Dedo
Participant
  Post count: 1243

  Nekoliko detalja sa naše zakletve na kojoj smo se zakleli da ćemo braniti suverenitet i nezavisnost, teritorijalni integritet, odnosno, cjelovitost jedine nam Bosne i Hercegovine i istrajati u tome dok nas ima… Borac, odnosno branitelj, kojem je ukazana čast da podigne našu zastavu bio je Mirsad Kapetanović iz Višegrada. Dokazao je mnogo puta i na razne načine svoju nesebičnost i hrabrost u odbrani Žepe iako je iz Višegrada. Mogao se on pravdati time što je izgubio sve, da ga oslobode vojne obaveze, te da ne ide u odbranu Žepe, ali nije to uradio kao ni mnogi drugi koji su već dali čak i svoje živote za odbranu Žepe, bez obzira što su bili iz drugih općina. Pokazali su i dokazuju svoju zahvalnost Žepi koja ih je primila kao svoje, koju osjećaju kao i mi i dijele najteže trenutke sa nama.
  Žene, također, rade na pomaganju u odbrani od agresora. Nezira Ćesko, supruga Salima Ćeske, zamjenika komandanta združenog Štaba, čovjeka koji je mnogo uradio na našoj organizaciji i odbrani, sačinila je veliku zastavu sa šest ljiljana. Ta se zastava zalepršala na Brezovoj Ravni.
  Sljedeći dan, 15. augusta, otpočelo se sa radovima na spomenutim lokalitetima a u svrhu boljeg organiziranja odbrane koja je svakim danom sve nužnija i teža. Pritišću Srbi sa svih strana i na mnogo različitih načina, ali mi odolijevamo. Ne damo se, a do kad, to niko ne zna! Morala i sloge još ima, što nam najviše i treba u ovim odsutnim trenucima kada mnoga sela padaju pod kontrolu agresora. Teritoriju u blizini Han-Pijeska teško je sačuvati zbog konfiguracije terena koji je teško pokriti sa snagama i sredstvima kojim raspolažemo. Ne mogu se branitelji premještati u trenutku sa jednog na drugo mjesto. Nikad se ne zna gdje će četnici sutra pokušati da prođu.
  Oni ispituju našu odbranu na svim stranama, a da znaju da su nekoliko puta brojniji od naših branitelja do sada bi sigurno odlučili da krenu na potpuno osvajanje, opću ofanzivu, iz koje se možda niko ne bi ni izvukao. Spašava nas dragi Allah i naša hrabrost i lukavost. Veoma često smo u situaciji da zaplijenimo nešto municije, oružja, konzervi i cigara. Stanovništvo je počelo prikupljati hranu za nas koji ćemo aktivnije nego ikad biti na žepskim bedemima, iako vlada opća kriza i hrane je sve manje. Odziv, odnosno interesovanje naroda da nas pomogne za sada je zadovoljavajući, mada nije ni približno dovoljan našim potrebama.

  Nastavice se