Zambi
Participant
    Post count: 898

    Ja ću ovom prilikom da se zahvalim Šeletu jer me nije zaboravio i ujedno da iskoristim priliku da pozdravim svu raju širom svijeta.
    Želim da pomenem legendu Ramiza Talovića KALUŠU KALOPEROVIĆA
    Danas KALOPEROVIĆ živi staračke dane na Mejtašu u Rogatici