Anonymous
    Post count: 2088

    2oo2 na svjetskom prvenstvu Turska je bila svjetska ekipa,a danas su samo ekipa