Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  SKUPSTINA OPSTINE ROGATICA

  INFORMACIJE SA I VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

  Dana 08.05.2008.godine
  održana je I vanredna sjednica
  Skupštine opštine Rogatica

  Pored odbornika Skupštine opštine, sjednici su prisustvovali: zamjenik načelnika opštine, sekretar Skupštine opštine i predstavnici sredstava javnog informisanja.
  Sjednici je prisustvovalo 16 odbornika.
  Skupštinom je predsjedavao Kemo Čamdžija, predsjednik Skupštine.
  Na samom početku sjednice usvojen je sljedeći

  DNEVNI RED

  1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opštine Rogatica;

  REALIZACIJA DNEVNOG REDA

  Predsjednik Skupštine opštine, Kemo Čamdžija upoznao je prisutne da je Centralna izborna komisija dana 06.05.2008.godine uputila obavijest o potrebi usklađivanja Statuta opština sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. U obavijesti je navedeno da je Zakonom o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH (”Službeni glasnik BiH”, broj:33/08) izmjenjeno Poglavlje 13A kojim je regulisano učešće pripadnika nacionalnih manjina u izborima za opštinski nivo vlasti.

  Odredbom člana 13.14 stav (2) Izbornog zakona BiH propisano je da se broj pripadnika nacionalnih manjina koji se neposredno biraju u opštinsko vijeće, odnosno skupštinu opštine i gradsko vijeće, odnosno skupštinu grada, utvrđuje statutom opštine, odnosno grada, pri čemu se pripadnicima svih nacionalnih manjina koji u ukupnom broju stanovništva te izborne jedinice prema zadnjem popisu stanovništva učestvuju sa više od 3% garantuje najmanje jedno mjesto. Istakao je i obavezu utvrđivanja tačnog broja odbornika, predstavnika pripadnika nacionalnih manjina, koji će se na lokalnim izborima 2008.godine birati u skupštinu opštine koristeći pri tom podatke iz popisa stanovništva provedenog 1991.godine za područje opštine. Posebno je istakao obavijest Centralne izborne komisije koja se odnosi na to da, ukoliko prema podacima iz popisa stanovništva 1991.godine, imajući u vidu član 13.14. Izbornog zakona BiH i član 3. Zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina, opštine nemaju obavezu predvidjeti učešće predstavnika pripadnika nacionalnih manjina u skupštinu opštine, o čemu su u obavezi donijeti jasnu odluku zasnovanu na činjeničnom stanju.

  Kako nije bilo diskusija od strane odbornika Odluka o izmjeni i dopuni Statuta opštine Rogatica usvojena je jednoglasno sa 16 glasova za.