Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 38 total)
 • Author
  Posts
 • Ida
  Participant
   Post count: 105

   1.Tima Pavica 20 KM
   2.Esmer Torlak 50 KM
   3.Aida Ajanović 30 KM
   4.Abdulah Fejzić 740,53 KM
   5.Kasim Dobrača 104,52 KM
   6.Mustafa Fejzić 100 KM
   7.Enver M.Agić 200$=264 KM
   8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
   9.Amra Čolić 30,00 KM
   10.Amra Turohan 20 KM
   11.Dževad Feriz – Kiza 90KM
   12.Garagić Emir i Slađa 100 KM
   13.Šeherzada Paravlić 50 KM
   14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM
   15. Armina Muftić Hidović 380 KM
   16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM

   Direktna uplata porodici Kulovac
   1.Tarik Sisic 100 KM

   Direktna uplata porodici Vukas
   1.Anonimni1 – 50 KM

   Mustafa
   Participant
    Post count: 8282

    UPLATE DO SADA:

    1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
    2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
    3.Aida Ajanović 30 KM
    4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
    5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
    6.Mustafa Fejzić 100 KM
    7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
    8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
    9.Amra Čolić 30,00 KM
    10.Amra Turohan 20
    KM (uplata na račun KM)
    11.Dževad Feriz
    Kiza 90KM (uplata na račun KM)
    12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
    13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
    14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
    15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
    16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union

    Direktna uplata porodici Kulovac
    1.Tarik Sisic 100 KM
    2.Salim Cesko 100 KM

    Direktna uplata porodici Vukas
    1.Anonimni1 – 50 KM

    Mustafa
    Participant
     Post count: 8282

     UPLATE DO SADA:

     1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
     2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
     3.Aida Ajanović 30 KM
     4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
     5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
     6.Mustafa Fejzić 100 KM
     7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
     8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
     9.Amra Čolić 30,00 KM
     10.Amra Turohan 20
     KM (uplata na račun KM)
     11.Dževad Feriz
     Kiza 90KM (uplata na račun KM)
     12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
     13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
     14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
     15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
     16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union

     Direktna uplata porodici Kulovac
     1.Tarik Sisic 100 KM
     2.Salim Cesko 100 KM

     Direktna uplata porodici Vukas
     1.Anonimni1 – 50 KM

     Mustafa
     Participant
      Post count: 8282

      PLATE DO SADA:

      1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
      2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
      3.Aida Ajanović 30 KM
      4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
      5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
      6.Mustafa Fejzić 100 KM
      7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
      8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
      9.Amra Čolić 30,00 KM
      10.Amra Turohan 20
      KM (uplata na
      račun KM)
      11.Dževad Feriz
      Kiza 90KM (uplata na račun KM)
      12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
      13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
      14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
      15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
      16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union

      [b]
      Direktna uplata porodici Kulovac[/b]

      1.Tarik Sisic 100 KM
      2.Salim Cesko 100 KM
      3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

      Direktna uplata porodici Vukas

      1.Anonimni1 – 50 KM

      Mustafa
      Participant
       Post count: 8282

       PLATE DO SADA:

       1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
       2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
       3.Aida Ajanović 30 KM
       4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
       5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
       6.Mustafa Fejzić 100 KM
       7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
       8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
       9.Amra Čolić 30,00 KM
       10.Amra Turohan 20
       KM (uplata na
       račun KM)
       11.Dževad Feriz
       Kiza 90KM (uplata na račun KM)
       12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
       13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
       14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
       15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
       16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union

       [b]
       Direktna uplata porodici Kulovac[/b]

       1.Tarik Sisic 100 KM
       2.Salim Cesko 100 KM
       3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

       Direktna uplata porodici Vukas

       1.Anonimni1 – 50 KM

       Ida
       Participant
        Post count: 105

        UPLATE DO SADA:

