mirsad_d
Participant
  Post count: 4000

  Organizovan produženi boravak za učenike
  Datum: 25.12.2009 22:00
  Autor: S. M.

  ROGATICA – Osnovna škola “Sveti Savo” iz Rogatice jedna je od malog broja u Republici Srpskoj koja je kao dodatni oblik vaspitno-obrazovnog sadržaja uvela produženi boravak učenika. Ovaj oblik uveden je sa početkom tekuće školske godine.

  Direktor škole Tomislav Pavlović kaže da je produženi boravak višestruka pomoć učenicima i njihovim roditeljima.

  – Škola se posebno organizovala i za ovaj vid obrazovanja angažovala još dva nastavnika razredne nastave, jer se za produženi boravak prijavilo šezdesetak učenika od prvog do trećeg razreda, sa kojim je i zamišljeno da se realizuje ovaj vid obrazovanja – rekao je Pavlović.

  Pedagog u ovoj školi Danijela Cerović istakla je da su aktivnosti u produženom boravku usklađene sa gradivom redovne nastave razreda iz kojih su učenici uključeni u produženi boravak. Tu je i obavezni individualni rad učenika na izradi domaćih zadataka i savlađivanju školskog gradiva uz pomoć učitelja. Ovim vidom obrazovanja trenutno je obuhvaćeno 59 učenika. Oni su svrstani u dvije grupe i sa njima rade učiteljice Tatjana Nerić i Zorica Penić.