Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  ŽEPA

  Završena nastava u najmanjoj školi u Bosni i Hercegovini

  Nije nam poznato da u BiH, a i šire , postoji manja škola nego što je ova u Žepi.
  Naime, ove školske godine školu su pohađala i razrede su s uspjehom završila dva učenika u dva odjeljenja. Kulovac (Mujaga) Rahman završio je prvi, a Čavčić (Esed) Elvira drugi razred.
  U školi rade i samo dva radnika, Rifet Medošević, učitelj, i Mehmed Podžić, pomoćni radnik.

  Škola u Žepi je poslije rata počela sa radom školske 2002./03. godine kao područno petorazredno odjeljenje Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Rogatice, a prvi učitelj bio je Ibrahim Hota.
  U proteklih šest godina školu u Žepi je završilo 6 učenika i svoje školovanje su ( u šestom razredu ) nastavili u Sarajevu, Ilijašu i u Podlugovima.
  Nastava se svih proteklih godina izvodila u novoj školskoj zgradi čiju izgradnju je finansirala holandska Vlada i koja je izgrađena na mjestu na kome je bila najstarija školska zgrada na području opštine Rogatica i koja je u protekloj agresiji porušena do temelja.
  Nova škola raspolaže sa tri učionice, bibliotekom, zbornicom i toaletom.
  Iako se nastava izvodi u vrlo teškim uslovima, bez potrebnih nastavnih učila i opreme, učenici, zahvaljujući, prije svega, svom velikom trudu, postižu zavidne rezultate.