG ČENGIĆ, oženio (drugi put) Ibrimsu Pleh, zvanu Hama

             1.6. Omer Čengić (rodj. 1908.) oženio (prvi put) Fatimu Ajanovic
             1.6.1. Fadil Čengić (rodj. 1935) oženio Vasviju Celjo (rodj. 1939)
             1.6.1.1. Mustafa Čengić (rodj. 1960) oženio Hasenu Kulovac (rodj. 1963)
             1.6.1.1.1. Amela Čengić (rodj. 1983) udata za Adnana Custovic
             1.6.1.3.1.1.Ena Custovic (rodj. 2007)
             1.6.1.1.2. Admir Čengić (rodj. 1985)
             1.6.1.2. Muris Čengić (rodj. 1963) oženio Amelu Alimanovic (rodj. 1967)
             1.6.1.2.1. Haris Čengić (rodj. 1989)
             1.6.1.2.2. Lejla Čengić (rodj. 1994)

             1.6.2. Vehbija Čengić (rodj. 1933) udata za Ragiba Efendic
             1.6.2.1. Suada Efendic (rodj. 1953)
             1.6.2.2. Mediha Efendic (rodj. 1954)
             1.6.2.3. Muhidin Efendic (rodj. 1963) oženio Enisu Sofovic (rodj. 1967)
             1.6.2.3.1. Neira Efendic (rodj. 1994)
             1.6.2.3.2. Nedim Efendic (rodj. 1998)

             1.6.3. Fadila Čengić (rodj. 1937) udata za Nurku Poplata (rodj. 1931)
             1.6.3.1. Nedžad Poplata (rodj. 1956) ozeno Hamijetu Srnja (rodj. 1956)
             1.6.3.2. Dževad Poplata (rodj. 1958) oženio Ajišu
             1.6.3.2.1. Belma Poplata (rodj. 2003)

             1.6. Omer Čengić (rodj 1908.) oženio (drugi put) Esmu Dorić (rodj. 1932)
             1.6.4. Emina Čengić (rodj. 1955) udata za Zejnila Hodžić (rodj. 1954)
             1.6.4.1. Alma Hodžić (rodj. 1975) udata za Džemala Hodžić
             1.6.4.2. Almedina Hodžić (rodj. 1978) udata za Nihada Hajdarevic (rodj. 1978)
             1.6.4.2.1. Anesa Hajdarević (rodj. 2000)
             1.6.4.2.2. Lamija Hajdarević (rodj. 2006)

             1.6.5. Fatima Čengić (rodj. 1955) udata za Hamida Zukic (rodj.1953)
             1.6.5.1. Elma Zukić (rodj. 1979) udata za Samira Poturak (rodj.1980)
             1.6.5.1.1. Denan Poturak (rodj. 2002)
             1.6.5.1.2. Sara Poturak (rodj. 2010)
             1.6.5.2. Mujo Zukić (rodj. 1981) oženio Mirelu Tajić
             1.6.5.2.1. Faris Zukić

             1.6.6. Ferid Čengić (rodj. 1961) oženio Šaćiru Jugović (rodj. 1967)
             1.6.6.1. Lejla Čengić (rodj. 1984) udata za Eldina Čolić (rodj. 1985)
             1.6.6.1.1. Imran Čolić (rodj. 2008)

             1.6.7. Smail Čengić (rodj. 1967) oženio Dženitu Ćamo (rodj. 1973)
             1.6.7.1. Eldar Čengić (rodj. 1998)
             1.6.7.2. Nudžejma Čengić (rodj. 2004)

             1.7. Vezirahanma Čengić udata za ? Džiko

             1.7.1. Ahmed Džiko (1920) oženio Fadilu Arnautlija (1928-2010)
             1.7.1.1 Alija Džiko oženio ? Bogilović
             1.7.1.1.1. Ahmed Džiko (1986)
             1.7.1.2. Almasa Džiko (1952) udata za Avdu Medošević
             1.7.1.2.1. Faruk Medosevic oženio ?
             1.7.1.2.1.1. Amina Medošević (2015);
             1.7.1.2.1.2. Esma Medošević (2015);
             1.7.1.2.2. Lejla Medosevic (1982)
             1.7.1.3. Irfan Džiko (1955) oženio Muniru Jabkoč (1956-2011)
             1.7.1.3.1. Edib Džiko

             1.7.2. Nura Džiko udata za Hasana Zorlak
             1.7.2.1. Huso Zorlak
             1.7.2.1.1. Amer Zorlak
             1.7.2.2. Kika Zorlak udata za ?

             1.7.3. Mehmed Džiko oženio Muliju Zimić
             1.7.3.1. Abdulah Džiko (1957) oženio Esmu Hadžić
             1.7.3.1.1. Nedim Džiko (1983), oženio Pleh Aldijanu
             1.7.3.1.2. Jasmina Džiko (1987), udata Pršeš
             1.7.3.2. Advija (Seka) Džiko udata za Kemala Bajramović
             1.7.3.2.1. Bajramović Emina (1984) udata za Nedima Lakovića
             1.7.3.2.2. Bajramović Edina (1989)
             1.7.3.3. Muhidin (Dino) Džiko (1965) oženio Suadu Hukara
             1.7.3.3.1. Edin Džiko (1993)

             1.7.4. Ibrahim Džiko (1937-2014) oženio Amiru ?
             1.7.4.1. Senad Džiko oženio Seidu ?
             1.7.4.1.1. Tarik Džiko
             1.7.4.1.2. Dženana Džiko, udata Šuškić;
             1.7.4.1.2.1. Ajla Šuškić
             1.7.4.2. Suvad Džiko (1961) oženio Safiju ?
             1.7.4.3. Hikma Džiko (1963) udata za Mustafu Osmičevića;
             1.7.4.3.1. Bakir Osmičević;
             1.7.4.3.1.1. Nejra Osmičević;

