Dedo
Participant
    Post count: 1243

    Okršaj sa četnicima na Zabreškom putu
    Ponedjeljak, 20. juli 1992. god.

    Jučer je došlo do okršaja između naših i četnika između Babljaka i Budete, tačnije na Zabreškom putu, kada je grupa naših koja je pošla u selo Šetiće udarila na jaku zasjedu i pritome je poginuo Omer Omanović iz sela Ljunomišlje. Naša grupa krenula je s ciljem donošenja hrane sa nekim mještanima iz Šetića i tako su naletjeli na postavljenu zasjedu. Otprilike su istim stazama, na kojima je bila postavljena zasjeda, prolazile kolone izbjeglica, koje su dolazile iz Prodole. Nije moglo proći neopaženo tako da su mještani sela Babljak vjerovatno riješili zakrčiti put spasa, kojim su došle na stotine stradalnika Rogatice. Pored ovog prolaza, izbjeglice koriste još dva mjesta u blizini, tako da se treba nadati da su i ostala mjesta pod zasjedama ili dodatno minirana. Druga jučerašnja žrtva, 19. jula, u Kamenici je bio Hamed Sibalo (poznat po bacanju kugle) koji je nažalost poginuo.

    Nastavice se