Zambi
Participant
    Post count: 898

    U pravu je Teva,a i Mustafa,ovo je moja školska raja i slika je nastala na kraju 4 razreda ekonomske škole,na slici nema Đuđija i Teva je poredao redom svu raju.