             1.7.5. Sulejmen Džiko oženio Safiju ?

             1.7.6. Mustafa Džiko oženio ?

             1. HRUSTEM-BEG ČENGIĆ

             1.1. Šemso Čengić (1875-1964), oženio Hatidžu Ajanović (1878-1967) iz Šljedovića. Živili u Goraždu, naselje Bare, tu imali imanje i kuću, ukopani u Goraždu – harem Sinan-begove džamije, imali 8 djece:

             1.1.1. Mujesira Čengić (1906-1980), udata za Emin-bega Medoševića iz Goražda;
             1.1.1.1. Enver Medošević (1932-1990);
             1.1.1.1.1. Fikreta Medošević (1958), udata Hamadto, živi u Americi;
             1.1.1.1.1.1. Ašidžan Hamdto (1983);
             1.1.1.1.1.2. Ahmed Hamadto;
             1.1.1.1.1.3. Adil Hamadto;
             1.1.1.1.2. Enes Medošević (1961), oženio Nefisu, nemaju djece, žive u Goraždu;

             1.1.1.2. Munevera Medošević, udata Šogolj;
             1.1.1.2.1. Samir Šogolj (1967-2013);
             1.1.1.2.2. Samira Šogolj, udata Helvida;
             1.1.1.2.2.1. Faris Helvida;
             1.1.1.2.2.2. Lejla Helvida;
             1.1.1.2.2.3. Ajla Helvida.

             1.1.1.3. Behija Medošević (1939), udata Karahodžić;
             1.1.1.3.1. Damir Karahodžić (1965), oženio Amelu Ćemalović, žive u Sarajevu;
             1.1.1.3.1.1. Kenan Karahodžić (1998);
             1.1.1.3.1.2. Berin Karahodžić (2002);
             1.1.1.3.2. Almir Karahodžić, oženio Meriell Cremers; žive u Holandiji

             1.1.2. Zaim Čengić (1908-1984), supruga Paša, živili u naselju Bare u Goraždu;
             1.1.2.1. Fadila Čengić (1934), udata Jerinić;
             1.1.2.1.1. Goran Jerinić (1962);

             1.1.2.2. Rabija Čengić (1934-1998), udata za Bešlija Mustafu, nisu imali djece.

             1.1.2.3. Vahida Čengić (1936-2012), udata za Nuhbegović Asima u Konjic;
             1.1.2.3.1. Sead Nuhbegović, oženjen, nema djece;
             1.1.2.3.2. Subhija Nuhbegović, udata Dželilović;

             1.1.2.4. Nura Čengić (1941), udata za Ismeta Pilava, živi u Goraždu;
             1.1.2.4.1. Abida Pilav, udata za Rešić Senada, žive u Sarajevu;
             1.1.2.4.1.1. Ismet Rešić (1995);
             1.1.2.4.2. Adnan Pilav (1974), oženio Gušo Džanu;
             1.1.2.4.2.1. Emina Pilav (2014);

             1.1.2.5. Munira Čengić (1946), udata za Pasvanžić Muhameda, žive u Rijeci HR;
             1.1.2.5.1. Elvira Pasvandžić, udata ?
             1.1.2.5.2. Emir Pasvandžić (1979);

             1.1.3. Hakija Čengić (1910-1989), oženio Ćimu, živili u selu Glamoč u Goraždu;
             1.1.3.1. Muhamed Čengić (1943-1994); ozenio Bahriju Herenda (1947)
             1.1.3.1.1. Sandir Čengić (1974); živi u Frankfurtu, ozenio Monika Koschel
             1.1.3.1.2. Jasmina Čengić (1977), udata Luckardt; zivi blizu Frankfurta
             1.1.2.1.2.1 Malee Shania Luckardt (2004)
             1.1.2.1.2.2 Aliyah Jolie Luckardt (2010)

             1.1.3.2. Muniba Čengić, udata Bašić, živi u Sarajevu;
             1.1.3.2.1. Sado Bašić (1976-2003);
             1.1.3.2.2. Azra Bašić (1980), udata Dzanic
             1.1.3.2.2.1. Ajla Džanić;
             1.1.3.2.2.2. Amar Džanić;
             1.1.3.2.2.3. Sadam Džanić

             1.1.3.3. Mehdina Čengić (1950-1992), udata, nije imala djece…

             1.1.3.4. Asim Čengić (1959-1992), oženjen imao dvoje djece. Na početku rata, zajedno sa majkom Ćimom, suprugom, djecom (Nermin i Nerma) i sestrom Mehdinom ubijen u rodnoj kući u Glamoču. Pretpostavlja se da su živi zapaljeni u kući, međutim posmrtni ostaci nisu nađeni.
             1.1.3.4.1. Nermin Čengić (1981-1992);
             1.1.3.4.2. Nerma Čengić (1990-1992).

             1.1.4. hadži Smail Čengić (1913-1992), oženio hadži Mujesiru Huseinbegović (1925-2009) iz sela Repovci kod Konjica. Ubijen u ratu 1992, prilikom progona iz svoje kuće u Goraždu;
             1.1.4.1. Hrusto Čengić (1949), oženio Buljina Esmu (1952) iz sela Buljina kod Konjica;
             1.1.4.1.1. Muris Čengić (1975), oženio Kanlić Sedinu (1979), žive u Goraždu;
             1.1.4.1.1.1. Tarik Čengić (2007);
             1.1.4.1.1.2. Imran Čengić (2009);
             1.1.4.1.2. Lejla Čengić, udata za Aletić Suada iz Tuzle, žive u Tuzli;
             1.1.4.1.2.1. Harun Aletić (2004);
             1.1.4.1.3. Amra Čengić (1988);

             1.1.4.2. hadži Nusret Čengić (1950), oženio hadži Edinu Kulaglić (1953-2005) iz Prozora, živi u Goraždu;
             1.1.4.2.1. Edin Čengić (1981), živi u Goraždu;
             1.1.4.2.2. Nedim Čengić (1983), oženio Vražalica Dalilu (1987), žive u Goraždu;
             1.1.4.2.2.1. Bilal Čengić (2014);

             1.1.4.3. Emira Čengić (1955), udata za Drakovac Rama (1956), žive u Goraždu
             1.1.4.3.1. Emir Drakovac (1998);

