Dedo
Participant
    Post count: 1243

    Prve izbjeglice koje su u tu kuću došle 6. maja 1992. godine bili su Rasimov punac Nail Agić, punica Naza, šurak Avdo, šurak Abid, Avdina supruga i četvero male djece, svi sa Stare Gore (Borika). Sarija nam priča svoje patnje duge već dva mjeseca. Skrivao se po šumama, prebacivao iz teritorije u teritoriju, da bi pronašao put do svoje Žepe. Njegov put spasa vodio je iz Rogatice do Vragolova, Stjenica, Rakitnice i na kraju se približavao Prodoli, Jesenicama i Oškoplju, gdje je čekao pravi trenutak kao i ostali da se prevedu do Žepe. Sve su to bile nenaoružane grupice među kojima je bilo mnoštvo djece i staraca, koje su bile prinuđene na nečiju pomoć. I ovaj put, kao i ranije, nesebično se žrtvuju braća Divovići iz Oškoplja, Krluči iz Mrča kao i ostali iz Prodolskih sela koja su bila čudom netaknuta i postala utočište muhadžira.
    Mještani sela Šetići, također napuštaju selo i dolaze u Žepu mada je tu ostala nekolicina staraca kao i u drugim selima. Srbi pooštravaju i proširuju svoje pritiske na preostala manja sela, kako bi konačno očistili rogatičku općinu od Muslimana. Priča se da je većina mještani sela Šatorovići, Osovo i Okruglo potpisala lojalnost Srbima, da su predali naoružanje (ko je imao) i da se ne zna puno o njima. Nekolicine ljudi pomenutih sela su napuštajući svoje kuće otišli u raznim pravcima, samo ne u ruke Srba, koji naočigled ubijaju sve pred sobom. Kuće svih onih koji su otišli pod pritiskom komšija Srba, bile su spaljene istoga dana ili ubrzo. Dio sela Šetići zapaljen je još u maju, džamija oštećena, kao i više kuća. Ipak su neki ostali, i bili prepušteni Srbima na milost i nemilost.
    Saznajemo da je u jučerašnjim okršajima oko Budete i Mislova poginuo Selim Džebo i da ih je nekoliko ranjeno. A izbjegli sa područja Višegrada ne miruju. Ljudi se vraćaju svojim popaljenim kućama da bi donijeli skrivenu hranu i tako stradaju. Tako su 12. jula u području sela Kamenica poginuli: Kadrija i Sead Pjevo, Alaga Ramić i Sarija Brgulja. Trinaestog jula, kako smo obavješteni, naša TO prerasta u Oružane snage regije Žepa, sačinjene iz dva odreda. Za komandanta jednog odreda postavljen je Hasib Omanović (iz Žepe), dok je za komandanta drugog odreda postavljen Avdo Palić ( Krivače – Han Pijesak). Komandant Oružanih snaga, združena dva odreda, i dalje ostaje Ramo Čardaković, sa zamjenikom Salimom Ćeskom, čijoj komandi su podređeni odredi. Smoglo se snage poslije svih ovih nedaća da se održimo, steknemo preduslove za reorganizovanje naših snaga koje svakim danom broje više branilaca a bogami i oružja. Iz dana u dan se primjećuje kako stičemo povjerenje naroda kojeg štitimo i branimo, što i nama poboljšava moral. Uspostavljena je i logistika, vojna bezbjednost i sve ostale strukture koje su potrebne za rad formacije koju imamo. Najavljeno je i postavljanje novih linija, kao i reorganizacija odreda u čete, koje će primiti nove zadatke i ispunjavati ih na vojnički način.

    Nastavice se