Dedo
Participant
  Post count: 1243

  Treće pismo

  Osvojili smo bazu JNA u Han – Pijesku
  Četvrtak je, 13. august 1992. god.

  Amidža!
  Život u prethodnih jedanaest dana je bio više nego složen. Jaka granatiranja, ranjeni, bombardovanja, veće prisustvo gladi, zasjede i pored svega toga radovi na poljima. Narod se priprema za jesenje berbe, žetve, naravno ko ima šta, jer ova godina nam nije nikako naklonjena. Žepa je bila poznata po svom plodnom tlu, po uzgoju žitarica, raznog voća i povrća, dok ove godine, stariji ljudi govore, kako je sve katastrofalno izdalo. Kakve nas sve nedaće očekuju, šta smo sve kadri doživjeti, pretrpjeti, kakva zla spoznati, znat će samo oni koji budu doživjeli kraj rata, ako ga postoji. Nedostatak hrane, oružja i opreme vjerovatno je natjerao neke grupe da prošle sedmice naprave podvig, ako se tako može reći. Nekoliko manjih grupa OS Žepe, zajedno sa grupama iz prognanih dijelova Vlasenice i Srebrenice, osvojili su čuvenu bazu bivše JNA koji se nalazi u neposrednoj blizini Han – Pijeska. Tom prilikom su zarobili trinaest srpskih vojnika, njihovo oružje, preostalo oružje i municiju do koje se došlo i neke protivavionske rakete.
  Ponovo je Sinan Ćesko u svom stilu rasturio sva minska polja oko objekta, zarobili su sve straže i ušli u jedan dio objekta. Zbog manjkavosti ljudstva nisu mogli ostati i ovladati objektom te su se povukli sa plijenom. Desilo se to 7. augusta, da bi se dva dana poslije uspostavila veza sa srpskim vojvodama i u selu Rijeke razgovaralo o razmjeni. Nije mi poznato na koji način se došlo do ideje da se traži brašno i gorivo za zarobljene četnike, ali je tako urađeno.

  Nastavice se