             1.1.4.4. Šemsudin Čengić (1967), oženio Samiru (1976) iz Banovića, žive u Goraždu;
             1.1.4.4.1. Ahmed Čengić (2006);
             1.1.4.4.2. Lamija Čengić (2009);

             1.1.5. Asim Čengić (1916 – nestao/poginuo u II sv. ratu);

             1.1.6. Hrusto Čengić (1918 – nestao/poginuo u II sv. ratu);

             1.1.7. Razija Čengić (1926 – 1947);

             1.1.8. hadži Ibrahim Čengić (1928 – 2010), oženio hadži Asimu Pašić, živjeli u Goraždu;
             1.1.8.1. Esad Čengić (1957), oženio Azru Džebo (1956), žive u Goraždu;
             1.1.8.1.1. Aida Čengić (1982);
             1.1.8.1.2. Dino Čengić (1988);

             1.1.8.2. Razija Čengić (1954), udata za Ratković Dževada, žive u Goraždu;
             1.1.8.2.1. Haris Ratković (1982), oženio Raisu Šuvalija;
             1.1.8.2.2. Nedim Ratković (1984).

             1.2. Derviš Čengić;

             1.2.1. Dedo Čengić
             1.2.1.1. Ilijas Čengić;
             1.2.1.2. Enes Čengić;
             1.2.1.3. Zaim Čengić;
             1.2.1.4. Enver Čengić;
             1.2.1.4.1. Elvis Čengić, živi u Sarajevu;
             1.2.1.4.1.1. Ajla Čengić;
             1.2.1.5. Fatma Čengić, udata Branković;
             1.2.1.6. Nura Čengić, udata ?
             1.2.1.7. Zumra Čengić, udata ?
             Benjamin Music
             Lijep pozdrav, ovdje Benjamin Music, mogao bi malo da pomognem tj. da dalje dopunim ovo nase predivno stablo (usput hvala mnogo, nisam ni znao da imam ovoliko rodbine), uglavnom nastavicu od Zumre Cengic, kcerke Dede Cengica, udala se za Kasima Sucesku koji je nazalost preselio na ahiret, a imali su dvoje djece, Lejla i Samir Suceska, Lejla se dalje udala za Suada Musica te uzela njegovo prezime, kao i Zumra, a Samir se udao za Nafu ? (nisam siguran za sva godista ali ako zelite mogu provjeriti), Lejla ima dvoje djece sa Suadom, mene, Benjamina Musica i Aisu Music, zivimo u Sarajevu. Samir i Nafa imaju dvoje djece, Kadira i Kerima Sucesku i takodje zive u Sarajevu, ali su se Samir i Nafa razveli.
             To bi bilo to, ako zelite mogu pitat za godista i za jos nekih informacija, nadam se da cete ovo vidjeti, da jos koristite ovaj mail.
             Jos jednom hvala puno, LP od porodice Music!

             1.2.2. Naila Čengić, udata Sijerčić;
             1.2.2.1. Filduz Sijerčić;
             1.2.2.2. Fikreta Sijerčić, udata ?

             1.2.3. Almasa Čengić, udata Nalbantić;
             1.2.3.1. Nurija Nalbantić;
             1.2.3.1.1. Hasan Nalbantić;
             1.2.3.1.2. Huso Nalbantić;
             1.2.3.2. Arif Nalbantić;
             1.2.3.3. Pemba Nalbantić, udata Zec;
             1.2.3.4. Aiša Nalbantić, udata Bošnjo;
             1.2.3.4.1. Enisa Bošnjo, udata Hadžović;
             1.2.3.4.1.1. Elvir Hadžović (1973);
             1.2.3.4.1.2. Dženan Hadžović (1978), oženio Šeko Almu;
             1.2.3.4.1.2.1. Hana Hadžović (2013);

             1.2.4. Nura Čengić, udata Hurić;
             1.2.4.1. Hadža Hurić, udata ?
             1.2.4.2. Bahra Hurić, udata ?

             1.2.5. Ćamka Čengić, udata Ajanović;
             1.2.5.1. Ferida Ajanović (1936), udata Sijerčić, živi u Goraždu;
             1.2.5.1.1. Ferid Sijerčić, živi u Goraždu;
             1.2.5.1.1.1. Haris Sijerčić (1988);
             1.2.5.1.1.2. Azra Sijerčić (1989);
             1.2.5.1.2. Aida Sijerčić, udata ?
             1.2.5.1.3. Mubera Sijerčić (1961-1992), udata ?
             1.2.5.2. Adem Ajanović (1932), živi u Goraždu;
             1.2.5.2.1. Muris Ajanović (1960), oženio Mensuru?, žive u Goraždu
             1.2.5.2.1.1. Mirza Ajanović;
             1.2.5.2.1.2. Tarik Ajanović (1991);
             1.2.5.2.1.3. Faruk Ajanović (1991);
             1.2.5.2.2. Hajrudin Ajanović (1963), oženio Suvadu, žive u Goraždu;
             1.2.5.2.2.1. Admir Ajanović (1987);
             1.2.5.2.2.2. Merima Ajanović (1989);
             1.2.5.2.3. Šemso Ajanović (1960-1993), oženio Indiru, poginuo u Kaknju;
             1.2.5.2.3.1. Zlatan Ajanović, živi u Austriji (Graz);
             1.2.5.2.3.2. Džana Ajanović;
             1.2.5.3. Muhamed Ajanović;
             1.2.5.4. Rabija Ajanović, udata ?

