Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 127 total)
 • Author
  Posts
 • Dedo
  Participant
   Post count: 1243

   Genocid u XIX. stoljeću I. dio

   Tokom svih devet godina ustanka u Beogradskom pašaluku je, da se poslužimo riječima starog srpskog historičara i političara Stojana Novakovića , vršeno „generalno trebljenje Turaka iz naroda“.

   Početak XIX stoljeća donio je nastavak agonije Osmanskog carstva. Carstvo, koje se nesupješno pokušavalo oporaviti i obnoviti poslije velikog poraza u Bečkom ratu, bilo je iscrpljeno bezbrojnim pobunama, kako kršćanskog tako i muslimanskog stanovništva unutar svojih granica.Već tada se ono nalazilo u vrlo dubokoj krizi, bez puno nade za oporavak, što se teško odražavalo na sve narode koji su živjele pod osmanskim upravom. Srpski otpor osmanskoj dominaciji naročito se pojačao krajem XVIII i početkom XIX stoljeća, kada dolazi do podizanja tzv. srpskih ustanaka protiv Osmanlija, koji će dovesti do stvaranja srpske kneževine, što će postati temelj za stvaranje nezavisne srpske države.

   Međutim, ovi ustanci nisu donijeli samo nezavisnost i osamostaljenje srpskom narodu. Oni su također donijeli genocid nad Bošnjacima, kao sastavni dio srpske politike, bez obzira za kakvu se Srbiju borili- malu, srednju ili veliku. Iako su muslimani stotinama godina živjeli na području tzv. Beogradskog pašaluka, za vrijeme ovih srpskih ustanaka i poslije njih, pa sve do Berlinskog kongresa 1878.godine, Srbi će ih sistematski, organizirano i planski etnički očistiti sa ovih područja, a potruditi će se i da zatru svaki materijalni trag njihovog boravka na tim područjima.
   Da ne bude zabune nad kim je ,ustvari, genocid počinjen, treba znati da su svo bošnjačko stanovništvo u Slavoniji, Dalmaciji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji najčešće nazivali Turcima

   .Ali, uzimajući kao dokaz srpske izvore, vidi se da je postojala jasna diferencijacija između pravih Turaka i Bošnjaka, iz čega se može vidjeti da su oni nad kojima je izvršen pokolj Bošnjaci muslimani, porijeklom iz Bosne, te domaći muslimani.
   Tako poznati srpski historičar Tihomir Đorđević piše:“ Samo paše, njihovi činovnici, koji su dolazili s njima, i nešto vojnika i poneki građanin, bili su pravi Turci…Znatno veći deo su bili Srbi Muhamedove vere iz Bosne i Hercegovine“. 1
   Da je riječ o koloniziranim Bošnjacima u Srbiji porjeklom iz Bosne i Hercegovine, o tome nam govori i Đ.Magarašević 1827 godine. Turci u Šabcu bili su „ po većoj časti Bošnjaci, dakle poturčeni Srblji, od kojih jedva se koji nađe da zna turski govoriti.“ 2

   Prvi srpski ustanak podignut je 14.2.1804.godine u Orašcu kod Aranđelovca. Zapravo su izbila dva ustanka: prvi je izvela skupina mjesnih janjičara, koji su u tim vremenima zbog gubljenja beneficija često dizali pobune, i koji su prigrabili vlast ne bi li spriječili provedbu reformi koje je donio Istambul (dopuštajući Srbima kršćanima da osnuju svoju miliciju, ubiru svoje poreze i tako dalje), a drugi je bio velika buna Srba. Premda je sultan u prvi mah stao na stranu svojih podanika protiv janjičara, narodni je ustanak uzeo previše maha pa je odlučio da ga uguši. Bošnjaci muslimani su dobro predosjetili da su ovim srpskim ustankom ugroženi u svakom pogledu,pa su zbog toga odredi bosanske vojske od samog početka učestvovali u slamanju ovih ustanaka.Međutim, pri prvoj većoj intervenciji protiv ustanika, Bošnjaci su potučeni u boju na Mišaru kod Šapca, 13.8.1806.godine. Kasnije će, prilikom pohoda Sulejman paše Skopljaka, nanijeti više teških poraza srpskim ustanicima, a Bošnjaci će biti među prvima koji su ušli u Beograd 1813.godine, kada je došlo do vojnog sloma Prvog srpskog ustanka.

   Bošnjaci i općenito muslimansko stanovništvo koje je živjelo u Beogradskom pašaluku doživjelo je vrlo tešku sudbinu u toku Prvog srpskog ustanka. Prema nekim procjenama, u Beogradskom pašaluku je pred prvi srpski ustanak živjelo oko 20.0000 Bošnjaka, ne računajući tu pripadnike turskih garnizona.
   Sami Beograd je prije srpskih ustanaka imao 3000 kuća i oko 25000 stanovnika, sa 14 džamija, jednom pravoslavnom crkvom i jednom sinagogom
   Drugi po veličini grad je bio Užice, najrazvijenije trgovačko mjesto, koje je prema kazivanju njegovih stanovnika Bošnjaka jednom engleskom putniku, imalo krajem XVIII stoljeća 12000 kuća sa 60000 stanovnika.
   Prema kazivanju prote Matije Nenadovića, Užice je do 1805 imalo 5000 turskih kuća. Iste godine, 20.juna pri osvajanju Užica, Srbi su ga zapalili, te je gotovo cijelo izgorilo. 3
   Poslije Užica, veći gradovi u Srbiji su Šabac, Smederevo, Požarevac, Valjevo, Jagodina, Čačak. Valjevo je pred Kočinu krajinu, imalo preko 3000 bošnjačkih kuća, 24 džamije i 200 kršćanskih domova. Nakon srpskih ustanaka, Valjevo je 1826 godine imalo samo 30 bošnjačkih i 150 srpskih kuća. 4
   Prema izvorima Đorđevića, u gradovima Srbije izuzev Beograda, Užica i Valjeva bilo je pred Prvi srpski ustanak prosječno 200-500 turskih kuća a u palankama od 30-50.

   Kao što smo rekli, Srbi su svo muslimansko stanovništvo općenito, pa i u Beogradskom pašaluku, nazivali Turcima. U stvarnosti tu je bilo vrlo malo pravih etničkih Turaka. Radilo se uglavnom o Bošnjacima, te manjem broju Albanaca. Zbog čestih ratova, hajdučije i četovanja srpskih frajkora, u Beogradskom pašaluku vladao je osjećaj opšte nesigurnosti za Bošnjake. Zbog toga su oni bili prisiljeni da se koncentriraju u gradovima i palankama koje su imale garnizone.

   Srpski ustanici su u početku načelno pravili razliku između mirnih, „carskih“ Turaka i janjičarskih nasilnika i odmetnika od centralne vlasti, ističući da se bore protiv ovih drugih. Ustvari, ustanici nisu pravili razliku među bošnjačkim stanovništvom, smatrajući ga u cjelosti neprijateljskim. Ustanici su jedino po nekim varošima i palankama u koje su ulazili ( Valjevu,Šapcu, Rudniku, Smederevu i Jagodini) iz taktičkih razloga ostavljali na miru „carske Turke“, ustvari Bošnjake, tzv „starince“, dok su ostale ubijali ili protjerivali. Prema kasnijim kazivanjima pojedinih ustanika, za sve njih Turci su bez razlike bili samo krvavi neprijatelji. Tokom svih devet godina ustanka u Beogradskom pašaluku je, da se poslužimo riječima starog srpskog historičara i političara Stojana Novakovića , vršeno „generalno trebljenje Turaka iz naroda“.

   To je trijebljenje posebno surovo i temeljno izvedeno dvomjesečnim progonima muslimanskog stanovništva Beograda, u koji su ustanici konačno ušli 8.1.1807.godine. Razulareni bećari Miloja Petrovića Trnavca, željni pljačke i plijena, uz prešutnu saglasnost zapovjednika grada Mladena Milovanovića, nisu osim Bošnjaka poštedjeli ni Jevreje,Grke,Cincare, pa ni neke beogradske Srbe,trgovce i zanatlije. U svjedočeniima o tim pokoljima stoji:„Dva dana su tražili Turke, koji pohitaše da se sakriju, te ih ubijali, što je proteklo i u treći dan-većinom sirotinja i prosjaci-ono pošalju u Vidin. Neki se iskrstiše. Taj krvavi dan obogate se pljačkom Mladen, Miloje, knez Simo Marković, Vule Ilić i drugi…još u februaru padne Šabac. I tamo su bili takvi pokori.“ 5

   Pokolji i progoni u Beogradu kulminirali su početkom marta 1807.godine.Beogradski vezir Sulejman-paša je, po dogovoru sa srpskim vlastima, krenuo 7.3.1807 sa svojom pratnjom i pod zaštitom jednog srpskog odreda u pravcu Niša. Po izlasku iz grada, kod Pašine česme na Vračaru, Sulejman paša i njegova pratnja su napadnuti i pobijeni. To je bio signal za opći napad na „Turke“ u Beogradu. Mnogi su pobijeni, mnogi na silu pokršteni, posebno žene i djeca, a svim bogatijima su oduzeta imanja. Jedan broj žena i djece ukrcan je na lađe i upućen Dunavom u Vidin. Borba među srpskim starješinama oko podjele bošnjačkih posjeda i imetka u Beogradu trajala je dugo vremena, o čemu se starao Praviteljstvujušči sovjet. U pokoljima i zločinima nad Bošnjacima muslimanima u ovom ustanku jedan od glavnih nosilaca i poticatelja bila je , naravno, i Srpska pravoslavna crkva, stari, poznati generator zla kada se radi o Bošnjacima muslimanima. Svjedočenje jedne muslimanke, koja je provela neko vrijeme kao srpska zarobljenica, daje mali uvid u sva ta dešavanja, kao i u ulogu Srpske pravoslavne crkve u zločinima.

   Muvekkit u svojoj historiji navodi njenu priču:
   “Mene je uhvatio i odveo u ropstvo drumski razbojnik Kojo, zvani Šćepavi, poznat po zlu glasu, a ja sam iz obitelji Sokić, stanovnica tvrdave Nikšić – drugačije zvane Onogoste, koja pripada Bosanskom ejaletu. Držali su me godinu i po dana u manastiru zvanom Morača. Nakon toga bila sam sedam mjeseci u manastiru Dovle(?), koji se nalazi u blizini rijeke Tare, a zatim godinu dana u manastiru Trojica blizu Pljevalja. Odatle smo pošli preko Glasinac i u selu Sokolovići, u kuci hrišćanina Petra prenoćili, pa prešli preko skele Tatenice pa su me godinu dana držali u manastiru Raci, u nahiji Sokol…“, te dalje Muvekkit komentira:
   „Kaluđer navedenog manastira Ljuti Rače Milutin bio je u vezi sa srpskim ustanicima i, želeci da im pomogne, da bi zavarao muslimane, s jedne strane je pokazivao pokornost prema islam-skoj vojsci, a s druge se dogovarao sa vođom ustanika Karađorđem i ostalim starješinama, i sa njima se dopisivao. Utvrđeno je da je to njegovo iskazivanje rajinske pokornosti bila samo varka, jer su se dogovorili da ponovo dignu ustanak čim ozeleni list, kao i ranije što su činili.“

   U središtu srpskog nacionalnog bića s violentnom snagom crkva je razvijala oslobodilačku borbu protiv Turaka, ali je razvila i jedno iracionalno, agresivno svojstvo dinarskog tipa Srba, koje postaje bezumno, pohlepno, žedno muslimanske krvi. Prolijevanje muslimanske krvi je postalo jednom vrstom kultne radnje srpskog pravoslavlja.“ U srezu masauričkom (Srbija) kad razbojnik ubije koga, on mu lazne malo krvi, verujući da ga u begstvu „neće stići krv“ ubijenog čoveka. Crnogorci su radili slično: kad u jurišu odrube glavu Turčinu ili Arnautinu, onda i oni laznu krv s jatagana, držeći da im tada „neće krv sići u noge“-znači da ne izgube prisustvo duha. Oni se od muhamedanske krvi nimalo ne gade , jer vele krv od nekrsta je što i krv od brava.Još imaju običaj da pored poginulog muhamedanca bace parče hleba ili soli i nož -„radi mira“…Od ovih ljudožderskih običaja valjda postoje reči u srpskom jeziku:krvolok, krvoločnik, krvopija i krvopilac“ . 6

   Kada se pročita gornji citat nije više potrebno opisivati sve načine na koje su srpski pagani ubijali i mučili muslimane u ovom genocidu, jer bi se to previše oteglo. Jer ti načini se nisu mijenjali stotinama godina, a svoju kulminaciju doživjeće u zadnjem genocidu, o čemu ću kasnije pisati i kada ću tome posvetiti više pažnje.
   I nakon svega, nakon još jednog pokolja, nakon još jednog etničkog čišćenja kao fenomena tradicije srpske državnosti, vidimo iz pisma kneza Miloša Petru Dobrinjcu od 27 jula 1815 godine ponos zločinom, kao što smo to vidjeli iz Njegošovog ponosa zločinom i neljudskosti u „Gorskom vijencu“:“ Mi smo dosada srećno na sve strane postupili, i Bog nam je pomogao, te smo sve palanke istrebili, samo jošte u četiri grada i u Ćupriji Turaka se nahodi.“ 7

   Nakon svih ovih pokolja, protjerivanja, pljačkanja i destrukcije osmanska vojska uspjela je, oktobra 1813.godine, poraziti srpske ustanike i ući u Beograd. Poslije pada Beograda, prije čega je poražena okosnica ustaničke srpske vojske, padale su lako i ostala srpska uporišta. A Ahmed Huršid paša, vođa pohoda, u još jednom nerazumnom napadu bosanskog merhametluka, propisao je opće pomilovanje za Srbe, kako to stoji u Muvekitovoj historiji Bosne.

   Napokon, 1815. godine, sultan je pristao dati Srbima – ili bar onima u Smederevskom sandžaku, sjevernom dijelu Srbije kojem je pripadao i Beograd – autonomiju s velikim ovlastima, pravo na vlastitu skupštinu i slobodno izabranog kneza. Ipak, turske posade ostale su u gradovima, a turski je paša i dalje stolovao u Beogradu, ali su ovim položeni temelji za kasniji razvoj Srbije kao nezavisne kraljevine, temelji za novi genocid u Drugom srpskom ustanku i temelju za sve genocide, pokolje, zlostavljanja, maltretiranja, pljačkanja,protjerivanja koja će se dešavati sve do današnjih dana..

   1) Tihomir R.Đorđević, Iz Srbije kneza Miloša, Beograd 1924 str133
   2) Đ.Magarašević, Putovanje po Srbiji 1827.godine, str14-15
   3) Prota Matija, Memoari, str. 217 i 220, navedeno prema Tihomir R.Đorđević, Iz Srbije kneza Miloša, Beograd 1924
   4) Ibid str.280
   5) Leopold Ranke, Istorija srpske revolucije, I deo, Beograd, 1864 str 128
   6) Sima Stojanović, Starinska srpska jela i pića, citirano u Vuk Vrčević, Ogranci za istoriju Crne gore, Narodna knjiga,Cetinje 1952 str 111
   7) N.Petrović, Finansije i ustanove, II tomstr 10,3 citirano prema Tihomir R.Đorđević, Iz Srbije kneza Miloša, Beograd 1924 str 148

   Izvori:

   1.Dr. Fuad Saltaga, „Da li je genocid sudbina Bošnjaka“, Salfu,1996, Sarajevo
   2.Mustafa Imamović „Historija Bošnjaka“, Preporod, 1997, Sarajevo
   3.Salih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit „Povijest Bosne“, El-Kalem 1999, Sarajevo
   4.Noel Malcom, „Povijest Bosne“, Erazmus Gilda, Zagreb, „Dani“, 1995, Sarajevo
   5. Dr. Nijaz Duraković, „Prokletstvo muslimana“, FEB Sarajevo, Sarajevo 1993
   EdoBL
   Pocetnik

   Postovi: 20
   Pridružen/a: ned 21. okt 2007, 23:51
   Pošalji privatnu porukuWeb stranica

   Dedo
   Participant
    Post count: 1243

    Bosnjaci net:

    Zora rudi…
    ZIMSKI SAN BOŠNJAKA
    Autor: Željko Milićević

    Objavljeno: 12. January 2011. 19:01:15
    Željko MILIĆEVIĆ: Umjesto da se kude oni Hrvati i Srbi koji nisu podržali Bosnu i Hercegovinu kao svoju i jedinu domovinu, treba napraviti plan zajedničkog rada u gradnji te naše jedine i zajedničke domovine. To mora doći od Bošnjaka, koji su većinski narod u Bosni i Hercegovini i koji hoće imati svoju državu. Ja apsolutno podržavam da bez Bošnjaka nema Bosne i Hercegovine. Samim tim, na Bošnjacima je velika obveza i odgovornost i prema sebi a i prema drugima da predstave svima nama put i plan razvoja naše zemlje i države.

    „Svaki narod u Europi ima svoju državu, osim Bošnjaka“… je mantra kojom se služe oni koji spavaju zimskim snom. Jeste, točno je, slažem se, svaki narod u Europi ima svoju državu, osim Bošnjaka. Ti narodi koji imaju svoje države nisu spavali zimskim snom.

    Državu se ne zahtijeva od drugih, niti ju drugi mogu, niti imaju pravo, dati. Samom ovom činjenicom je, primjerice, Dayton bespredmetan – ali tko će se latiti gašenja tog monstruma međunarodnog politikantstva?

    Državu se gradi iz korijena koji ju nose.

    Bosnu i Hercegovinu nose korijeni Bošnjaka, Srba i Hrvata, uz druge narode. To nije san, to je java.

    Sjedinjene Američke Države su osnovali Englezi, Irci, Talijani, Nijemci, i drugi narodi i proglasili su se Amerikancima. U glasanju u Kongresu, kad se je odlučivalo o službenom jeziku u Sjedinjenim Državama, njemački jezik je izgubio, preglasan jednim glasom. To nije san, to je java. Ti ljudi nisu zahtijevali da im se dadne država, oni su ju dogovorno ustanovili. Imali su cilj, viziju, plan. Ostvarili su svoje snove, unatoč razlikama mišljenja.

    Bošnjaci trebaju početi ostvarivati svoje snove, za dobrobit sviju nas u Bosni i Hercegovini. Svaka vjera, pa tako i muslimanska, je bila nepodobna u bivšoj Jugoslaviji. Za očekivati je bilo, kao što se je i dogodilo, da će se, nakon oslobađanja od okova jugoslavenstva i komunizma, vjera produbljivati i širiti. Svako produbljivanje i širenje svake vjere je dobro jer nas sve približava zajedničkom Stvoritelju. Ali od same vjere se ne može ostvariti egzistencija zemlje i države. U zadnje vrijeme raste broj magistrata i doktorata u islamskim studijima. Neka, dobro je, ali to neće nositi zemlju i državu. Što će nositi zemlju i državu su magisteriji i doktorati u matematici, fizici, kemiji, biologiji, medicini, mehanici, elektrotehnici, nuklearnoj medicini i ostalim tvrdim znanostima. Osim toga, sfera međunarodnog i ustavnog prava je od ključne važnosti za nastavak i održanje Bosne i Hercegovine. A nakon svega ovoga dolazi u fokus, ili bi trebalo doći, izrada dugogodišnjih planova, gdje je statistika osnova.

    Umjesto da se kude oni Hrvati i Srbi koji nisu podržali Bosnu i Hercegovinu kao svoju i jedinu domovinu, treba napraviti plan zajedničkog rada u gradnji te naše jedine i zajedničke domovine. To mora doći od Bošnjaka, koji su većinski narod u Bosni i Hercegovini i koji hoće imati svoju državu. Ja apsolutno podržavam da bez Bošnjaka nema Bosne i Hercegovine. Samim tim, na Bošnjacima je velika obveza i odgovornost i prema sebi a i prema drugima da predstave svima nama put i plan razvoja naše zemlje i države.

    Početni korak u tome je izrada bošnjačkog plana o kojem se je govorilo, pa šutilo, pa svađalo, pa se opet šuti. Bez jedinstva nema niti organizacije, niti nacije, niti države.
    Bez bošnjačkog plana Bošnjaci nisu u stanju izraditi plan za državu u kojoj žive i drugi.

    To je aksiom.

    Da će se država nekako dogoditi, usput, uz pomoć vanjskih Machiavellia, je samo san i čim dulje se sanja tim će više biti patnji, i to za sve nas.

    Svakim okretajem zemlje zora rudi i dan sviće. Kad će Bošnjacima osvanuti?

