mirsad_d
Participant
  Post count: 4000

  Goraždu prijeti kolaps
  Ako ne dobije obećanu podršku
  Autor: Al. B.
  21.12.2009. 13:15

  Bosanskopodrinjski kanton Goražde u najtežoj je situaciji od svog osnivanja, a bez obećane podrške FBiH doći će do njegovog kolapsa. Do Nove godine Kanton treba dobiti grant od šest miliona KM obećan iz budžetskih rezervi FBiH, a rukovodstvo Kantonalnog odbora (KO) SDA Goražde zahtijeva da BPK u federalnom budžetu za narednu godinu dobije 11,5 miliona KM.

  Ako rukovodstvo SDA u Sarajevu te poslanici ove stranke u Federalnom parlamentu ne podrže taj zahtjev, članovi KO SDA Goražde i svih općinskih odbora podnijet će ostavke,
  a kadrovi SDA povući će se i iz Vlade BPK.

  U SDA Goražde nezadovoljni su odnosom federalnih vlasti, ali i rukovodstva SDA, što ilustriraju podatkom da je u Savjetu stranke, koji broji nekoliko stotina članova, samo nekoliko njih iz BPK, da u upravnim i nadzornim odborima Goraždana nema nikako, kao i na čelnim pozicijama u federalnim institucijama i direkcijama.