             1.3. Nura Čengić, udata Sućeska;
             1.3.1. Naza Sućeska, udata Omerbegović;
             1.3.1.1. Durmo Omerbegović (1937);
             1.3.1.2. Ahmo Omerbegović;
             1.3.1.3. Numo Omerbegović;

             1.4. Hasan Čengić (1882-1942);
             1.4.1. Džehva Čengić, udata Čengić;
             1.4.1.1. Edib Čengić;
             1.4.1.2. Džafer Čengić;
             1.4.1.3. Derviš Čengić;
             1.4.1.4. Hedija Čengić, udata Šišić, udata Berberović;
             1.4.1.4.1. Nedim Šišić

             1.4.2. Mulija Čengić, udata Oćuz;
             1.4.2.1. Mevlida Oćuz, udata ?

             1.4.3. Hasib Čengić (1924-1942);

             1.4.4. Iset Čengić (1926-1942).[/quote]

             Teva
             Participant
              Post count: 8872

              [quote=”dino65″ post=23467]Teva evo malo pomoci za popunu:
              1.5.3. Mehmed Dziko ozenio MULIJU (rodjena ZIMIC)
              1.5.3.1. Abdulah Dziko ozenio ESMU (rodjena HADZIC)
              1.5.3.1.1. Nedim Dziko
              1.5.3.1.2. JASMINA DZIKO
              1.5.3.2. ADVIJA (Seka) Dziko udata za BAJRAMOVIC KEMALA
              1.5.3.2.1. BAJRAMOVIC EMINA (udata LAKOVIC)
              1.5.3.2.2. BAJRAMOVIC EDINA
              1.5.3.3. MUHIDIN (Dino) Dziko ozenio SUADU (rodjena HUKARA)
              1.5.3.3.1. Edin Dziko[/quote]

              Teva
              Participant
               Post count: 8872

               [quote=”Teva” post=23025]Do sada urađeno na porodićnom stablu Čengić od kojih je jedan dio živio u Rogatici.

               Porodićno stablo Čengić, iz Žitova kod Goražda, je u pripremi pa zato molim sve moje rođake da pripomognu. Dopune podataka možete poslati meni na moj mail: teva62@gmail.com ili me kontaktirati na facebooku pod imenom: https://www.facebook.com/nedim.cengic1 (Nedim Cengic Teva)

               Polovinom 19 vijeka bila dva brata Čengić u Žitovu kod Goražda, Hrustem-beg i Muhamed-beg.

               Muhamed-beg je moj prađedo (ženio se dvaput jer mu je prva žena umrla) i imo je sveukupno sedmero (7) djece.

               PORODIČNO STABLO ČENGIĆ (2015)

               1. MUHAMED-BEG ČENGIĆ, oženio (prvi put) ? Bučo iz Bučkovića kod Čajniča

               1.1. Salih Čengić (rodj. 1878-1929) oženio Izetu (Hamu) Ajanovic (rodj. 1880-1968)

               1.1.1. Behija Čengić (rodj. 1913) udata za Mehemeda Fejzic (rodj. 1910-1993)
               1.1.1.1. Suada Fejzić (rodj. 1938) udata za Halida Alispahic
               1.1.1.1.1. Indira Alispahić (rodj. 1960) udata za Redzu Mirsadovic
               1.1.1.1.1.1. Arijana Mirsadović (rodj. 1984)
               1.1.1.1.2. Zlatan Alispahić (rodj. 1963) oženio Amelu Ekimovic
               1.1.1.1.2.1. Adin Alispahić (rodj. 1999)
               1.1.1.1.2.2. Ajna Alispahić (rodj. 2009)
               1.1.1.1.3. Dzenana Alispahić (rodj. 1966) udata za Maria Poklar
               1.1.1.1.3.1. Lea Poklar (rodj. 1993)
               1.1.1.1.3.2. Andrea Poklar (rodj. 1997)
               1.1.1.2. Suad Fejzić (rodj. 1940) oženio Nađu Ajanović
               1.1.1.2.1. Adis Fejzić (rodj. 1969)
               1.1.1.2.2. Danis Fejzić (rodj. 1973)

               1.1.2. Sejdalija Čengić (rodj.1926-1992) oženio Dževahiru Arnautlija (rodj.1930-2001)
               1.1.2.1. Nijaz Čengić (rodj.1959) oženio Taibu Drakovac (rodj.1961)
               1.1.2.1.1. Alisa Čengić (rodj. 1990)
               1.1.2.2. Nedim Čengić (rodj. 1962) oženio (prvi put) Rabiju Ferizović (rodj 1969)
               1.1.2.2.1. Dženis Čengić (rodj. 1990)
               1.1.2.2. Nedim Čengić (rodj.1962) oženio (drugi put) Esmu Ismić (rodj.1970)
               1.1.2.2.2. Rusmir Jahić (rodj.1991) – posinak
               1.1.2.2.3. Sumeja Čengić (rodj.2000)
               1.1.2.3. Nihad Čengić (rodj. 1965-1992)

               1.2 Avdo Čengić (1887-1942)

               1.2.1. Muhamed Čengić (1914-1983), oženio Šemsu ?
               1.2.1.1. Avdo Čengić (1942) oženio Ifetu ? (1948);
               1.2.1.1.1. Nedžad Čengić (1969), oženio Obuća Aidu (1973);
               1.2.1.1.1.1. Ilma Čengić (1994);
               1.2.1.1.1.2. Muhamed Čengić (1998);
               1.2.1.1.1.3. Amar Čengić (2005);
               1.2.1.1.2. Dževad Čengić (1970).

               1.2.2. Dzemila Čengić udata Polimac;
               1.2.2.1. Lutvo Polimac (1952), oženio? ;
               1.2.2.1.1. Adisa Polimac (1980);
               1.2.2.1.2. Merima Polimac (1988).

               1.2.3. Ahmet Čengić oženio ?
               1.2.3.1. Ibrahim Čengić, oženio Izetu (1955);
               1.2.3.1.1. Adem Čengić (1981), oženio ?;
               1.2.3.1.2. Ahmet Čengić (1985);
               1.2.3.1.3. Dženana Čengić (1989), udata za Nermina Ćulova;
               1.2.3.1.3.1. Amar Ćulov (2011);
               1.2.3.1.4. Dženan Čengić (1993).
               1.2.3.2. Nura Čengić, udata ?
               1.2.3.3. Amira Čengić, udata ?
               1.2.3.4. Fatima Čengić, udata Ajanović;
               1.2.3.4.1. Muhamed Ajanović;
               1.2.3.4.2. Emina Ajanović, udata ?

