Zambi
Participant
    Post count: 898

    Do Nedžada Čamdžije sjedi Ahmet Fazlić-Sandokan,sa desne strane iza Sajke stoji Vukola Mandžo.