    Dodao Dedo:[color=#000080]Kad Bosnjaci uvide da nema drugog izlaza nego da osnuju Narodnu stranku;i svi zajedno izadju na izbore.Svi skupa mogu imati tako jako biracko tijelo da ovi danasnji nebi mogli ni opoziciju sastaviti. Penzioneri, invalidi, zlatni ljiljani, povratnici,radnici, studenti, pa bogami i dijaspora, snosi veliku moralnu obavezu za stanje kako jest. Ovima koji su do sada mesetarili oduzeti sve sto ne dokazu da su svojim trudom zaradili.Nije to neizvodljivo,jednostavno sadasnjim mestrovima dati mjesec dana da sastave vladu ili da se povuku kako bi se raspisali novi izbori.Ukoliko se ogluse o taj poziv jednostavno pozvati na opsti strajk koji bi sve zaustavio (blokirao) pa neka danasnji politicari sami rijese stanje kad ne bude ni struje ni vode ni hljeba prevoza medicisnkih usluga i svega sto drzavu cini istom.Mislim da bi se i svijet koji sve ovo posmatra i doprinosi da se ovako nesto provodi upitao sta to bi da je najednom ovako stanje.
    Sto se tice dijaspore i njene krivice evo samo da malo naglas razmisljam i NAPOMENEM:Od oko pola miliona glasaca izaslo je na zadnje glasanje 33000 glasaca na sve partije, eh aferim zar niko nema tako pametan u dijaspori da prijavi jednu stranku ili da bar pomogne da se takva napravi u BiH. Zato vrijedi bar malo razmisliti,jer nece ni nama u dijaspori cvasti ruze dovijeka, ako ne budemo imali rezervnu drzavu mogli bi i mi nekad postati politicka igracka kao nasi sunarodnici danas u nasoj BiH.Mislim da mnogi znaju sta sam mislio jer na zapadu sve glasniji oni koji lahko mogu doci na vlast.[/color]

    Dedo
    Participant
     Post count: 1243

     Genocid u BiH (dokumenti, dokazi, svjedocenja etc.)
     Postao/la rajkooooo » 24 feb 2010 14:58

     Nedavno gledam neki interviju Dodika, pita njega neka srbska novinarka dali priznaje genocid u Srebrenici….a kako se samo zivotinja i nasmija,jos pita novinarku da mu kaze kako joj je ime i na kraju joj kaze “nemoj mi ti glupi pitanja,mogla bi zazalit”

     Dedo
     Participant
      Post count: 1243

      Bivsi general otkrio toplu vodu
      sta je Ajnadzic do sada
      radio na spasavanju
      vojnih stanova
      Gdje je bio dok su na ulicu istjerivane
      šehidske porodice i ratni vojni invalidi
      Let iznad kukavicijeg gnijezda
      Novopeceni SDA ministar
      za boracka pitanja Sarajevskog
      kantona Nedzad
      Ajnadzic i visegodisnji visokopozicionirani
      oficir
      bivse Vojske Federacije i
      Armije RBiH u jednom pivarskom
      biltenu jucer je
      „ekskluzivno“ otkrio toplu
      vodu.
      Nakon 20 godina vladavine
      njegove SDA,
      Ajnadzic se sjetio problema
      vojnih stanova i opasnosti
      da iz 61 stana za koje su
      bivsi oficiri agresorske
      JNA podnijeli zahtjeve za
      povrat, odnosno
      tuzbe Sudu za ljudska prava
      u Strazburu, budu dijelom`
      istjerane sehidske porodice,
      ratni vojni invalidi, bivsi
      generali…
      Da li je medzu tim generalima
      i sam Ajnadzic, nije
      otkriveno, a ni spomenuto
      kako je veca vjerovatnoca
      da ce, ukoliko postupci u
      Strazburu budu zavrseni na
      isti nacin kao i oni u
      slucaju „Branimir Dokic“,
      Federacija BiH biti ta koja
      ce morati isplatiti basnoslovne
      odstete bivsim oficirima
      JNA. Podsjetimo,
      Dokicu je iz budzeta FBiH
      isplaceno 65.000 eura.
      Nije sporno, naravno,
      da boracki ministar organizira
      okrugle stolove i putem
      njih pokusa konacno
      uciniti nesto za spas vojnih
      stanova, barem ono malo
      njih koliko ih je ostalo i koriste
      ih najzasluzniji za
      odbranu nase zemlje. No,
      itekako sporno jeste to sto
      se ne zna gdje je bivsi general
      Ajnadzic bio i sta je radio
      svih ovih godina tokom
      kojih je FBiH izgubila vise
      od 1.000 vojnih stanova iz
      kojih su na ulicu izbacene
      sehidske porodice i ratni
      vojni invalidi.
      sta je to general
      Ajnadzic do sada uradio da
      povrat stanova ne dobiju
      Mile Jerkovic, Zivojin Nikolic,
      Momir Tomcic, Slobodan
      Rajcevic, Milan Komlenac,
      Miroslav Blagovic,
      Georgije Ciric, Savo
      Suljkovic, Pavle Dordevic,

      izvor Avaz od 12.02.11.

      dodao Dedo:
      Pitanje za Ajnadzica i za SDA,pa i za SDP, a Bogami i za SBIH,
      sta to svi skupa uradiste da bi zastitili one koji su vam osigurali debele
      kozne stolice.I ako si hvaljen da si sa nase gore list
      ipak bi se trebao postidjeti koliko si malo uradio
      za ovih 20 godina.

      Dedo
      Participant
       Post count: 1243

       Bivsi general otkrio toplu vodu
       sta je Ajnadzic do sada
       radio na spasavanju
       vojnih stanova
       Gdje je bio dok su na ulicu istjerivane
       šehidske porodice i ratni vojni invalidi
       Let iznad kukavicijeg gnijezda
       Novopeceni SDA ministar
       za boracka pitanja Sarajevskog
       kantona Nedzad
       Ajnadzic i visegodisnji visokopozicionirani
       oficir
       bivse Vojske Federacije i
       Armije RBiH u jednom pivarskom
       biltenu jucer je
       „ekskluzivno“ otkrio toplu
       vodu.
       Nakon 20 godina vladavine
       njegove SDA,
       Ajnadzic se sjetio problema
       vojnih stanova i opasnosti
       da iz 61 stana za koje su
       bivsi oficiri agresorske
       JNA podnijeli zahtjeve za
       povrat, odnosno
       tuzbe Sudu za ljudska prava
       u Strazburu, budu dijelom`
       istjerane sehidske porodice,
       ratni vojni invalidi, bivsi
       generali…
       Da li je medzu tim generalima
       i sam Ajnadzic, nije
       otkriveno, a ni spomenuto
       kako je veca vjerovatnoca
       da ce, ukoliko postupci u
       Strazburu budu zavrseni na
       isti nacin kao i oni u
       slucaju „Branimir Dokic“,
       Federacija BiH biti ta koja
       ce morati isplatiti basnoslovne
       odstete bivsim oficirima
       JNA. Podsjetimo,
       Dokicu je iz budzeta FBiH
       isplaceno 65.000 eura.
       Nije sporno, naravno,
       da boracki ministar organizira
       okrugle stolove i putem
       njih pokusa konacno
       uciniti nesto za spas vojnih
       stanova, barem ono malo
       njih koliko ih je ostalo i koriste
       ih najzasluzniji za
       odbranu nase zemlje. No,
       itekako sporno jeste to sto
       se ne zna gdje je bivsi general
       Ajnadzic bio i sta je radio
       svih ovih godina tokom
       kojih je FBiH izgubila vise
       od 1.000 vojnih stanova iz
       kojih su na ulicu izbacene
       sehidske porodice i ratni
       vojni invalidi.
       sta je to general
       Ajnadzic do sada uradio da
       povrat stanova ne dobiju
       Mile Jerkovic, Zivojin Nikolic,
       Momir Tomcic, Slobodan
       Rajcevic, Milan Komlenac,
       Miroslav Blagovic,
       Georgije Ciric, Savo
       Suljkovic, Pavle Dordevic,

       izvor Avaz od 12.02.11.

       dodao Dedo:
       Pitanje za Ajnadzica i za SDA,pa i za SDP, a Bogami i za SBIH,
       sta to svi skupa uradiste da bi zastitili one koji su vam osigurali debele
       kozne stolice.I ako si hvaljen da si sa nase gore list
       ipak bi se trebao postidjeti koliko si malo uradio
       za ovih 20 godina.

       Dedo
       Participant
        Post count: 1243

        Pise: Tarik LAZOVIc (tarikl@avaz.ba)
        Lustracija
        i zlocini
        Perjanice tajnih policija komunistickog rezima i
        dalje kroje politicku realnost u BiH
        Razmjere i karakter zlocina komunistickog rezima protiv pripadnika
        svih naroda i narodnosti bivse Jugoslavije bit ce dugo
        predmet javne debate. Ne samo u BiH nego i na cijelom zapadnom
        Balkanu. Brojna svjedocanstva i historijske cinjenice potvrd
        uju da se rezim Josipa Broza nije libio krvavo razracunavati
        s politickim oponentima.
        Masovne grobnice, nezakonita hapsenja, mucenja i progoni
        na politickoj osnovi, bez ikakve sumnje, bili su realnost vjesto
        skrivena od pogleda miliona nekadasnjih Jugoslavena, koji danas
        vecinom nose lijepe uspomene iz Titovog vremena.
        Stoga se mnogi tesko suocavaju s procesom demistificiranja
        komunistickog rezima, a utvrdjivanje cinjenica, odgovornih osoba
        i okolnosti pod kojima su zlocini pocinjeni postaje neminovnost.
        Drzava BiH i politicke stranke koje njome upravljaju, pri tome,
        morale su jos davno pokrenuti proces lustracije. Najveci broj
        drzava u tranziciji, cijeli istocnoevropski blok, pa cak i Srbija,
        usvojili su zakon o lustraciji.
        Objavili su imena i ogranicili politicko djelovanje nosiocima
        totalitarnog rezima. Aktivnim ucesnicima obavjestajnih struktura
        i tajnih policija zakonom se zabranjuje obavljanje najodgovornijih
        funkcija u demokratskom drustvu.
        Ali, lustracije u BiH nema, jer bi se mnogi koji danas
        odlucuju o politickoj realnosti, nasli na njenom udaru. Perjanice
        Udbe i Kontraobavjestajne sluzbe (KOS) nerijetko su visokopozicionirani
        clanovi vladajucih stranaka i prvi savjetnici lidera.
        Dok god je tako, BiH ce biti poligon za modificirane metode
        komunistickog razracunavanja s politickim protivnicima. Na
        izvjestan nacin, BiH i njeni gradjani i danas su zrtve prezivjelih
        obavjestajnih otoka propalog rezima.

        Dedo
        Participant
         Post count: 1243

         Pise: Tarik LAZOVIc (tarikl@avaz.ba)
         Lustracija
         i zlocini
         Perjanice tajnih policija komunistickog rezima i
         dalje kroje politicku realnost u BiH
         Razmjere i karakter zlocina komunistickog rezima protiv pripadnika
         svih naroda i narodnosti bivse Jugoslavije bit ce dugo
         predmet javne debate. Ne samo u BiH nego i na cijelom zapadnom
         Balkanu. Brojna svjedocanstva i historijske cinjenice potvrd
         uju da se rezim Josipa Broza nije libio krvavo razracunavati
         s politickim oponentima.
         Masovne grobnice, nezakonita hapsenja, mucenja i progoni
         na politickoj osnovi, bez ikakve sumnje, bili su realnost vjesto
         skrivena od pogleda miliona nekadasnjih Jugoslavena, koji danas
         vecinom nose lijepe uspomene iz Titovog vremena.
         Stoga se mnogi tesko suocavaju s procesom demistificiranja
         komunistickog rezima, a utvrdjivanje cinjenica, odgovornih osoba
         i okolnosti pod kojima su zlocini pocinjeni postaje neminovnost.
         Drzava BiH i politicke stranke koje njome upravljaju, pri tome,
         morale su jos davno pokrenuti proces lustracije. Najveci broj
         drzava u tranziciji, cijeli istocnoevropski blok, pa cak i Srbija,
         usvojili su zakon o lustraciji.
         Objavili su imena i ogranicili politicko djelovanje nosiocima
         totalitarnog rezima. Aktivnim ucesnicima obavjestajnih struktura
         i tajnih policija zakonom se zabranjuje obavljanje najodgovornijih
         funkcija u demokratskom drustvu.
         Ali, lustracije u BiH nema, jer bi se mnogi koji danas
         odlucuju o politickoj realnosti, nasli na njenom udaru. Perjanice
         Udbe i Kontraobavjestajne sluzbe (KOS) nerijetko su visokopozicionirani
         clanovi vladajucih stranaka i prvi savjetnici lidera.
         Dok god je tako, BiH ce biti poligon za modificirane metode
         komunistickog razracunavanja s politickim protivnicima. Na
         izvjestan nacin, BiH i njeni gradjani i danas su zrtve prezivjelih
         obavjestajnih otoka propalog rezima.

         Dedo
         Participant
          Post count: 1243

          Zlocini i genocidi nad Bosnjacima na balkanskom prostoru dio su njihove historije. Oni traju preko tri stoljeca, a porijeklom su i sa istoka i zapada, zavisno od toga o kojem se historijskom periodu radu. Uzroci genocida nad Bosnjacima su u nacelu, ideoloski, ali iza toga stajali su i drugi, prije svega borba za teritorije ( tlo ) kako su nacisti govorili borba za zivotni prostor lebensraum, te unistenje naroda.
          Zlocini genocida imaju svoj historijski kontinuitet jos od druge polovine 17. stoljeca.Oni su pored genocidnih radnji mletackih i austrijskih trupa uglavnom rezultat kontinuirane srpske i crnogorske politike od pocetka 17. stoljeca pa sve do danas.
          Naime fizicko, duhovno istrebljenje i unistenje koje su srbi i crnogorci vrsili nad Bosnjacima Balkana motivirano je srpskom genocidnom ideologijom utemeljenoj na:
          Kosovskom mitu, Njegosevoj istrazi poturica, te lazima i politickoj propagandi.Ta ideologija razradjena je u Njegosevom Gorskom vijencu , Garasaninovom Nacertaniju iz 1844. Takodje potrebni motivi su uzeti iz Jezickog nacionalizma Vuka Karadzica i vjerske doktrine srpske pravoslavne crkve.
          Pored gore navedenih zlocinackih programa, Programski dokumenti  Stevana Moljevica od 30. juna 1941, cetnickog ideologa Draze Mihailovica, zakjluci cetnicke konferencije u selu Sahovicima 1943. i poslednji memorandum  SANU-a dali su okvir ovoj zlocinackoj konstrukciji.
          Historiografski, filozofski i knjizevni radovi Vase Cubrilovica, Dobrice Cosica, Milorada Ekmecica, Vojislava Djuretica, Vasilija Krestica, Mihajila Markovica i drugih zaokruzili su ovu tvorevinu, dajuci intelektualnu i duhovnu osnovu ovoj genocidnoj politici.
          Poslednji genocid koji je izvrsen nad Bosnjacima ( 1992 – 1995 ) od strane Srbije i Crne Gore bio je isplaniran od: vojnog vrha SFRJ, drzavnog rukovodstva Srbije, srbijanske opozicije, srpske pravoslavne crkve, MUP-Srbije, SANU-a, kao i odgovarajucih snaga iz Crne Gore.
          U svim velikosrpskim planovima i cetnickim genocidnim programskim dokumentima navodi se da je stvaranje i organiziranje homogene Srbije ( etnicki ciste srpske drzave ) koja ce obuhvatati “celo etnicko podrucje na kome Srbi zive prva i osnovna duznost svih Srba”.

          plbih.org

          Dedo
          Participant
           Post count: 1243

           Zlocini i genocidi nad Bosnjacima na balkanskom prostoru dio su njihove historije. Oni traju preko tri stoljeca, a porijeklom su i sa istoka i zapada, zavisno od toga o kojem se historijskom periodu radu. Uzroci genocida nad Bosnjacima su u nacelu, ideoloski, ali iza toga stajali su i drugi, prije svega borba za teritorije ( tlo ) kako su nacisti govorili borba za zivotni prostor lebensraum, te unistenje naroda.
           Zlocini genocida imaju svoj historijski kontinuitet jos od druge polovine 17. stoljeca.Oni su pored genocidnih radnji mletackih i austrijskih trupa uglavnom rezultat kontinuirane srpske i crnogorske politike od pocetka 17. stoljeca pa sve do danas.
           Naime fizicko, duhovno istrebljenje i unistenje koje su srbi i crnogorci vrsili nad Bosnjacima Balkana motivirano je srpskom genocidnom ideologijom utemeljenoj na:
           Kosovskom mitu, Njegosevoj istrazi poturica, te lazima i politickoj propagandi.Ta ideologija razradjena je u Njegosevom Gorskom vijencu , Garasaninovom Nacertaniju iz 1844. Takodje potrebni motivi su uzeti iz Jezickog nacionalizma Vuka Karadzica i vjerske doktrine srpske pravoslavne crkve.
           Pored gore navedenih zlocinackih programa, Programski dokumenti  Stevana Moljevica od 30. juna 1941, cetnickog ideologa Draze Mihailovica, zakjluci cetnicke konferencije u selu Sahovicima 1943. i poslednji memorandum  SANU-a dali su okvir ovoj zlocinackoj konstrukciji.
           Historiografski, filozofski i knjizevni radovi Vase Cubrilovica, Dobrice Cosica, Milorada Ekmecica, Vojislava Djuretica, Vasilija Krestica, Mihajila Markovica i drugih zaokruzili su ovu tvorevinu, dajuci intelektualnu i duhovnu osnovu ovoj genocidnoj politici.
           Poslednji genocid koji je izvrsen nad Bosnjacima ( 1992 – 1995 ) od strane Srbije i Crne Gore bio je isplaniran od: vojnog vrha SFRJ, drzavnog rukovodstva Srbije, srbijanske opozicije, srpske pravoslavne crkve, MUP-Srbije, SANU-a, kao i odgovarajucih snaga iz Crne Gore.
           U svim velikosrpskim planovima i cetnickim genocidnim programskim dokumentima navodi se da je stvaranje i organiziranje homogene Srbije ( etnicki ciste srpske drzave ) koja ce obuhvatati “celo etnicko podrucje na kome Srbi zive prva i osnovna duznost svih Srba”.

           plbih.org

           Dedo
           Participant
            Post count: 1243

            Za vrijeme posljednje oruzane agresije na BiH potpuno je poruseno 614 dzamija (534 od strane srpskog agresora, a 80 od hrvatskog agresora), dok je osteceno 307 dzamija (249 od srpskog agresora, a 58 od hrvatskog agresora), sto cini 80,5% od ukupnog broja 1144 dzamije, koliko ih je bilo prije ove dvije agresije. Pored toga je od ukupno 557 mesdzida (dzamija bez munare), potpuno poruseno njih 218 (od srpskog agresora 175, a od hrvatskog agresora 43), dok je ostecen 41 mesdzid (21 od srpskog agresora, a 20 od hrvatskog agresora), sto cini procenat od 46,40%.

            Ovome treba dodati jos 14 potpuno unistenih i 18 ostecenih mekteba, 4 potpuno unistene i 5 ostecenih tekija, 37 potpuno unistenih i 7 ostecenih turbeta, te 405 unistenih i 149 ostecenih drugih vakufskih objekata, sto znaci da je je ukupno potpuno unisteno 1337, a osteceno 527 objekata.

            Kome su i zasto smetali vjerski objekti i Bozije kuce,odakle toliko nevjerovanje i mrznja prema svemu sto nas cini razlicitim.

            Dedo
            Participant
             Post count: 1243

             Za vrijeme posljednje oruzane agresije na BiH potpuno je poruseno 614 dzamija (534 od strane srpskog agresora, a 80 od hrvatskog agresora), dok je osteceno 307 dzamija (249 od srpskog agresora, a 58 od hrvatskog agresora), sto cini 80,5% od ukupnog broja 1144 dzamije, koliko ih je bilo prije ove dvije agresije. Pored toga je od ukupno 557 mesdzida (dzamija bez munare), potpuno poruseno njih 218 (od srpskog agresora 175, a od hrvatskog agresora 43), dok je ostecen 41 mesdzid (21 od srpskog agresora, a 20 od hrvatskog agresora), sto cini procenat od 46,40%.

             Ovome treba dodati jos 14 potpuno unistenih i 18 ostecenih mekteba, 4 potpuno unistene i 5 ostecenih tekija, 37 potpuno unistenih i 7 ostecenih turbeta, te 405 unistenih i 149 ostecenih drugih vakufskih objekata, sto znaci da je je ukupno potpuno unisteno 1337, a osteceno 527 objekata.

             Kome su i zasto smetali vjerski objekti i Bozije kuce,odakle toliko nevjerovanje i mrznja prema svemu sto nas cini razlicitim.

             Dedo
             Participant
              Post count: 1243

              -Ovaj tekst prenosim samo radi razmisljanja da su postojali i oni strucnjaci koji su ukazivali na stetnost razlicitih vakcina.Prijatno citanje tekst je prilicno dug ali interesantan.——————————————————————————-galaksija.com
              [i][b]——————————————————————————–
              Vakcine i genocid[/b][/i]

              autor: Rebecca Carley, M.D.

              sudski ekspert za VIB i zdravstvene poremećaje nastale usljed post-traumatskog stresa

              Izvor: http://www.drcarley.com

              INJEKCIJE: ISTINSKO ORUŽJE ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE

              KOJE IZAZIVA VIB (VAKCINAMA INDUCIRANE BOLESTI)

              (EPIDEMIJA GENOCIDA)

              Prevod: B.P.

              “Jedna prosta istina može se koristiti kao temelj za jedno brdo laži i ako kopamo dovoljno duboko u tom brdu od laži i iskopamo tu istinu, pa je onda postavimo na vrh tog brda od laži; cijelo to brdo početi će se rušiti pod teretom te jedine istine. A za jednu građevinu od laži ne postoji ništa razornije od istine na kojoj je ta građevina sazdana, zato što udarni talasi koji nastanu objavom te istine odjekuju i odjekuju, neprestano se šireći kroz zemlju za generacije koje dolaze, budeći čak i one ljude koji nemaju želju za buđenjem da ne bi bili u stanju da vide istinu.”

              (Delamar Duvaris, kao što je citiran u predgovoru knjige Behold the Pale Horse, Williama Coopera).

              Prosta istina koja je poslužila kao temelj za jedno brdo laži koje je poznato pod imenom vakcinacija, bila je opažanje da sisari koji se oporave od neke infekcije mikroorganizmima, stiču jednu prirodnu otpornost na ponovne infekcije istim uzročnikom.

              Kad god citotoksične T-ćelije [sićušne Pac-man ćelije koje razaraju i neutrališu viruse, bakterije i ćelije raka, predstavljajući tako ćelijski imunitet (ili celularni, prim. prev.); a one su takođe odgovorne i za odbacivanje transplantiranog tkiva] i B-ćelije [ćelije koje proizvode antitijela koja predstavljaju humoralni imunitet (‘humoralni’ se odnosi na tjelesne tečnosti, prvenstveno na limfu i krvni serum)], budu aktivirane od strane raznih supstanci koje su strane tijelu i koje se nazivaju antigeni, neke od T i B ćelija sposobne su da zapamte te antigene, tako da kada se neka individua opet sretne s istim antigenom, njen imuni sistem se brzo aktivira i uništava ga. Taj proces je poznat kao prirodni imunitet.