               1.2.4. Mustafa Čengić oženio ?

               1.2.5. Kuta Čengić udata ?

               1.2.6. Salko Čengić oženio ?

               1.2.7. Mehemed Čengić oženio ?

               1.3. Rizvan Čengić oženio ?

               1.3.1. Mehmedalija Čengić oženio Nadlu ?
               1.3.1.1. Zlatko Čengić oženio ?
               1.3.1.2. Emira Čengić udata ?
               1.3.1.3 Armin Čengić oženio ?
               1.3.1.3.1. Ajna Čengić
               1.3.1.3.2. Tarik Čengić

               1.3.2. Mehmedalijina sestra ?

               1.4. Ziba Čengić (1890-1950) udata za Ejuba Ajanovic
               Nisu imali djece.
               Ziba je ukopana u porodicnom mezarju Čengića na Biljinu Polju u Rogatici, pored svog brata Saliha.

               1.5. Dzemila Čengić udata za Hilmu Ajanovic u Šljedoviće

               1.5.1. Jakuta (Kuta) Ajanovic udata za Alefendiju Bajramović u Sjeverinu kod Rudog.
               1.5.1.1. Mustafa Bajramovic oženio ?
               1.5.1.1.1. Suanita Požega;
               1.5.1.1.1.1. Irma Požega (1990);
               1.5.1.1.1.2. Haris Požega (1995);
               1.5.1.1.2. Dženita Bajramović;
               1.5.1.1.2.1. Ella
               1.5.1.2. Dzemila Bajramović udata za ?
               1.5.1.2.1. Alija Ljubuškić;
               1.5.1.2.1.1. Emrah Ljubuškić;
               1.5.1.2.1.2. Emel Ljubuškić;
               1.5.1.2.2. Elmaz Salijević.

               1.5.2. Aziza Ajanović (rodj. 1907-1955) udata za Hamzu Omerbegović na Banj-Stijeni.
               1.5.2.1. Mustafa Omerbegovic oženio ?
               1.5.2.1.1. Zijo Omerbegović;
               1.5.2.1.1.1. Kemal Omerbegović;
               1.5.2.1.1.2. Faruk Omerbegović;
               1.5.2.1.2. Haris Omerbegović;
               1.5.2.1.2.1. Harun Omerbegović;
               1.5.2.1.2.2. Lamija Omerbegović;
               1.5.2.1.3. Zineta Omerbegović, udata Čaušević;
               1.5.2.1.3.1. Faruk Čaušević.
               1.5.2.2. Ramiz Omerbegovic oženio ?
               1.5.2.2.1. Sead Omerbegović;
               1.5.2.2.1.1. Admir Omerbegović;
               1.5.2.2.1.2. Amer Omerbegović;
               1.5.2.2.2. Dževad Omerbegović;
               1.5.2.2.2.1. Muhamed Omerbegović;
               1.5.2.2.2.2. Lejla Omerbegović;
               1.5.2.2.3. Nedžad Omerbegović;
               1.5.2.2.3.1. Kerim Omerbegović;
               1.5.2.2.3.2. Kenan Omerbegović;
               1.5.2.2.4. Senida Omerbegović, udata Zornić;
               1.5.2.2.4.1. Irfan Zornić;
               1.5.2.2.4.2. Ilhan Zornić;
               1.5.2.2.4.3. Samira Zornić;
               1.5.2.2.5. Dika Omerbegović, udata za Muamera Mešić;
               1.5.2.2.5.1. Ernad Mešić;
               1.5.2.2.5.2. Emina Mešić.
               1.5.2.3. Fadil Omerbegovic ozenjen ?
               1.5.2.3.1. Hamza Omerbegović;
               1.5.2.3.1.1. Ajdin Omerbegović;
               1.5.2.4. Mesud Omerbegovic ozenjen ?
               1.5.2.4.1. Almedin Omerbegović;
               1.5.2.4.1.1. Mesud Omerbegović;
               1.5.2.4.1.2. Almedina Omerbegović;
               1.5.2.4.2. Elvedin Omerbegović;
               1.5.2.4.2.1. Alina Omerbegović;
               1.5.2.4.3. Amela Omerbegović, udata Mešić;
               1.5.2.4.3.1. Adi Mešić;
               1.5.2.4.3.2. Zerina Mešić.
               1.5.2.5. Ferida Omerbegovic udata Arnautović
               1.5.2.5.1. Taib Arnautović;
               1.5.2.5.1.1. Kenan Arnautović;
               1.5.2.5.1.2. Kerim Arnautović;
               1.5.2.5.2. Enira Arnautović, udata Hajrović;
               1.5.2.5.2.1. Amar Hajrović;
               1.5.2.5.2.1.1. Bilal Hajrović;
               1.5.2.5.2.2. Almir Hajrović.
               1.5.2.6. Safija Omerbegovic udata Polimac
               1.5.2.6.1. Mubera Polimac, udata Hrustemović;
               1.5.2.6.1.1. Adna Hrustemović;
               1.5.2.6.1.2. Eman Hrustemović;
               1.5.2.6.2. Medisa Polimac, udata Caglayan;
               1.5.2.6.2.1. Dilara Caglayan;
               1.5.2.6.3. Munevera Polimac.

               1.5.3. Safet Ajanović bio oženjen iz Goražda (nepoznato ime), nisu imali djece.
               Safet je ubijen u drugom svjetskom ratu na mostu u Goraždu.

