Zambi
Participant
    Post count: 898

    Bravo Teva,evo nas konačno na našem terenu.Ja se sada bavim iznalaženjem foto-materijala za ovu temu,a ja i ti imamo dosta da kažemo i napišemo o ovoj temi,ne samo nas dvojica nego i ostala rogatička raja,rijedak je rogatičanin koji nije prošao kroz odred izvidžača Ragib Džindo i PD Sjemeć.;)