        1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
        2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
        3.Aida Ajanović 30 KM
        4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
        5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
        6.Mustafa Fejzić 100 KM
        7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
        8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
        9.Amra Čolić 30,00 KM
        10.Amra Turohan 20 KM (uplata na račun KM)
        11.Dževad Feriz Kiza 90KM (uplata na račun KM)
        12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
        13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
        14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
        15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
        16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union
        17 Mirsad Bajraktarevic $50.00=64 KM
        18 Sadeta Katica Masic $100.00 =128 KM
        19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
        20 Mehmedalija Bajić 50KM
        21 Senada Preljević 40KM
        22 Jasmina Džindo 50KM
        23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
        24 Hasija Škaljić 50 KM (uplata na račun KM)
        25 Aida Saković 30KM
        26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
        27. Mumin Ismić 200 KM (za Tevu i Hasu)(uplata na račun KM)
        28 Haris Akšamija 100 KM (uplata na račun KM)

        Direktna uplata porodici Kulovac

        1.Tarik Sisic 100 KM
        2.Salim Cesko 100 KM
        3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

        Direktna uplata porodici Vukas

        1.Anonimni1 – 50 KM

        Ida
        Participant
         Post count: 105

         UPLATE DO SADA:

         1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
         2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
         3.Aida Ajanović 30 KM
         4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
         5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
         6.Mustafa Fejzić 100 KM
         7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
         8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
         9.Amra Čolić 30,00 KM
         10.Amra Turohan 20 KM (uplata na račun KM)
         11.Dževad Feriz Kiza 90KM (uplata na račun KM)
         12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
         13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
         14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
         15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
         16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union
         17 Mirsad Bajraktarevic $50.00=64 KM
         18 Sadeta Katica Masic $100.00 =128 KM
         19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
         20 Mehmedalija Bajić 50KM
         21 Senada Preljević 40KM
         22 Jasmina Džindo 50KM
         23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
         24 Hasija Škaljić 50 KM (uplata na račun KM)
         25 Aida Saković 30KM
         26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
         27. Mumin Ismić 200 KM (za Tevu i Hasu)(uplata na račun KM)
         28 Haris Akšamija 100 KM (uplata na račun KM)

         Direktna uplata porodici Kulovac

         1.Tarik Sisic 100 KM
         2.Salim Cesko 100 KM
         3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

         Direktna uplata porodici Vukas

         1.Anonimni1 – 50 KM

         Mustafa
         Participant
          Post count: 8282

          UPLATE DO SADA:
          1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
          2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
          3.Aida Ajanović 30 KM
          4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
          5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
          6.Mustafa Fejzić 100 KM
          7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
          8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
          9.Amra Čolić 30,00 KM
          10.Amra Turohan 20 KM (uplata na račun KM)
          11.Dževad Feriz Kiza 90KM (uplata na račun KM)
          12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
          13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
          14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
          15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
          16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union
          17 Mirsad Bajraktarevic $50.00=64 KM
          18 Sadeta Katica-Masic $100.00 =128 KM
          19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
          20 Mehmedalija Bajić 50KM
          21 Senada Preljević 40KM
          22 Jasmina Džindo 50KM
          23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
          24 Hasija Škaljić 50 KM
          25 Aida Saković 30KM
          26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
          27. Mumin Ismić (za Tevu i Hasu) 200 KM
          28 Haris Akšamija 100 KM

          Direktna uplata porodici Kulovac
          1.Tarik Sisic 100 KM
          2.Salim Cesko 100 KM
          3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

          Direktna uplata porodici Vukas
          1.Anonimni1 – 50 KM
          2. AKCIJA DES MOINES IOWA USA AUG-SEP 2011 UKUPNO $390 PROVIZIJA $34 POSLATO $356 ( u akciji učestovali: Kemal Teskeredžić $100, Sejdo Kanlić $ 20, Jasmin Mušanović $ 20, Mustafa Šuman $ 20, Vejsil Palić $ 20, Muhamed Kadric $ 10, Dragan Janjanin $ 50, Muhamir Rekic $ 10, Danel Bašić $ 20, Salem Alić $ 20, Meho Vatreš $ 20, Samir Duraković $ 10, Nermin Mujkić $ 20, Bahrudin Zilić $ 20, Mujo Jašarević $ 20, Edin Pjanić $ 10. (PODIGNUTO U BANCI 466 KM)