              Na osnovu te istine rodilo se jedno vjerovanje (nekim slučajem eng. riječ ‘beLIEf’ = vjerovati, sadrži u sebi riječ LIE = laž, što je i u praksi često usko povezano, prim.prev.) da ukoliko se jedan strani antigen ubrizga u neku individuu, ta individua će onda postati otporna na buduće infekcije tim antigenom. Tom vjerovanju nadjeveno je ime “vakcinacija”. Ono što zagovornici vakcinacije nisu uspjeli da shvate je da sekretorni IgA (jedno antitijelo koje je prvensveno zastupljeno u pljuvački i izlučevinama mukoze probavnog i disajnog sustava) predstavlja prvu borbenu liniju tj. jedan normalni početni odgovor organizma na sve patogene uzročnike koji su uneseni u organizam udisanjem zraka ili gutanjem. IgA pomaže kod zaštite od virusnih infekcija, on aglutinira (zgrudvava) bakterije, neutrališe otrove koje luči mikrobi a takođe i oslabljuje sposobnost patogenih mikroorganizama da se vežu za površinu mukoze. Ono što ovdje treba shvatiti je to da zaobilaženje ovog mukoznog vida odbrambenog sistema (“prve linije odbrane”) uz pomoć jednog direktnog ubrizgavanja organizama u tijelo, – vodi do rušenja samog odbrambenog sistema tijela, prilikom čega se IgA pretvara u IgE, dok se B-ćelije hiper-aktiviraju te počinju da proizvode patološke količine ‘samo-napadajućih’ antitijela a to takođe dovodi i do suzbijanja djelotvornosti citotoksičnih T-ćelija (kao što ćemo to vidjeti malo kasnije). Kao rezultat toga, patogeni virusi i bakterije ne mogu se eliminisati uz pomoć imunog sistema, te ostaju u tijelu gdje onda prouzrokuju hronične bolesti, pa tako i rastu dalje i/ili tamo mutiraju kako se individua izlaže i mnogim drugim antigenima i toksinima iz svoje životne okoline. To se posebno odnosi na one patogene koji spadaju u grupu “tiho adaptiranih” (“stealth adapted”). Ovi se formiraju kad se virusi iz vakcina kombinuju ili ukrštaju s virusima iz tkiva koja su korištena za njihovo nasađivanje (kultivisanje), ili kad bakterije ostanu bez svojih ćelijskih membrana nakon što čovjek koristi antibiotike i transformišu se u “L forme”, kojima nedostaju neki od kritičnih antigena koje normalno prepoznaje ćelijski (celularni) imuni sistem. Jedan od primjera su i “tiho adaptirani” (mutirani) citomegalovirusi (cytomegaloviruses) koji su potekli iz bubrežnih ćelija afričkih zelenih majmuna (simijanski majmuni) kada su one bile korištene za kultivaciju polio virusa korištenog za proizvodnju živih vakcina polio virusa. Tako, te vakcine nisu bile ubrizgavane u ljude samo sa polio virusom, nego takođe i sa citomegalovirusom.

              Mehanizam na kojeg je imuni sistem narušen može se najbolje shvatiti kad se razumije to da ova dva pola imunog sistema (celularni i humoralni mehanizmi) imaju jednu recipročnu vezu na taj način što kad se aktivnost jednog pola poveća, aktivnost drugog pola se mora smanjiti. Tako, kad je jedan od njih stimulisan, drugi je inhibiran. S obzirom da vakcine aktiviraju B-ćelije na lučenje antitjela, citotoksične T-ćelije (“ćelije ubice”) se istovremeno smiruju. U stvari, generalizovana vakcinija (osip nakon vakcinacije protiv velikih boginja) javlja se kod prisustva povećanog titra cirkulirajućih antitjela protiv virusa1 udruženih sa zagušenim citotoksičnim T-ćelijama, što dovodi do širenja lezija po cijelom tijelu. To prigušivanje ćelijama-posredovanog imunskog odgovora tako predstavlja jedan ključni faktor u razvoju raka i po život opasnih infekcija. U stvari, “preventiva” neke bolesti preko vakcinacije u stvarnosti predstavlja nesposobnost izbacivanja organizama zbog ometanja ćelijama-posredovanog imunskog odgovora. Tako, umjesto da se bolest spriječi, u stvari se sprečava njeno razrješavanje. Ti organizmi nastavljaju da cirkulišu kroz tijelo adaptirajući se u neprijateljskoj sredini uz pomoć transformacije u druge organizme u zavisnosti od kiselosti, toksičnosti i drugih promjena u unutrašnjim tjelesnim prostorima, kao što je to davno demonstrirao u svojim radovima profesor Antoine Béchamp. On je to ustanovio još prije razvoja “teorije mikroorganizama” koji uzrokuju bolesti od strane Louis-a Pasteur-a. Pasteur-ova “terorija mikroorganizama” bila je jedan plagijaristički pokušaj preoblikovanja istine do koje je došao Béchamp kako bi se ona uklopila s Pasterovim “orginalnim” pretpostavkama; ili – vjerovanjem da se bakterije nalaze u našoj okolini iz razloga da bi nas “napadale”, te tako i uzrokovale bolesti. Odatle, tretman infekcija antibioticima kao i “preventiva” bolesti uz pomoć vakcina, predstavljaju samo izopačene pokušaje kresanja grana neke bolesti, dok njen uzročni korijen predstavlja jedna toksična unutrašnja sredina, udružena sa nedostatkom hranljivih materija. Međutim, s obzirom da je Pasterova teorija mikroorganizama bila pogodna za stvaranje profita od strane rastućih farmaceutskih kartela koji se bave samo kontrolom bolesti/simptoma, saznanja do kojih je došao profesor Béchamp nisu postala dostupna na medicinskim fakultetima.

              Da stvar bude gora od samog potiskivanja celularnog imuniteta do kojeg dolazi prilikom ubrizgavanja vakcine, adjuvansi (supstance koje se dodaju vakcinama kako bi se pojačao odgovor od strane antitijela) mogu sami po sebi da dovedu do ozbiljnih poremećaja. U adjuvanse spadaju uljne emulzije, mineralni sastojci (koji mogu da sadrže toksični metal aluminijum), bakterijski produkti, lipozomi (koji mogu da odlažu otpuštanje nekih supstanci) i skvalen. U sporedne efekte samih adjuvansa spada hiperaktivnost B-ćelija što vodi do patološkog2 nivoa produkcije antitijela, kao i do alergičnih reakcija na same adjuvanse (što je primjećeno kod tzv. Golfskog sindroma koji se javljao kod američkih vojnika kojima su bile ubrizgane vakcine koje su sadržavale adjuvans skvalen i antitijela protiv njega su bila prisutna kod mnogih vojnika). Imajte na umu to da patološki podignuta hiperaktivnost produkcije antitijela koju izazivaju adjuvansi takodje rezultira odvlačenjem pažnje od drugih antigena s kojima se imuni sistem “prirodno” susreće i s kojima on takođe mora izaći na kraj kako bi se održavalo zdravlje organizma.

              Autor ovog teksta je još davno shvatio da injekcije prouzrokuju transformaciju imunoglobulina A (IgA) u imunoglobulin B (IgB); međutim, zahvaljujući istraživaču Patricku Jordanu koji je pronašao jednu knjigu iz serije NATO Life Sciences, pod imenom Immunological Adjuvants and Vaccines6, pokazalo se da aluminijum kojeg se stavlja u vakcine kao adjuvans, prouzrokuje produkciju imunoglobulina E (IgE)…antitijela alergija i anafilaktičkog šoka. Ovo šokantno priznanje se nalazi na šestoj strani te knjige i tu se navodi da je aluminijum počeo biti korišten u vakcinama još prije 1926. godine; dakle prije nego što su zvanični autoriteti počeli da sprovode rigorozne kontrolne mjere; a da li bi regulativni autoriteti danas dozvolili njegovo upotrebu, to ostaje pitanje.

              Na strani 37 te NATO knjige, tvrdi se da naučna istraživanja pokazuju da “aluminijum stimuliše produkciju anafilaktičkih antitijela (IgE) kod miševa”, i kako se čini da “štetne posljedice aluminijuma na odgovor od strane IgE kod ljudi – nisu bile proučavane”. To je upravo kako se i navodi na uputstvu za upotrebu svih vakcina (uključujući i Gardasil koja navodno pruža zaštitu od raka grlića materice) – da “nisu sprovedena naučna istraživanja u vezi potencijalne kancerogenosti i geno-toksiciteta vakcine”. Međutim, ti eksperimenti se sprovode na djeci svaki put kad im se injekcijom ubrizgaju uzročnici neke bolesti…a nevjerovatan porast pojave alergija, anafilaktičkih reakcija i raka, sam po sebi podrazumijeva da injekcije stoje iza svega toga. Zahvaljujući ovoj knjizi, sada imamo dokaze za to da su vakcine te koje su odgovorne za porast proizvodnje IgE, kao i za to da oni ludi naučnici veoma jasno znaju šta rade. Ako ovo nisu dokazi za jedno počinjavanje kriminala protiv čovječanstva, šta onda jeste?

              Nadalje, sveukupna hiperaktivnost humoralnog (proizvodnja antitijela) pola imunog sistema je prema mišljenju autora ovog teksta, glavni uzrok autoimunih bolesti; gdje stvorena auto-antitijela aktiviraju T-ćelije tako da dođe do napada na sebe; a obe vrste aktiviranih ćelija, dakle, B i T ćelije, takođe proizvode i citokine (koji još više pojačavaju upalu i reakciju odbrambenog sistema). Jedina stvar koja određuje koja će se autoimuna bolest razviti kod vas je to koja će tkiva u vašem tijelu biti napadnuta od strane auto-antitijela3.

              [MOLIMO DA IMATE NA UMU I TO DA JE OVAJ NALAZ SADA POTVRĐEN I OD STRANE DR. JEFFREY BROWNINGA, DIREKTORA, ZAVODA ZA IMUNOBIOLOGIJU, BIOGEN-IDEC, U NJEGOVOM NAUČNOM RADU POD IMENOM “B CELLS MOVE TO CENTRE STAGE: NOVEL OPPORTUNITIES FOR AUTOIMMUNE DISEASE TREATMENT”, OBJAVLJENOM U ČASOPISU NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 5, 564-576 (JUL 2006).]

              Iako je cilj Dr. Browning-ovog naučnog rada bio da samo stimuliše farmaceutske kartele na proizvodnju sredstava za modulaciju funkcije B-ćelija kod autoimunih bolesti; na osnovu ovog dokumenta se SAMO PO SEBI vidi to da ukoliko želimo da zaustavimo razvoj bolesti autoimuniteta, onda na prvom mjestu moramo prestati sa ubrizgavanjem bolesti u ljude i životinje, jer je to upravo ono što izaziva poremećaj imunog sistema i tako dovodi do pojave autoimunih bolesti! Dr. Browningov članak obrađuje mnoge autoimune bolesti; u stvari, on dokazuje da čak “neuropsihijatrijski poremećaji” mogu nastati djelovanjem auto-antitijela na receptore N-methyl-D-aspartate (NMDA); što objašnjava razlog zašto pacijenti sa mentalnim poremećajima imaju dosta uspjeha kod liječenja uz pomoć Hipokratovog protokola kojeg je razvila Dr. Carley s ciljem detoksifikacije virusa (i drugih toksina) iz vakcina uz pomoć homeopatskih nozoda!

              Tako, vrsta autoimune bolesti od koje ćete oboljeti je direktno ovisna od toga koje tkivo vašeg organizma je napadnuto od strane auto-antitijela. Ukoliko je unutrašnji zid probavnog trakta (mukoza) napadnut od strane auto-antitijela, onda ćete oboljeti od ‘leaky gut’ sindroma (što vodi do alergije na hranu kad djelomično probavljene čestice hrane dospiju u krvotok i tamo budu prepoznate kao atigeni koji su strani tijelu, pa se tako izazove reakcija antitijela na te čestice hrane koja vremenom postaje sve jača kako čovjek jede istu hranu čije djelomično probavljene čestice nanovo dospijevaju u krv). Kronova bolest (Crohn’s disease) i colitis (upala debelog crijeva, prim. prev.) su takođe prouzrokovane napadom auto-antitijela na mukozu probavnog trakta. Ukoliko su ćelije-ostrvca (koje proizvode insulin) pankreasa napadnute od strane auto-antitijela, onda će doći do pojave juvenilnog dijabetesa [insulin dependent (juvenile) diabetes, prim. prev.]. Ukoliko je mukoza respiratornog trakta napadnuta od strane auto-antitijela, onda će doći do pojave “leaky lung” syndrom-a, gdje isto kao i kod “leaky gut” syndrom-a, antigeni bivaju prepoznati kao strani tijelu. Nakon što se udahnu oni će proći kroz unutrašnju stijenku respiratornog trakta što će izazvati stvaranje antitijela protiv tih antigena (obično prašina, buđ, polen itd.). Kad se te supstance ponovo udahnu, IgE [patološki oblik imunoglobulina A (IgA) koji je nastao prilikom poremećaja imunog sistema inokulacijama/injekcijama uzročnika bolesti) počinje da se ponaša kao reagen4 i podražava mastocitne i bazofilne ćelije, što izaziva lučenje njihovog histamina i spororeagujućih granularnih supstanci što kod kontakta sa alergenom vodi do sužavanja bronhiola i pojave astme. Taj proces je takođe odgovoran za nastanak nagle reakcije hipersenzitivnosti (preosjetljivosti) koja je poznata kao anafilaksa a koja predstavlja potencijalni rizik kod svake vakcinacije, kako je to naglašeno i u priručniku Physician’s Desk Reference; isto kao i razni osipi na koži koji su poznati i kao koprivnjača. Ukoliko je struktura površine zglobova u zglobnim čašicama napadnuta auto-antitijelima, onda se razvija reumatoidni (ili juvenilni) artritis. Ukoliko je koža izložena na jednoj hroničnoj bazi, onda se može javiti “leaky skin” syndrome, gdje kontaktni antigeni koji normalno ne prolaze kroz kožu izazivaju alergije. Nadalje, zavisno od toga koji sloj kože je zahvaćen (epidermis ili dermis), mogu se razviti ekcemi, psorijaza i skleroderma. Ukoliko je tkivo bubrega napadnuto auto-antitijelima, onda se može razviti jedan od mnogih tipova nefritisa, zavisno od toga koja vrsta tkiva bubrega je zahvaćena. Ukoliko u organizmu čovjeka dođe do napada auto-antitijela na tkivo tiroidne žljezde, onda će nastati Grejvova bolest (Grave’s disease). Ukoliko se u čovjekovom organizmu stvore auto-antitjela protiv tkiva grudne žlijezde (koja ima veliki značaj u proizvodnji T-ćelija i njihovom regulisanju), onda će se pojaviti myasthenia gravis. Ukoliko dodje do razvoja auto-antitijela protiv same DNA u jedrima ćelija, onda će se razviti generalizovani Lupus (odatle, auto-imuni potencijal DNA vakcina koje se razvijaju može se sasvim lijepo vidjeti; što je još gore, elementi iz DNA koje sadrže te vakcine mogu se ugraditi u vašu DNA, što onda može da dovede do genetskih promijena koje mogu nadalje dovesti do izumiranja cijelog (vakcinisanog) života na zemlji, kao što ćemo o tome uskoro diskutovati.). I tako dalje, i tako dalje…

              Mozak i kičmena moždina mogu takođe biti napadnuti od strane auto-antitijela (što autor naziva ‘vakcinom induciranim encefalitisom), što nadalje može voditi do cijelog jednog niza neuroloških poremećaja. Najozbiljniji od njih su sindrom nagle smrti novorođenčadi [“sudden infant death syndrome” (SIDS), prim. prev.] i većina slučajeva “sindroma potresenih beba” (“shaken baby syndrome”, prim. prev.). Ukoliko se komponente mijelinske ovojnice (koja prekriva nervna vlakna) ili sama nervna vlakna nađu izloženim napadu auto-antitijela, onda će krajnji ishod biti određen samom lokacijom na kojoj je došlo do oštećenja. Takva neurološka stanja uključuju ali se istovremeno ne ograničavaju na sledeće poremećaje: poremećaj rada mozga, ADD/ADHD (poremećaj hiperaktivnosti i nedostatka pažnje), poremećaj kod učenja, mentalna retardacija, kriminalno ponašanje, spektar raznih razvojnih poremećaja (uključujući autizam), multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Lou Gehrig’s bolest, Guillen Barre sindrom, grčevi u mišićima, itd. itd. itd. [Napominjemo da su ovdje ponekad uključeni i neki drugi faktori kao što su spirohete koje izazivaju bolest Lymes, aspartam (vještački šećer) i živa u slučajevima multiple skleroze; aspartam kod pojave grčeva; ili pesticidi u slučaju Parkinsonove bolesti). Tako, kod detoksikacije organizma u vezi sa tretmanom tih bolesti, i sve ove druge supstance se moraju odstraniti da bi došlo do potpunog ozdravljenja. Međutim, narušenost imunog sistema koja je prouzrokovana injekcijama vakcina predstavlja ključnu komponentu kod tih bolesnih stanja što se očituje nepravilnim radom imunog sistema; što je nadalje osnovni razlog zašto autistična djeca često pate i od ‘leaky gut’ sindroma, ekcema itd. Bitno je napomenuti to da proizvodnja mijelina većim dijelom počinje tek nakon rođenja. Većina mijelina se stvara do 5-te godine starosti a njegovo stvaranje se obično završava negdje prije 10-te godine starosti, sudeći prema uspjehu liječenja autizma i drugih neuroloških VIB simptoma uz pomoć detoksikacije virusa homeopatskim nodozama5, koji je postignut kod raznih starosnih grupa. Ponovno uspostavljanje pravilnog rada imunog sistema postizano je simultanim dozama kravljeg kolostruma. (Nakon 10-te godine starosti, sposobnost otklanjanja štete koja je nastala na mijelinskim ovojnicama i samim nervnim vlaknima dejstvovanjem auto-antitijela, drastično je smanjena).

              Ukratko rečeno, hiperaktivnost humoralne strane imunog sistema kod autoimunih bolesti je izazvana od strane adjuvansa koji su dodani u vakcine upravo iz tog razloga. Međutim, do oštećenja koja nastaju od samog autoimuniteta (tj. antitijela koja dejstvuju protiv sebe) dolazi na nekoliko načina, uključujući sljedeće:

              Antigeni koji se nalaze u samoj medijumskoj kulturi u kojoj se virusi odgajaju ne mogu se potpuno isfiltrirati i tako izdovojiti od organizama koji su nasađeni na toj kulturi. Odatle, bilo koja antitijela koja se formiraju protiv antigena od ćelija iz same nasadne kulture (npr. protiv bazične mijelinske bjelančevina iz pilećih embriona ili ćelija abortiranih ljudskih fetusa koje danas 13 vakcina sadrži u sebi) mogu stupiti u međusobne reakcije i pokrenuti jednu autoimunu reakciju protiv bazične bjelančevine koja se nalazi u mijelinskim ovojnicama vaših nerava. Ukoliko pogledate uputstvo za upotrebu koje se nalazi u Pfizer-ovoj vakcini protiv bjesnila, tamo ćete vidjeti da je jasno naznačeno da “vakcine koje potiču od tkiva sadrže strane proteine zajedno sa antigenom (bjesnila) koji mogu da izazovu autoimune bolesti.” OVO VAŽI ZA SVE VAKCINE ALI JE OVO PRVI PUT DA VIDIM DA JE NEKI PROIZVOĐAČ VAKCINA TO I PRIZNAO.
              Molekularna mimikrija, – proteini koji se nalaze u mikroorganizmima i organizmima sisara mogu biti veoma slični. (Na primjer, virus vodenih ospica sadrži u sebi proteine koji su slični osnovnom proteinu mijelina; tako, antitijela koja se proizvode protiv antigena virusa vodenih ospica kasnije mogu da izazovu napad auto-antitijela na proteine iz mijelinske ovojnice, usljed međusobnog reaktiviteta tih antitijela.).
              Stvaranje imunih kompleksa ili jedinjenja do kojeg dolazi prilikom međusobnog povezivanja antitijela i antigena. Ta jedinjenja se onda mogu zaustaviti i nagomilati u raznim tkivima, pogotovo u bubrezima, plućima, koži, zglobovima ili krvnim sudovima. Nakon što se zaustave oni mogu tamo izazvati upalne reakcije usljed kojih dolazi do oštećenja tkiva.
              Namijerno ubacivanje određenih antigena u vakcine s ciljem izazivanja stvaranja antitijela koja će da napadaju određene hormone i ljudske rase. Prema hipotezi ovog autora, do epidemije vitiliga kod ljudi tamne kože (depigmentacija kože uzrokovana napadom auto-antitijela na melanocite7) dolazi usljed namjernog ubacivanja melanina u vakcine. Nadalje, eksperimenti koji su sprovedeni na Filipinima a vjerovatno i na drugim lokacijama, na ženama koje su bile u plodnom dobu gdje je hormon HCG (human chorionic gonadotropin) bio stavljen u vakcine rezultirao je stvaranjem antitijela protiv HCG hormona što je dovodilo do spontanih abortusa kod onih žena koje su bile gravidne. U NATO knjizi Immunological Adjuvants and Vaccines takođe se pominje u poglavlju pod naslovom “The Development and Preliminary Clinical Evaluation of an Antifertility vaccine”6 tvrdi se da su razvijene vakcine protiv plodnosti koje sadrže u sebi hormon HCG, dok zvanično služe kao sredstvo za preventivu difterije; i da će se one uskoro naći u “široj kliničkoj upotrebi”. Ta “radna grupa” (koja u sebe uključuje i mnoge agencije iz Svjetske Zdravstvene Organizacije (World Health Organization) kako je to navedeno u tom poglavlju) “trenutno razvija i druge vakcine za ‘regulisanje’ plodnosti”. Da li razlog za ovaj rastući problem neplodnosti u ovoj zemlji može biti to da se ženama daju takve vakcine bez njihovog znanja i pristanka?

              Još jedan od podmuklih (i očigledno genocidnih) proizvoda ovih anti-hipokrata su DNA vakcine koje se sada proizvode. Te vakcine sadrže u sebi plazmide što su u stvari zatvoreni prstenovi rekombinantne DNA koji prodiru u jedra ćelija gdje im daju instrukciju da sintetišu inkodirane anti-genske proteine8. Tako će orginalni genetski sklop jedne individue, biljke ili životinje biti promijenjen i neprestano će proizvoditi antigene koji će zbunjivati imuni sistem. Te genetske promjene će ostajati kako se odvijaju diobe ćelija i tako će biti prenosive na potomstvo. To je ISTINSKI “žig zvijeri” (u biblijskom smislu, prim. prev.), i to može da dovede do izumiranja i/ili modifikacije (uključujući i promjene ponašanja) bilo koje grupe koja je tretirana time.

              Pored ovog navedenog fenomena koji vodi do simultanog slabljenja funkcije celularnog imuniteta i hiperaktivnosti humoralnog imunog sistema, vakcine takođe sadrže i druge toksične supstance koje same po sebi mogu prouzrokovati i neke druge štetne posljedice koje mogu da budu veoma ozbiljne. Naredni sastojci su već navedeni na CDC vebsajtu (Američki Centar za Kontrolu Bolesti, prim.prev.) na kojem je u uvodnom dijelu objavljeno sljedeće: “Mnoge stvari u današnjem svijetu, uključujući hranu i lijekove, sadrže kemikalije koje su im dodane s ciljem sprečavanja rasta bakterija i usporavanja njihovog kvarenja.” Prevod: vi ste već ionako otrovani, pa šta fali ako si dodate još malo otrova? Odgovor autora ovog teksta na to pitanje je da bilo koji imunotoksin može odigrati ulogu one slamke koja će slomiti kičmu imunog sistema neke individue i tako dovesti do pojave bolesti. To je ono gdje je uloga genetike ključna; tj. u većini slučajeva vaši “geni” neće izazvati neku bolest, nego su vaši geni ti koji određuju jačinu vašeg imunog sistema (odnosno, koliko napada vaš imuni sistem može da odbije, prije nego što ostvari onu kritičnu masu, nakon koje ćete se razboljeti).

