Bubelino
Participant
    Post count: 78

    Kaže naš narod: ˝Ko čeka i dočeka˝– pa nam ne preostaje ništa drugo :) ;)