ermin pawa
Participant
    Post count: 167

    Ovako je govorio Muhammed, sallallahu alejhi we selleme

    Zabranjeno je dvojici da se sašaptavaju u prisustvu treceg. (Buhari, Muslim)