              Neki od dodatnih sastojaka vakcina (koji su navedeni i na CDC vebsajtu) uključuju antibiotike, želatin aluminuma, formaldehid, natrijum glutamat (MSG), bjelančevine jaja i sulfite. Tako možete dobiti i antibiotike (na koje možete biti i alergični); aluminijum (koji kad je udružen sa mrtvim nervnim ćelijama koje su ubijene živom iz vakcina, kao što je to predstavljeno u ovom videu: http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3Hps, dovodi do neurofibrilarnih poremećaja karakterističnih za Alchajmerovu bolest); formaldehid (toksična kancerogena supstanca koja se koristi za prezervaciju leševa); MSG (jak ekscitoksin9 koji, kao aspartam, može dovesti do epileptičkih napada, tumora na mozgu itd.); protein jaja (na kojeg se mogu razviti po život opasne anafilaktičke reakcije); i sulfite (još jedan toksin za kojeg nas savjetuju da ga ne konzumiramo mnogo oralnim putem, dok se on vacinama ubrizgava direktno u tijelo). Zar se ovdje ne radi o sastojcima koji su karakteristični za pripravke iz vještičjeg kazana: hemikalije, organizmi i dijelovi životinja? Ono što NIJE pomenuto na CDC vebsajtu je činjenica da trenutno postoji 13 vakcina (a još više u pripremi) koje su kultivisane na tkivima abortiranih ljudskih fetusa, (više informacija o tome je dostupno ovdje: http://www.cogforlife.org). TO JE KANIBALIZAM. Na listi sa CDC vebsajta ćete primjetiti da su na njoj zaboravili navesti ethyl-mercury (spoj žive) kojeg sadrži prezervans thimerosol i koji je jedini sastojak vakcina kojem su ‘mainstream’ mediji posvetili određenu pažnju (iako se veći dio toga što oni navode na tu temu takođe može svrstati u dezinformacije), nakon što je ekspolozija autizma kod djece u poslednjim generacijama postala očigledan dokaz za štetno dejstvo vakcina. Iako se naučnici koji rade za medicinsku mafiju trude iz petnih žila da nas uz pomoć manipulacije statistike i izvrtanja podataka uvjere da vakcine ne izazivaju autizam, hiljade roditelja su imale priliku sami da posmatraju kako se njihova djeca kreću ka ambisu autizma, nakon što su primila vakcinu koja je predstavljala onu slamku koja je slomila kičmu njihovog imunog sistema. Bez obzira na to šta “ljudi u bijelim mantilima” rekli tim roditeljima, oni znaju istinu!

              Živa (koja je takođe prisutna u plombama za zube) je jedan veoma toksičan teški metal za kojeg je dokazano da izaziva rak, a može biti apsorbovana preko probavnog trakta, kože i respiratornog trakta. Živa je 1000 puta otrovnija od olova, a po svojoj toksičnosti nalazi se odmah do uranijuma koji se smatra najotrovnijim metalom. Ukoliko djeca prime sve vakcine koje im se preporučuju, onda će ona u prve dvije godine svog života primiti nekoliko puta veću količinu žive od one koja je “dozvoljena” (kao da postoji takva stvar kao što je “dozvoljena” količina nekog otrova). Međutim, iako je nakon kongresne rasprave koju je podstakao kongresmen Dan Burton (čiji su unuci postali autistični nakon što su bili vakcinisani), FDA (Američki Zavod za Zaštitu Zdravlja, prim. prev.) zatražila (nije im naredila) od proizvođača vakcina da odstrane toksične teške metale iz svojih proizvoda, živa je još uvijek prisutna u mnogim vakcinama.

              Iako su opisani simptomi trovanja živom isti kao i oni koji su karakteristični za autizam, moramo napomenuti to da većina djece koja završe u paklu autizma, dospiju u njega nakon primanja MMR vakcine (trovalentna vakcina protiv zaušnjaka, vodenih ospica i rubele, prim. prev.). Ta MMR vakcina je jedna od nekoliko vakcina koje ne sadrže živu; u stvari, ta vakcina NIKAD nije ni sadržavala živu. Tako, ovdje je samo po sebi evidentno da odstranjivanjem žive iz vakcina, one neće postati “bezbjedne”. (To je upravo i razlog zašto je živa jedina stvar iz vakcina kojoj su mediji poklonili pažnju; jer nakon što ljudi čitanjem ovakvih materijala upoznaju mehanizam na kojeg vakcine narušavaju čovjekov imuni sistem, shvatiće i to da NIJEDNA vakcina nije sigurna i efikasna; tada će doći i do jedne evolucije svijesti, nakon koje će se srušiti cijela ova građevina od laži, koja zagovara sigurnost i efikasnost vakcina.)

              Dobra vijest je da se te VIB (vakcinama inducirane bolesti) mogu liječiti uz pomoć prirodnih materija (pogotovo homeopatijom) kako je to predstavljeno u Hipokratovom Protokolu (www.drcarley.com). Taj “hirurški zahvat” uz pomoć detoksifikacije ima potencijal da izliječi SVA gorenavedena stanja pod VIB-kišobranom ukoliko se sa detoksifikacijom krene na vrijeme; a to je ujedno i ona istina koja će biti položena na vrh onog brda od laži (da su vakcine sigurne i efikasne) što će nadalje dovesti do rušenja cijelog tog brda od laži. Tako će se ovaj vakcinama-induciran holokaust (gdje umjesto da se ljude stavi u koncentracioni logor, koncentracioni logor se stavlja u ljude) napokon okončati. Prema autorovom mišljenju, ovo povlačenje simptoma vakcinama induciranih bolesti (VIB), (pogotovo kod autizma) kod djece i povlačenje simptoma karakterističnih za Sindrom Golfskog rata (Gulf War Syndrome, prim. prev.) od kojeg boluju mnogi vojnici i što je posljedica vakcinacije, zaustaviće ovaj pomor čovječanstva od strane vakcina, jer povlačenje simptoma tih bolesti nakon detoksifikacije od vakcina, sasvim jasno dokazuje da su vakcine bile te koje su prouzrokovale probleme.

              Na žalost, mi se ne možemo više zavaravati da je ova epidemija VIBa samo posljedica jedne obične “greške” koju su počinili neki dobronamijerni naučnici, koji su se nekim slučajem našli na stranputici. Narode, stvar je daleko gora od toga…mi ovdje razgovaramo o IZDAJI i KRIMINALU PROTIV ČOVJEČANSTVA, ŽIVOTINJSKOG, pa čak i BILJNOG SVIJETA (kojeg takođe genetski modificiraju kako bi i on proizvodio vakcine)!

              Dokazi za to su sljedeći:

              Kako je briga u vezi sa porastom populacije počela da raste i kako su završni dijelovi plana za uspostavljanje Novog Svjetskog Poretka počeli da se sprovode u djelo, ova laž koja se naziva vakcinacija je transformisana u jedno čisto zlo, nakon što je shvaćeno to da se ovaj “sistem isporuke” (injekcije, prim. prev.) može koristiti za namijerno izazivanje bolesti što se sada i radi na osnovu zakona US Code, Title 50, Chapter 32, § 1520 i 1524. To možete i sami pogledati u vašoj lokalnoj biblioteci.

              Ovaj zakon je prisutan još od 1960-tih godina, a poslednji put je modifikovan u aprilu 2000.g. Jedini uslov za sprovođenje eksperimenata na ljudskim subjektima je taj da lokalni opštinski službenici budu obaviješteni 30 dana prije početka nekog eksperimenta. Sekcija 1524 dodaje da Sekretar za odbranu može u dogovoru sa Sekretarom za zdravstvo da sprovede program vakcinacije korištenjem suvišnih mirnodopskih bioloških agenasa (i.e., oružja za masovno uništavanje). U aprilu 2000.g., donesen je amandman § 1520 (a) kojim se ograničava korištenje ljudskih subjekata za testiranje hemijskih i bioloških agenasa nakon što je jedan slušalac radio programa C Span pomenuo taj zakon 1999-te godine, što je mnogima otkrilo izdajničku pozadinu tog zakona.(…) Međutim, iznimke koje su dodane tom zakonu koji se vodi kao Title 50, u poglavlju 32, pod tačkom § 1520, paragraf (b) u 2000. godini i koje su odobrili naši izdajnici u Kongresu, odobravaju eksperimentisanje na ljudima za “bilo kakve mirnodopske svrhe koje su u vezi sa medicinskim, terapeutskim, farmaceutskim, agrikulturalnim, industrijskim ili naučnim aktivnostima “; pa čak i dodaju da se ti biološki i hemijski agensi mogu koristiti kao sredstva za prisilu, uključujući ” kontrolu masovnih protesta” (za slučaj da ljudi ustanu s kauča zbog sveg ovog užasa kojeg im izdajnici iz Washington, D.C čine, te izađu na ulicu da se bune.) Tačka (c) tog zakona nalaže da je jedan “informisani pristanak” potreban za to, međutim, u realnosti, ni jedna jedina vakcina nije ispitana na dugoročne štetne posljedice koje ona može prouzrokovati (uključujući njen kancerogeni potencijal). Nadalje, na osnovu namijernog ubacivanja u vakcine tzv. ‘pritajenih virusa’, (uključujući viruse koje je stvorio čovjek s ciljem izazivanja raka, mycoplasme i HIV virus), antigena koji napadaju određene rase, i silikonskih i/ili DNA mikročipova u budućnosti, vidi se samo po sebi da je neki “informisani pristanak” tu nemoguć, jer bi to vodilo do pokretanja sudskih postupaka i podizanja tužbi za počinjavanje ratnog kriminala protiv svakog javnog službenika koji je uključen u ove kriminalne aktivnosti protiv čovječanstva, čime se krši i Nirnberška povelja (koja je donesena nakon Drugog svjetskog rata kako bi se spriječilo varvarsko eksperimentisanje na ljudskim bićima kao što je to rađeno u nacističkim logorima.). Ono što mnogim ljudima nije poznato, to je da su nakon Drugog Svjetskog Rata, operacijom ‘Paperclip’, vrhunski nacistički naučnici bili dovedeni u SAD gdje su nastavili da rade u laboratorijama kao što su Brookhaven labs, Cold Spring Harbor i Plum Island. U 1969. godini, the National Academy of Sciences-National Research Council (NAS-NRC) pod upravom CIA/Armije i Rockefellera, objavila je da je za 10 miliona dolara moguće sporovesti jedan program u kojem će se stvoriti novi infektivni mikroorganizmi (HIV), koji će biti otporni na imunološke i terapeutske procese na kojima je zasnovano održavanje relativnog zdravlja svakog ljudskog bića. Da, narode, to je ono gdje se ulaže novac od poreza kojeg plaćate. Međutim, to nije sve, ima i gore.

              Dr. James R. Shannon, bivši direktor Nacionalnog instituta za zdravlje (the National Institute of Health) izjavio je u decembru, 2003. godine da je “jedina bezbjedna vakcina ona vakcina koja nikad nije bila upotrijebljena”. Međutim, ona istina koja će odjeknuti kao jedan pucanj širom ovog svijeta i koja će dovesti do ostvarivanja onog stepena svijesti koji je potreban da bi se zaustavio ovaj holokaust protiv čovječanstva poznat kao vakcinacija, biće ta da vakcine ne samo da nisu sigurne i efikasne, nego su one u stvari jedno oružje za masovno uništavanje koje se nameće čovječanstvu u ime zdravlja, dok se u suštini radi o počinjavanju jednog genocida i uspostavljanju Novog Svjetskog Poretka. Drugi dio ovog genocidnog plana može otpočeti svakog momenta aktiviranjem zakonskog akta Model State Health Emergency Powers Act nakon što se režira sljedeći ‘teroristički napad’ uz pomoć korištenja nekih bioloških agenasa. “Svinjska gripa” će očigledno uskoro biti korištena kao opravdanje za inokulaciju ljudskih masa, sudeći prema predviđanjima o izbijanju pandemije koja mediji svakodnevno prenose. Ljudima je malo poznata činjenica da je pandemija Španske groznice u 1918. godini, u stvari bila izazvana uz pomoć vakcina koje su davane vojnicima u Prvom svjetskom ratu, kao što je to navedeno na 28. stranici knjige Vaccination the Silent Killer, koju su napisali Ida Honorof i E. McBean.

              Izdajnici iz Kongresa u Washingtonu koji se predstavljaju kao “narodne sluge” čine sve što je u njihovoj moći da obezbijede donošenje zakona “Codex” na osnovu kojeg će se prirodni preparati kao što su oni koji se koriste u Hipokratovom Protokolu, morati izdavati na recept. Vjerovatno vam mediji nisu ništa rekli o tome? Molim vas posjetite vebsajt John-a Hamill-a iz udruženja International Alliance for Health Freedom (koji se izlječio od šizofrenije uz pomoć tih prirodnih preparata, nakon čega je posvetio svoj život sprečavanju stupanja Codexa na snagu). Njegov vebsajt je na sljedećoj adresi: http://www.iahf.com.

              Ljudi, probudite se dok nije kasno… sada je vrijeme za rušenje ovog brda laži! Molim vas proširite ove informacije svima koje poznajete… mi ćemo učiniti da se to dogodi! Sada je vrijeme da se prestane sa kresanjem grana i da se posveti pažnja samom korijenu ovog zla!

              (…)

              Ukoliko narod vodi, “lideri” će ga slijediti. ŠUTNJA JE ODOBRAVANJE. Ukoliko vi ništa ne poduzmete, neće proći dugo prije nego što vam komandosi za specijalne operacije pokucaju na vrata. Oni će biti korišteni za sprovođenje mijera navedenih u zakonu Model State Health Emergency Powers Act koji je odobren u svim američkim državama što podrazumijeva prisilnu vakcinaciju i zatvaranje u koncentracione logore (“karantine”) onih koji je odbiju. Oni koji budu vakcinisani istovremeno će biti i mikročipovani. Svi drugi će biti smatrani opasnim te kao takvim i jednom prijetnjom društvu; na njih će se organizovati lov i biće zatvarani u koncentracione logore koji su već izgrađeni za te svrhe, ukoliko prethodno ne budu likvidirani. Mnogi ljudi će odobravati ovakva rješenja i potkazivati svoje prijatelje i susjede, ne bi li obezbijedili sebi egzistenciju. Ukoliko ne budete dio rješenja, onda ćete biti dio problema. Molim vas, ne dozvolite da se ovo dogodi. Sve je sada u vašim rukama.

              Literatura:

              [1] IMMUNOLOGY by Ronald D. Guttman, MD, Professor of Medicine, McGill University, et. al., (ISBN # 0-89501-009-7), 1983.

              [2] Pathologic = pertaining to or caused by disease

              [3] Auto antibodies = antibodies produced by the body that attacks its own tissues.

              [4] Reagin = antibody of a specialized immunoglobulin class (IgE) which attaches to tissue cells of the same species from which it is derived, and which interacts with its antigen to induce the release of histamine and other vasoactive amines.

              [5] A nosode is a homeopathically prepared remedy, made from a disease or a pathological product. Nosodes are used in the same way as vaccines; they sensitize the body, prompting the immune system to react (and detox, or eliminate, the offending agent). However, as they are extremely dilute and oral in application, they do not lead to the corruption of the immune system caused by inoculation with disease.

              [6] IMMUNOLOGICAL ADJUVANTS AND VACCINES edited by Gregory Gregoriadis, Anthony C. Allison and George Poste, NATO ASI Series, Series A: Life Sciences Vol. 179, (ISBN 0-306-43386-9), 1989, Plenum Press, New York.

              (Human chorionic gonadotropin = the hormone produced when women first become pregnant)

              [7] Melanocytes = melanin producing cells in skin

              [8] “GENETIC VACCINES”, Scientific American, July 1999, pgs 50-57 @ p. 52, which can be reviewed at http://sciamdigital.com/index.cfm?fa=Search.ViewSearchForItemResultList (if you pay the $7.95 fee). Put “Genetic Vaccines” in the search engine.

              [9] Excitotoxins are usually amino acids, such as glutamate and aspartate. These special amino acids cause particular brain cells to become excessively excited, to the point they will quickly die. Excitotoxins can also cause a loss of brain synapses and connecting fibers. Food-borne excitoxins include such additives as MSG and aspartame, both toxic substances approved for use in humans by the FDA (Fraudulent Drug Administration).

              [10] “color of law” = the appearance or semblance, without the substance, of legal right. Misuse of power, possessed by virtue of state law and made possible only because wrongdoer is clothed with authority of state, is action taken under “color of state law”. Atkins v. Lanning, D.C.Okl., 415 F.Supp. 186, 188.

              Action taken by private individuals may be “under color of state law” for purposes of 42 U.S.C.A. § 1983 governing deprivation of civil rights when significant state involvement attaches to action. Wagner v. Metropolitan Nashville Airport Authority, C.A.Tenn., 772 F.2d 227, 229.

              Acts “under color of any law” of a State include not only acts done by State officials within the bounds or limits of their lawful authority, but also acts done without and beyond the bounds of their lawful authority; provided that, in order for unlawful acts of an official to be done “under color of any law”, the unlawful acts must be done while such official is purporting or pretending to act in the performance of his official duties; that is to say, the unlawful acts must consist in an abuse or misuse of power which is possessed by the official only because he is an official; and the unlawful acts must be of such a nature or character, and be committed under such circumstances, that they would not have occurred but for the fact that the person committing them was an official then and there exercising his official powers outside the bounds of lawful authority. 42 U.S.C.A. § 1983.

              (The above definitions are from Black’s law dictionary, 6th edition, pgs. 265-266)

              The author wishes to thank Mr. Chris Barr for his invaluable additions and editorial assistance in the writing of this document; and Meryl Dorey of the Australian Vaccination Network, Inc., whose additions for the publication of this paper in their magazine Informed Choice in Australia have also been invaluable.

              Dedo
              Participant
               Post count: 1243

               -Ovaj tekst prenosim samo radi razmisljanja da su postojali i oni strucnjaci koji su ukazivali na stetnost razlicitih vakcina.Prijatno citanje tekst je prilicno dug ali interesantan.——————————————————————————-galaksija.com
               [i][b]——————————————————————————–
               Vakcine i genocid[/b][/i]

               autor: Rebecca Carley, M.D.

               sudski ekspert za VIB i zdravstvene poremećaje nastale usljed post-traumatskog stresa

               Izvor: http://www.drcarley.com

               INJEKCIJE: ISTINSKO ORUŽJE ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE

               KOJE IZAZIVA VIB (VAKCINAMA INDUCIRANE BOLESTI)

               (EPIDEMIJA GENOCIDA)

               Prevod: B.P.

               “Jedna prosta istina može se koristiti kao temelj za jedno brdo laži i ako kopamo dovoljno duboko u tom brdu od laži i iskopamo tu istinu, pa je onda postavimo na vrh tog brda od laži; cijelo to brdo početi će se rušiti pod teretom te jedine istine. A za jednu građevinu od laži ne postoji ništa razornije od istine na kojoj je ta građevina sazdana, zato što udarni talasi koji nastanu objavom te istine odjekuju i odjekuju, neprestano se šireći kroz zemlju za generacije koje dolaze, budeći čak i one ljude koji nemaju želju za buđenjem da ne bi bili u stanju da vide istinu.”

               (Delamar Duvaris, kao što je citiran u predgovoru knjige Behold the Pale Horse, Williama Coopera).

               Prosta istina koja je poslužila kao temelj za jedno brdo laži koje je poznato pod imenom vakcinacija, bila je opažanje da sisari koji se oporave od neke infekcije mikroorganizmima, stiču jednu prirodnu otpornost na ponovne infekcije istim uzročnikom.

               Kad god citotoksične T-ćelije [sićušne Pac-man ćelije koje razaraju i neutrališu viruse, bakterije i ćelije raka, predstavljajući tako ćelijski imunitet (ili celularni, prim. prev.); a one su takođe odgovorne i za odbacivanje transplantiranog tkiva] i B-ćelije [ćelije koje proizvode antitijela koja predstavljaju humoralni imunitet (‘humoralni’ se odnosi na tjelesne tečnosti, prvenstveno na limfu i krvni serum)], budu aktivirane od strane raznih supstanci koje su strane tijelu i koje se nazivaju antigeni, neke od T i B ćelija sposobne su da zapamte te antigene, tako da kada se neka individua opet sretne s istim antigenom, njen imuni sistem se brzo aktivira i uništava ga. Taj proces je poznat kao prirodni imunitet.

               Na osnovu te istine rodilo se jedno vjerovanje (nekim slučajem eng. riječ ‘beLIEf’ = vjerovati, sadrži u sebi riječ LIE = laž, što je i u praksi često usko povezano, prim.prev.) da ukoliko se jedan strani antigen ubrizga u neku individuu, ta individua će onda postati otporna na buduće infekcije tim antigenom. Tom vjerovanju nadjeveno je ime “vakcinacija”. Ono što zagovornici vakcinacije nisu uspjeli da shvate je da sekretorni IgA (jedno antitijelo koje je prvensveno zastupljeno u pljuvački i izlučevinama mukoze probavnog i disajnog sustava) predstavlja prvu borbenu liniju tj. jedan normalni početni odgovor organizma na sve patogene uzročnike koji su uneseni u organizam udisanjem zraka ili gutanjem. IgA pomaže kod zaštite od virusnih infekcija, on aglutinira (zgrudvava) bakterije, neutrališe otrove koje luči mikrobi a takođe i oslabljuje sposobnost patogenih mikroorganizama da se vežu za površinu mukoze. Ono što ovdje treba shvatiti je to da zaobilaženje ovog mukoznog vida odbrambenog sistema (“prve linije odbrane”) uz pomoć jednog direktnog ubrizgavanja organizama u tijelo, – vodi do rušenja samog odbrambenog sistema tijela, prilikom čega se IgA pretvara u IgE, dok se B-ćelije hiper-aktiviraju te počinju da proizvode patološke količine ‘samo-napadajućih’ antitijela a to takođe dovodi i do suzbijanja djelotvornosti citotoksičnih T-ćelija (kao što ćemo to vidjeti malo kasnije). Kao rezultat toga, patogeni virusi i bakterije ne mogu se eliminisati uz pomoć imunog sistema, te ostaju u tijelu gdje onda prouzrokuju hronične bolesti, pa tako i rastu dalje i/ili tamo mutiraju kako se individua izlaže i mnogim drugim antigenima i toksinima iz svoje životne okoline. To se posebno odnosi na one patogene koji spadaju u grupu “tiho adaptiranih” (“stealth adapted”). Ovi se formiraju kad se virusi iz vakcina kombinuju ili ukrštaju s virusima iz tkiva koja su korištena za njihovo nasađivanje (kultivisanje), ili kad bakterije ostanu bez svojih ćelijskih membrana nakon što čovjek koristi antibiotike i transformišu se u “L forme”, kojima nedostaju neki od kritičnih antigena koje normalno prepoznaje ćelijski (celularni) imuni sistem. Jedan od primjera su i “tiho adaptirani” (mutirani) citomegalovirusi (cytomegaloviruses) koji su potekli iz bubrežnih ćelija afričkih zelenih majmuna (simijanski majmuni) kada su one bile korištene za kultivaciju polio virusa korištenog za proizvodnju živih vakcina polio virusa. Tako, te vakcine nisu bile ubrizgavane u ljude samo sa polio virusom, nego takođe i sa citomegalovirusom.