               1. MUHAMED-BEG ČENGIĆ, oženio (drugi put) Ibrimsu Pleh, zvanu Hama

               1.6. Omer Čengić (rodj. 1908.) oženio (prvi put) Fatimu Ajanovic
               1.6.1. Fadil Čengić (rodj. 1935) oženio Vasviju Celjo (rodj. 1939)
               1.6.1.1. Mustafa Čengić (rodj. 1960) oženio Hasenu Kulovac (rodj. 1963)
               1.6.1.1.1. Amela Čengić (rodj. 1983) udata za Adnana Custovic
               1.6.1.3.1.1.Ena Custovic (rodj. 2007)
               1.6.1.1.2. Admir Čengić (rodj. 1985)
               1.6.1.2. Muris Čengić (rodj. 1963) oženio Amelu Alimanovic (rodj. 1967)
               1.6.1.2.1. Haris Čengić (rodj. 1989)
               1.6.1.2.2. Lejla Čengić (rodj. 1994)

               1.6.2. Vehbija Čengić (rodj. 1933) udata za Ragiba Efendic
               1.6.2.1. Suada Efendic (rodj. 1953)
               1.6.2.2. Mediha Efendic (rodj. 1954)
               1.6.2.3. Muhidin Efendic (rodj. 1963) oženio Enisu Sofovic (rodj. 1967)
               1.6.2.3.1. Neira Efendic (rodj. 1994)
               1.6.2.3.2. Nedim Efendic (rodj. 1998)

               1.6.3. Fadila Čengić (rodj. 1937) udata za Nurku Poplata (rodj. 1931)
               1.6.3.1. Nedžad Poplata (rodj. 1956) ozeno Hamijetu Srnja (rodj. 1956)
               1.6.3.2. Dževad Poplata (rodj. 1958) oženio Ajišu
               1.6.3.2.1. Belma Poplata (rodj. 2003)

               1.6. Omer Čengić (rodj 1908.) oženio (drugi put) Esmu Dorić (rodj. 1932)
               1.6.4. Emina Čengić (rodj. 1955) udata za Zejnila Hodžić (rodj. 1954)
               1.6.4.1. Alma Hodžić (rodj. 1975) udata za Džemala Hodžić
               1.6.4.2. Almedina Hodžić (rodj. 1978) udata za Nihada Hajdarevic (rodj. 1978)
               1.6.4.2.1. Anesa Hajdarević (rodj. 2000)
               1.6.4.2.2. Lamija Hajdarević (rodj. 2006)

               1.6.5. Fatima Čengić (rodj. 1955) udata za Hamida Zukic (rodj.1953)
               1.6.5.1. Elma Zukić (rodj. 1979) udata za Samira Poturak (rodj.1980)
               1.6.5.1.1. Denan Poturak (rodj. 2002)
               1.6.5.1.2. Sara Poturak (rodj. 2010)
               1.6.5.2. Mujo Zukić (rodj. 1981) oženio Mirelu Tajić
               1.6.5.2.1. Faris Zukić

               1.6.6. Ferid Čengić (rodj. 1961) oženio Šaćiru Jugović (rodj. 1967)
               1.6.6.1. Lejla Čengić (rodj. 1984) udata za Eldina Čolić (rodj. 1985)
               1.6.6.1.1. Imran Čolić (rodj. 2008)

               1.6.7. Smail Čengić (rodj. 1967) oženio Dženitu Ćamo (rodj. 1973)
               1.6.7.1. Eldar Čengić (rodj. 1998)
               1.6.7.2. Nudžejma Čengić (rodj. 2004)

               1.7. Vezirahanma Čengić udata za ? Džiko

               1.7.1. Ahmed Džiko (1920) oženio Fadilu Arnautlija (1928-2010)
               1.7.1.1 Alija Džiko oženio ? Bogilović
               1.7.1.1.1. Ahmed Džiko (1986)
               1.7.1.2. Almasa Džiko (1952) udata za Avdu Medošević
               1.7.1.2.1. Faruk Medosevic oženio ?
               1.7.1.2.1.1. Amina Medošević (2015);
               1.7.1.2.1.2. Esma Medošević (2015);
               1.7.1.2.2. Lejla Medosevic (1982)
               1.7.1.3. Irfan Džiko (1955) oženio Muniru Jabkoč (1956-2011)
               1.7.1.3.1. Edib Džiko

               1.7.2. Nura Džiko udata za Hasana Zorlak
               1.7.2.1. Huso Zorlak
               1.7.2.1.1. Amer Zorlak
               1.7.2.2. Kika Zorlak udata za ?

               1.7.3. Mehmed Džiko oženio Muliju Zimić
               1.7.3.1. Abdulah Džiko (1957) oženio Esmu Hadžić
               1.7.3.1.1. Nedim Džiko (1983), oženio Pleh Aldijanu
               1.7.3.1.2. Jasmina Džiko (1987), udata Pršeš
               1.7.3.2. Advija (Seka) Džiko udata za Kemala Bajramović
               1.7.3.2.1. Bajramović Emina (1984) udata za Nedima Lakovića
               1.7.3.2.2. Bajramović Edina (1989)
               1.7.3.3. Muhidin (Dino) Džiko (1965) oženio Suadu Hukara
               1.7.3.3.1. Edin Džiko (1993)

               1.7.4. Ibrahim Džiko (1937-2014) oženio Amiru ?
               1.7.4.1. Senad Džiko oženio Seidu ?
               1.7.4.1.1. Tarik Džiko
               1.7.4.1.2. Dženana Džiko, udata Šuškić;
               1.7.4.1.2.1. Ajla Šuškić
               1.7.4.2. Suvad Džiko (1961) oženio Safiju ?
               1.7.4.3. Hikma Džiko (1963) udata za Mustafu Osmičevića;
               1.7.4.3.1. Bakir Osmičević;
               1.7.4.3.1.1. Nejra Osmičević;

               1.7.5. Sulejmen Džiko oženio Safiju ?

               1.7.6. Mustafa Džiko oženio ?

               1. HRUSTEM-BEG ČENGIĆ

               1.1. Šemso Čengić (1875-1964), oženio Hatidžu Ajanović (1878-1967) iz Šljedovića. Živili u Goraždu, naselje Bare, tu imali imanje i kuću, ukopani u Goraždu – harem Sinan-begove džamije, imali 8 djece:

               1.1.1. Mujesira Čengić (1906-1980), udata za Emin-bega Medoševića iz Goražda;
               1.1.1.1. Enver Medošević (1932-1990);
               1.1.1.1.1. Fikreta Medošević (1958), udata Hamadto, živi u Americi;
               1.1.1.1.1.1. Ašidžan Hamdto (1983);
               1.1.1.1.1.2. Ahmed Hamadto;
               1.1.1.1.1.3. Adil Hamadto;
               1.1.1.1.2. Enes Medošević (1961), oženio Nefisu, nemaju djece, žive u Goraždu;

               1.1.1.2. Munevera Medošević, udata Šogolj;
               1.1.1.2.1. Samir Šogolj (1967-2013);
               1.1.1.2.2. Samira Šogolj, udata Helvida;
               1.1.1.2.2.1. Faris Helvida;
               1.1.1.2.2.2. Lejla Helvida;
               1.1.1.2.2.3. Ajla Helvida.

