Mustafa
Participant
  Post count: 8282

  UPLATE DO SADA:

  1.Tima Pavica 20 KM (uplata na račun KM)
  2.Esmer Torlak 50 KM (uplata na račun KM
  3.Aida Ajanović 30 KM
  4.Abdulah Fejzić 740,53 KM (uplata na račun devizni)
  5.Kasim Dobrača 104,52 KM (uplata na račun devizni)
  6.Mustafa Fejzić 100 KM
  7.Enver M.Agić 200$=264 KM western union
  8.Porodica Sejdić E. 30,00 KM
  9.Amra Čolić 30,00 KM
  10.Amra Turohan 20
  KM (uplata na račun KM)
  11.Dževad Feriz
  Kiza 90KM (uplata na račun KM)
  12.Garagić Emir i Slađa 100 KM (uplata na račun KM)
  13.Šeherzada Paravlić 50 KM (uplata na račun KM)
  14.F. Mašić (nije napisano ime) 15 KM (uplata na račun devizni)
  15. Armina Muftić Hidović 380 KM (uplata na račun devizni)
  16 Kazić Meho Kaza 50€ =98KM western union

  Direktna uplata porodici Kulovac
  1.Tarik Sisic 100 KM
  2.Salim Cesko 100 KM

  Direktna uplata porodici Vukas
  1.Anonimni1 – 50 KM