               Mehanizam na kojeg je imuni sistem narušen može se najbolje shvatiti kad se razumije to da ova dva pola imunog sistema (celularni i humoralni mehanizmi) imaju jednu recipročnu vezu na taj način što kad se aktivnost jednog pola poveća, aktivnost drugog pola se mora smanjiti. Tako, kad je jedan od njih stimulisan, drugi je inhibiran. S obzirom da vakcine aktiviraju B-ćelije na lučenje antitjela, citotoksične T-ćelije (“ćelije ubice”) se istovremeno smiruju. U stvari, generalizovana vakcinija (osip nakon vakcinacije protiv velikih boginja) javlja se kod prisustva povećanog titra cirkulirajućih antitjela protiv virusa1 udruženih sa zagušenim citotoksičnim T-ćelijama, što dovodi do širenja lezija po cijelom tijelu. To prigušivanje ćelijama-posredovanog imunskog odgovora tako predstavlja jedan ključni faktor u razvoju raka i po život opasnih infekcija. U stvari, “preventiva” neke bolesti preko vakcinacije u stvarnosti predstavlja nesposobnost izbacivanja organizama zbog ometanja ćelijama-posredovanog imunskog odgovora. Tako, umjesto da se bolest spriječi, u stvari se sprečava njeno razrješavanje. Ti organizmi nastavljaju da cirkulišu kroz tijelo adaptirajući se u neprijateljskoj sredini uz pomoć transformacije u druge organizme u zavisnosti od kiselosti, toksičnosti i drugih promjena u unutrašnjim tjelesnim prostorima, kao što je to davno demonstrirao u svojim radovima profesor Antoine Béchamp. On je to ustanovio još prije razvoja “teorije mikroorganizama” koji uzrokuju bolesti od strane Louis-a Pasteur-a. Pasteur-ova “terorija mikroorganizama” bila je jedan plagijaristički pokušaj preoblikovanja istine do koje je došao Béchamp kako bi se ona uklopila s Pasterovim “orginalnim” pretpostavkama; ili – vjerovanjem da se bakterije nalaze u našoj okolini iz razloga da bi nas “napadale”, te tako i uzrokovale bolesti. Odatle, tretman infekcija antibioticima kao i “preventiva” bolesti uz pomoć vakcina, predstavljaju samo izopačene pokušaje kresanja grana neke bolesti, dok njen uzročni korijen predstavlja jedna toksična unutrašnja sredina, udružena sa nedostatkom hranljivih materija. Međutim, s obzirom da je Pasterova teorija mikroorganizama bila pogodna za stvaranje profita od strane rastućih farmaceutskih kartela koji se bave samo kontrolom bolesti/simptoma, saznanja do kojih je došao profesor Béchamp nisu postala dostupna na medicinskim fakultetima.

               Da stvar bude gora od samog potiskivanja celularnog imuniteta do kojeg dolazi prilikom ubrizgavanja vakcine, adjuvansi (supstance koje se dodaju vakcinama kako bi se pojačao odgovor od strane antitijela) mogu sami po sebi da dovedu do ozbiljnih poremećaja. U adjuvanse spadaju uljne emulzije, mineralni sastojci (koji mogu da sadrže toksični metal aluminijum), bakterijski produkti, lipozomi (koji mogu da odlažu otpuštanje nekih supstanci) i skvalen. U sporedne efekte samih adjuvansa spada hiperaktivnost B-ćelija što vodi do patološkog2 nivoa produkcije antitijela, kao i do alergičnih reakcija na same adjuvanse (što je primjećeno kod tzv. Golfskog sindroma koji se javljao kod američkih vojnika kojima su bile ubrizgane vakcine koje su sadržavale adjuvans skvalen i antitijela protiv njega su bila prisutna kod mnogih vojnika). Imajte na umu to da patološki podignuta hiperaktivnost produkcije antitijela koju izazivaju adjuvansi takodje rezultira odvlačenjem pažnje od drugih antigena s kojima se imuni sistem “prirodno” susreće i s kojima on takođe mora izaći na kraj kako bi se održavalo zdravlje organizma.

               Autor ovog teksta je još davno shvatio da injekcije prouzrokuju transformaciju imunoglobulina A (IgA) u imunoglobulin B (IgB); međutim, zahvaljujući istraživaču Patricku Jordanu koji je pronašao jednu knjigu iz serije NATO Life Sciences, pod imenom Immunological Adjuvants and Vaccines6, pokazalo se da aluminijum kojeg se stavlja u vakcine kao adjuvans, prouzrokuje produkciju imunoglobulina E (IgE)…antitijela alergija i anafilaktičkog šoka. Ovo šokantno priznanje se nalazi na šestoj strani te knjige i tu se navodi da je aluminijum počeo biti korišten u vakcinama još prije 1926. godine; dakle prije nego što su zvanični autoriteti počeli da sprovode rigorozne kontrolne mjere; a da li bi regulativni autoriteti danas dozvolili njegovo upotrebu, to ostaje pitanje.

               Na strani 37 te NATO knjige, tvrdi se da naučna istraživanja pokazuju da “aluminijum stimuliše produkciju anafilaktičkih antitijela (IgE) kod miševa”, i kako se čini da “štetne posljedice aluminijuma na odgovor od strane IgE kod ljudi – nisu bile proučavane”. To je upravo kako se i navodi na uputstvu za upotrebu svih vakcina (uključujući i Gardasil koja navodno pruža zaštitu od raka grlića materice) – da “nisu sprovedena naučna istraživanja u vezi potencijalne kancerogenosti i geno-toksiciteta vakcine”. Međutim, ti eksperimenti se sprovode na djeci svaki put kad im se injekcijom ubrizgaju uzročnici neke bolesti…a nevjerovatan porast pojave alergija, anafilaktičkih reakcija i raka, sam po sebi podrazumijeva da injekcije stoje iza svega toga. Zahvaljujući ovoj knjizi, sada imamo dokaze za to da su vakcine te koje su odgovorne za porast proizvodnje IgE, kao i za to da oni ludi naučnici veoma jasno znaju šta rade. Ako ovo nisu dokazi za jedno počinjavanje kriminala protiv čovječanstva, šta onda jeste?

               Nadalje, sveukupna hiperaktivnost humoralnog (proizvodnja antitijela) pola imunog sistema je prema mišljenju autora ovog teksta, glavni uzrok autoimunih bolesti; gdje stvorena auto-antitijela aktiviraju T-ćelije tako da dođe do napada na sebe; a obe vrste aktiviranih ćelija, dakle, B i T ćelije, takođe proizvode i citokine (koji još više pojačavaju upalu i reakciju odbrambenog sistema). Jedina stvar koja određuje koja će se autoimuna bolest razviti kod vas je to koja će tkiva u vašem tijelu biti napadnuta od strane auto-antitijela3.

               [MOLIMO DA IMATE NA UMU I TO DA JE OVAJ NALAZ SADA POTVRĐEN I OD STRANE DR. JEFFREY BROWNINGA, DIREKTORA, ZAVODA ZA IMUNOBIOLOGIJU, BIOGEN-IDEC, U NJEGOVOM NAUČNOM RADU POD IMENOM “B CELLS MOVE TO CENTRE STAGE: NOVEL OPPORTUNITIES FOR AUTOIMMUNE DISEASE TREATMENT”, OBJAVLJENOM U ČASOPISU NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 5, 564-576 (JUL 2006).]

               Iako je cilj Dr. Browning-ovog naučnog rada bio da samo stimuliše farmaceutske kartele na proizvodnju sredstava za modulaciju funkcije B-ćelija kod autoimunih bolesti; na osnovu ovog dokumenta se SAMO PO SEBI vidi to da ukoliko želimo da zaustavimo razvoj bolesti autoimuniteta, onda na prvom mjestu moramo prestati sa ubrizgavanjem bolesti u ljude i životinje, jer je to upravo ono što izaziva poremećaj imunog sistema i tako dovodi do pojave autoimunih bolesti! Dr. Browningov članak obrađuje mnoge autoimune bolesti; u stvari, on dokazuje da čak “neuropsihijatrijski poremećaji” mogu nastati djelovanjem auto-antitijela na receptore N-methyl-D-aspartate (NMDA); što objašnjava razlog zašto pacijenti sa mentalnim poremećajima imaju dosta uspjeha kod liječenja uz pomoć Hipokratovog protokola kojeg je razvila Dr. Carley s ciljem detoksifikacije virusa (i drugih toksina) iz vakcina uz pomoć homeopatskih nozoda!

               Tako, vrsta autoimune bolesti od koje ćete oboljeti je direktno ovisna od toga koje tkivo vašeg organizma je napadnuto od strane auto-antitijela. Ukoliko je unutrašnji zid probavnog trakta (mukoza) napadnut od strane auto-antitijela, onda ćete oboljeti od ‘leaky gut’ sindroma (što vodi do alergije na hranu kad djelomično probavljene čestice hrane dospiju u krvotok i tamo budu prepoznate kao atigeni koji su strani tijelu, pa se tako izazove reakcija antitijela na te čestice hrane koja vremenom postaje sve jača kako čovjek jede istu hranu čije djelomično probavljene čestice nanovo dospijevaju u krv). Kronova bolest (Crohn’s disease) i colitis (upala debelog crijeva, prim. prev.) su takođe prouzrokovane napadom auto-antitijela na mukozu probavnog trakta. Ukoliko su ćelije-ostrvca (koje proizvode insulin) pankreasa napadnute od strane auto-antitijela, onda će doći do pojave juvenilnog dijabetesa [insulin dependent (juvenile) diabetes, prim. prev.]. Ukoliko je mukoza respiratornog trakta napadnuta od strane auto-antitijela, onda će doći do pojave “leaky lung” syndrom-a, gdje isto kao i kod “leaky gut” syndrom-a, antigeni bivaju prepoznati kao strani tijelu. Nakon što se udahnu oni će proći kroz unutrašnju stijenku respiratornog trakta što će izazvati stvaranje antitijela protiv tih antigena (obično prašina, buđ, polen itd.). Kad se te supstance ponovo udahnu, IgE [patološki oblik imunoglobulina A (IgA) koji je nastao prilikom poremećaja imunog sistema inokulacijama/injekcijama uzročnika bolesti) počinje da se ponaša kao reagen4 i podražava mastocitne i bazofilne ćelije, što izaziva lučenje njihovog histamina i spororeagujućih granularnih supstanci što kod kontakta sa alergenom vodi do sužavanja bronhiola i pojave astme. Taj proces je takođe odgovoran za nastanak nagle reakcije hipersenzitivnosti (preosjetljivosti) koja je poznata kao anafilaksa a koja predstavlja potencijalni rizik kod svake vakcinacije, kako je to naglašeno i u priručniku Physician’s Desk Reference; isto kao i razni osipi na koži koji su poznati i kao koprivnjača. Ukoliko je struktura površine zglobova u zglobnim čašicama napadnuta auto-antitijelima, onda se razvija reumatoidni (ili juvenilni) artritis. Ukoliko je koža izložena na jednoj hroničnoj bazi, onda se može javiti “leaky skin” syndrome, gdje kontaktni antigeni koji normalno ne prolaze kroz kožu izazivaju alergije. Nadalje, zavisno od toga koji sloj kože je zahvaćen (epidermis ili dermis), mogu se razviti ekcemi, psorijaza i skleroderma. Ukoliko je tkivo bubrega napadnuto auto-antitijelima, onda se može razviti jedan od mnogih tipova nefritisa, zavisno od toga koja vrsta tkiva bubrega je zahvaćena. Ukoliko u organizmu čovjeka dođe do napada auto-antitijela na tkivo tiroidne žljezde, onda će nastati Grejvova bolest (Grave’s disease). Ukoliko se u čovjekovom organizmu stvore auto-antitjela protiv tkiva grudne žlijezde (koja ima veliki značaj u proizvodnji T-ćelija i njihovom regulisanju), onda će se pojaviti myasthenia gravis. Ukoliko dodje do razvoja auto-antitijela protiv same DNA u jedrima ćelija, onda će se razviti generalizovani Lupus (odatle, auto-imuni potencijal DNA vakcina koje se razvijaju može se sasvim lijepo vidjeti; što je još gore, elementi iz DNA koje sadrže te vakcine mogu se ugraditi u vašu DNA, što onda može da dovede do genetskih promijena koje mogu nadalje dovesti do izumiranja cijelog (vakcinisanog) života na zemlji, kao što ćemo o tome uskoro diskutovati.). I tako dalje, i tako dalje…

               Mozak i kičmena moždina mogu takođe biti napadnuti od strane auto-antitijela (što autor naziva ‘vakcinom induciranim encefalitisom), što nadalje može voditi do cijelog jednog niza neuroloških poremećaja. Najozbiljniji od njih su sindrom nagle smrti novorođenčadi [“sudden infant death syndrome” (SIDS), prim. prev.] i većina slučajeva “sindroma potresenih beba” (“shaken baby syndrome”, prim. prev.). Ukoliko se komponente mijelinske ovojnice (koja prekriva nervna vlakna) ili sama nervna vlakna nađu izloženim napadu auto-antitijela, onda će krajnji ishod biti određen samom lokacijom na kojoj je došlo do oštećenja. Takva neurološka stanja uključuju ali se istovremeno ne ograničavaju na sledeće poremećaje: poremećaj rada mozga, ADD/ADHD (poremećaj hiperaktivnosti i nedostatka pažnje), poremećaj kod učenja, mentalna retardacija, kriminalno ponašanje, spektar raznih razvojnih poremećaja (uključujući autizam), multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Lou Gehrig’s bolest, Guillen Barre sindrom, grčevi u mišićima, itd. itd. itd. [Napominjemo da su ovdje ponekad uključeni i neki drugi faktori kao što su spirohete koje izazivaju bolest Lymes, aspartam (vještački šećer) i živa u slučajevima multiple skleroze; aspartam kod pojave grčeva; ili pesticidi u slučaju Parkinsonove bolesti). Tako, kod detoksikacije organizma u vezi sa tretmanom tih bolesti, i sve ove druge supstance se moraju odstraniti da bi došlo do potpunog ozdravljenja. Međutim, narušenost imunog sistema koja je prouzrokovana injekcijama vakcina predstavlja ključnu komponentu kod tih bolesnih stanja što se očituje nepravilnim radom imunog sistema; što je nadalje osnovni razlog zašto autistična djeca često pate i od ‘leaky gut’ sindroma, ekcema itd. Bitno je napomenuti to da proizvodnja mijelina većim dijelom počinje tek nakon rođenja. Većina mijelina se stvara do 5-te godine starosti a njegovo stvaranje se obično završava negdje prije 10-te godine starosti, sudeći prema uspjehu liječenja autizma i drugih neuroloških VIB simptoma uz pomoć detoksikacije virusa homeopatskim nodozama5, koji je postignut kod raznih starosnih grupa. Ponovno uspostavljanje pravilnog rada imunog sistema postizano je simultanim dozama kravljeg kolostruma. (Nakon 10-te godine starosti, sposobnost otklanjanja štete koja je nastala na mijelinskim ovojnicama i samim nervnim vlaknima dejstvovanjem auto-antitijela, drastično je smanjena).

               Ukratko rečeno, hiperaktivnost humoralne strane imunog sistema kod autoimunih bolesti je izazvana od strane adjuvansa koji su dodani u vakcine upravo iz tog razloga. Međutim, do oštećenja koja nastaju od samog autoimuniteta (tj. antitijela koja dejstvuju protiv sebe) dolazi na nekoliko načina, uključujući sljedeće:

               Antigeni koji se nalaze u samoj medijumskoj kulturi u kojoj se virusi odgajaju ne mogu se potpuno isfiltrirati i tako izdovojiti od organizama koji su nasađeni na toj kulturi. Odatle, bilo koja antitijela koja se formiraju protiv antigena od ćelija iz same nasadne kulture (npr. protiv bazične mijelinske bjelančevina iz pilećih embriona ili ćelija abortiranih ljudskih fetusa koje danas 13 vakcina sadrži u sebi) mogu stupiti u međusobne reakcije i pokrenuti jednu autoimunu reakciju protiv bazične bjelančevine koja se nalazi u mijelinskim ovojnicama vaših nerava. Ukoliko pogledate uputstvo za upotrebu koje se nalazi u Pfizer-ovoj vakcini protiv bjesnila, tamo ćete vidjeti da je jasno naznačeno da “vakcine koje potiču od tkiva sadrže strane proteine zajedno sa antigenom (bjesnila) koji mogu da izazovu autoimune bolesti.” OVO VAŽI ZA SVE VAKCINE ALI JE OVO PRVI PUT DA VIDIM DA JE NEKI PROIZVOĐAČ VAKCINA TO I PRIZNAO.
               Molekularna mimikrija, – proteini koji se nalaze u mikroorganizmima i organizmima sisara mogu biti veoma slični. (Na primjer, virus vodenih ospica sadrži u sebi proteine koji su slični osnovnom proteinu mijelina; tako, antitijela koja se proizvode protiv antigena virusa vodenih ospica kasnije mogu da izazovu napad auto-antitijela na proteine iz mijelinske ovojnice, usljed međusobnog reaktiviteta tih antitijela.).
               Stvaranje imunih kompleksa ili jedinjenja do kojeg dolazi prilikom međusobnog povezivanja antitijela i antigena. Ta jedinjenja se onda mogu zaustaviti i nagomilati u raznim tkivima, pogotovo u bubrezima, plućima, koži, zglobovima ili krvnim sudovima. Nakon što se zaustave oni mogu tamo izazvati upalne reakcije usljed kojih dolazi do oštećenja tkiva.
               Namijerno ubacivanje određenih antigena u vakcine s ciljem izazivanja stvaranja antitijela koja će da napadaju određene hormone i ljudske rase. Prema hipotezi ovog autora, do epidemije vitiliga kod ljudi tamne kože (depigmentacija kože uzrokovana napadom auto-antitijela na melanocite7) dolazi usljed namjernog ubacivanja melanina u vakcine. Nadalje, eksperimenti koji su sprovedeni na Filipinima a vjerovatno i na drugim lokacijama, na ženama koje su bile u plodnom dobu gdje je hormon HCG (human chorionic gonadotropin) bio stavljen u vakcine rezultirao je stvaranjem antitijela protiv HCG hormona što je dovodilo do spontanih abortusa kod onih žena koje su bile gravidne. U NATO knjizi Immunological Adjuvants and Vaccines takođe se pominje u poglavlju pod naslovom “The Development and Preliminary Clinical Evaluation of an Antifertility vaccine”6 tvrdi se da su razvijene vakcine protiv plodnosti koje sadrže u sebi hormon HCG, dok zvanično služe kao sredstvo za preventivu difterije; i da će se one uskoro naći u “široj kliničkoj upotrebi”. Ta “radna grupa” (koja u sebe uključuje i mnoge agencije iz Svjetske Zdravstvene Organizacije (World Health Organization) kako je to navedeno u tom poglavlju) “trenutno razvija i druge vakcine za ‘regulisanje’ plodnosti”. Da li razlog za ovaj rastući problem neplodnosti u ovoj zemlji može biti to da se ženama daju takve vakcine bez njihovog znanja i pristanka?

               Još jedan od podmuklih (i očigledno genocidnih) proizvoda ovih anti-hipokrata su DNA vakcine koje se sada proizvode. Te vakcine sadrže u sebi plazmide što su u stvari zatvoreni prstenovi rekombinantne DNA koji prodiru u jedra ćelija gdje im daju instrukciju da sintetišu inkodirane anti-genske proteine8. Tako će orginalni genetski sklop jedne individue, biljke ili životinje biti promijenjen i neprestano će proizvoditi antigene koji će zbunjivati imuni sistem. Te genetske promjene će ostajati kako se odvijaju diobe ćelija i tako će biti prenosive na potomstvo. To je ISTINSKI “žig zvijeri” (u biblijskom smislu, prim. prev.), i to može da dovede do izumiranja i/ili modifikacije (uključujući i promjene ponašanja) bilo koje grupe koja je tretirana time.

               Pored ovog navedenog fenomena koji vodi do simultanog slabljenja funkcije celularnog imuniteta i hiperaktivnosti humoralnog imunog sistema, vakcine takođe sadrže i druge toksične supstance koje same po sebi mogu prouzrokovati i neke druge štetne posljedice koje mogu da budu veoma ozbiljne. Naredni sastojci su već navedeni na CDC vebsajtu (Američki Centar za Kontrolu Bolesti, prim.prev.) na kojem je u uvodnom dijelu objavljeno sljedeće: “Mnoge stvari u današnjem svijetu, uključujući hranu i lijekove, sadrže kemikalije koje su im dodane s ciljem sprečavanja rasta bakterija i usporavanja njihovog kvarenja.” Prevod: vi ste već ionako otrovani, pa šta fali ako si dodate još malo otrova? Odgovor autora ovog teksta na to pitanje je da bilo koji imunotoksin može odigrati ulogu one slamke koja će slomiti kičmu imunog sistema neke individue i tako dovesti do pojave bolesti. To je ono gdje je uloga genetike ključna; tj. u većini slučajeva vaši “geni” neće izazvati neku bolest, nego su vaši geni ti koji određuju jačinu vašeg imunog sistema (odnosno, koliko napada vaš imuni sistem može da odbije, prije nego što ostvari onu kritičnu masu, nakon koje ćete se razboljeti).