               1.1.1.3. Behija Medošević (1939), udata Karahodžić;
               1.1.1.3.1. Damir Karahodžić (1965), oženio Amelu Ćemalović, žive u Sarajevu;
               1.1.1.3.1.1. Kenan Karahodžić (1998);
               1.1.1.3.1.2. Berin Karahodžić (2002);
               1.1.1.3.2. Almir Karahodžić, oženio Meriell Cremers; žive u Holandiji

               1.1.2. Zaim Čengić (1908-1984), supruga Paša, živili u naselju Bare u Goraždu;
               1.1.2.1. Fadila Čengić (1934), udata Jerinić;
               1.1.2.1.1. Goran Jerinić (1962);

               1.1.2.2. Rabija Čengić (1934-1998), udata za Bešlija Mustafu, nisu imali djece.

               1.1.2.3. Vahida Čengić (1936-2012), udata za Nuhbegović Asima u Konjic;
               1.1.2.3.1. Sead Nuhbegović, oženjen, nema djece;
               1.1.2.3.2. Subhija Nuhbegović, udata Dželilović;

               1.1.2.4. Nura Čengić (1941), udata za Ismeta Pilava, živi u Goraždu;
               1.1.2.4.1. Abida Pilav, udata za Rešić Senada, žive u Sarajevu;
               1.1.2.4.1.1. Ismet Rešić (1995);
               1.1.2.4.2. Adnan Pilav (1974), oženio Gušo Džanu;
               1.1.2.4.2.1. Emina Pilav (2014);

               1.1.2.5. Munira Čengić (1946), udata za Pasvanžić Muhameda, žive u Rijeci HR;
               1.1.2.5.1. Elvira Pasvandžić, udata ?
               1.1.2.5.2. Emir Pasvandžić (1979);

               1.1.3. Hakija Čengić (1910-1989), oženio Ćimu, živili u selu Glamoč u Goraždu;
               1.1.3.1. Muhamed Čengić (1943-1994); ozenio Bahriju Herenda (1947)
               1.1.3.1.1. Sandir Čengić (1974); živi u Frankfurtu, ozenio Monika Koschel
               1.1.3.1.2. Jasmina Čengić (1977), udata Luckardt; zivi blizu Frankfurta
               1.1.2.1.2.1 Malee Shania Luckardt (2004)
               1.1.2.1.2.2 Aliyah Jolie Luckardt (2010)

               1.1.3.2. Muniba Čengić, udata Bašić, živi u Sarajevu;
               1.1.3.2.1. Sado Bašić (1976-2003);
               1.1.3.2.2. Azra Bašić (1980), udata Dzanic
               1.1.3.2.2.1. Ajla Džanić;
               1.1.3.2.2.2. Amar Džanić;
               1.1.3.2.2.3. Sadam Džanić

               1.1.3.3. Mehdina Čengić (1950-1992), udata, nije imala djece…

               1.1.3.4. Asim Čengić (1959-1992), oženjen imao dvoje djece. Na početku rata, zajedno sa majkom Ćimom, suprugom, djecom (Nermin i Nerma) i sestrom Mehdinom ubijen u rodnoj kući u Glamoču. Pretpostavlja se da su živi zapaljeni u kući, međutim posmrtni ostaci nisu nađeni.
               1.1.3.4.1. Nermin Čengić (1981-1992);
               1.1.3.4.2. Nerma Čengić (1990-1992).

               1.1.4. hadži Smail Čengić (1913-1992), oženio hadži Mujesiru Huseinbegović (1925-2009) iz sela Repovci kod Konjica. Ubijen u ratu 1992, prilikom progona iz svoje kuće u Goraždu;
               1.1.4.1. Hrusto Čengić (1949), oženio Buljina Esmu (1952) iz sela Buljina kod Konjica;
               1.1.4.1.1. Muris Čengić (1975), oženio Kanlić Sedinu (1979), žive u Goraždu;
               1.1.4.1.1.1. Tarik Čengić (2007);
               1.1.4.1.1.2. Imran Čengić (2009);
               1.1.4.1.2. Lejla Čengić, udata za Aletić Suada iz Tuzle, žive u Tuzli;
               1.1.4.1.2.1. Harun Aletić (2004);
               1.1.4.1.3. Amra Čengić (1988);

               1.1.4.2. hadži Nusret Čengić (1950), oženio hadži Edinu Kulaglić (1953-2005) iz Prozora, živi u Goraždu;
               1.1.4.2.1. Edin Čengić (1981), živi u Goraždu;
               1.1.4.2.2. Nedim Čengić (1983), oženio Vražalica Dalilu (1987), žive u Goraždu;
               1.1.4.2.2.1. Bilal Čengić (2014);

               1.1.4.3. Emira Čengić (1955), udata za Drakovac Rama (1956), žive u Goraždu
               1.1.4.3.1. Emir Drakovac (1998);

               1.1.4.4. Šemsudin Čengić (1967), oženio Samiru (1976) iz Banovića, žive u Goraždu;
               1.1.4.4.1. Ahmed Čengić (2006);
               1.1.4.4.2. Lamija Čengić (2009);

               1.1.5. Asim Čengić (1916 – nestao/poginuo u II sv. ratu);

               1.1.6. Hrusto Čengić (1918 – nestao/poginuo u II sv. ratu);

               1.1.7. Razija Čengić (1926 – 1947);

               1.1.8. hadži Ibrahim Čengić (1928 – 2010), oženio hadži Asimu Pašić, živjeli u Goraždu;
               1.1.8.1. Esad Čengić (1957), oženio Azru Džebo (1956), žive u Goraždu;
               1.1.8.1.1. Aida Čengić (1982);
               1.1.8.1.2. Dino Čengić (1988);

               1.1.8.2. Razija Čengić (1954), udata za Ratković Dževada, žive u Goraždu;
               1.1.8.2.1. Haris Ratković (1982), oženio Raisu Šuvalija;
               1.1.8.2.2. Nedim Ratković (1984).

