Mustafa
Participant
    Post count: 8282

    ROGATICA: Visegrad

    Prvi diplomski na poslovnom fakultetu Višegrad

    Prvu odbranu diplomskog rada na Poslovnom fakultetu u Višegradu uspješno je obavio Kemo Čamdžija iz Rogatice. Za odbranu teme „Modeli ponašanja potrošača“ Čamdžija je dobio čistu desetku, stičući tako zvanje diplomiranog ekonomiste-menadžera prodaje. Radi se o prvoj odbrani diplomskog rada na Poslovnom fakultetu u Višegradu, od njegovog otvaranja prije tri godine.Ispitna komisija, na čelu sa dr Svetom Veselinovićem, pohvalno se izrazila o Čamdžijinom radu i odbrani, naglasivši da u nekim segmentima čak poprima odlike magistarskog, pa i naučnog rada.

    Interesantno je da je prvi diplomant Poslovnog fakulteta Višegrad aktuelni predsjednik Skupštine opštine Rogatica. Odbrabna je bila javna, uz prisustvo brojnih kolega i predstavnika medija. Poslovni fakultet u Višegradu sastavni je dio Univeziteta Sinergija Bijeljina i matičnog Univerziteta Singidunum iz Beograda.