               Neki od dodatnih sastojaka vakcina (koji su navedeni i na CDC vebsajtu) uključuju antibiotike, želatin aluminuma, formaldehid, natrijum glutamat (MSG), bjelančevine jaja i sulfite. Tako možete dobiti i antibiotike (na koje možete biti i alergični); aluminijum (koji kad je udružen sa mrtvim nervnim ćelijama koje su ubijene živom iz vakcina, kao što je to predstavljeno u ovom videu: http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3Hps, dovodi do neurofibrilarnih poremećaja karakterističnih za Alchajmerovu bolest); formaldehid (toksična kancerogena supstanca koja se koristi za prezervaciju leševa); MSG (jak ekscitoksin9 koji, kao aspartam, može dovesti do epileptičkih napada, tumora na mozgu itd.); protein jaja (na kojeg se mogu razviti po život opasne anafilaktičke reakcije); i sulfite (još jedan toksin za kojeg nas savjetuju da ga ne konzumiramo mnogo oralnim putem, dok se on vacinama ubrizgava direktno u tijelo). Zar se ovdje ne radi o sastojcima koji su karakteristični za pripravke iz vještičjeg kazana: hemikalije, organizmi i dijelovi životinja? Ono što NIJE pomenuto na CDC vebsajtu je činjenica da trenutno postoji 13 vakcina (a još više u pripremi) koje su kultivisane na tkivima abortiranih ljudskih fetusa, (više informacija o tome je dostupno ovdje: http://www.cogforlife.org). TO JE KANIBALIZAM. Na listi sa CDC vebsajta ćete primjetiti da su na njoj zaboravili navesti ethyl-mercury (spoj žive) kojeg sadrži prezervans thimerosol i koji je jedini sastojak vakcina kojem su ‘mainstream’ mediji posvetili određenu pažnju (iako se veći dio toga što oni navode na tu temu takođe može svrstati u dezinformacije), nakon što je ekspolozija autizma kod djece u poslednjim generacijama postala očigledan dokaz za štetno dejstvo vakcina. Iako se naučnici koji rade za medicinsku mafiju trude iz petnih žila da nas uz pomoć manipulacije statistike i izvrtanja podataka uvjere da vakcine ne izazivaju autizam, hiljade roditelja su imale priliku sami da posmatraju kako se njihova djeca kreću ka ambisu autizma, nakon što su primila vakcinu koja je predstavljala onu slamku koja je slomila kičmu njihovog imunog sistema. Bez obzira na to šta “ljudi u bijelim mantilima” rekli tim roditeljima, oni znaju istinu!

               Živa (koja je takođe prisutna u plombama za zube) je jedan veoma toksičan teški metal za kojeg je dokazano da izaziva rak, a može biti apsorbovana preko probavnog trakta, kože i respiratornog trakta. Živa je 1000 puta otrovnija od olova, a po svojoj toksičnosti nalazi se odmah do uranijuma koji se smatra najotrovnijim metalom. Ukoliko djeca prime sve vakcine koje im se preporučuju, onda će ona u prve dvije godine svog života primiti nekoliko puta veću količinu žive od one koja je “dozvoljena” (kao da postoji takva stvar kao što je “dozvoljena” količina nekog otrova). Međutim, iako je nakon kongresne rasprave koju je podstakao kongresmen Dan Burton (čiji su unuci postali autistični nakon što su bili vakcinisani), FDA (Američki Zavod za Zaštitu Zdravlja, prim. prev.) zatražila (nije im naredila) od proizvođača vakcina da odstrane toksične teške metale iz svojih proizvoda, živa je još uvijek prisutna u mnogim vakcinama.

               Iako su opisani simptomi trovanja živom isti kao i oni koji su karakteristični za autizam, moramo napomenuti to da većina djece koja završe u paklu autizma, dospiju u njega nakon primanja MMR vakcine (trovalentna vakcina protiv zaušnjaka, vodenih ospica i rubele, prim. prev.). Ta MMR vakcina je jedna od nekoliko vakcina koje ne sadrže živu; u stvari, ta vakcina NIKAD nije ni sadržavala živu. Tako, ovdje je samo po sebi evidentno da odstranjivanjem žive iz vakcina, one neće postati “bezbjedne”. (To je upravo i razlog zašto je živa jedina stvar iz vakcina kojoj su mediji poklonili pažnju; jer nakon što ljudi čitanjem ovakvih materijala upoznaju mehanizam na kojeg vakcine narušavaju čovjekov imuni sistem, shvatiće i to da NIJEDNA vakcina nije sigurna i efikasna; tada će doći i do jedne evolucije svijesti, nakon koje će se srušiti cijela ova građevina od laži, koja zagovara sigurnost i efikasnost vakcina.)

               Dobra vijest je da se te VIB (vakcinama inducirane bolesti) mogu liječiti uz pomoć prirodnih materija (pogotovo homeopatijom) kako je to predstavljeno u Hipokratovom Protokolu (www.drcarley.com). Taj “hirurški zahvat” uz pomoć detoksifikacije ima potencijal da izliječi SVA gorenavedena stanja pod VIB-kišobranom ukoliko se sa detoksifikacijom krene na vrijeme; a to je ujedno i ona istina koja će biti položena na vrh onog brda od laži (da su vakcine sigurne i efikasne) što će nadalje dovesti do rušenja cijelog tog brda od laži. Tako će se ovaj vakcinama-induciran holokaust (gdje umjesto da se ljude stavi u koncentracioni logor, koncentracioni logor se stavlja u ljude) napokon okončati. Prema autorovom mišljenju, ovo povlačenje simptoma vakcinama induciranih bolesti (VIB), (pogotovo kod autizma) kod djece i povlačenje simptoma karakterističnih za Sindrom Golfskog rata (Gulf War Syndrome, prim. prev.) od kojeg boluju mnogi vojnici i što je posljedica vakcinacije, zaustaviće ovaj pomor čovječanstva od strane vakcina, jer povlačenje simptoma tih bolesti nakon detoksifikacije od vakcina, sasvim jasno dokazuje da su vakcine bile te koje su prouzrokovale probleme.

               Na žalost, mi se ne možemo više zavaravati da je ova epidemija VIBa samo posljedica jedne obične “greške” koju su počinili neki dobronamijerni naučnici, koji su se nekim slučajem našli na stranputici. Narode, stvar je daleko gora od toga…mi ovdje razgovaramo o IZDAJI i KRIMINALU PROTIV ČOVJEČANSTVA, ŽIVOTINJSKOG, pa čak i BILJNOG SVIJETA (kojeg takođe genetski modificiraju kako bi i on proizvodio vakcine)!

               Dokazi za to su sljedeći:

               Kako je briga u vezi sa porastom populacije počela da raste i kako su završni dijelovi plana za uspostavljanje Novog Svjetskog Poretka počeli da se sprovode u djelo, ova laž koja se naziva vakcinacija je transformisana u jedno čisto zlo, nakon što je shvaćeno to da se ovaj “sistem isporuke” (injekcije, prim. prev.) može koristiti za namijerno izazivanje bolesti što se sada i radi na osnovu zakona US Code, Title 50, Chapter 32, § 1520 i 1524. To možete i sami pogledati u vašoj lokalnoj biblioteci.

               Ovaj zakon je prisutan još od 1960-tih godina, a poslednji put je modifikovan u aprilu 2000.g. Jedini uslov za sprovođenje eksperimenata na ljudskim subjektima je taj da lokalni opštinski službenici budu obaviješteni 30 dana prije početka nekog eksperimenta. Sekcija 1524 dodaje da Sekretar za odbranu može u dogovoru sa Sekretarom za zdravstvo da sprovede program vakcinacije korištenjem suvišnih mirnodopskih bioloških agenasa (i.e., oružja za masovno uništavanje). U aprilu 2000.g., donesen je amandman § 1520 (a) kojim se ograničava korištenje ljudskih subjekata za testiranje hemijskih i bioloških agenasa nakon što je jedan slušalac radio programa C Span pomenuo taj zakon 1999-te godine, što je mnogima otkrilo izdajničku pozadinu tog zakona.(…) Međutim, iznimke koje su dodane tom zakonu koji se vodi kao Title 50, u poglavlju 32, pod tačkom § 1520, paragraf (b) u 2000. godini i koje su odobrili naši izdajnici u Kongresu, odobravaju eksperimentisanje na ljudima za “bilo kakve mirnodopske svrhe koje su u vezi sa medicinskim, terapeutskim, farmaceutskim, agrikulturalnim, industrijskim ili naučnim aktivnostima “; pa čak i dodaju da se ti biološki i hemijski agensi mogu koristiti kao sredstva za prisilu, uključujući ” kontrolu masovnih protesta” (za slučaj da ljudi ustanu s kauča zbog sveg ovog užasa kojeg im izdajnici iz Washington, D.C čine, te izađu na ulicu da se bune.) Tačka (c) tog zakona nalaže da je jedan “informisani pristanak” potreban za to, međutim, u realnosti, ni jedna jedina vakcina nije ispitana na dugoročne štetne posljedice koje ona može prouzrokovati (uključujući njen kancerogeni potencijal). Nadalje, na osnovu namijernog ubacivanja u vakcine tzv. ‘pritajenih virusa’, (uključujući viruse koje je stvorio čovjek s ciljem izazivanja raka, mycoplasme i HIV virus), antigena koji napadaju određene rase, i silikonskih i/ili DNA mikročipova u budućnosti, vidi se samo po sebi da je neki “informisani pristanak” tu nemoguć, jer bi to vodilo do pokretanja sudskih postupaka i podizanja tužbi za počinjavanje ratnog kriminala protiv svakog javnog službenika koji je uključen u ove kriminalne aktivnosti protiv čovječanstva, čime se krši i Nirnberška povelja (koja je donesena nakon Drugog svjetskog rata kako bi se spriječilo varvarsko eksperimentisanje na ljudskim bićima kao što je to rađeno u nacističkim logorima.). Ono što mnogim ljudima nije poznato, to je da su nakon Drugog Svjetskog Rata, operacijom ‘Paperclip’, vrhunski nacistički naučnici bili dovedeni u SAD gdje su nastavili da rade u laboratorijama kao što su Brookhaven labs, Cold Spring Harbor i Plum Island. U 1969. godini, the National Academy of Sciences-National Research Council (NAS-NRC) pod upravom CIA/Armije i Rockefellera, objavila je da je za 10 miliona dolara moguće sporovesti jedan program u kojem će se stvoriti novi infektivni mikroorganizmi (HIV), koji će biti otporni na imunološke i terapeutske procese na kojima je zasnovano održavanje relativnog zdravlja svakog ljudskog bića. Da, narode, to je ono gdje se ulaže novac od poreza kojeg plaćate. Međutim, to nije sve, ima i gore.

               Dr. James R. Shannon, bivši direktor Nacionalnog instituta za zdravlje (the National Institute of Health) izjavio je u decembru, 2003. godine da je “jedina bezbjedna vakcina ona vakcina koja nikad nije bila upotrijebljena”. Međutim, ona istina koja će odjeknuti kao jedan pucanj širom ovog svijeta i koja će dovesti do ostvarivanja onog stepena svijesti koji je potreban da bi se zaustavio ovaj holokaust protiv čovječanstva poznat kao vakcinacija, biće ta da vakcine ne samo da nisu sigurne i efikasne, nego su one u stvari jedno oružje za masovno uništavanje koje se nameće čovječanstvu u ime zdravlja, dok se u suštini radi o počinjavanju jednog genocida i uspostavljanju Novog Svjetskog Poretka. Drugi dio ovog genocidnog plana može otpočeti svakog momenta aktiviranjem zakonskog akta Model State Health Emergency Powers Act nakon što se režira sljedeći ‘teroristički napad’ uz pomoć korištenja nekih bioloških agenasa. “Svinjska gripa” će očigledno uskoro biti korištena kao opravdanje za inokulaciju ljudskih masa, sudeći prema predviđanjima o izbijanju pandemije koja mediji svakodnevno prenose. Ljudima je malo poznata činjenica da je pandemija Španske groznice u 1918. godini, u stvari bila izazvana uz pomoć vakcina koje su davane vojnicima u Prvom svjetskom ratu, kao što je to navedeno na 28. stranici knjige Vaccination the Silent Killer, koju su napisali Ida Honorof i E. McBean.

               Izdajnici iz Kongresa u Washingtonu koji se predstavljaju kao “narodne sluge” čine sve što je u njihovoj moći da obezbijede donošenje zakona “Codex” na osnovu kojeg će se prirodni preparati kao što su oni koji se koriste u Hipokratovom Protokolu, morati izdavati na recept. Vjerovatno vam mediji nisu ništa rekli o tome? Molim vas posjetite vebsajt John-a Hamill-a iz udruženja International Alliance for Health Freedom (koji se izlječio od šizofrenije uz pomoć tih prirodnih preparata, nakon čega je posvetio svoj život sprečavanju stupanja Codexa na snagu). Njegov vebsajt je na sljedećoj adresi: http://www.iahf.com.

               Ljudi, probudite se dok nije kasno… sada je vrijeme za rušenje ovog brda laži! Molim vas proširite ove informacije svima koje poznajete… mi ćemo učiniti da se to dogodi! Sada je vrijeme da se prestane sa kresanjem grana i da se posveti pažnja samom korijenu ovog zla!

               (…)

               Ukoliko narod vodi, “lideri” će ga slijediti. ŠUTNJA JE ODOBRAVANJE. Ukoliko vi ništa ne poduzmete, neće proći dugo prije nego što vam komandosi za specijalne operacije pokucaju na vrata. Oni će biti korišteni za sprovođenje mijera navedenih u zakonu Model State Health Emergency Powers Act koji je odobren u svim američkim državama što podrazumijeva prisilnu vakcinaciju i zatvaranje u koncentracione logore (“karantine”) onih koji je odbiju. Oni koji budu vakcinisani istovremeno će biti i mikročipovani. Svi drugi će biti smatrani opasnim te kao takvim i jednom prijetnjom društvu; na njih će se organizovati lov i biće zatvarani u koncentracione logore koji su već izgrađeni za te svrhe, ukoliko prethodno ne budu likvidirani. Mnogi ljudi će odobravati ovakva rješenja i potkazivati svoje prijatelje i susjede, ne bi li obezbijedili sebi egzistenciju. Ukoliko ne budete dio rješenja, onda ćete biti dio problema. Molim vas, ne dozvolite da se ovo dogodi. Sve je sada u vašim rukama.

               Literatura:

               [1] IMMUNOLOGY by Ronald D. Guttman, MD, Professor of Medicine, McGill University, et. al., (ISBN # 0-89501-009-7), 1983.

               [2] Pathologic = pertaining to or caused by disease

               [3] Auto antibodies = antibodies produced by the body that attacks its own tissues.

               [4] Reagin = antibody of a specialized immunoglobulin class (IgE) which attaches to tissue cells of the same species from which it is derived, and which interacts with its antigen to induce the release of histamine and other vasoactive amines.

               [5] A nosode is a homeopathically prepared remedy, made from a disease or a pathological product. Nosodes are used in the same way as vaccines; they sensitize the body, prompting the immune system to react (and detox, or eliminate, the offending agent). However, as they are extremely dilute and oral in application, they do not lead to the corruption of the immune system caused by inoculation with disease.

               [6] IMMUNOLOGICAL ADJUVANTS AND VACCINES edited by Gregory Gregoriadis, Anthony C. Allison and George Poste, NATO ASI Series, Series A: Life Sciences Vol. 179, (ISBN 0-306-43386-9), 1989, Plenum Press, New York.

               (Human chorionic gonadotropin = the hormone produced when women first become pregnant)

               [7] Melanocytes = melanin producing cells in skin

               [8] “GENETIC VACCINES”, Scientific American, July 1999, pgs 50-57 @ p. 52, which can be reviewed at http://sciamdigital.com/index.cfm?fa=Search.ViewSearchForItemResultList (if you pay the $7.95 fee). Put “Genetic Vaccines” in the search engine.

               [9] Excitotoxins are usually amino acids, such as glutamate and aspartate. These special amino acids cause particular brain cells to become excessively excited, to the point they will quickly die. Excitotoxins can also cause a loss of brain synapses and connecting fibers. Food-borne excitoxins include such additives as MSG and aspartame, both toxic substances approved for use in humans by the FDA (Fraudulent Drug Administration).

               [10] “color of law” = the appearance or semblance, without the substance, of legal right. Misuse of power, possessed by virtue of state law and made possible only because wrongdoer is clothed with authority of state, is action taken under “color of state law”. Atkins v. Lanning, D.C.Okl., 415 F.Supp. 186, 188.

               Action taken by private individuals may be “under color of state law” for purposes of 42 U.S.C.A. § 1983 governing deprivation of civil rights when significant state involvement attaches to action. Wagner v. Metropolitan Nashville Airport Authority, C.A.Tenn., 772 F.2d 227, 229.

               Acts “under color of any law” of a State include not only acts done by State officials within the bounds or limits of their lawful authority, but also acts done without and beyond the bounds of their lawful authority; provided that, in order for unlawful acts of an official to be done “under color of any law”, the unlawful acts must be done while such official is purporting or pretending to act in the performance of his official duties; that is to say, the unlawful acts must consist in an abuse or misuse of power which is possessed by the official only because he is an official; and the unlawful acts must be of such a nature or character, and be committed under such circumstances, that they would not have occurred but for the fact that the person committing them was an official then and there exercising his official powers outside the bounds of lawful authority. 42 U.S.C.A. § 1983.

               (The above definitions are from Black’s law dictionary, 6th edition, pgs. 265-266)

               The author wishes to thank Mr. Chris Barr for his invaluable additions and editorial assistance in the writing of this document; and Meryl Dorey of the Australian Vaccination Network, Inc., whose additions for the publication of this paper in their magazine Informed Choice in Australia have also been invaluable.

               Dedo
               Participant
                Post count: 1243

                -Ovaj tekst prenosim samo radi razmisljanja da su postojali i oni strucnjaci koji su ukazivali na stetnost razlicitih vakcina.Prijatno citanje tekst je prilicno dug ali interesantan.——————————————————————————-galaksija.com
                [i][b]——————————————————————————–
                Vakcine i genocid[/b][/i]

                autor: Rebecca Carley, M.D.

                sudski ekspert za VIB i zdravstvene poremećaje nastale usljed post-traumatskog stresa

                Izvor: http://www.drcarley.com

                INJEKCIJE: ISTINSKO ORUŽJE ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE

                KOJE IZAZIVA VIB (VAKCINAMA INDUCIRANE BOLESTI)

                (EPIDEMIJA GENOCIDA)

                Prevod: B.P.

                “Jedna prosta istina može se koristiti kao temelj za jedno brdo laži i ako kopamo dovoljno duboko u tom brdu od laži i iskopamo tu istinu, pa je onda postavimo na vrh tog brda od laži; cijelo to brdo početi će se rušiti pod teretom te jedine istine. A za jednu građevinu od laži ne postoji ništa razornije od istine na kojoj je ta građevina sazdana, zato što udarni talasi koji nastanu objavom te istine odjekuju i odjekuju, neprestano se šireći kroz zemlju za generacije koje dolaze, budeći čak i one ljude koji nemaju želju za buđenjem da ne bi bili u stanju da vide istinu.”

                (Delamar Duvaris, kao što je citiran u predgovoru knjige Behold the Pale Horse, Williama Coopera).

                Prosta istina koja je poslužila kao temelj za jedno brdo laži koje je poznato pod imenom vakcinacija, bila je opažanje da sisari koji se oporave od neke infekcije mikroorganizmima, stiču jednu prirodnu otpornost na ponovne infekcije istim uzročnikom.

                Kad god citotoksične T-ćelije [sićušne Pac-man ćelije koje razaraju i neutrališu viruse, bakterije i ćelije raka, predstavljajući tako ćelijski imunitet (ili celularni, prim. prev.); a one su takođe odgovorne i za odbacivanje transplantiranog tkiva] i B-ćelije [ćelije koje proizvode antitijela koja predstavljaju humoralni imunitet (‘humoralni’ se odnosi na tjelesne tečnosti, prvenstveno na limfu i krvni serum)], budu aktivirane od strane raznih supstanci koje su strane tijelu i koje se nazivaju antigeni, neke od T i B ćelija sposobne su da zapamte te antigene, tako da kada se neka individua opet sretne s istim antigenom, njen imuni sistem se brzo aktivira i uništava ga. Taj proces je poznat kao prirodni imunitet.

                Na osnovu te istine rodilo se jedno vjerovanje (nekim slučajem eng. riječ ‘beLIEf’ = vjerovati, sadrži u sebi riječ LIE = laž, što je i u praksi često usko povezano, prim.prev.) da ukoliko se jedan strani antigen ubrizga u neku individuu, ta individua će onda postati otporna na buduće infekcije tim antigenom. Tom vjerovanju nadjeveno je ime “vakcinacija”. Ono što zagovornici vakcinacije nisu uspjeli da shvate je da sekretorni IgA (jedno antitijelo koje je prvensveno zastupljeno u pljuvački i izlučevinama mukoze probavnog i disajnog sustava) predstavlja prvu borbenu liniju tj. jedan normalni početni odgovor organizma na sve patogene uzročnike koji su uneseni u organizam udisanjem zraka ili gutanjem. IgA pomaže kod zaštite od virusnih infekcija, on aglutinira (zgrudvava) bakterije, neutrališe otrove koje luči mikrobi a takođe i oslabljuje sposobnost patogenih mikroorganizama da se vežu za površinu mukoze. Ono što ovdje treba shvatiti je to da zaobilaženje ovog mukoznog vida odbrambenog sistema (“prve linije odbrane”) uz pomoć jednog direktnog ubrizgavanja organizama u tijelo, – vodi do rušenja samog odbrambenog sistema tijela, prilikom čega se IgA pretvara u IgE, dok se B-ćelije hiper-aktiviraju te počinju da proizvode patološke količine ‘samo-napadajućih’ antitijela a to takođe dovodi i do suzbijanja djelotvornosti citotoksičnih T-ćelija (kao što ćemo to vidjeti malo kasnije). Kao rezultat toga, patogeni virusi i bakterije ne mogu se eliminisati uz pomoć imunog sistema, te ostaju u tijelu gdje onda prouzrokuju hronične bolesti, pa tako i rastu dalje i/ili tamo mutiraju kako se individua izlaže i mnogim drugim antigenima i toksinima iz svoje životne okoline. To se posebno odnosi na one patogene koji spadaju u grupu “tiho adaptiranih” (“stealth adapted”). Ovi se formiraju kad se virusi iz vakcina kombinuju ili ukrštaju s virusima iz tkiva koja su korištena za njihovo nasađivanje (kultivisanje), ili kad bakterije ostanu bez svojih ćelijskih membrana nakon što čovjek koristi antibiotike i transformišu se u “L forme”, kojima nedostaju neki od kritičnih antigena koje normalno prepoznaje ćelijski (celularni) imuni sistem. Jedan od primjera su i “tiho adaptirani” (mutirani) citomegalovirusi (cytomegaloviruses) koji su potekli iz bubrežnih ćelija afričkih zelenih majmuna (simijanski majmuni) kada su one bile korištene za kultivaciju polio virusa korištenog za proizvodnju živih vakcina polio virusa. Tako, te vakcine nisu bile ubrizgavane u ljude samo sa polio virusom, nego takođe i sa citomegalovirusom.

