Kaza
Keymaster
    Post count: 6138

    SENAD (AVDIJA) CUREVAC

    Senad Avdije Ćurevac zarobljen je 08.06.1992. godine zajedno sa svojom majkom Hajrom Ćurevac i grupom komšija u podrumu zgrade u ulici Maršala Tita blok broj 6. gdje su se skrivali od srpskog granatiranja. Po kazivanju Džemke Džaferović, supruge, takođe, zarobljenog Enesa Džaferovića njihovo zarobljavanje su izvršili Slavko i Danko Nerić i Mišo Bojović kojeg je poznala i molila da joj ne odvajaju supruga od nje i djece. Međutim, oni su odvojili muškarce, među kojima i Senada na jednu stranu a, žene i djecu na drugu stranu. Senad i ostali muškarci su kasnije pronađeni i ekshumirani u zajedničkoj jami- masovnoj grobnici pored potoka u obližnjem selu Seljanima. Senad i Enes Džaferović su sahranjeni na Sedreniku u Sarajevu. Senadova i Enesova majka su plačuči posmatrale zarobljavanje i vezanje vlastitih sinova. Nakon toga su teško oboljele.
    Neka mu je vjecni rahmet.

    (Podatke dala snaha Maida Curevac)