Anonymous
    Post count: 2088

    Nekoj starici rekose da ce je udati (naci joj muza), ali ako na vrhu one munare vidi iglu, a ona odgovori:

    – Vidim iglu, ali ne vidim munaru.