Mustafa
Participant
    Post count: 8282

    stecak – Tulež Žepa

    Stari nišani u mezarju Tulež koji imaju posebnu oznaku..

    Mezarje Tulež-Žepa – nišani iz turskog perioda i pripadaju mutekijskom redu