Anonymous
    Post count: 2088

    Muhammed a.s. kaže: “Najbolje što je dato vjerniku čovjeku je lijep moral, a najgore što je dato čovjeku je zlobno srce sa lijepim licem.”