detektiv
Participant
  Post count: 53

  Da li je Rogatica zgodno mjesto za skrivanje ratnih zlocinaca i iz drugih opstina, prosudite sami ?

  [color=#0000FF]Zlocinci nekad i sad

  Prvo lice, alfa i omega zločina u Čajniču bio je ljekar Duško Kornjača. On je bio čelnik SDS-a i predsjednik Općine, kao i Kriznog štaba, a bio je i ministar u samozvanoj vladi samozvane SAO Stara Hercegovina. Glavni je ideolog etničkog čišćenja, formiranja logora, protjerivanja, ubijanja, pljački, rušenja stambenih objekata, džamija itd. I pored svih počinjenih zločina, Duško Kornjača je i nakon Dejtona ostao prvo lice Čajniča. Ostao je načelnik Čajniča sve dok ga nije smijenio visoki predstavnik nekad 2002. godine. Istovremeno je radio u bolnici kao internista. Odlikovan je od strane Karadžića, a tokom rata, a i nakon njega važio je kao veliki ljubitelj Karadžića i Mladića. [color=#FF0000]Pored njega, tu su i njegov brat Milun Kornjača. Milun je bio komandir jedinice ”Plavi orlovi”, koja je formirana u martu 1992. godine.

  Ova jedinica zarobila je najveći broj ljudi koji su kasnije okončali u logoru Mostina. Poslijeratno utočište našao je u Rogatici, gdje ima pilanu i kafanu. Zatim se u zločinu istakao i Vitomir Kajević. On je bio upravnik logora Mostina, za sve vrijeme njegovog postojanja. Poznato je da je lično išao u Pljevlja da uhapsi jednog preživjelog logoraša iz Mostine. Uhapsio ga je i od tada se tom čovjeku gubi svaki trag. Živi mirno u Rogatici i uživa u penziji.[/color] Treba spomenuti i Duška Tadića. “Dana 18. 5. 1992. godine između 17 i 18 sati među zatvorenike u logor Mostina ušli su Tadić Veljko i Tadić Duško i izveli Homoraš Ramiza i Ališehović Fehima, nakon čega se napolju čuo rafal. Ubrzo su se vratili po sljedećeg zatvorenika. Pritvoreni Muslimani nisu htjeli izaći i sabili su se u jedan ćošak… Nakon toga su otvorili vatru…

  Tada su izašli, a jedan od njih je bacio ručnu bombu među zatvorenike.” Preživjeli zatvorenik ovog masakra kaže da je čuo kako Duško Tadić kolje Fehima Oruča, “govoreći da mu je jabučica tvrda”. Duško Tadić živi u Vakufu pored Čajniča. On je jedini do sada bio na sudu i odgovarao za ratno stanje u Čajniču, ali ga je sud oslobodio. Također, kao učesnici u zločinu spominju se i Milorad Živković, komandir policije, za koga se pouzdano zna da je hapsio Bošnjake i odvodio u logor. On je i nakon rata bio na čelu policije. Jedan od četničkih predvodnika bio je i Stojan Baturan, koga smo već spominjali kao učesnika, a možda i organizatora zločina u selu Mahrevićima. Tu su još Đoko Steunić, Dušan Pejović, zatim čuvari u logoru: Dragan Kuvelja, Željko Pljevaljčević, major Čevriz. No, ovo nije kompletna brojka i nisu nabrojani svi počinitelji zločina. Nažalost, iako tužiteljstvo zna za spomenute zločince i njihova nedjela, kao i za mnoge druge zločince i njihove zločine, ipak do sada još niko nije odgovarao za počinjene zločine. Svi spomenuti žive ili se viđaju u Čajniču, slobodno rade i kreću se.[/color]