ermin pawa
Participant
    Post count: 167

    Ovako je govorio Muhammed, sallallahu alejhi we selleme

    Musliman je onaj od cijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, a muhadžir jr onaj koji je napustio ono što je Allah zabranio. (Buhari i Muslim)