Kaza
Keymaster
    Post count: 6138

    AGO (AGO) SARACEVIC

    Ago Saracevic je rodjen 1945. godine u selu Ljubomislje.
    Poginuo je u Sarajevu 1992. godine.
    Neka mu je vjecni rahmet.