Ida
Participant
  Post count: 105

  UPLATE DO SADA:

  1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
  2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
  3.Aida Ajanović 30 KM
  4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
  5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
  6.Mustafa Fejzić 100 KM
  7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
  8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
  9.Amra Čolić 30,00 KM
  10.Amra Turohan 20 KM (uplata na
  račun KM)
  11.Dževad Feriz Kiza 90KM (uplata na račun KM)
  12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
  13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
  14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
  15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
  16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union
  17 Mirsad Bajraktarevic $50.00=64 KM
  18 Sadeta Katica Masic $100.00 =128 KM
  19 Hajro Katica $100.00 =128 KM
  20 Mehmedalija Bajić 50KM
  21 Senada Preljević 40KM
  22 Jasmina Džindo 50KM
  23 Sabina Džindo i Hajrudin Podbičanin 110 KM
  24 Hasija Škaljić 50 KM
  25 Aida Saković 30KM
  26. Hadžić Ahmed Hadžija 200 KM
  27. Mumin Ismić (za Tevu i Hasu) 200 KM
  28 Haris Akšamija 100 KM
  29 Dada Jamaković 91,70 KM
  30 Emir Čaušević 197,80 KM
  31 Hadžiahmetović Hamdo 100$=138,7KM
  32 Malkoč Alen 30$ =41,6KM
  33 Hadžiahmetović Emira 30$=41,6KM
  34 Alagić Muša 10$ =13,9KM
  35 Džananović Salim 100 KM
  36 Porodica Osmanović (i drug.) 50 KM

  Direktna uplata porodici Kulovac

  1.Tarik Sisic 100 KM

  2.Salim Cesko 100 KM
  3.Cengic Nedim i Esma 50 € (novac urucen prilikom posjete BiH)

  Direktna uplata porodici Vukas

  1.Anonimni1 – 50 KM
  2. AKCIJA DES MOINES IOWA USA AUG-SEP 2011 UKUPNO $390 PROVIZIJA $34 POSLATO $356 ( u akciji učestovali: Kemal Teskeredžić $100, Sejdo Kanlić $ 20, Jasmin Mušanović $ 20, Mustafa Šuman $ 20, Vejsil Palić $ 20, Muhamed Kadric $
  10, Dragan Janjanin $ 50, Muhamir Rekic $ 10, Danel Bašić $ 20, Salem Alić $ 20, Meho Vatreš $ 20, Samir Duraković $ 10, Nermin Mujkić $ 20, Bahrudin Zilić $ 20, Mujo Jašarević $ 20, Edin Pjanić $ 10.