Anonymous
    Post count: 2088

    Focanska sahat-kula znana kao sahat-kula Mehmed-pase Kukavice je izgradjena u 18. vijeku. Od 2005. godine nalazi se na listi nacionalnih spomenika u BiH.

  • Tesanjska sahat kula je izgradjena u 17. vijeku. Nalazi se na privremenoj listi nacionalni spomenika u BiH. Visoka je 18,5 metara i poklon je Fehim-bega Smailbegovica. Od ukupno 21 sahat-kule koje su sagradjene u BiH Tesanjska sahat-kula spada u 4 koje i danas rade.

    Tesanjska sahat-kula