Anonymous
    Post count: 2088

    We selam,

    Generalno, proslava rođendana je bid’at – novotarija koja nema uporišta u Islamu i šerijatu, čak štaviše predstavlja oponašanje drugih naroda i vjera (židova, krščana…) i poistovjećivanje sa njima.
    Moj stav, a Allah dž.š. najbolje zna, jeste da u tome nema ništa loše ukoliko se dešava u lijepoj islamskoj atmosferi, bez alkoholnih pića, kafanske muzike, ružnog govora, razvrata itd., neka to bude jedan od načina-povoda za porodično, prijateljsko okupljanje na osnovu kojeg će se održavati rodbinske i prijateljske veze.

    Mahsuz selam.