          Mustafa
          Participant
           Post count: 8282

           UPLATE DO SADA:
           1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
           2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
           3.Aida Ajanović 30 KM
           4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
           5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
           6.Mustafa Fejzić 100 KM
           7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
           8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
           9.Amra Čolić 30,00 KM
           10.Amra Turohan 20 KM (uplata na račun KM)
           11.Dževad Feriz Kiza 90KM (uplata na račun KM)
           12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
           13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
           14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
           15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
           16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union
           17 Mirsad Bajraktarevic $50.00=64 KM
           18 Sadeta Katica-Masic $100.00 =128 KM
           19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
           20 Mehmedalija Bajić 50KM
           21 Senada Preljević 40KM
           22 Jasmina Džindo 50KM
           23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
           24 Hasija Škaljić 50 KM
           25 Aida Saković 30KM
           26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
           27. Mumin Ismić (za Tevu i Hasu) 200 KM
           28 Haris Akšamija 100 KM

           Direktna uplata porodici Kulovac
           1.Tarik Sisic 100 KM
           2.Salim Cesko 100 KM
           3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

           Direktna uplata porodici Vukas
           1.Anonimni1 – 50 KM
           2. AKCIJA DES MOINES IOWA USA AUG-SEP 2011 UKUPNO $390 PROVIZIJA $34 POSLATO $356 ( u akciji učestovali: Kemal Teskeredžić $100, Sejdo Kanlić $ 20, Jasmin Mušanović $ 20, Mustafa Šuman $ 20, Vejsil Palić $ 20, Muhamed Kadric $ 10, Dragan Janjanin $ 50, Muhamir Rekic $ 10, Danel Bašić $ 20, Salem Alić $ 20, Meho Vatreš $ 20, Samir Duraković $ 10, Nermin Mujkić $ 20, Bahrudin Zilić $ 20, Mujo Jašarević $ 20, Edin Pjanić $ 10. (PODIGNUTO U BANCI 466 KM)

           Ida
           Participant
            Post count: 105

            UPLATE DO SADA:

            1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
            2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
            3.Aida Ajanović 30 KM
            4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
            5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
            6.Mustafa Fejzić 100 KM
            7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
            8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
            9.Amra Čolić 30,00 KM
            10.Amra Turohan 20 KM (uplata na
            račun KM)
            11.Dževad Feriz Kiza 90KM (uplata na račun KM)
            12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
            13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
            14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
            15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
            16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union
            17 Mirsad Bajraktarevic $50.00=64 KM
            18 Sadeta Katica Masic $100.00 =128 KM
            19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
            20 Mehmedalija Bajić 50KM
            21 Senada Preljević 40KM
            22 Jasmina Džindo 50KM
            23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
            24 Hasija Škaljić 50 KM
            25 Aida Saković 30KM
            26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
            27. Mumin Ismić (za Tevu i Hasu) 200 KM
            28 Haris Akšamija 100 KM
            29 Dada Jamaković 91,70 KM
            30 Emir Čaušević 197,80 KM
            31 Hadžiahmetović Hamdo 100$=138,7KM
            32 Malkoč Alen 30$ =41,6KM
            33 Hadžiahmetović Emira 30$=41,6KM
            34 Alagić Muša 10$ =13,9KM
            35 Džananović Salim 100 KM
            36 Porodica Osmanović (i drug.) 50 KM

            Direktna uplata porodici Kulovac

            1.Tarik Sisic 100 KM

            2.Salim Cesko 100 KM
            3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

            Direktna uplata porodici Vukas

            1.Anonimni1 – 50 KM
            2. AKCIJA DES MOINES IOWA USA AUG-SEP 2011 UKUPNO $390 PROVIZIJA $34 POSLATO $356 ( u akciji učestovali: Kemal Teskeredžić $100, Sejdo Kanlić $ 20, Jasmin Mušanović $ 20, Mustafa Šuman $ 20, Vejsil Palić $ 20, Muhamed Kadric $
            10, Dragan Janjanin $ 50, Muhamir Rekic $ 10, Danel Bašić $ 20, Salem Alić $ 20, Meho Vatreš $ 20, Samir Duraković $ 10, Nermin Mujkić $ 20, Bahrudin Zilić $ 20, Mujo Jašarević $ 20, Edin Pjanić $ 10.