                Mehanizam na kojeg je imuni sistem narušen može se najbolje shvatiti kad se razumije to da ova dva pola imunog sistema (celularni i humoralni mehanizmi) imaju jednu recipročnu vezu na taj način što kad se aktivnost jednog pola poveća, aktivnost drugog pola se mora smanjiti. Tako, kad je jedan od njih stimulisan, drugi je inhibiran. S obzirom da vakcine aktiviraju B-ćelije na lučenje antitjela, citotoksične T-ćelije (“ćelije ubice”) se istovremeno smiruju. U stvari, generalizovana vakcinija (osip nakon vakcinacije protiv velikih boginja) javlja se kod prisustva povećanog titra cirkulirajućih antitjela protiv virusa1 udruženih sa zagušenim citotoksičnim T-ćelijama, što dovodi do širenja lezija po cijelom tijelu. To prigušivanje ćelijama-posredovanog imunskog odgovora tako predstavlja jedan ključni faktor u razvoju raka i po život opasnih infekcija. U stvari, “preventiva” neke bolesti preko vakcinacije u stvarnosti predstavlja nesposobnost izbacivanja organizama zbog ometanja ćelijama-posredovanog imunskog odgovora. Tako, umjesto da se bolest spriječi, u stvari se sprečava njeno razrješavanje. Ti organizmi nastavljaju da cirkulišu kroz tijelo adaptirajući se u neprijateljskoj sredini uz pomoć transformacije u druge organizme u zavisnosti od kiselosti, toksičnosti i drugih promjena u unutrašnjim tjelesnim prostorima, kao što je to davno demonstrirao u svojim radovima profesor Antoine Béchamp. On je to ustanovio još prije razvoja “teorije mikroorganizama” koji uzrokuju bolesti od strane Louis-a Pasteur-a. Pasteur-ova “terorija mikroorganizama” bila je jedan plagijaristički pokušaj preoblikovanja istine do koje je došao Béchamp kako bi se ona uklopila s Pasterovim “orginalnim” pretpostavkama; ili – vjerovanjem da se bakterije nalaze u našoj okolini iz razloga da bi nas “napadale”, te tako i uzrokovale bolesti. Odatle, tretman infekcija antibioticima kao i “preventiva” bolesti uz pomoć vakcina, predstavljaju samo izopačene pokušaje kresanja grana neke bolesti, dok njen uzročni korijen predstavlja jedna toksična unutrašnja sredina, udružena sa nedostatkom hranljivih materija. Međutim, s obzirom da je Pasterova teorija mikroorganizama bila pogodna za stvaranje profita od strane rastućih farmaceutskih kartela koji se bave samo kontrolom bolesti/simptoma, saznanja do kojih je došao profesor Béchamp nisu postala dostupna na medicinskim fakultetima.

                Da stvar bude gora od samog potiskivanja celularnog imuniteta do kojeg dolazi prilikom ubrizgavanja vakcine, adjuvansi (supstance koje se dodaju vakcinama kako bi se pojačao odgovor od strane antitijela) mogu sami po sebi da dovedu do ozbiljnih poremećaja. U adjuvanse spadaju uljne emulzije, mineralni sastojci (koji mogu da sadrže toksični metal aluminijum), bakterijski produkti, lipozomi (koji mogu da odlažu otpuštanje nekih supstanci) i skvalen. U sporedne efekte samih adjuvansa spada hiperaktivnost B-ćelija što vodi do patološkog2 nivoa produkcije antitijela, kao i do alergičnih reakcija na same adjuvanse (što je primjećeno kod tzv. Golfskog sindroma koji se javljao kod američkih vojnika kojima su bile ubrizgane vakcine koje su sadržavale adjuvans skvalen i antitijela protiv njega su bila prisutna kod mnogih vojnika). Imajte na umu to da patološki podignuta hiperaktivnost produkcije antitijela koju izazivaju adjuvansi takodje rezultira odvlačenjem pažnje od drugih antigena s kojima se imuni sistem “prirodno” susreće i s kojima on takođe mora izaći na kraj kako bi se održavalo zdravlje organizma.

                Autor ovog teksta je još davno shvatio da injekcije prouzrokuju transformaciju imunoglobulina A (IgA) u imunoglobulin B (IgB); međutim, zahvaljujući istraživaču Patricku Jordanu koji je pronašao jednu knjigu iz serije NATO Life Sciences, pod imenom Immunological Adjuvants and Vaccines6, pokazalo se da aluminijum kojeg se stavlja u vakcine kao adjuvans, prouzrokuje produkciju imunoglobulina E (IgE)…antitijela alergija i anafilaktičkog šoka. Ovo šokantno priznanje se nalazi na šestoj strani te knjige i tu se navodi da je aluminijum počeo biti korišten u vakcinama još prije 1926. godine; dakle prije nego što su zvanični autoriteti počeli da sprovode rigorozne kontrolne mjere; a da li bi regulativni autoriteti danas dozvolili njegovo upotrebu, to ostaje pitanje.

                Na strani 37 te NATO knjige, tvrdi se da naučna istraživanja pokazuju da “aluminijum stimuliše produkciju anafilaktičkih antitijela (IgE) kod miševa”, i kako se čini da “štetne posljedice aluminijuma na odgovor od strane IgE kod ljudi – nisu bile proučavane”. To je upravo kako se i navodi na uputstvu za upotrebu svih vakcina (uključujući i Gardasil koja navodno pruža zaštitu od raka grlića materice) – da “nisu sprovedena naučna istraživanja u vezi potencijalne kancerogenosti i geno-toksiciteta vakcine”. Međutim, ti eksperimenti se sprovode na djeci svaki put kad im se injekcijom ubrizgaju uzročnici neke bolesti…a nevjerovatan porast pojave alergija, anafilaktičkih reakcija i raka, sam po sebi podrazumijeva da injekcije stoje iza svega toga. Zahvaljujući ovoj knjizi, sada imamo dokaze za to da su vakcine te koje su odgovorne za porast proizvodnje IgE, kao i za to da oni ludi naučnici veoma jasno znaju šta rade. Ako ovo nisu dokazi za jedno počinjavanje kriminala protiv čovječanstva, šta onda jeste?

                Nadalje, sveukupna hiperaktivnost humoralnog (proizvodnja antitijela) pola imunog sistema je prema mišljenju autora ovog teksta, glavni uzrok autoimunih bolesti; gdje stvorena auto-antitijela aktiviraju T-ćelije tako da dođe do napada na sebe; a obe vrste aktiviranih ćelija, dakle, B i T ćelije, takođe proizvode i citokine (koji još više pojačavaju upalu i reakciju odbrambenog sistema). Jedina stvar koja određuje koja će se autoimuna bolest razviti kod vas je to koja će tkiva u vašem tijelu biti napadnuta od strane auto-antitijela3.

                [MOLIMO DA IMATE NA UMU I TO DA JE OVAJ NALAZ SADA POTVRĐEN I OD STRANE DR. JEFFREY BROWNINGA, DIREKTORA, ZAVODA ZA IMUNOBIOLOGIJU, BIOGEN-IDEC, U NJEGOVOM NAUČNOM RADU POD IMENOM “B CELLS MOVE TO CENTRE STAGE: NOVEL OPPORTUNITIES FOR AUTOIMMUNE DISEASE TREATMENT”, OBJAVLJENOM U ČASOPISU NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 5, 564-576 (JUL 2006).]

                Iako je cilj Dr. Browning-ovog naučnog rada bio da samo stimuliše farmaceutske kartele na proizvodnju sredstava za modulaciju funkcije B-ćelija kod autoimunih bolesti; na osnovu ovog dokumenta se SAMO PO SEBI vidi to da ukoliko želimo da zaustavimo razvoj bolesti autoimuniteta, onda na prvom mjestu moramo prestati sa ubrizgavanjem bolesti u ljude i životinje, jer je to upravo ono što izaziva poremećaj imunog sistema i tako dovodi do pojave autoimunih bolesti! Dr. Browningov članak obrađuje mnoge autoimune bolesti; u stvari, on dokazuje da čak “neuropsihijatrijski poremećaji” mogu nastati djelovanjem auto-antitijela na receptore N-methyl-D-aspartate (NMDA); što objašnjava razlog zašto pacijenti sa mentalnim poremećajima imaju dosta uspjeha kod liječenja uz pomoć Hipokratovog protokola kojeg je razvila Dr. Carley s ciljem detoksifikacije virusa (i drugih toksina) iz vakcina uz pomoć homeopatskih nozoda!

                Tako, vrsta autoimune bolesti od koje ćete oboljeti je direktno ovisna od toga koje tkivo vašeg organizma je napadnuto od strane auto-antitijela. Ukoliko je unutrašnji zid probavnog trakta (mukoza) napadnut od strane auto-antitijela, onda ćete oboljeti od ‘leaky gut’ sindroma (što vodi do alergije na hranu kad djelomično probavljene čestice hrane dospiju u krvotok i tamo budu prepoznate kao atigeni koji su strani tijelu, pa se tako izazove reakcija antitijela na te čestice hrane koja vremenom postaje sve jača kako čovjek jede istu hranu čije djelomično probavljene čestice nanovo dospijevaju u krv). Kronova bolest (Crohn’s disease) i colitis (upala debelog crijeva, prim. prev.) su takođe prouzrokovane napadom auto-antitijela na mukozu probavnog trakta. Ukoliko su ćelije-ostrvca (koje proizvode insulin) pankreasa napadnute od strane auto-antitijela, onda će doći do pojave juvenilnog dijabetesa [insulin dependent (juvenile) diabetes, prim. prev.]. Ukoliko je mukoza respiratornog trakta napadnuta od strane auto-antitijela, onda će doći do pojave “leaky lung” syndrom-a, gdje isto kao i kod “leaky gut” syndrom-a, antigeni bivaju prepoznati kao strani tijelu. Nakon što se udahnu oni će proći kroz unutrašnju stijenku respiratornog trakta što će izazvati stvaranje antitijela protiv tih antigena (obično prašina, buđ, polen itd.). Kad se te supstance ponovo udahnu, IgE [patološki oblik imunoglobulina A (IgA) koji je nastao prilikom poremećaja imunog sistema inokulacijama/injekcijama uzročnika bolesti) počinje da se ponaša kao reagen4 i podražava mastocitne i bazofilne ćelije, što izaziva lučenje njihovog histamina i spororeagujućih granularnih supstanci što kod kontakta sa alergenom vodi do sužavanja bronhiola i pojave astme. Taj proces je takođe odgovoran za nastanak nagle reakcije hipersenzitivnosti (preosjetljivosti) koja je poznata kao anafilaksa a koja predstavlja potencijalni rizik kod svake vakcinacije, kako je to naglašeno i u priručniku Physician’s Desk Reference; isto kao i razni osipi na koži koji su poznati i kao koprivnjača. Ukoliko je struktura površine zglobova u zglobnim čašicama napadnuta auto-antitijelima, onda se razvija reumatoidni (ili juvenilni) artritis. Ukoliko je koža izložena na jednoj hroničnoj bazi, onda se može javiti “leaky skin” syndrome, gdje kontaktni antigeni koji normalno ne prolaze kroz kožu izazivaju alergije. Nadalje, zavisno od toga koji sloj kože je zahvaćen (epidermis ili dermis), mogu se razviti ekcemi, psorijaza i skleroderma. Ukoliko je tkivo bubrega napadnuto auto-antitijelima, onda se može razviti jedan od mnogih tipova nefritisa, zavisno od toga koja vrsta tkiva bubrega je zahvaćena. Ukoliko u organizmu čovjeka dođe do napada auto-antitijela na tkivo tiroidne žljezde, onda će nastati Grejvova bolest (Grave’s disease). Ukoliko se u čovjekovom organizmu stvore auto-antitjela protiv tkiva grudne žlijezde (koja ima veliki značaj u proizvodnji T-ćelija i njihovom regulisanju), onda će se pojaviti myasthenia gravis. Ukoliko dodje do razvoja auto-antitijela protiv same DNA u jedrima ćelija, onda će se razviti generalizovani Lupus (odatle, auto-imuni potencijal DNA vakcina koje se razvijaju može se sasvim lijepo vidjeti; što je još gore, elementi iz DNA koje sadrže te vakcine mogu se ugraditi u vašu DNA, što onda može da dovede do genetskih promijena koje mogu nadalje dovesti do izumiranja cijelog (vakcinisanog) života na zemlji, kao što ćemo o tome uskoro diskutovati.). I tako dalje, i tako dalje…

                Mozak i kičmena moždina mogu takođe biti napadnuti od strane auto-antitijela (što autor naziva ‘vakcinom induciranim encefalitisom), što nadalje može voditi do cijelog jednog niza neuroloških poremećaja. Najozbiljniji od njih su sindrom nagle smrti novorođenčadi [“sudden infant death syndrome” (SIDS), prim. prev.] i većina slučajeva “sindroma potresenih beba” (“shaken baby syndrome”, prim. prev.). Ukoliko se komponente mijelinske ovojnice (koja prekriva nervna vlakna) ili sama nervna vlakna nađu izloženim napadu auto-antitijela, onda će krajnji ishod biti određen samom lokacijom na kojoj je došlo do oštećenja. Takva neurološka stanja uključuju ali se istovremeno ne ograničavaju na sledeće poremećaje: poremećaj rada mozga, ADD/ADHD (poremećaj hiperaktivnosti i nedostatka pažnje), poremećaj kod učenja, mentalna retardacija, kriminalno ponašanje, spektar raznih razvojnih poremećaja (uključujući autizam), multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Lou Gehrig’s bolest, Guillen Barre sindrom, grčevi u mišićima, itd. itd. itd. [Napominjemo da su ovdje ponekad uključeni i neki drugi faktori kao što su spirohete koje izazivaju bolest Lymes, aspartam (vještački šećer) i živa u slučajevima multiple skleroze; aspartam kod pojave grčeva; ili pesticidi u slučaju Parkinsonove bolesti). Tako, kod detoksikacije organizma u vezi sa tretmanom tih bolesti, i sve ove druge supstance se moraju odstraniti da bi došlo do potpunog ozdravljenja. Međutim, narušenost imunog sistema koja je prouzrokovana injekcijama vakcina predstavlja ključnu komponentu kod tih bolesnih stanja što se očituje nepravilnim radom imunog sistema; što je nadalje osnovni razlog zašto autistična djeca često pate i od ‘leaky gut’ sindroma, ekcema itd. Bitno je napomenuti to da proizvodnja mijelina većim dijelom počinje tek nakon rođenja. Većina mijelina se stvara do 5-te godine starosti a njegovo stvaranje se obično završava negdje prije 10-te godine starosti, sudeći prema uspjehu liječenja autizma i drugih neuroloških VIB simptoma uz pomoć detoksikacije virusa homeopatskim nodozama5, koji je postignut kod raznih starosnih grupa. Ponovno uspostavljanje pravilnog rada imunog sistema postizano je simultanim dozama kravljeg kolostruma. (Nakon 10-te godine starosti, sposobnost otklanjanja štete koja je nastala na mijelinskim ovojnicama i samim nervnim vlaknima dejstvovanjem auto-antitijela, drastično je smanjena).

                Ukratko rečeno, hiperaktivnost humoralne strane imunog sistema kod autoimunih bolesti je izazvana od strane adjuvansa koji su dodani u vakcine upravo iz tog razloga. Međutim, do oštećenja koja nastaju od samog autoimuniteta (tj. antitijela koja dejstvuju protiv sebe) dolazi na nekoliko načina, uključujući sljedeće:

                Antigeni koji se nalaze u samoj medijumskoj kulturi u kojoj se virusi odgajaju ne mogu se potpuno isfiltrirati i tako izdovojiti od organizama koji su nasađeni na toj kulturi. Odatle, bilo koja antitijela koja se formiraju protiv antigena od ćelija iz same nasadne kulture (npr. protiv bazične mijelinske bjelančevina iz pilećih embriona ili ćelija abortiranih ljudskih fetusa koje danas 13 vakcina sadrži u sebi) mogu stupiti u međusobne reakcije i pokrenuti jednu autoimunu reakciju protiv bazične bjelančevine koja se nalazi u mijelinskim ovojnicama vaših nerava. Ukoliko pogledate uputstvo za upotrebu koje se nalazi u Pfizer-ovoj vakcini protiv bjesnila, tamo ćete vidjeti da je jasno naznačeno da “vakcine koje potiču od tkiva sadrže strane proteine zajedno sa antigenom (bjesnila) koji mogu da izazovu autoimune bolesti.” OVO VAŽI ZA SVE VAKCINE ALI JE OVO PRVI PUT DA VIDIM DA JE NEKI PROIZVOĐAČ VAKCINA TO I PRIZNAO.
                Molekularna mimikrija, – proteini koji se nalaze u mikroorganizmima i organizmima sisara mogu biti veoma slični. (Na primjer, virus vodenih ospica sadrži u sebi proteine koji su slični osnovnom proteinu mijelina; tako, antitijela koja se proizvode protiv antigena virusa vodenih ospica kasnije mogu da izazovu napad auto-antitijela na proteine iz mijelinske ovojnice, usljed međusobnog reaktiviteta tih antitijela.).
                Stvaranje imunih kompleksa ili jedinjenja do kojeg dolazi prilikom međusobnog povezivanja antitijela i antigena. Ta jedinjenja se onda mogu zaustaviti i nagomilati u raznim tkivima, pogotovo u bubrezima, plućima, koži, zglobovima ili krvnim sudovima. Nakon što se zaustave oni mogu tamo izazvati upalne reakcije usljed kojih dolazi do oštećenja tkiva.
                Namijerno ubacivanje određenih antigena u vakcine s ciljem izazivanja stvaranja antitijela koja će da napadaju određene hormone i ljudske rase. Prema hipotezi ovog autora, do epidemije vitiliga kod ljudi tamne kože (depigmentacija kože uzrokovana napadom auto-antitijela na melanocite7) dolazi usljed namjernog ubacivanja melanina u vakcine. Nadalje, eksperimenti koji su sprovedeni na Filipinima a vjerovatno i na drugim lokacijama, na ženama koje su bile u plodnom dobu gdje je hormon HCG (human chorionic gonadotropin) bio stavljen u vakcine rezultirao je stvaranjem antitijela protiv HCG hormona što je dovodilo do spontanih abortusa kod onih žena koje su bile gravidne. U NATO knjizi Immunological Adjuvants and Vaccines takođe se pominje u poglavlju pod naslovom “The Development and Preliminary Clinical Evaluation of an Antifertility vaccine”6 tvrdi se da su razvijene vakcine protiv plodnosti koje sadrže u sebi hormon HCG, dok zvanično služe kao sredstvo za preventivu difterije; i da će se one uskoro naći u “široj kliničkoj upotrebi”. Ta “radna grupa” (koja u sebe uključuje i mnoge agencije iz Svjetske Zdravstvene Organizacije (World Health Organization) kako je to navedeno u tom poglavlju) “trenutno razvija i druge vakcine za ‘regulisanje’ plodnosti”. Da li razlog za ovaj rastući problem neplodnosti u ovoj zemlji može biti to da se ženama daju takve vakcine bez njihovog znanja i pristanka?

                Još jedan od podmuklih (i očigledno genocidnih) proizvoda ovih anti-hipokrata su DNA vakcine koje se sada proizvode. Te vakcine sadrže u sebi plazmide što su u stvari zatvoreni prstenovi rekombinantne DNA koji prodiru u jedra ćelija gdje im daju instrukciju da sintetišu inkodirane anti-genske proteine8. Tako će orginalni genetski sklop jedne individue, biljke ili životinje biti promijenjen i neprestano će proizvoditi antigene koji će zbunjivati imuni sistem. Te genetske promjene će ostajati kako se odvijaju diobe ćelija i tako će biti prenosive na potomstvo. To je ISTINSKI “žig zvijeri” (u biblijskom smislu, prim. prev.), i to može da dovede do izumiranja i/ili modifikacije (uključujući i promjene ponašanja) bilo koje grupe koja je tretirana time.

                Pored ovog navedenog fenomena koji vodi do simultanog slabljenja funkcije celularnog imuniteta i hiperaktivnosti humoralnog imunog sistema, vakcine takođe sadrže i druge toksične supstance koje same po sebi mogu prouzrokovati i neke druge štetne posljedice koje mogu da budu veoma ozbiljne. Naredni sastojci su već navedeni na CDC vebsajtu (Američki Centar za Kontrolu Bolesti, prim.prev.) na kojem je u uvodnom dijelu objavljeno sljedeće: “Mnoge stvari u današnjem svijetu, uključujući hranu i lijekove, sadrže kemikalije koje su im dodane s ciljem sprečavanja rasta bakterija i usporavanja njihovog kvarenja.” Prevod: vi ste već ionako otrovani, pa šta fali ako si dodate još malo otrova? Odgovor autora ovog teksta na to pitanje je da bilo koji imunotoksin može odigrati ulogu one slamke koja će slomiti kičmu imunog sistema neke individue i tako dovesti do pojave bolesti. To je ono gdje je uloga genetike ključna; tj. u većini slučajeva vaši “geni” neće izazvati neku bolest, nego su vaši geni ti koji određuju jačinu vašeg imunog sistema (odnosno, koliko napada vaš imuni sistem može da odbije, prije nego što ostvari onu kritičnu masu, nakon koje ćete se razboljeti).

                Neki od dodatnih sastojaka vakcina (koji su navedeni i na CDC vebsajtu) uključuju antibiotike, želatin aluminuma, formaldehid, natrijum glutamat (MSG), bjelančevine jaja i sulfite. Tako možete dobiti i antibiotike (na koje možete biti i alergični); aluminijum (koji kad je udružen sa mrtvim nervnim ćelijama koje su ubijene živom iz vakcina, kao što je to predstavljeno u ovom videu: http://www.youtube.com/watch?v=85tgwh3Hps, dovodi do neurofibrilarnih poremećaja karakterističnih za Alchajmerovu bolest); formaldehid (toksična kancerogena supstanca koja se koristi za prezervaciju leševa); MSG (jak ekscitoksin9 koji, kao aspartam, može dovesti do epileptičkih napada, tumora na mozgu itd.); protein jaja (na kojeg se mogu razviti po život opasne anafilaktičke reakcije); i sulfite (još jedan toksin za kojeg nas savjetuju da ga ne konzumiramo mnogo oralnim putem, dok se on vacinama ubrizgava direktno u tijelo). Zar se ovdje ne radi o sastojcima koji su karakteristični za pripravke iz vještičjeg kazana: hemikalije, organizmi i dijelovi životinja? Ono što NIJE pomenuto na CDC vebsajtu je činjenica da trenutno postoji 13 vakcina (a još više u pripremi) koje su kultivisane na tkivima abortiranih ljudskih fetusa, (više informacija o tome je dostupno ovdje: http://www.cogforlife.org). TO JE KANIBALIZAM. Na listi sa CDC vebsajta ćete primjetiti da su na njoj zaboravili navesti ethyl-mercury (spoj žive) kojeg sadrži prezervans thimerosol i koji je jedini sastojak vakcina kojem su ‘mainstream’ mediji posvetili određenu pažnju (iako se veći dio toga što oni navode na tu temu takođe može svrstati u dezinformacije), nakon što je ekspolozija autizma kod djece u poslednjim generacijama postala očigledan dokaz za štetno dejstvo vakcina. Iako se naučnici koji rade za medicinsku mafiju trude iz petnih žila da nas uz pomoć manipulacije statistike i izvrtanja podataka uvjere da vakcine ne izazivaju autizam, hiljade roditelja su imale priliku sami da posmatraju kako se njihova djeca kreću ka ambisu autizma, nakon što su primila vakcinu koja je predstavljala onu slamku koja je slomila kičmu njihovog imunog sistema. Bez obzira na to šta “ljudi u bijelim mantilima” rekli tim roditeljima, oni znaju istinu!