               1.2. Derviš Čengić;

               1.2.1. Dedo Čengić
               1.2.1.1. Ilijas Čengić;
               1.2.1.2. Enes Čengić;
               1.2.1.3. Zaim Čengić;
               1.2.1.4. Enver Čengić;
               1.2.1.4.1. Elvis Čengić, živi u Sarajevu;
               1.2.1.4.1.1. Ajla Čengić;
               1.2.1.5. Fatma Čengić, udata Branković;
               1.2.1.6. Nura Čengić, udata ?
               1.2.1.7. Zumra Čengić, udata ?
               Benjamin Music
               Lijep pozdrav, ovdje Benjamin Music, mogao bi malo da pomognem tj. da dalje dopunim ovo nase predivno stablo (usput hvala mnogo, nisam ni znao da imam ovoliko rodbine), uglavnom nastavicu od Zumre Cengic, kcerke Dede Cengica, udala se za Kasima Sucesku koji je nazalost preselio na ahiret, a imali su dvoje djece, Lejla i Samir Suceska, Lejla se dalje udala za Suada Musica te uzela njegovo prezime, kao i Zumra, a Samir se udao za Nafu ? (nisam siguran za sva godista ali ako zelite mogu provjeriti), Lejla ima dvoje djece sa Suadom, mene, Benjamina Musica i Aisu Music, zivimo u Sarajevu. Samir i Nafa imaju dvoje djece, Kadira i Kerima Sucesku i takodje zive u Sarajevu, ali su se Samir i Nafa razveli.
               To bi bilo to, ako zelite mogu pitat za godista i za jos nekih informacija, nadam se da cete ovo vidjeti, da jos koristite ovaj mail.
               Jos jednom hvala puno, LP od porodice Music!

               1.2.2. Naila Čengić, udata Sijerčić;
               1.2.2.1. Filduz Sijerčić;
               1.2.2.2. Fikreta Sijerčić, udata ?

               1.2.3. Almasa Čengić, udata Nalbantić;
               1.2.3.1. Nurija Nalbantić;
               1.2.3.1.1. Hasan Nalbantić;
               1.2.3.1.2. Huso Nalbantić;
               1.2.3.2. Arif Nalbantić;
               1.2.3.3. Pemba Nalbantić, udata Zec;
               1.2.3.4. Aiša Nalbantić, udata Bošnjo;
               1.2.3.4.1. Enisa Bošnjo, udata Hadžović;
               1.2.3.4.1.1. Elvir Hadžović (1973);
               1.2.3.4.1.2. Dženan Hadžović (1978), oženio Šeko Almu;
               1.2.3.4.1.2.1. Hana Hadžović (2013);

               1.2.4. Nura Čengić, udata Hurić;
               1.2.4.1. Hadža Hurić, udata ?
               1.2.4.2. Bahra Hurić, udata ?

               1.2.5. Ćamka Čengić, udata Ajanović;
               1.2.5.1. Ferida Ajanović (1936), udata Sijerčić, živi u Goraždu;
               1.2.5.1.1. Ferid Sijerčić, živi u Goraždu;
               1.2.5.1.1.1. Haris Sijerčić (1988);
               1.2.5.1.1.2. Azra Sijerčić (1989);
               1.2.5.1.2. Aida Sijerčić, udata ?
               1.2.5.1.3. Mubera Sijerčić (1961-1992), udata ?
               1.2.5.2. Adem Ajanović (1932), živi u Goraždu;
               1.2.5.2.1. Muris Ajanović (1960), oženio Mensuru?, žive u Goraždu
               1.2.5.2.1.1. Mirza Ajanović;
               1.2.5.2.1.2. Tarik Ajanović (1991);
               1.2.5.2.1.3. Faruk Ajanović (1991);
               1.2.5.2.2. Hajrudin Ajanović (1963), oženio Suvadu, žive u Goraždu;
               1.2.5.2.2.1. Admir Ajanović (1987);
               1.2.5.2.2.2. Merima Ajanović (1989);
               1.2.5.2.3. Šemso Ajanović (1960-1993), oženio Indiru, poginuo u Kaknju;
               1.2.5.2.3.1. Zlatan Ajanović, živi u Austriji (Graz);
               1.2.5.2.3.2. Džana Ajanović;
               1.2.5.3. Muhamed Ajanović;
               1.2.5.4. Rabija Ajanović, udata ?

               1.3. Nura Čengić, udata Sućeska;
               1.3.1. Naza Sućeska, udata Omerbegović;
               1.3.1.1. Durmo Omerbegović (1937);
               1.3.1.2. Ahmo Omerbegović;
               1.3.1.3. Numo Omerbegović;

               1.4. Hasan Čengić (1882-1942);
               1.4.1. Džehva Čengić, udata Čengić;
               1.4.1.1. Edib Čengić;
               1.4.1.2. Džafer Čengić;
               1.4.1.3. Derviš Čengić;
               1.4.1.4. Hedija Čengić, udata Šišić, udata Berberović;
               1.4.1.4.1. Nedim Šišić

               1.4.2. Mulija Čengić, udata Oćuz;
               1.4.2.1. Mevlida Oćuz, udata ?

               1.4.3. Hasib Čengić (1924-1942);

               1.4.4. Iset Čengić (1926-1942).[/quote]

              Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
              • You must be logged in to reply to this topic.