            Ida
            Participant
             Post count: 105

             UPLATE DO SADA:

             1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
             2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
             3.Aida Ajanović 30 KM
             4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
             5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
             6.Mustafa Fejzić 100 KM
             7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
             8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
             9.Amra Čolić 30,00 KM
             10.Amra Turohan 20 KM (uplata na
             račun KM)
             11.Dževad Feriz Kiza 90KM (uplata na račun KM)
             12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
             13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
             14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
             15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
             16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union
             17 Mirsad Bajraktarevic $50.00=64 KM
             18 Sadeta Katica Masic $100.00 =128 KM
             19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
             20 Mehmedalija Bajić 50KM
             21 Senada Preljević 40KM
             22 Jasmina Džindo 50KM
             23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
             24 Hasija Škaljić 50 KM
             25 Aida Saković 30KM
             26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
             27. Mumin Ismić (za Tevu i Hasu) 200 KM
             28 Haris Akšamija 100 KM
             29 Dada Jamaković 91,70 KM
             30 Emir Čaušević 197,80 KM
             31 Hadžiahmetović Hamdo 100$=138,7KM
             32 Malkoč Alen 30$ =41,6KM
             33 Hadžiahmetović Emira 30$=41,6KM
             34 Alagić Muša 10$ =13,9KM
             35 Džananović Salim 100 KM
             36 Porodica Osmanović (i drug.) 50 KM

             Direktna uplata porodici Kulovac

             1.Tarik Sisic 100 KM

             2.Salim Cesko 100 KM
             3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

             Direktna uplata porodici Vukas

             1.Anonimni1 – 50 KM
             2. AKCIJA DES MOINES IOWA USA AUG-SEP 2011 UKUPNO $390 PROVIZIJA $34 POSLATO $356 ( u akciji učestovali: Kemal Teskeredžić $100, Sejdo Kanlić $ 20, Jasmin Mušanović $ 20, Mustafa Šuman $ 20, Vejsil Palić $ 20, Muhamed Kadric $
             10, Dragan Janjanin $ 50, Muhamir Rekic $ 10, Danel Bašić $ 20, Salem Alić $ 20, Meho Vatreš $ 20, Samir Duraković $ 10, Nermin Mujkić $ 20, Bahrudin Zilić $ 20, Mujo Jašarević $ 20, Edin Pjanić $ 10.

             Mustafa
             Participant
              Post count: 8282

              AKCIJA ZAKLJUCENA:

              Po svim osnovama sto na racune sto direktno familijama Vukas i Kulovac sakupljeno 4760,85 KM

              Novac se dijeli na pola tako da familijama Vukas i Kulovac pripada po 2380,50 KM…

              Novac ce biti urucen u ovoj sedmici…

              Slijedi izvjestaj sa fotografijama…

              Mustafa
              Participant
               Post count: 8282

               AKCIJA ZAKLJUCENA:

               Po svim osnovama sto na racune sto direktno familijama Vukas i Kulovac sakupljeno 4760,85 KM

               Novac se dijeli na pola tako da familijama Vukas i Kulovac pripada po 2380,50 KM…

               Novac ce biti urucen u ovoj sedmici…

               Slijedi izvjestaj sa fotografijama…

               Mustafa
               Participant
                Post count: 8282

                Jucer je nasa Lejla operisana

                ALIJA VUKAS: Selam Lejla je operisana. Sad za sad, se bolje osjeca, pa cemo vidjeti dalje kako ce to teci. Vid joj se vraca, ugradena joj je ta leca. Hvala svima koji su pomogli akciju....

                Mustafa
                Participant
                 Post count: 8282

                 Jucer je nasa Lejla operisana

                 ALIJA VUKAS: Selam Lejla je operisana. Sad za sad, se bolje osjeca, pa cemo vidjeti dalje kako ce to teci. Vid joj se vraca, ugradena joj je ta leca. Hvala svima koji su pomogli akciju....

                Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 38 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.