pasa
Participant
  Post count: 295

  DRŽANJE PSA U KUĆI

  PITANJE:
  Kakav je stav islama o držanju i uzgajanju pasa?

  ODGOVOR:
  Nema sumnje da je čovjeku zabranjeno držati psa, izuzev u slučajevima u kojima mu to Šerijat dozvoljava. Onome koji drži psa (osim lovačkog i psa čuvara stoke i usjeva) se svakodnevno umanjuju dobra djela za jedan kirat. Ako mu se dobra djela umanjuju za kirat, time biva griješan, jer je gubljenje dobrih djela kao i griješenje. Oboje ukazuje na zabranu, odnosno na ono što proističe iz tog čina.
  Savjetujem sve one koji su zaslijepljeni onim što čine nevjernici, kao što je držanje pasa koji su najnečistije životinje. Pseća nečistoća se može očistiti samo sa sedam pranja, pri čemu jedno pranje mora biti zemljom. Čak ni nečistoća svinje, za koju Allah dželle šanuhu, u Kur’anu kaže da je haram (zabranjena) i da spada u nečist, ne dostiže tu granicu. Zato pas spada u nečistoću i prljavštinu. I pored toga, nažalost, vidimo neke ljude, obmanjene nevjernicima koji ne drže do čistoće i imaju pse kao kućne ljubimce. Poklanjaju im posebnu pažnju odgajajući i čisteći ih, iako se psi ne mogu očistiti, makar se i u moru prali, jer je pas sam po sebi nečist.
  Zapitajmo se koliko li samo novca tako upropaste, trošeći ga na besmislice!? Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je zabranio upropaštavanje imetka.
  Savjetujem sve one koji su time obmanuti da se pokaju Allahu, dželle šanuhu i da očiste svoje kuće od pasa. Onaj koji bude imao potrebu za psom radi lova, čuvanja stoke ili usjeva nije griješan, jer je to Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dopustio.
  ŠEJH IBN USEJMIN

  (Fetve učenjaka dvaju harema – 96 str.)
  http://www.minber.ba