                Živa (koja je takođe prisutna u plombama za zube) je jedan veoma toksičan teški metal za kojeg je dokazano da izaziva rak, a može biti apsorbovana preko probavnog trakta, kože i respiratornog trakta. Živa je 1000 puta otrovnija od olova, a po svojoj toksičnosti nalazi se odmah do uranijuma koji se smatra najotrovnijim metalom. Ukoliko djeca prime sve vakcine koje im se preporučuju, onda će ona u prve dvije godine svog života primiti nekoliko puta veću količinu žive od one koja je “dozvoljena” (kao da postoji takva stvar kao što je “dozvoljena” količina nekog otrova). Međutim, iako je nakon kongresne rasprave koju je podstakao kongresmen Dan Burton (čiji su unuci postali autistični nakon što su bili vakcinisani), FDA (Američki Zavod za Zaštitu Zdravlja, prim. prev.) zatražila (nije im naredila) od proizvođača vakcina da odstrane toksične teške metale iz svojih proizvoda, živa je još uvijek prisutna u mnogim vakcinama.

                Iako su opisani simptomi trovanja živom isti kao i oni koji su karakteristični za autizam, moramo napomenuti to da većina djece koja završe u paklu autizma, dospiju u njega nakon primanja MMR vakcine (trovalentna vakcina protiv zaušnjaka, vodenih ospica i rubele, prim. prev.). Ta MMR vakcina je jedna od nekoliko vakcina koje ne sadrže živu; u stvari, ta vakcina NIKAD nije ni sadržavala živu. Tako, ovdje je samo po sebi evidentno da odstranjivanjem žive iz vakcina, one neće postati “bezbjedne”. (To je upravo i razlog zašto je živa jedina stvar iz vakcina kojoj su mediji poklonili pažnju; jer nakon što ljudi čitanjem ovakvih materijala upoznaju mehanizam na kojeg vakcine narušavaju čovjekov imuni sistem, shvatiće i to da NIJEDNA vakcina nije sigurna i efikasna; tada će doći i do jedne evolucije svijesti, nakon koje će se srušiti cijela ova građevina od laži, koja zagovara sigurnost i efikasnost vakcina.)

                Dobra vijest je da se te VIB (vakcinama inducirane bolesti) mogu liječiti uz pomoć prirodnih materija (pogotovo homeopatijom) kako je to predstavljeno u Hipokratovom Protokolu (www.drcarley.com). Taj “hirurški zahvat” uz pomoć detoksifikacije ima potencijal da izliječi SVA gorenavedena stanja pod VIB-kišobranom ukoliko se sa detoksifikacijom krene na vrijeme; a to je ujedno i ona istina koja će biti položena na vrh onog brda od laži (da su vakcine sigurne i efikasne) što će nadalje dovesti do rušenja cijelog tog brda od laži. Tako će se ovaj vakcinama-induciran holokaust (gdje umjesto da se ljude stavi u koncentracioni logor, koncentracioni logor se stavlja u ljude) napokon okončati. Prema autorovom mišljenju, ovo povlačenje simptoma vakcinama induciranih bolesti (VIB), (pogotovo kod autizma) kod djece i povlačenje simptoma karakterističnih za Sindrom Golfskog rata (Gulf War Syndrome, prim. prev.) od kojeg boluju mnogi vojnici i što je posljedica vakcinacije, zaustaviće ovaj pomor čovječanstva od strane vakcina, jer povlačenje simptoma tih bolesti nakon detoksifikacije od vakcina, sasvim jasno dokazuje da su vakcine bile te koje su prouzrokovale probleme.

                Na žalost, mi se ne možemo više zavaravati da je ova epidemija VIBa samo posljedica jedne obične “greške” koju su počinili neki dobronamijerni naučnici, koji su se nekim slučajem našli na stranputici. Narode, stvar je daleko gora od toga…mi ovdje razgovaramo o IZDAJI i KRIMINALU PROTIV ČOVJEČANSTVA, ŽIVOTINJSKOG, pa čak i BILJNOG SVIJETA (kojeg takođe genetski modificiraju kako bi i on proizvodio vakcine)!

                Dokazi za to su sljedeći:

                Kako je briga u vezi sa porastom populacije počela da raste i kako su završni dijelovi plana za uspostavljanje Novog Svjetskog Poretka počeli da se sprovode u djelo, ova laž koja se naziva vakcinacija je transformisana u jedno čisto zlo, nakon što je shvaćeno to da se ovaj “sistem isporuke” (injekcije, prim. prev.) može koristiti za namijerno izazivanje bolesti što se sada i radi na osnovu zakona US Code, Title 50, Chapter 32, § 1520 i 1524. To možete i sami pogledati u vašoj lokalnoj biblioteci.

                Ovaj zakon je prisutan još od 1960-tih godina, a poslednji put je modifikovan u aprilu 2000.g. Jedini uslov za sprovođenje eksperimenata na ljudskim subjektima je taj da lokalni opštinski službenici budu obaviješteni 30 dana prije početka nekog eksperimenta. Sekcija 1524 dodaje da Sekretar za odbranu može u dogovoru sa Sekretarom za zdravstvo da sprovede program vakcinacije korištenjem suvišnih mirnodopskih bioloških agenasa (i.e., oružja za masovno uništavanje). U aprilu 2000.g., donesen je amandman § 1520 (a) kojim se ograničava korištenje ljudskih subjekata za testiranje hemijskih i bioloških agenasa nakon što je jedan slušalac radio programa C Span pomenuo taj zakon 1999-te godine, što je mnogima otkrilo izdajničku pozadinu tog zakona.(…) Međutim, iznimke koje su dodane tom zakonu koji se vodi kao Title 50, u poglavlju 32, pod tačkom § 1520, paragraf (b) u 2000. godini i koje su odobrili naši izdajnici u Kongresu, odobravaju eksperimentisanje na ljudima za “bilo kakve mirnodopske svrhe koje su u vezi sa medicinskim, terapeutskim, farmaceutskim, agrikulturalnim, industrijskim ili naučnim aktivnostima “; pa čak i dodaju da se ti biološki i hemijski agensi mogu koristiti kao sredstva za prisilu, uključujući ” kontrolu masovnih protesta” (za slučaj da ljudi ustanu s kauča zbog sveg ovog užasa kojeg im izdajnici iz Washington, D.C čine, te izađu na ulicu da se bune.) Tačka (c) tog zakona nalaže da je jedan “informisani pristanak” potreban za to, međutim, u realnosti, ni jedna jedina vakcina nije ispitana na dugoročne štetne posljedice koje ona može prouzrokovati (uključujući njen kancerogeni potencijal). Nadalje, na osnovu namijernog ubacivanja u vakcine tzv. ‘pritajenih virusa’, (uključujući viruse koje je stvorio čovjek s ciljem izazivanja raka, mycoplasme i HIV virus), antigena koji napadaju određene rase, i silikonskih i/ili DNA mikročipova u budućnosti, vidi se samo po sebi da je neki “informisani pristanak” tu nemoguć, jer bi to vodilo do pokretanja sudskih postupaka i podizanja tužbi za počinjavanje ratnog kriminala protiv svakog javnog službenika koji je uključen u ove kriminalne aktivnosti protiv čovječanstva, čime se krši i Nirnberška povelja (koja je donesena nakon Drugog svjetskog rata kako bi se spriječilo varvarsko eksperimentisanje na ljudskim bićima kao što je to rađeno u nacističkim logorima.). Ono što mnogim ljudima nije poznato, to je da su nakon Drugog Svjetskog Rata, operacijom ‘Paperclip’, vrhunski nacistički naučnici bili dovedeni u SAD gdje su nastavili da rade u laboratorijama kao što su Brookhaven labs, Cold Spring Harbor i Plum Island. U 1969. godini, the National Academy of Sciences-National Research Council (NAS-NRC) pod upravom CIA/Armije i Rockefellera, objavila je da je za 10 miliona dolara moguće sporovesti jedan program u kojem će se stvoriti novi infektivni mikroorganizmi (HIV), koji će biti otporni na imunološke i terapeutske procese na kojima je zasnovano održavanje relativnog zdravlja svakog ljudskog bića. Da, narode, to je ono gdje se ulaže novac od poreza kojeg plaćate. Međutim, to nije sve, ima i gore.

                Dr. James R. Shannon, bivši direktor Nacionalnog instituta za zdravlje (the National Institute of Health) izjavio je u decembru, 2003. godine da je “jedina bezbjedna vakcina ona vakcina koja nikad nije bila upotrijebljena”. Međutim, ona istina koja će odjeknuti kao jedan pucanj širom ovog svijeta i koja će dovesti do ostvarivanja onog stepena svijesti koji je potreban da bi se zaustavio ovaj holokaust protiv čovječanstva poznat kao vakcinacija, biće ta da vakcine ne samo da nisu sigurne i efikasne, nego su one u stvari jedno oružje za masovno uništavanje koje se nameće čovječanstvu u ime zdravlja, dok se u suštini radi o počinjavanju jednog genocida i uspostavljanju Novog Svjetskog Poretka. Drugi dio ovog genocidnog plana može otpočeti svakog momenta aktiviranjem zakonskog akta Model State Health Emergency Powers Act nakon što se režira sljedeći ‘teroristički napad’ uz pomoć korištenja nekih bioloških agenasa. “Svinjska gripa” će očigledno uskoro biti korištena kao opravdanje za inokulaciju ljudskih masa, sudeći prema predviđanjima o izbijanju pandemije koja mediji svakodnevno prenose. Ljudima je malo poznata činjenica da je pandemija Španske groznice u 1918. godini, u stvari bila izazvana uz pomoć vakcina koje su davane vojnicima u Prvom svjetskom ratu, kao što je to navedeno na 28. stranici knjige Vaccination the Silent Killer, koju su napisali Ida Honorof i E. McBean.

                Izdajnici iz Kongresa u Washingtonu koji se predstavljaju kao “narodne sluge” čine sve što je u njihovoj moći da obezbijede donošenje zakona “Codex” na osnovu kojeg će se prirodni preparati kao što su oni koji se koriste u Hipokratovom Protokolu, morati izdavati na recept. Vjerovatno vam mediji nisu ništa rekli o tome? Molim vas posjetite vebsajt John-a Hamill-a iz udruženja International Alliance for Health Freedom (koji se izlječio od šizofrenije uz pomoć tih prirodnih preparata, nakon čega je posvetio svoj život sprečavanju stupanja Codexa na snagu). Njegov vebsajt je na sljedećoj adresi: http://www.iahf.com.

                Ljudi, probudite se dok nije kasno… sada je vrijeme za rušenje ovog brda laži! Molim vas proširite ove informacije svima koje poznajete… mi ćemo učiniti da se to dogodi! Sada je vrijeme da se prestane sa kresanjem grana i da se posveti pažnja samom korijenu ovog zla!

                (…)

                Ukoliko narod vodi, “lideri” će ga slijediti. ŠUTNJA JE ODOBRAVANJE. Ukoliko vi ništa ne poduzmete, neće proći dugo prije nego što vam komandosi za specijalne operacije pokucaju na vrata. Oni će biti korišteni za sprovođenje mijera navedenih u zakonu Model State Health Emergency Powers Act koji je odobren u svim američkim državama što podrazumijeva prisilnu vakcinaciju i zatvaranje u koncentracione logore (“karantine”) onih koji je odbiju. Oni koji budu vakcinisani istovremeno će biti i mikročipovani. Svi drugi će biti smatrani opasnim te kao takvim i jednom prijetnjom društvu; na njih će se organizovati lov i biće zatvarani u koncentracione logore koji su već izgrađeni za te svrhe, ukoliko prethodno ne budu likvidirani. Mnogi ljudi će odobravati ovakva rješenja i potkazivati svoje prijatelje i susjede, ne bi li obezbijedili sebi egzistenciju. Ukoliko ne budete dio rješenja, onda ćete biti dio problema. Molim vas, ne dozvolite da se ovo dogodi. Sve je sada u vašim rukama.

                Literatura:

                [1] IMMUNOLOGY by Ronald D. Guttman, MD, Professor of Medicine, McGill University, et. al., (ISBN # 0-89501-009-7), 1983.

                [2] Pathologic = pertaining to or caused by disease

                [3] Auto antibodies = antibodies produced by the body that attacks its own tissues.

                [4] Reagin = antibody of a specialized immunoglobulin class (IgE) which attaches to tissue cells of the same species from which it is derived, and which interacts with its antigen to induce the release of histamine and other vasoactive amines.

                [5] A nosode is a homeopathically prepared remedy, made from a disease or a pathological product. Nosodes are used in the same way as vaccines; they sensitize the body, prompting the immune system to react (and detox, or eliminate, the offending agent). However, as they are extremely dilute and oral in application, they do not lead to the corruption of the immune system caused by inoculation with disease.

                [6] IMMUNOLOGICAL ADJUVANTS AND VACCINES edited by Gregory Gregoriadis, Anthony C. Allison and George Poste, NATO ASI Series, Series A: Life Sciences Vol. 179, (ISBN 0-306-43386-9), 1989, Plenum Press, New York.

                (Human chorionic gonadotropin = the hormone produced when women first become pregnant)

                [7] Melanocytes = melanin producing cells in skin

                [8] “GENETIC VACCINES”, Scientific American, July 1999, pgs 50-57 @ p. 52, which can be reviewed at http://sciamdigital.com/index.cfm?fa=Search.ViewSearchForItemResultList (if you pay the $7.95 fee). Put “Genetic Vaccines” in the search engine.

                [9] Excitotoxins are usually amino acids, such as glutamate and aspartate. These special amino acids cause particular brain cells to become excessively excited, to the point they will quickly die. Excitotoxins can also cause a loss of brain synapses and connecting fibers. Food-borne excitoxins include such additives as MSG and aspartame, both toxic substances approved for use in humans by the FDA (Fraudulent Drug Administration).

                [10] “color of law” = the appearance or semblance, without the substance, of legal right. Misuse of power, possessed by virtue of state law and made possible only because wrongdoer is clothed with authority of state, is action taken under “color of state law”. Atkins v. Lanning, D.C.Okl., 415 F.Supp. 186, 188.

                Action taken by private individuals may be “under color of state law” for purposes of 42 U.S.C.A. § 1983 governing deprivation of civil rights when significant state involvement attaches to action. Wagner v. Metropolitan Nashville Airport Authority, C.A.Tenn., 772 F.2d 227, 229.

                Acts “under color of any law” of a State include not only acts done by State officials within the bounds or limits of their lawful authority, but also acts done without and beyond the bounds of their lawful authority; provided that, in order for unlawful acts of an official to be done “under color of any law”, the unlawful acts must be done while such official is purporting or pretending to act in the performance of his official duties; that is to say, the unlawful acts must consist in an abuse or misuse of power which is possessed by the official only because he is an official; and the unlawful acts must be of such a nature or character, and be committed under such circumstances, that they would not have occurred but for the fact that the person committing them was an official then and there exercising his official powers outside the bounds of lawful authority. 42 U.S.C.A. § 1983.

                (The above definitions are from Black’s law dictionary, 6th edition, pgs. 265-266)

                The author wishes to thank Mr. Chris Barr for his invaluable additions and editorial assistance in the writing of this document; and Meryl Dorey of the Australian Vaccination Network, Inc., whose additions for the publication of this paper in their magazine Informed Choice in Australia have also been invaluable.

                Dedo
                Participant
                 Post count: 1243

                 12-03-2011 02:00
                 U zatvoru su mi rekli da BiH i Bošnjaci ne postoje

                 Napokon je i Jasmina Rendića ogrijalo sunce! Sunčevi zraci obasjali su njegovu sobu u ulici Donje Brdo, kroz prozor odakle se vidi pola Tuzle. O tom pogledu, o toplini porodičnog doma, zagrljaju majke i oca, sanjao je 321 dan, koliko je proveo u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

                 Zahvalnost ambasadoru

                 – Još uvijek nisam svjestan da sam slobodan čovjek. Cijelu noć sam se vrtio, oka nisam sklopio. Ujutro sam se ponovo sastao sa ambasadorom Borišom Arnautom, kojem dugujem ogromnu zahvalnost. U hotelu sam se susreo sa Ilijom Jurišićem, a onda sam imao susrete sa rodbinom i tako sam provodio svoj prvi dan na slobodi – kaže Rendić. Njegova golgota počela je u proljeće prošle godine. Sa drugarom krenuo je ka Beogradu. Na ulazu u Srbiju u Sremskoj Rači, zadržali su ga tri sata.

                 – Dok sam čekao prelazak u Srbiji do mene su dolazili policajci i pitali me da li sam ikad bio u Afganistanu. Mogao sam im slagati i reći da nisam, da sam imao oraha u džepu, ali nisam i rekao sam im istinu. Na kraju su me uhapsili i sproveli u zatvor u Sremskoj Mitrovici – kaže on. Prva neugodnost u Sremskoj Mitrovici dogodila se već prilikom davanja ličnih podataka. Na pitanje radnika u pisarnici čiji je državljanin, Jasmin je odgovorio: „Bosne i Hercegovine”…

                 – Rekao mi je da takvog državljanstva nema i da mogu biti samo državljanin Republike Srpske. Tako je i postupio i u papire upisao kako sam državljanin RS-a. Potom me je pitao šta sam po nacionalnosti. Odgovorio sam: “Bošnjak”. Onda je on rekao kako takve nacionalnosti nema, a ja sam, ne želeći se dalje raspravljati, slegnuo ramenima. Nakon hapšenja dobio je uvjeravanja advokata kako u pritvoru može ostati najduže 40 dana. Međutim, mjeseci su prolazili, a on nije napuštao ćeliju u kojoj je bilo još pet osuđenika, među kojima i profesionalne ubice i dileri droge.

                 – Na početku mog ropstva svašta su me ispitivali. Antiteroristički tim me je ispitivao o terorističkim skupinama, jer oni, navodno, imaju saznanja kako u BiH ima terorističkih grupa. Ja sam im rekao kako sam radio u bazama američke vojske, a da bih dobio posao morao sam proći šestomjesečne provjere. Naime, u opisu mog posla bila je vatrogasna prevencija, a da bih dobio taj posao morao sam proći razne vrste provjera. Zbog toga meni, ali i svim ostalim radnicima u bazi, izričito je zabranjen kontak sa lokalnim stanovništvom – pojašanjava on. Radeći u američkim bazama zaslužio je titulu vatrogasnog maršala. Kaže, kako je nagrađen zbog spašavanja jednog holandskog i dva ruska civilna pilota. O detaljima iz Interpolove potjernice, i izvjesnom zlataru Ramatulahu kaže:

                 – Kada su me uhapsili u Srbiji, policajci su pokazali kopiju mog pasoša. Bio je to moj stari pasoš, ali sam vidio kako na kopiji nema otiska da je poništen. Potom sam vidio dokument na kojem je otkucano moje ime, a ispod je neko stavio potpis „Džasmin”. Na osnovu tog papira ostao sam u zatvoru 321 dan. Kako, zbog čega, u ovom trenutku zaista ne znam, ali naredne sedmice u Sarajevu imam sastanak sa Interpolom, kada ću, nadam se, razriješiti sve dileme – kaže Rendić.

                 Svinjetina ili ništa

                 Smatra kako je posrijedi bila trgovina, te da je u zatvoru zaglavio zato što je Bošnjak i državljanin BiH.

                 – U zatvoru nisam imao adekvatnu ljekarsku pomoć, nisam imao hranu. Rekao sam im kako ne jedem svinjetinu, a oni su rekli: „Dobro, ne moraš jesti ništa”. Nisam ništa ni jeo, jer je svinjetina bila gotovo u svakom obroku, bilo da je riječ o grahu, grašku ili kupusu. Otac mi je jednom sedmično mogao dostaviti 2.5 kilograma hrane i s tom količinom hrane sam preživljavao. Dva mjeseca sam čekao na tretman kod dermatologa, jer sam imao plikove po leđima. Kada je dermatolog došao u zatvor, nije me prozvao, a nikad kasnije nisam pregledan. U januaru sam imao strašnu zubobolju. Čekao sam na pregled kod stomatologa, ali je pregled odgađan iz dana u dan. Na kraju sam morao štrajkovati glađu i žeđu kako bi mi dozvolili pregled. Da mi je doktor u tim trenucima dao kliješta sam bih sebi izvadio zub – navodi Rendić. Poslije preživljene golgote kaže kako će pred međunarodnim sudom tražiti od Srbije nadoknadu materijalne i nematerijalne štete.

                 – Na poslu sam konstantno napredavao i jedan sam od rijetkih Bosanaca, koji je bio na tako odgovornoj poziciji. Hapšenjem su mi nanijeli ogromnu štetu na tom polju, ali najveća šteta nanijeta je mom zdravlju i mojoj porodici. Ukoliko dobijem spor, a nema razloga da bude suprotno, radiće se o velikoj odšteti. No, meni taj novac ne treba i budite sigurni kako ću ga pokloniti organizacijama koje se bore za istinu i pravdu – poručuje Rendić.

                 E. Skokić

                 Najteži dan

                 Jasmin Rendić navodi kako je svaki zatvorski dan neizmjerno težak, ali da je njemu najteže bilo u trenutku kada je Okružni sud donio, a Apelacioni potvrdio njegovu ekstradiciju Afganistanu.

                 – Bukvalno sam se plašio svake škripe vrata, jer sam mislio kako dolaze po mene. Kroz glavu mi je prolazilo kako sam bio na strani NATO-a, a da me izručuju drugoj strani. Za mene je to značila smrtna kazna. Vjerujte da se ne bih opirao ili plašio da me je bilo koja evropska zemlja tražila. Štaviše tražio bih da me po kratkom postupku izruče, ali izručivanje Afganistanu, u situaciji gdje se američka vojska tretira kao okupatorska, a ja sam radio za tu vojsku, za meni bi značilo smrtnu kaznu – govori on.

                 Sta reci jos na ovakve postupke nasih susjeda,jos se neki zaklinju s`njima.

                 Izvor SAN Dnevne novine

                Viewing 15 posts - 16 through 30 (of 127 total)
                • You must be logged in to reply to this topic.