mirsad_d
Participant
  Post count: 4000

  Vraćanje sjedišta Medžlisa IZ nakon 17 godina izgnanstva
  U toku obnova šest od prijeratnih sedam džamija • Podsticaj prognanim da se vrate
  Autor: Al. BAJRAMOVIĆ
  15.12.2009. 19:00

  Mekteb u Starom Rudom: Objekat je pokriven

  U Rudom je u toku obnova enterijera džamije Kara Mustafa-paše Sokolovića i sjedišta Medžlisa u samom gradu, a uporedo su pokriveni objekti mekteba u Starom Rudom i imamske kuće u Strgačini. Ove aktivnosti na kraju godine omogućio je Rijaset IZ BiH organizacijom sergije u džamijama, a konačan cilj je povratak sjedišta Medžlisa IZ Rudo iz Sarajeva u Rudo, nakon više od 17 godina djelovanja u izgnanstvu.

  – Na području općine Rudo do sada je obnovljeno ili je u toku obnova šest od prijeratnih sedam džamija. Nismo optimisti što se tiče povratka, ali želimo da obezbijedimo uslove našim ljudima iz dijaspore koji ovdje dođu da obave namaz – kaže Mustafa Bašić, predsjednik Medžlisa IZ Rudo.

  Stav Rijaseta IZ BiH je obnova džamije i svakog vjerskog objekta, koji je postojao prije rata, bez obzira na broj povratnika u tom mjestu, ističe goraždanski muftija Hamed ef. Efendić. On je zadovoljan rezultatima ostvarenim u ovoj godini te najavljuje dovršetak obnove i otvaranje džamija u svim gradovima jugoistočne Bosne.

  Sve u nadi da će obnova vjerskih objekata podstaći prognane na povratak, te u želji da džamije svojim postojanjem svjedoče da su u tim gradovima živjeli i da će živjeti Bošnjaci.

  – Bez ekonomskog razvoja nećemo moći ni održavati objekte koje obnavljamo. Najbolnije je što ljudi koji su zaduženi da prave projekte ekonomske obnove to ne rade. Prošlo je vrijeme davanja donacija, svi sada traže ekonomski interes – ističe Efendić.

  Jedinstvena munara na musali

  U Medžlisu IZ Rudo planiraju i obnovu munare na prostoru nekadašnjeg Starog Rudog, koja je prije rata bila pod zaštitom države kao jedinstven objekat sa kojeg je ezan pozivao na molitvu na otvorenom, na jedinoj musali na području jugoistočne Bosne.

  Dekretom austrougarskih vlasti, nakon velike poplave 1896. godine, Staro Rudo sa džamijom Mustafa-paše Sokolovića izmješteno je na sadašnju lokaciju. Usamljena munara preživjela je četiri stoljeća, sve ratove, bune i ustanke, osim posljednje agresije na BiH tokom koje je porušena.

  Vakufu IZ pripadaju i značajne parcele zemlje na obali Lima, kao i lokalitet starog mlina na ušću Krupice, najkraće rijeke u Evropi, u Lim.